Monthly Archives: September 2013

Zapadne sile i separatisti, rasturili Jugoslaviju

Granice između jugoslovenskih republika bile su administrativne granice, a ne granice naroda niti državne granice. I nikakva promena njihovog statusa koja bi mogla biti na štetu bilo kog od jugoslovenskih naroda, nije bez saglasnosti tih naroda mogla biti ostvarena u … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment