Monthly Archives: July 2018

Tayyip Erdoğan is een oorlogszuchtige, fascistische Sharia dictator!

Turkije was onder leiding van Kemal Atatürk sterk gemoderniseerd en geseculariseerd.De Islam wordt afgeschaft als staatsgodsdienst.En met de afschaffing van het kalifaat in 1924 wordt een streep gezet onder 400 jaar Ottomaanse leiding…Maar, Erdoğan wil het Ottomaanse rijk graag herstellen.Hij … Continue reading

Posted in Uncategorized | 6 Comments

Volgens de Koran zal er alleen dan vrede in de wereld zijn wanneer de Islam en de Sharia in elk land regeren, en dus heersen; anders nooit!

Volgens de Koran,heel de wereld moet onderworpen worden aan Allah. Dat is het kerndoel van de Islam(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40)…Bezetting van Europa is 2 keer mislukt!Nu zijn we getuige van de historische gebeurtenis van de derde agressieve expansiegolf … Continue reading

Posted in Uncategorized | 5 Comments