Monthly Archives: June 2014

Gavrilo Princip je čovek koji je doneo slobodu robovima

„Mlada Bosna“ je pokret revolucionarne omladine Bosne i Hercegovine koji se pojavio pred Prvi svjetski rat kao ogranak velikog Jugoslovenskog omladinskog pokreta.Taj pokret je,u cjelini uzevši,nosilac ideje oslobođenja i ujedinjenja Južnih Slavena.Promatrajući to u kontekstu ranijeg vremena, pokret je tretiran … Continue reading

Image | Posted on by | Leave a comment

Svi smo mi ljudi,ali retko ko je čovek

Čovek ne može da bira vreme u kojem će se roditi, ni gde će se roditi, niti prilike i okolnosti u kojima će živeti. To ne zavisi od nas. Ali ono što zavisi od nas i što se očekuje od … Continue reading

Image | Posted on by | Leave a comment

HOLOKAUST USTAŠA NAD SRPSKIM NARODOM U BOSNI i HERCEGOVINI

„Dragi Srbi, našli ste nam se na stazi, i ako nećete biti dragovoljno pokatoličeni, tako nam Vatikana, na našem ‘svetom putu’ i u ‘ime Hrista’, bićete u jamama! Sa našim kamama! Jer, tamo vam je mejsto“.Župnik Mate Moguša u “Novom … Continue reading

Image | Posted on by | 3 Comments