KO NEĆE BRATA ZA BRATA, HOĆE TUĐINA ZA GOSPODARA !

Hidrocentrala na Vrbasu u Delibašinom selu/opština Banja Luka/, izgrađena 1899. godine, bila je prva na Balkanu i snabdevala Banju Luku strujom.U gradu su prve sijalice zasvetlile 27. marta 1899. godine, osam godina prije nego u Zagrebu.….Bosna i Hecegovina kao nezavisna država nema istorijski ni politički kontinuitet. Ona je predhodnih pesto godina bila samo regija unutar velikih država, Osmanskog carstva, Austrougarske i Jugoslavije. Oni koji danas pokušavaju da današnju BiH povežu sa srednjevekovnom Bosnom, a to su Bošnjaci, u to vreme opšte nisu postojavali već su nakon turskih osvajanja nastali kao posebna etnička grupa islamiziranjem SRPSKOG stanovništva.Bošnjaštvo iz perioda osmanske i austrougarske vladavine je promovisao osvajač i okupator iz svojih interesa.Bošnjaci (islamizovani Srbi)najsretnijim periodom svoje istorije smatraju okupatorsku Osmansku imperiju. Istu onu imperiju koja je napuštanjem Bosne i Hercegovine ostavila 97% nepismenog stanovništva. Zbog par mostova, džamija i kupatila, Bošnjaci ne mogu prežaliti feudalno uredjenje zemlje.Puteve po Bosni su pravili islamizovani Srbi/Bošnjaci, a da apsurd bude potpun, korišćeni su za odvoz i transport materijalnih dobara iz Bosne u Tursku. I ne samo robe i novca skupljenog od harača, nego i ljudi za popunu vojske i svega drugoga. Džamije su dizali sami sebi i u svoje ime da bi imali gdje klanjati, a pravili su ih opet Bošnjaci i to od bošnjačkih para. Paše, čija imena nose te džamije, nisu ni orale ni kopale, nego skupljale harač od Bošnjaka i ostale raje koja je opet bila bošnjačka iako druge vjere.Sa Osmanlijama dolaze Srbima nesreće, pogibija, beda, potpuna obespravljenost i pljačka.Pod Turcima postojale su četiri vrste poreza: porez u živoj deci ili danak u krvi, porez u narodnoj snazi, porez u zemaljskim proizvodima, i porez u novcu.U svesti srpskog naroda duboko je urezano sećanje na „danak u krvi“ ili „devširmu“. Kada bi se čulo da dolazi sakupljač „devširme“, roditelji su odvodili decu u planinu, bežali u susedne zemlje, sakatili svoju decu kako ih Turci ne bi uzeli, urezivali im krst ili ih pak ženili već sa 13,14 godina.Odvedeni dečaci obučavani su za Janičare – elitnu sultanovu vojsku.Davanje danka u krvi trajalo je skoro nepuna dva veka u srpskim zemljama.Turci su Bosnu podjelili na bosanski i hercegovacki i sandžački pašaluk i od tada se nikada više nije sastavila, ali muslimani to ne vide. Samo čujete – sve što je tursko dobro je. Za one koji su se za istoriju zainteresovali preko turskih serija i Sulejmana veličanstvenog,Srbi su imali izvršnu vlast na Balkanu kao veliki veziri, kakvi bre sultani! Tako je samo u periodu od 1543. do 1612. godine, Srbija doprinela vođenju carstva s 13 velikih vezira, sedam njihovih zamenika, 23 vezira, osam admirala (kapudin-paša), brojnim guvernerima provincija i s bezbroj velikih defterdara (šefova finansija) i najviših administrativnih službenika.Muslimani(islamizovani Srbi) koji su kontrolisali naše prostore, bili su lokalni preobraćenici ,koji su sebe s ponosom nazivali Turcima: mada nisu bili Turci u etničkom smislu.Turci su čak i u samoj Turskoj bili dugo jedna manjina, a kamoli da su imali dovoljno ljudi da nasele sve te prostore.Osmansko Carstvo nije bilo nacionalna država što je i bio razlog za veliki uspeh. Dosta je da se samo pomene Mehmed-paša Sokolović (Sokoli). Bez obzira što je on izvanredno vodio tursku državu kao veliki vezir ostvarujući njene interese, nikada nije zaboravio ni svoj kraj ni da je Srbin. To je bio slučaj i sa svim njegovim rođacima koji su primili islam kao i sa onima koje je on dovodio i postavljao na određene položaje.Stanovništvo u našim zemljama bilo je u ogromnoj većini srpsko bez obzira da li je ispovedalo pravoslavnu ili katioličku veru.U turskim popisima iz 15,16 i 17 veka precizno su navedena imena uživaoca i vlasnika baština kao i imena timarnika i starešina sela i džemata. Imena tih ljudi nisu ni turska, ni arapska ni persijska već slovenska, u našem slučaju srpska.U nekima su navedeni i popovi, kaluđeri, crkve i manastiri. Pa kakvi bi to još trebali dokazi o tadašnjem stanovništvu srpskih etničkih zemalja?Postoji i popis koji je sprovela 1910. g. okupaciona vlast. Srbi se svuda u tom popisu spominju kao Srbi. Katolici uvek kao katolici, nikad prema narodnosti.Reč Hrvat nije bila poznata u Bosni za duže vreme.Brojni šematizmi vikarijata i biskupija, takođe svedoče o tome. Izveštaji Vatikana takođe.Od Boke do Trsta pod vlašću dve kurve, Austrije i Venecije, prodavali su labilni Srbi veru za večeru, a posle samo nekoliko generacija mnogi su postajali „Hrvati“. Isti proces trajao je, dabome, i u dubini kontinenta.Dubrovnik je verovatno najbolji primer da se ukratko prikaže proces odsrbljavanja. To je grad koji od postanka nije bio naseljen Hrvatima niti je ikad bio pod njihovom državnom vlašću, a danas je „napučen“ isključivo hrvatskim „pućanstvom“ i, dabome, nalazi se u Hrvatskoj. Vatikan u svojoj Katoličkoj Enciklopediji piše da su muhamedanci i katolici Bosne i  Hercegovine Srbi i da su Srbi 98% stanovništva Bosne i Hercegovine. Bosanski muslimani su najbolji primjer kako se lako manipuliše jednim narodom koji se odrekne svoje prošlosti.Oni istoriju izvrću i tumače kako njima odgovara da bi dokazali da je Bosna navodno njihova država, da su oni najstariji narod. Pričaju o pradomovini i kontinutitetu državnost od 1.000 godina, što nema nikakve veze sa istorijom.Ovo sada je treći put da se muslimani opredeljuju da su Bošnjaci.Najveću korist od međusobnih klanja Srba sve tri veroispovesti imaju jedino dušmani svih veroispovesti ili ideologija, jer im omogućuje da sa što manje sopstvenog troška postižu sopstvene interese, stvarajući po Balkanu sitne i pokorne“neovisne“ države, distrihte, i druge vrste kontrolisane nezavisnosti. Turci su velika zabluda Bošnjaka,koji ako žele biti slični ostalim evropskim narodima, moraju se suočit sami sa sobom i jednom za sva vremena, za vek vekova, rasčistiti sa zabludama i islamističkom napašću koja ih je dohvatila i guši ih kao najopakija bolest.Osmansko carstvo, koje je u petnaestom veku donelo islam na Balkan, bilo apsolutno zlo. Od rađanja islama muslimani svet dele na dva dela – mi i oni – i tako je do danas.Mi smo razumni, miroljubivi i čestiti vernici dok su svi ostali bezumni, izvitopereni i jeretički teroristi. Mi smo žrtve a ostali su ubice.Kad bi učeni muslimani uspeli da enormnu količinu mržnje iz udžbenika, kako verskih tako i onih sekularnih, zamene učenjem koje je usredsređeno na ljubav prema drugima bez obzira na njihovu veru, rasu, nacionalnost, pomogli bi da se čitav muslimanski svet izvuče iz zaostalosti, gladi, siromaštva i neznanja.Srbi rimokatolici i Srbi islamske veroispovesti trebalo bi da smognu hrabrosti i urade ono što su uradili njihovi velikani i svetski priznati umovi: vratiti se svom rodu, korenu, jeziku, pridružiti se svojoj braći i okrenuti leđa neprijatelju – to je budućnost naroda na ovom prostoru.Samo prosvećivanje, informisanje, otrežnjenje i izbavljenje iz lavirinta turskih i vatikanskih konstrukcija i laži može biti jedini dobar temelj za izgradnju nekog biljeg života na Balkanu, jer sve ono što je izgrađeno na laži, može da donese samo zlo i bedu, što dokazuje i naša žalosna istorija u posljednjih 600 godina! Eto, to je glavni razlog što se na ovim našim područjima tako bedno , krvavo i teško živi..Vreme je da se sakrivena kandila i ikone Srpskih svetaca vrate u svoje domove gde su nekad bili...FOTO:Aja Sofija (Crkva svete mudrosti) najznačajniji je spomenik hrišćanstva u Istanbulu i, može se reći, njegov simbol. Izgrađena je kao pravoslavna crkva, a nakon otomanskog osvajanja Konstatinopolja 1435. godine, dodavanjem četiri minareta, pretvorena je u džamiju..U toj crkvi održan je i sedmi Vaseljenski sabor.Gde je danas Turska nekad je bila kolevka hrišćanstva.Večina turskog stanovništva ima razne pretke raznih etničkih porekla.Nijedan sultan nije bio čisto osmanske krvi.Nijedna sultanija nije bila iz Osmanske imperije, toliko o čistoti loze. Turci su naslednici poltronskih starosedelaca hrišćansko-pravoslavne vere.Carigrad je 1000 godina bio centar najbogatije hrišćanske kulture i civilizacije.Turci su ga osvojili i tada, posekli stotine hijada hrišćana.Umesto da se duhovno i kulturno obogatili dostignućima te briljantne civilizacije, oni su je do kraja uništili.Turci su primili islam od Arapa, to nije nikakav ekskluzivni turski izum ili proizvod.Godine 1923, nakon što je proglasio Republiku Tursku i sebe za predsjednika,Kemal Ataturk poveo je državu kroz velike reforme. Između ostalog, ukinuo je mnoge religiozne dužnosti, iz ustava uklonio privilegiju islama da bude državna religija, uveo latinicu umjesto dotadašnjeg arapskog pisma i zakonom propisao da svaka osoba mora imati prezime.Stvoreno je moderno građansko i krivično zakonodavstvo umjesto islamskih zakona (1926), izvršena je reforma kalendara, jezika i pravopisa, odvojena je vjera od države tako što je 1928. iz ustava uklonjen dio koji je islam deklarirao kao državnu religiju, zabranjeno je nošenje zara, fesa i feredže, data je ravnopravnost i izborno pravo ženama (1934) i dr…Na obalama Bosfora živi čak tri miliona ljudi poreklom sa ovih prostora, koje smo vekovima pežorativno nazivali „poturicama“.Ako vam je frapantna brojka od tri miliona u Istanbulu, šta reći na podatak da je to tek trećina od ukupnog broja koliko ih je u Turskoj?!U čitavoj Turskoj ih je gotovo devet miliona!!!“Naravno, nije reč o klasičnoj emigraciji koju su decenije za nama poterale u pečalbu, već o iseljenicima koji su stotinama godina tamo, islamske vere i turskih imena, ali čvrsto vezani za šaku zemlje sa koje su im pradedovi otišli.Deo Istanbula, omiljeno izletište, zove „Beogradska šuma“. Jedna od svega četiri kapije na nekadašnjem bedemu oko grada nosi ime „Beogradska“.Iako biste očekivali da ti iseljeni Srbi, praktično roblje, budu asimilovani u Turskoj i u potpunosti podređeni, to nije bio slučaj. Istorijski spisi govore da su Srbi iz Beograda, koji su bili naseljeni u Carigradu, bili „lični robovi“ Sulejmana Veličanstvenog sa mnogim povlasticama. Oni su praktično bili izdvojeni od ostalog stanovništva u svojim naseljima, a uglavnom su se bavili poslovima poput održavanja vodovoda, a neki tvrde i građevinarstvom. Mnogi viđeni islamizirani Srbi kroz istoriju, u dubini duše, nisu se odrekli svojih korena, pomagali su pravoslavni živalj, gradili Srbima mostove,svetinje…Podugačak bi bio spisak tih naših slavnih i čestitih predaka koji su u osmanlijskoj državi zauzimali visoke državne, vojne, sudske i druge položaje. Jedno vreme u 16.veku vodili su glavnu reč u turskom carstvu.Ne zaboravimo da se na turskom dvoru, pisalo i govorilo srpskim jezikom! Između ostalog i sultani Mehmed Fatih i Sulejman Zakonodavac su odlično govorili srpski.Odavno je poznato da se u Osmanskom carstvu smatralo velikom sramotom ukoliko neki državni ili vojni zvaničnik ne zna srpski jezik. Sulejman Veličanstveni znao je četiri strana jezika, među kojima i srpski.Baš kada je Mehmed-paša Sokolović postao veliki vezir Osmanskog carstva, srpski jezik dobio je na značaju i on se nesumnjivo u diplomatskim odnosima služio i srpskim jezikom.Svedoci smo da se danas na sve strane „ne-Srbi“ ne samo izvan Srbije nego i u Srbiji (koji su izvorni govornici srpskoga jezika) odriču ne srpskog jezika nego njegovog imena. Prvo su to uradili Hrvati, ali su se oni za taj status preimenovanja srpskog u tzv. hrvatski jezik borili gotovo 150 godina. Za njima su u poslednjem desetleću krenuli i ostali: muslimani su srpski preimenovali u bosanski/bošnjački, a sad i Crnogorci žele da u Crnoj Gori ukinu srpski, na jedan vrlo perfidan način. Cilj je, kao i kod Hrvata i muslimana, istiskivanje srpskog imena iz srpskog jezika....http://www.alo.rs/vesti/reportaza-srbija/istanbul-je-i-centar-pravoslavlja/33961

Објављено под Uncategorized | Оставите коментар

Zločini SDA,Alije i Bakira Izetbegovića nad muslimanima u BiH

vesti_20102010               Da nije bilo ilegalnog referenduma, ne bi bilo ni rata u BiH.Sve odluke vezane za sudbinu BiH su se trebale donositi koncenzusom predstavnika sva tri naroda!Za rat u Bosni je kriv Alija Izetbegović. Svi su 1992. potpisali Kutiljerov plan, ali Izetbegović je po povratku u Sarajevo odbio sporazum. Mesec dana kasnije rat je buktao širom zemlje.Prve žrtve u BiH su bili Srbi.Tako već 13. septembra 1991. sa teritorije Hrvatske granatirana je Bosanska Dubica. Tom prilikom je poginula Anka (Simo) Zec 1934. godište. Dakle, pola godine prije referenduma o nezavisnosti BiH imamo prvi napad na teritoriju BiH i prvu srpsku žrtvu.Nije tačno da je rat u BiH počeo 6. aprila, nego se to desilo mjesec dana ranije ubistvom srpskog svata u Sarajevu i zločinom nad Srbima u Sijekovcu, koji su počinili Patriotska liga i hrvatske paravojne snage.Kakav je bio tretman Srba u ratnom “opkoljenom“ Sarajevu vidi se iz intervjua Mirka Pejanovića, jednog Izetbegovićevim vlastima ‘lojalnog Srbina“, člana ratnog Predsedništva BiH koji je za sarajevski list BH Dani rekao da je u Sarajevu pobijeno samo u prvim mesecima rata dve do tri hiljade Srba.Iako su prvi meseci rata prema Pejanovićevim rečima bili najgori za sarajevske Srbe, zločina je bilo i kasnije tokom 1993 i 1994.Srbi su ubijani su na ulicama, u svojim stanovima, na radnim mestima, u mnogim mučilištima.Na Trebeviću su bacali Srbe u pećinu „Kazani“, pre toga ih ritualno ubijali umobolnici Mušana Topalovića Cace. Glave zaklanih Srba izlagali su u Osnovnoj školi na Bistriku. A, onda je na red došla Srebrenica.Krvnik Naser Orić, za vreme svoje strahovlade u Srebrenici, počinio je brojna zverstva, ne samo nad zarobljenim srpskim civilima i vojnicima,već i prema muslimanima u ovom gradu.Ibran Mustafić, jedan od osnivača SDA, tvrdi da je bošnjačka vojska ubila 1.000 muslimana u Srebrenici.a zločini u tom gradu su „dogovoreni genocid“ između Alije Izetbegovića i međunarodne zajednice, odnosno tadašnjeg predsednika SAD Bila Klintona.Vrh takozvane Armije BiH, na čelu sa komandantom Rasimom Delićem, bio je upoznat sa likvidacijama muslimana koje su u Srebrenici počinili Naser Orić i njegovi ljudi.U pisanim svedočanstvima muslimana iz Srebrenice navodi se niz primera Orićeve bestijalnosti prema sunarodnicima – od toga da je u zaštićenoj enklavi UN razvio švercerski biznis, do brojnih ubistava nepodobnih muslimana/sada Bošnjaka i silovanja bošnjačkih žena…„Naser Orić bio je poznat po tome što je odvodio devojke i žene iz Srebrenice po svom izboru i neke od njih silovao. Znam za slučaj jedne lepe djevojke po imenu Zlata, iz Kamenice kod Zvornika, koju je Naser silovao“, navela je u svom svedočenju Šaha Čohadarević koje je dala vojnim istražnim organima Armije BiH u Tuzli1995 godne,sa potpisom generala Jusufa Jašarevića.U ovom dokumentu,prema svedočenju Huse Salihovića i Fahrudina Alića, Orić je silovao izvesnu devojku Beharu, kćerku Rifata iz Boljevice.Huso Samilović, major muslimanske vojske koji je oteran iz jedinice jer je kritikovao Nasera Orića kaže:“ Naser Orić uzimao je humanitarnu pomoć za sebe, a potom je prodavao na crnoj berzi.Kriminalne aktivnosti, sve dobre stvari i sve loše stvari vezuju se u Srebrenici za Nasera Orića. Dok su Orić i njegovi slavili i bogatili se na crnoj berzi gladne žene i deca želeli su samo da pobegnu iz mafijaškog grada.“Danas je taj zlikovac idol mnogim idiotima u federaciji…Navršila se i 21 godina od eksplozije u Ulici Vase Miskina,gde je ubijeno je 17 (Bošnjaka i Srba) i ranjeno oko stotinu ljudi. Televizijske kamere našle su se na mjestu zločina za manje od jedne minute. Ja bih upitao bošnjačke kako je to moguće? Nezavisna istraga nikad nije provedena. Istragu je uradio KFOR i izveštaj uputio  UN, koji se kasnije na volšeban način „izgubio“. Kanadski general Lewis Mackenzi koji je učestovao u istrazi u svojoj knjizi piše da je nepobitno utvrđeno da to bila tempirana eksplozija koju su izveli Bošnjaci: „Takve žrtve ne može da izazove minobacačka granata, niti su Srbi sa svojih položaja, zbog okolnih zgrada, mogli da pogode to mesto“.Svi povređeni i poginuli, imali su povrede samo na donjim ekstremitetima, ali ne i rane po glavi, prsima ili ramenima, što govori da se nije radilo o (srpskoj) minobacačkoj granati, već o pešadijskoj tzv. rasprskavajućoj mini, koja je postavljena nesporedno pred režirani zločin.Nakon eksplozije u Ulici Vase Misikina, ponovio se sličan scenario na Markalama (jedan).Svi bombaški napadi po Sarajevu isplanirani su kako bi se prikazalo što veće stradanje civila, koje bi izazvalo reakciju međunarodne zajednice odnosno kazne za tadašnju SRJ i RS.Na suđenju Radovanu Karadžiću, svedočio je bivši pripadnik Službe državne bezbednosti MUP BiH Edin Garaplija, koji je rekao da je tokom rata u BiH delovala tajna vojna jedinica „Ševe“ i da je odgovornost za njene aktivnosti snajperskog delovanja i napada na civile prebacivana na Vojsku Republike Srpske.Garaplija je rekao da je reč o tajnoj vojnoj jedinici koja je delovala uglavnom u Sarajevu, ali i na drugim područjima, pa i u inostranstvu. Jednicu Ševe je u maju 1992. osnovao tadašnji ministar unutrašnjih poslova BiH Alija Delimustafić i njen rad je bio potpuno tajan, rekao je Garaplija. Samo su Delimustafić i manji broj rukovodilaca znali za njihovo postojanje, među njima i Nedžad Ugljen, jedno vreme podsekretar u SDB posle otkrivanja ove organizacije je ubijen.On je neposredno prije nego je likvidiran, na više mjesta tvrdio je da će ga ubiti Bakir Izetbegović i išao je po mnogim redakcijama u Sarajevu da to saopšti novinarima. Ćelo Delalić (nekadašnji komandant Devete brdske brigade Prvog korpusa Armije BiH i član sarajevskog podzemlja) ubijen je,a samo nekoliko dana prije toga, dao je intervju Slobodnoj Bosni koji je objavljen posthumno, u kojem je najavio da će ga likvidirati Bakir Izetbegović. Tajne muslimanske službe bile su povezane s Bakirom Izetbegovićem i  učestvovale su u mnogim ratnim te poratnim korupcijskim prevarama i imale veze s kriminalcima i ratnim profiterima.Lider “Ševa” Nedžad Herenda je još  priznao da je iz snajpera ubijao civile po Sarajevu i da je ta služba 1995. snajperom ubila francuskog pripadnika Unprofora i potom je to pripisano srpskoj strani. On je posvedočio i da su „Ševe“ 1993. pokušale da ubiju generala ABiH Sefera Halilovića.Umesto Halilovića, ubili su njegovu suprugu i njenog brata aktiviranjem eksploziva podmetnutog na terasi stana generala, koji u tom trenutku nije bio prisutan.Podsetimo se da je bivši komandant međunarodnih mirovnih trupa u BiH general Majkl Rouz izjavio u Hagu, da su snage muslimanske Armije BiH katkad pucale na sopstvene civile.General kanadske vojske, bivši UNPROFOR-ovac, Dejvid Frejzer rekao je na suđenju Radovanu Karadžiću pred Haškim sudom da je bilo slučajeva da su muslimanski snajperisti gađali svoje civile, čak i decu, kako bi Srbi bili okrivljeni.“Mi (UN) smo uložili zbog toga protest vlastima u Sarajevu,“ rekao je Frejzer.Član tadašnjeg ratnog predsedništva BiH Ejup Ganić „ostao je bez reči i nije bio srećan kada je čuo za postupanja muslimanske vojske prema sopstvenim civilima“, kazao je Frejzer i priznao da nikad nije čuo da su Srbi napadali sopstveni narod. General Atif Dudaković, koji je odgovoran za zločine nad Srbima, lično je naredio da se u leto 1995. pobije najmanje 50 muslimana kod Pećingrada, nedaleko od Velike Kladuše! Dudaković je dospeo u žižu interesovanja ovdašnje javnosti pošto je objavljen snimak na kome se vidi kako on lično naređuje paljenje srpskih sela u vreme akcije „Oluja“, a odgovoran je i za stravične zločine nad muslimanima u Zapadnoj Bosni! Zagrebački „Večernji list“ objavio je da je Dudaković u leto 1995. godine prilikom osvajanja Pećingrada naredio da se pobiju svi članovi pregovaračkog tima Fikreta Abdića, ali i zarobljeni civili, među kojima je bilo žene i dece! Ovaj dnevni list tvrdi da je zločin u Pećingradu snimljen i da je još pre nekoliko godina dostavljen Haškom tribunalu. „Večernji list“ je objavio i nekoliko kadrova iz ovog snimka…Dvadesetak godina od početka ludila na Balkanu, shvatamo da je Alija u amanet ostavio samo jad i bedu, pogotovo u ekonomskom, ali i u duhovnom smislu, a sve zarad stvaranja države u kojoj će njegova familija uživati.Alija je najodgovorniji za duhovno unazađivanje muslimanskih građana, koje danas nazivamo Bošnjacima.BiH nikad neće postati država dok ne raskrsti sa Alijinom politikom unazađivanja, a to se verovatno neće nikada desiti…Za kraj,podsetimo se još jednom reči člana Akademije nauka i umetnosti BiH, filozofa Muhameda Filipovića koji je izjavio da rat u bivšoj SFRJ bio bi sprečen, da nisu intervenisali stranci, koji su silno željeli rasturiti Srbiju i Jugoslaviju. …“Došao je Warren Zimmermann (tadašnji ministar vanjskih poslova SAD) i držao huškačke govore protiv Srba i Slobodana Miloševića. Rekao sam mu da će nezavisnost BiH značiti rat i pitao hoće li nas Vašington podržati, na što je on rekao da hoće.Tada sam na televiziji rekao da će biti rata, i da će on biti veoma krvav, da bi sutradan Alija izišao pred narod i izjavio da ‘građani BiH mogu spavati mirno i da ja pričam nebuloze’, rekao je on, dodajući da je tada nazvao Izetbegovića i odbrusio mu: Nemoj, bolan davati takve nebulozne izjave. Ko ti je rekao da je za rat potrebno dvoje, za rat je potreban samo jedan idiot, pa ti sad izaberi,“ prisetio se Filipović…..http://www.nezavisne.com/novosti/bih/Mustafic-Bosnjaci-ubijali-nepodobne-sunarodnike-u-Srebrenici-180743.htmlSrebrenica je apsolutno dogovorni zločin između međunarodne zajednice i Alije Izetbegovića, odnosno između Izetbegovića i tadašnjeg predsednika SAD Bila Klintona.Izmišljeni genocid u Srebrenici bio je najveći trijumf pranja mozgova u pogledu ratova protiv Srba.Kanadski General Lewis Mckenzi prvi komadant zaštitnih snaga UN u Bosni i Hercegovini, tvrdi da je broj ubijenih Bošnjaka u Srebrenici znatno manji. Nakon višegodišnjeg istraživanja, Međunarodnom sudu u Hagu je dostavljen popis od nešto više od 2.000 pronađenih tijela Bošnjaka u i oko Srebrenice. Taj broj uključuje i žrtve nastale u tri godine intenzivnih borbi na tim prostorima.Po proceni načelnika generalštaba armije BiH Envera Hadžihasanovića na suđenju generalu Vojske Republike Srpske Radislavu Krstiću (6.4.2001, Transkript s. 9532) u povlačenju mešovite muslimanske kolone 28. Divizije iz Srebrenice za Tuzlu poginulo je 2628 vojnika i oficira ABiH.Egzekucija oko 1000 ratnih zarobljenika u Srebrenici od strane jedne diverzantske jedinice, čiji je položaj u srpskim snagama u građanskomratu nejasan, a čiju većinu pripadnika su činili saradnici zapadnih tajnih službi, prvo je propagandom udesetostručena, a zatim okarakterisana kao genocid i pretvorena u simbol koji je nadvisio i Holokaust.U Srebrenici se nije desio genocid, već masakr, jer da je neko, kako tvrdi,imao nameru da počini genocid onda ne bi vodio ženu i decu u Tuzlu.Zločini su bili i od lokalnog stanovništva zbog osvete,kojima su na zvjerski način ubijana djeca,žene,sestre,braća i roditelji oko Srebrenice.Da nije bilo zločina nad Srbima oko Srebrenice,danas ne bi bilo groblja u Potočarima!Spomen-kompleks u Potočarima ne predstavlja spomenik žrtvama Srebrenice, već svim muslimanima u BiH. Tamo su pokopani ljudi iz najmanje 15 opština!DNK ne utvrđuje ni način, ni vreme smrti! Mirsad Tokača, predsednik Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, izneo je dosad nedemantovanu tvrdnju da se na spiskovima „žrtava“ nalazi „500 živih Srebreničana“. U Memorijalnom centru u Potočarima sahranjeno više od četiri hiljade ljudi za koje se ne zna na koji način, kada i gde su stradali.Član Kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH Amor Mašović,priznao je bivšem tužiocu Haškog tribunala Karli del Ponte, u julu 2007.godine, da federalne vlasti nisu uspele da utvrde način na koji su stradala brojna neidentifikovana lica sa šireg područja Srebrenice, kao ni njihove osnovne podatke, kao što su pol i godine.Mašović je u strogo poverljivom dokumentu 30. jula 2007. godine, Del Ponteovu zamolio da dostavljene podatke ne objavljuje “ni za živu glavu”.Masovna zloupotreba i lažno predstavljanje posmrtnih ostataka ekshumiranih na područjima borbenih dejstava jedan je od najvećih moralnih skandala i ključna komponenta srebreničke obmane.Alija Izetbegović je sahranjen kao narodni heroj, ali u Srebrenici muslimani ga drugačije pamte….

Orićev policajac: Alija žrtvovao Srebreničane za NATO agresiju…. http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/dosije/aktuelno.292.html:475638-Oricev-policajac-Alija-zrtvovao-Srebrenicane-za-NATO-agresiju

sebijaexpres

Ratnoprofiterska porodica Izetbegović je danas najbogatija porodica u BiH federaciji.Supruga Bakira Izetbegovića u javnosti se pojavljuje samo u markiranoj odjeći, na stopalima su skupocjene cipele, ukrašava se samo torbama basnoslovnih cijena, a nakit – e, to je posebna priča. Njene prijateljice oštrog jezika pričaju da „Seka na sebi nosi poskuplje auto ili omanji stan u Sarajevu“…dok narod gladuje!Podsetimo se još jednog ratnog profitera, Ejupa Ganića,koji se nakon rata dobro obogatio, stvorio univerzitetsku imperiju, uzurpirao tuđu imovinu i sagradio jednu od najskupocjenijih vila u Sarajevu.Njegova djeca se školuju na prestižnim britanskim univerzitetima.Pre rata su svi bili gologuzani.Njihova religija je novac!..Najveće zlo muslimanima/sadašnjim Bošnjacima/ je nanela SDA i porodica Izetbegović…http://zlj13051967.wordpress.com/2014/12/04/muslimani-iz-bivse-sfrj-su-bili-srbia-sada-postaju-bosnjaci/

VIDEO:KRIMINAL PORODICE IZETBEGOVIĆ, jedna vreća zlata za mog Bakira!

Објављено под Uncategorized | Оставите коментар

Muslimani iz bivše SFRJ su bili Srbi,a sada postaju Bošnjaci

10734167_708537899232005_2039063829514344981_nBošnjaci (islamizovani Srbi)najsretnijim periodom svoje istorije smatraju okupatorsku Osmansku imperiju. Istu onu imperiju koja je napuštanjem Bosne i Hercegovine ostavila 97% nepismenog stanovništva. Zbog par mostova, džamija i kupatila, Bošnjaci ne mogu prežaliti feudalno uredjenje zemlje.Puteve po Bosni su pravili islamizovani Srbi/Bošnjaci, a da apsurd bude potpun, korišćeni su za odvoz i transport materijalnih dobara iz Bosne u Tursku. I ne samo robe i novca skupljenog od harača, nego i ljudi za popunu vojske i svega drugoga. Džamije su dizali sami sebi i u svoje ime da bi imali gdje klanjati, a pravili su ih opet Bošnjaci i to od bošnjačkih para. Paše, čija imena nose te džamije, nisu ni orale ni kopale, nego skupljale harač od Bošnjaka i ostale raje koja je opet bila bošnjačka iako druge vjere.Turci su Bosnu podjelili na bosanski i hercegovacki i sandžački pašaluk i od tada se nikada više nije sastavila, ali muslimani to ne vide. Samo čujete – sve što je tursko dobro je.Turci su potcenjivali i ismejavali muslimane nazivajuci ih Bošnjacima, što u doslovnom prevodu znači preznoglav, tvrdoglav. U 19.veku sandžaci su bili samo administrativno – upravna područja u rangu okruga. Na primer krajem 18. i početkom 19.veka u prostranoj Osmanskoj imperiji je bilo 290 sandžaka raspoređenih u 77 vilajeta ili pokrajina . Nijedan nije zadržao to tursko ime osim ovog u Raškoj oblasti (Sandžak ), kojem se na taj način želi da stvori neki individualitet u odnosu na druge krajeve Srbije i Crne Gore .Turci osvajači su islamizirali Srbe, a isto tako Mletačka Republika i Austrougarska monarhija ih je katoličila i unijatila. Tako se desilo da od jednog istog naroda postane narod tri vere, pravoslavne – veran svetootačkom predanju, rimokatoličke i islamske.Ako znamo da su Srbi islamizirani i katoličeni ne menjajući jezik i prezimena, onda je jasno gde nam je koren i da je sve to srpski rod i koren, da je vera samo nadgradnja nametnuta Srbima radi interesa onih koji su pokrštavanje provodili. Ovo su istorijske činjenice koje nisu sporne.Mnogi istorijski dokumenti domaćih i stranih autora govore da se radi o istom narodu – srpskom, ali sa tri vere.Benjamin Kalaj, ministar Austrije za BiH koji je napisao Istoriju Srba kaže: „U Bosni i Hercegovini, iako ima tri vere, živi samo jedan – srpski narod .“ (Kallay – Geschichte der Serben von den altesten Zeiten bis 1815, 1876:170). On je po direktivi napustio svoje ranije stavove o srpskom karakteru BiH i razvio tezu o postojanju posebnog bošnjačkog naroda, kao nosioca kontinuiteta bosanske državnosti. Kalajeva uprava imala je zadatak da ne dozvoli da se kod muslimana razbudi srpska nacionalna svest i da srpske pokrajine Bosnu i Hercegovinu trajno isključi kao faktor srpskog i jugoslovenskog ujedinjenja. Drugi svežiji primer odnosi se na norveškog diplomatu, visokog predstavnika UN za BiH posle Dejtonskog mirovnog sporazuma, Torvalda Stoltenberga koji je izjavio da u BiH nema drugih naroda osim srpskog, samo što on ima tri vere. Poznato je da sve diplomate koje dolaze na dužnost detaljno i temeljito izučavaju istoriju zemlje u koju dolaze, pa je stoga razumno očekivati da je njegova izjava valjana.Narod Bosne su činili i danas čine samo Srbi izdvojeni na tri vere: pravoslavnu, katoličku i islamsku.Nije tačno da se jezik u Bosni u Srednjem veku i u vreme tursko zvao bošnjačkim jezikom.Ban Stefan Kotromanić ( 1322 – 1353 ), prilikom ugovora sa Dubrovčanima o ustupanju Stona i Prevlake 1333. godine izdaje četri povelje, dvije na latinskom, a dvije na srpskom jeziku.Latinske povelje su tu zbog Dubrovčana, kod kojih je latinski bio glavni diplomatski jezik, a srpske povelje su tu zbog samog bana koji govori tim jezikom. A gde je tu hrvatski jezik?!Nema ga!Pa naravno,jer je postojao samo tamo negde oko Zagorja.Da je svest o pripadnosti muslimana srpskom stablu bilo među narodnim prvacima odnegovano pre stvaranja Jugoslavije, pokazuje muslimnsko-pravoslavni ugovor o uređenju Bosne i Hercegovine od 1902. godine, kojim je pokušano sprečavanje austrijske namere da sve došljake u Bosnu i Hercegovinu (strance) predstavi za Hrvate i da srpski jezik proglasi “zemaljskim“, ili “bošnjačkim“. Zato su Gligorije Jeftanović, Vojislav Šola, Alibeg Firdus i Bakirbeg Tuzlić uneli Član 11: “Narodni i službeni jezik je srpski, a pismo ćirilica. Ne priznaje se pravo zavičajnosti nikome – ko je došao s okupacijom ili posle nje, pa ni njihovim potomcima, makar da su u Bosni rođeni“.Muslimani nikada nisu usvojili nijedan strani jezik pa ni turski i pored petovekovne vladavine Osmanlija. LJubomorno i uporno su čuvali svoj maternji jezik kojim su govorila i njihova dojučerašnja braća pravoslavci.Danas bošnjački intelektualci do u tančine ponavljaju Kalajev koncept „bosanske nacije“, tražeći spoljne patrone (SAD i EU) koji će obezbeđivati taj i takav identiteit,po principu: koliko jezika toliko naroda.Ako Hrvati mogu uzeti srpski jezik i proglasiti ga za hrvatski, a sa jezikom i Srbe katolike, i na tom prostoru formirati svoju veliku NDH i današnja Hrvatsku državu, zašto to ne bi mogli i drugi narodi nastali iz srpskog etnojezičkog supstrata; kad može dva jezika, mogu i tri, četiri, pet. BiH kao nezavisna država nema istorijski ni politički kontinuitet. Ona je predhodnih pesto godina bila samo regija unutar velikih država, Osmanskog carstva, Austrougarske i Jugoslavije. Oni koji danas pokušavaju da današnju BiH povežu sa srednjevekovnom Bosnom, a to su Bošnjaci, u to vreme opšte nisu postojavali već su nakon turskih osvajanja nastali kao posebna etnička grupa islamiziranjem SRPSKOG stanovništva.Veoma interesantno je napomenuti da se Alija Izetbegović deklarirsao kao Srbin. Pred izbore 1990 godine su objavljeni dokumenti na kojima je Alija Izetbegović svojom rukom napisao da se smatra Srbinom. Poznato je da se Alija Izetbegović izjašnjavao kao Srbin i na popisu stanovništva 1961 godine.Pravdao se da tada nije bila priznata muslimanska nacija pa se morao izjašnjavati kao Srbin. Međutim, to nije tačno. Mogao se, kao i ogromna većina muslimana, pisati kao „neopredjeljen“.Na kraju, mogao se izjašnjavati i kao musliman.S obzirom da je Alija Izetbegović bio dovoljno politički obrazovan, on se svjesno izjašnjavao kao Srbin. Oni koji nisu imali pojma o tim stvarima nisu razlikovali veru i naciju i izjašnjavali su se kao muslimani vernici(što je bilo dozvoljeno i što je njima bilo dovoljno).Ne zaboravimo šta su o svom nacionalnom poreklu govorili i pisali Osman Đikić, Meša Selimović, koji je testamentarno posvedočio svoj srpski jezik i srpsku narodnost, Skender Kulenović, Kaplan Burović, Ćamil Sijarić, Emir Kustuirica, ili Mehmed Begović, profesor beogradskog Pravnog fakulteta u međuratnom periodu, jedan od najboljih poznavalaca šerijatskog prava.Nigde se nije dogodilo da jedna verska zajednica postane nacija, kao kod nas.Ima i islamizovanih Bugara i Grka, pa se nije desilo ono što se desilo u Jugoslaviji.Zašto su muslimani/Muslimani/Bošnjaci izabrali baš ime Bošnjaci, – nije teško pogoditi, a nije teško ni u nazivu jezika koji su odabrali (bosanski) prepoznati njihovu težnju ka unitarnoj BiH, u kojoj bi vladali i oni i njihov jezik.Znatan broj muslimana i ne žele da budu Bošnjaci, već se izjašnjavaju po verskoj pripadnosti.Treba okončati nacionalne i jezičke podvale.Hrvati i Crnogorci u „bježanju od srpskog jezika“ danas prave karikature od sopstvenog pravopisa. Shvatanje da Srbi, Hrvati, Bošnjaci, Crnogorci imaju svako svoj jezik naučno je neutemeljeno, ispolitizovano i van je svih kriterija koji važe u Evropi.Svi ti jezici, i bosanski i bošnjački i hrvatski i crnogorski, a sutra će to biti i vojvođanski, ispali su iz `Vukovih gaća`! Ti jezici su samo derivati srpskog jezika.Najispravnije rešenje za naše muslimane je da budu ono što po poreklu i jeziku i jesu , tj.Srbi islamske veroispovesti. Tada će da prestanu razne zloupotrebe i politikantske igre i razne manipulacije sa muslimanima, pre svega , od velikog dela sopstvene elite, a i drugi će imati mnogo manje razloga za često opravdano nezadovoljstvo stalnim lutanjem u nacionalnoj identifikaciji i time stvaranja nepoverenja i nesigurnosti. Strani faktor na našim tako važnim geostrateškim prostorima, pa i na celom Balkanu, uvek računa na taj versko – nacionalni momenat za stvaranje konfliktnih situacija koje slabe kohezionu snagu i otvaraju put za svakovrsne strane pritiske i intervencije. Njima je stalo da stalno podgrejavaju verske surevnjivosti, mržnja i osveta da bi realizovali svoje imperijalne planove. Mi smo međusobno krvarili, a oni od toga korist za sebe izvlačili. Turci su velika zabluda Bošnjaka,koji ako žele biti slični ostalim evropskim narodima, moraju se suočit sami sa sobom i jednom za sva vremena, za vek vekova, rasčistiti sa zabludama i islamističkom napašću koja ih je dohvatila i guši ih kao najopakija bolest. Srbi rimokatolici i Srbi islamske veroispovesti trebalo bi da smognu hrabrosti i urade ono što su uradili njihovi velikani i svetski priznati umovi: vratiti se svom rodu, korenu, jeziku, pridružiti se svojoj braći i okrenuti leđa neprijatelju – to je budućnost naroda na ovom prostoru.Samo prosvećivanje, informisanje, otrežnjenje i izbavljenje iz lavirinta turskih i vatikanskih konstrukcija i laži može biti jedini dobar temelj za izgradnju nekog biljeg života na Balkanu, jer sve ono što je izgrađeno na laži, može da donese samo zlo i bedu, što dokazuje i naša žalosna istorija u posljednjih 600 godina! Eto, to je glavni razlog što se na ovim našim područjima tako bedno , krvavo i teško živi….....   KO NEĆE BR ATA ZA BRATA, HOĆE TUĐINA ZA GOSPODARA !!!… Vreme je da se sakrivena kandila i ikone Srpskih svetaca vrate u svoje domove gde su nekad bili!                           FOTO: Prije nego što će se porodica Kotromanić uzdići do trona srpskog kraljevstva, njihov grb nije sadržavao ljiljane, a to se vidi i sa pečata bana Stefana II Kotromanića na kojem nema ljiljana….. http://www.palelive.com/novosti-rs-bih/ciji-su-ljiljani-na-grbu-kotromanica ….Bosanski muslimani su najbolji primjer kako se lako manipuliše jednim narodom koji se odrekne svoje prošlosti.Oni istoriju izvrću i tumače kako njima odgovara da bi dokazali da je Bosna navodno njihova država, da su oni najstariji narod. Pričaju o pradomovini i kontinutitetu državnost od 1.000 godina, što nema nikakve veze sa istorijom. Prvi značajniji bosanski vladar verovao je :U ime Oca i Sina i Svetoga Duha Amin.U povelji bana Kulina upućenoj Dubrovčanima 1189. godine, sam ban sebe označava ne po svojoj etničkoj pripadnosti, nego po geografskoj oblasti kojom upravlja pa kaže da je “ ban bosanski „ , što ne treba da čudi kada znamo da su i srpski vladari u Raškoj stavljali u svojim titulama geografsku, a ne etničku oznaku. Da je zaista ban Kulin bio srpski vladar u Bosni potvrđuje, pored pisma i jezika kojim je napisana njegova povelja, i pismo pape upućeno Dubrovčanima godinu prije ove Kulinove povelje u kojem spominje srpsku zemlju Bosnu „ regnum Servilie, quod est Bosna „. Dakle, Kulin vlada Srbima u Bosni, i stavlja geografsku oznaku, dok vladari Raške vladaju Srbima u Raškoj i takođe stavljaju geografsku oznaku kraj svog imena.Pored Bosne i Raške u titulama srpskih vladara ima i drugih geografskih oznaka, kao što je Hum u tituli kneza Miroslava brata Stefana Nemanje, koji se potpisivao kao “knez humski “. Regije Usora i Soli imale su takođe svoje knezove, i bile nekad više nekad manje samostalne, da li pod vrhovnom vlašću Srba ili Ugara.Neki muslimani svoju posebnost pokušavaju da dokažu time što tvrde da nisu slovenskog porekla!Pritom ističu razne teze da su Goti, Iliri.Bogumili,..u svašta se pretvaraju!Bogumilstvom želi da se dokaže neka stara posebnost, ‚individualitet‘ iz kojeg se vremenom navodno konstituisala bošnjačka nacija.Pokušava da se dokaže da postoji neki istorijski ‚kontinuitet‘.Nemački istraživač Marien Vencel{u svetu poznati autoritet za istoriju Bosne srednjeg veka} je na osnovu višegodišnjih istraživanja dokazala „da stećke nisu pravili bogumili“, jer oni nisu ni postojali. U posebnosti „bosanske crkve“, u podizanju jednog vida srpske ćirilice na nivo posebnog pisma „bosančice“, kao i u nametanju „bosanske nacije“ M. Vencel vidi argumente za konačni zaključak da je u svim tim falsifikatima okupaciona vlast „tražila ideološko uporište za razdvajanja Bosne i Hercegovine od Srbije“ …- Merijen Vencel je 1999. u Sarajevu objavila dve studije o bogumilima. Rekla je da je 1960. došla u Sarajevo da istražuje bogumile i živela je u ubeđenju da su stećci njihovi. „Ovome su sledile godine istraživanja, tokom kojih sam shvatila da stećke nisu pravili bogumili“, i da oni nisu ni postojali. Napisala je da su ovu teoriju prvi zastupali habzburški političari „tražeći ideološko uporište njima neophodnog razdvajanja Bosne i Hercegovine od Srbije“. Urednik koji je u Sarajevu objavio prevod ove studije Merijen Vencel, autor je velike knjige o nastanku bošnjačke nacije od srednjovekovnih bogumila. Zapadna politika ne bi bila tako nemilosrdna u razbijanju Jugoslavije a danas srpske države, da počiva na nekim istorijskim istinama….. Vezivanje stečaka za nekakve bogumile je definitivno podvala.Nadgrobnih mramora ima svuda u srpskim krajevima, u Konavlima, Dalmaciji, u današnjoj Crnoj Gori i Republici Srbiji, odnosno u nesumnjivo pravoslavnim oblastima, kao i u portama pravoslavnih manastira, kao što su Krupa, Tvrdoš, Dobrun, Davidovica i Mileševa.Bosančica nije nikakvo specijalno bosansko pismo, nego je starija ćirilska minuskula (sitnija slova), koja je u starije vreme bila u običaju u svim našim krajevima u kojima se uopće pisalo ćirilicom, i kod pravoslavnih i kod katolika i kod muslimana.Čitave katoličke župe i franjevački samostani, širom Bosne, upotrebljavali su ćirilicu u svojoj evidenciji i korespodenciji. Kao što je bilo u Bosni bilo je i u Slavoniji. I tamo je ćirilica od pamtiveka i među katolicima vladala. Vidi u Fr. Miklošić, Monumenta Serbica p. 494, gde se prevodi ćirilicom pisano pismo 1465, god. Bosna je bila čisto srpska i pravoslavna država.Tvrtko je do 1390. nosio titulu kralja Srba, Bosne, Pomorja i Zapadnih Strana, krajevi tadašnje Bosne. Iz ove se titule jasno vidi da je vladao samo nad jednim narodom, Srbima.Krunisan je po pravoslavnom obredu, iako je bio katolik (to je prvi i najvalidniji dokaz o postojanju Srba rimo-katoličke veroispovesti.I njegove povelje pisane su ćirilicom.Na dnu povelje bosanskog kralja Stefana Tvrtka (02. 12. 1382. godine), na desnoj strani, je ogromnim slovima istaknuto, na prvom mestu – kralj Srba. Obično i bosanske povelje imaju krst na početku i redovno ove reči: U ime oca i sina i svetoga douha.Srbi muslimani privrženi svom vjerskom identitetu, u poslednjih 150 godina devet puta su mijenjali svoje nacionalno ime, da bi poslije rata u bivšoj SFRJ uzeli, valjda kao konačno, ime Bošnjak za svoju naciju.Njihovu muku najbolje je opisao Meša Selimović: «Ni sa kim istorija nije napravila takvu šalu kao sa nama. Do juče smo bili ono što danas hoćemo da zaboravimo. Ali nismo postali ni nešto drugo. Stali smo na pola puta, zabezeknuti. Ne možemo više nikud. Otrgnuti smo, a nismo prihvaćeni. Kao rukavac što ga je bujica odvojila od majke rijeke, i nema više ni toka ni usća, suviše malen da bude jezero, suviše velik da ga zemlja upije. S nejasnim osjećanjem stida zbog porijekla, i krivice zbog otpadništva, nećemo da gledamo unazad, a nemamo kud da gledamo u naprijed, zato zadržavamo vrijeme, u strahu od ma kakvog riješenja. Preziru nas i braća i došljaci, a mi se branimo »ponosom« i mržnjom. Htjeli smo da se sačuvamo a tako smo se izgubili, da više ne znamo ni šta smo…«Najveću korist od međusobnih klanja Srba sve tri veroispovesti imaju jedino dušmani svih veroispovesti ili ideologija, jer im omogućuje da sa što manje sopstvenog troška postižu sopstvene interese, stvarajući po Balkanu sitne i pokorne“neovisne“ države, distrihte, i druge vrste kontrolisane nezavisnosti.…  http://www.jadovno.com/intervjui-reportaze-2/page/3/articles/mr-goran-latinovic-srednjovjekovna-bosna-bez-srba-1-lat.html#.VIHCkcn5OUl           FOTO:Srpska pravoslavna crkva u Dubrovniku….Reč Hrvat nije bila poznata u Bosni za duže vreme.Brojni šematizmi vikarijata i biskupija, takođe svedoče o tome. Izveštaji Vatikana takođe. Postoji i popis koji je sprovela 1910. g. okupaciona vlast. Srbi se svuda u tom popisu spominju kao Srbi. Katolici uvek kao katolici, nikad prema narodnosti. Vatikan u svojoj Katoličkoj Enciklopediji piše da su muhamedanci i katolici Bosne i  Hercegovine Srbi i da su Srbi 98% stanovništva Bosne i Hercegovine: „According to the census of 22 April 1895, Bosnia has 1,361,868 inhabitants and Herzegovina 229,168, giving a total population of 1,591,036. The number of persons to the square mile is small (about 80), less than that in any of the other Austrian crown provinces excepting Salzburg (about 70). This average does not vary much in the six districts (five in Bosnia, one in Herzegovina). The number of persons to the square mile in these districts is as follows: Doljna Tuzla, 106; Banjaluka, 96; Bihac, 91; Serajevo, 73, Mostar (Herzegovina), 65, Travnik, 62. There are 5,388 settlements, of which only 11 have more than 5,000 inhabitants, while 4,689 contain less 500 persons. Excluding some 30,000 Albanians living in the south-east, the Jews who emigrated in earlier times from Spain, a few Osmanli Turks, the merchants, officials. and Austrian troops, the rest of the population (about 98 per cent) belong to the southern Slavonic people, the Serbs...….U XVI i XVII veku u delima rimokatoličkih redovnika i klerika u isključivoj upotrebi bili su nazivi slavenski, odnosno ilirski tj. srbski. Narodnosni pojam hrvatstva u tom vremenu uopšte nije postojao. Tadašnje teritorijalno područje Hrvatske, koje je bilo običan geografski pojam, bilo je malo i beznačajno da bi se hrvatskim imenom pokrilo celo područje „Ilirika“ i „ilirskog“ (Srbskog) naroda.Habsburgovcima i Vatikanu ilirizam je u dugom vremenskom periodu predstavljao integracioni faktor čija je svrha bila da balkanske istorijske zemlje (pokrajine) unificira i verski i prostorno poveže u jednu celinu.Preko ilirizma je trebalo širiti rimsku versku ideologiju u ime „apostolskog“ habsburškog cara. Riterovu ilirsku ideju nastavio je da širi Ljudevit Gaj (1809-1872) koji je bio nemačkog porekla.Ljudevit Gaj (osnivač ilirskog pokreta) je priznao da je ilirski jezik, u stvari, srpski: „Sav sviet znade, da smo mi književnost ilirsku podigli i uveli, no nam još ni iz daleka nije na um palo, da to nije serbski“.Najstariji istorijski dokumenti, Povelje Hrvatskog naroda, pisani su ćirilicom, npr. “Povaljska listina” iz 12. veka.Gajev svehrvatski ilirski pokret služio je interesima Austrije protiv mađarskih težnji za nezavisnošću i kao odbrana od „severnih jeretika“. S druge strane, trebalo je Austriji privući slavenske narode i susedne slavenske zemlje izložene uticaju pravoslavne Rusije i autonomne pravoslavne Srbije. Otuda potiče Gajevo sveslavensko opredeljenje koje u osnovi ima prikriveno austroslavističko obeležje i, još prikriveniji, rimokatolički ekspanzionizam.Posle katoličkog kongresa u Zagrebu, 1900. godine, započeto je svesno poistovećivanje katoličanstva sa Hrvatskom.Nekad najčuveniji, tzv. „patrijarh Slavistike“ Josif Dobrovski, inače katolički kaluđer, ustvari opat jezuitski, Čeh po narodnosti (živeo od 1753 do 1829), „držao je samo kajkavski dijalekat Hrvatske, prema faktičnim odnosima onog vremena, kao hrvatski, sve drugo bilo je za njega ilirski ili srpski.“ Dobrovski u više svojih studija kategorički tvrdio da je jezik Dalmacije srpski jezik i nije se dao u tome pokolebati. On je to svoje mišljenje izneo i u čuvenoj zbirci „Slavin“.Sasvim neznatno se od njega razlikovao se drugi njegov sunarodnik (Slovak) Pavle Josif Šafarik,takođe jedan od „vodećih“ i prvih slavista uopšte. I on je (1795 do 1861) smatrao i u više svojih dela izneo tvrdnju da srpski govore ne samo u Srbiji i Crnoj Gori, već i u BiH, u Slavoniji i Dalmaciji. I za njega su samo tri ranije županije Provincijalne Hrvatske, gde se uglavnom kajkavski govorilo, nesporno hrvatske. Možda se on u izvesnom broju kvadratnih kilometara odvaja od Dobrovskog, ali u suštini isto tvrde. Stalno se sužava prostor na kome se srpski ne imenuje kao srpski.Svedoci smo da se danas na sve strane „ne-Srbi“ ne samo izvan Srbije nego i u Srbiji (koji su izvorni govornici srpskoga jezika) odriču ne srpskog jezika nego njegovog imena. Prvo su to uradili Hrvati, ali su se oni za taj status preimenovanja srpskog u tzv. hrvatski jezik borili gotovo 150 godina. Za njima su u poslednjem desetleću krenuli i ostali: muslimani su srpski preimenovali u bosanski/bošnjački, a sad i Crnogorci žele da u Crnoj Gori ukinu srpski, na jedan vrlo perfidan način. Cilj je, kao i kod Hrvata i muslimana, istiskivanje srpskog imena iz srpskog jezika. Dubrovnik je verovatno najbolji primer da se ukratko prikaže proces odsrbljavanja. To je grad koji od postanka nije bio naseljen Hrvatima niti je ikad bio pod njihovom državnom vlašću, a danas je „napučen“ isključivo hrvatskim „pućanstvom“ i, dabome, nalazi se u Hrvatskoj.Od postanka, Raguza ili Dubrovnik ugnežđena je između dve klasične srpske oblasti – Travunije i nizvodnog Zahumlja, odnosno Huma. Zato je sasvim bespredmetna rasprava kog su porekla dubrovački Sloveni jer su u grad mogli da dospeju samo iz zaleđa koje je srpsko.Tako svedoče i dokumenta grada, ali još bolje sami dubrovčani i njihova književnost.Dubrovnik je nekada bio najveći srpski grad, a sveti Petar Cetinjski je predlagao da bude prestonica Srbije.U kalendaru „Dubrovnik“ za prostu 1898. godinu, štampanom u dubrovačkoj Štampariji A. Pasarića, nalazimo, uz ostalo, i podatak kojim jezikom se u to vreme govori u Dubrovniku i to, stoji u kalendaru, „govor u kući“. Od 11.177 stanovnika Dubrovnika njih 9.713 izjasnilo se da govori srpskim jezikom. Italijanski je koristilo 716, nemački 285, mađarski 384 stanovnika grada. Neki su se izjasnili da govore češki, slovenski, poljski i ruski, ali niko, ni jedan jedini stanovnik Dubrovnika, nije rekao da govori hrvatskim jezikom. Ali, hrvatska istorija, rečeno je na ovom mestu mnogo puta, satkana je od laži i falsifikata.Krajem devetnaestog stoleća je hrvatski istoričar Natko Nodilo proučavao nacionalni sastav stanovništvo zapadnog Balkana, pa je svoje mišljenje izneo i o Dubrovčanima. On u ovom gradu ne nalazi ni Hrvate ni hrvatski jezik. Doslovno piše:U Dubrovniku, ako i ne od prvog početka, a ono od pamtivjeka, govorilo se srpski; kako kod kuće, tako u javnom životu i u općini, a srpski je bio i raspravni jezik. Pa otkuda onda Hrvati u Dubrovniku? Odgovoriću na ovo pitanje još jednim pitanjem: otkuda oni u Janjevu, sat hoda od Milutinove Gračanice, ili u Boki što na moru odvaja srpsku Duklju od srpske Travunije? Nije znači bilo dovoljno Rimu da pokatoliči Srbe, jer dokle god je bilo srpske crkve, postojala je opasnost od povratka u pravoslavlje. Zato je taj proces nastavljen još žešće, jer su Srbi katolici morali da postanu Hrvati, i to su najzad i postali.Od Boke do Trsta pod vlašću dve kurve, Austrije i Venecije, prodavali su labilni Srbi veru za večeru, a posle samo nekoliko generacija mnogi su postajali „Hrvati“. Isti proces trajao je, dabome, i u dubini kontinenta..Dakle, današnji “hrvatski narod” je veštačka kreacija Rimokatoličke crkve, unapred zamišljena kao instrument jednog zločinačkog projekta, utemeljenog na težnji da se srpski narod uništi unijaćenjem, pokatoličavanjem ili potpunom fizičkom likvidacijom,kako više ne bi predstavljao prepreku daljem vatikanskom prozelitskom prodiranju na istočnoevropske prostore, pa i dalje do Crnog mora. Ovaj projekt nije bio unapred dat kao gotov i zaokružen, već se postepeno razvijao i sazrevao imajući u prvoj fazi ilirsku, a u drugoj fazi jugoslovensku opciju. Međutim, suština rimokatoličkih zločina je stalno ista…SRBE NA VRBE: Ustaški grafit na pravoslavnoj crkvi u Dubrovniku! (FOTO) (VIDEO)FOTO:Srpska pravoslavna crkva u Dubrovniku…Kad god neko počne da napada Srbe,prvo što se zapitam da nije slučajno iz kategorije „bivši Srbin“. Kategorija slična izdajniku, samo mnogo više ostrašćena, izgubljenog duha, izgubljene duše, bez mogućnosti da se spase.Pokušavajući da dokaže da pripada nečemu i da je nešto što nije, ne bira sredstva da uspe u tome. Jedino što uspeva je da kao i svaki beskičmeni gmizavac puže kroz život bez šanse da se podigne na noge.Napomenuo bih one istoriji dobro poznate: janičari, ustaše … Istorija u njima nije pronašla ništa ljudsko, ništa što bi ih činilo vrednim.Pokušavajući da obmanu druge jedino uspevaju da obmanu sebe, izgubivši duh do te mere da se ne mogu zvati čovekom. Vremenom su samo sem imena „bivši Srbin“ dodali prezime „bivši čovek“.Spaljeno srce i poharana duša poniznih sluga novih vladara, konjušari i izvršioci najprljavijih i najgnusnijih zadataka zaboravljajući da takve niko ne poštuje jer ko je jednom prodao dušu prodaće je opet. To više nije pitanje. Pitanje je samo kada i za koliko.. .

Објављено под Uncategorized | 1 коментар

Slobodan Milošević je bio veliki patriota i Srbin

http://www.4thmedia.org/wp-content/uploads/2013/03/0311pod14.jpg

BOG VAS KLEO POGANI IZRODI…..

Nemačka,Vatikan i SAD su glavni akteri razbijanja Jugoslavije i stvaranja haosa na njenom zgarištu. Ove dve sile su pažljivo planirale, pripremile i potpomogle pokrete za otcepljenje koji su razorili Jugoslaviju. Nadalje, učinile su sve u svojoj moći da produže i prošire gradjanske ratove koji su počeli u Hrvatskoj i nastavili se u BiH. Delovale su iza scene u svakoj etapi krize.Svetski mediji su prikazali destrukciju Jugoslavije kao unutrašnji konflikt među jugoslovenskim narodima ali to je bila samo fasada.Suština raspada Jugoslavije je ležala u kolonizaciji države.Milošević nije dozvolio brzu i nekontroliranu tranziciju prema kapitalizmu, nije dozvolio da se društvene kompanije prodaju u bescjenje belosvetskim hoštaplerima.Zbog toga je morao biti uklonjen.STOUB Talbot, koji je za vreme bombardovanja Srbije vodio zajednički obaveštajni Komitet za diplomatiju Pentagona i Stejt departmenta, u predgovoru knjige direktora za veze Džona Norisa kaže: Stvarni cilj tog bombardovanja nije imao nikakve veze sa brigom za kosovske Albance – stvarni uzrok bio je to što Srbija nije sprovodila tržišne, socijalne i ekonomske reforme, što znači da je to bila poslednja oaza Evrope koja se nije povinovala neoliberalnim programima pod upravom SAD, pa je to moralo biti uklonjeno….Granice između jugoslovenskih republika bile su administrativne granice, a ne granice naroda niti državne granice. I nikakva promena njihovog statusa koja bi mogla biti na štetu bilo kog od jugoslovenskih naroda, nije bez saglasnosti tih naroda mogla biti ostvarena u skladu sa jugoslovenskim ustavom….Od prevrata 5. oktobra 2.000. godine, na vlast je u Srbiji došla grupa fukara i probisveta koji su, prvo, debelo naplaćivali svoj, navodni, opozicioni odnos prema Miloševićevom režimu, a kada su došli na vlast, poput roja skakavaca, nasrnuli su na imovinu, pljačkajući banke, fondove, rasturajući, na bestijalan način sva uspešna preduzeća, koja su odolela i sankcijama.Priznajući da je njihov narod genocidan, da u svakom Srbinu čuči Džek Trbosek, ulagujući se komesarima iz Evropske unije, mafija oko Đinđića je prodavala strateška preduzeća, za male pare i milionsku proviziju.Điniđić je surčinske, veterničke i zemunske mafijaške grupe, promovisao kao biznismene, a oni su bili ološ najgore vrste, koji su u njegov kabinet nogom ulazili.Da je Milošević sproveo privatizaciju, kao što je sprovedena od 2000-te, obesili bi ga na Terazijama!Za vreme vladavine Miloševića Srbija je morala da finansira nametnute ratove, bili smo pod sankcijama, nije prodato ništa od privrede, nisu dobijani krediti ni bilo kave donacije, finansijska sredstva su nam bila zamrznuta…. a standard građana je bio za 5-10% niži nego što je to danas.Samo je idiot   kod Miloševića mogao očekivati blagostanje i pravnu državu,u državi koja je bila u ratu i pod sankcijama!Pripisivati Miloševiću isključivu krivicu za ono što nam se dešavalo tokom devedesetih znači zanemarivati ulogu kolektivne sudbine koja se onih godina, i nama i njemu, sručila na glavu. Nikakva politika, osim kapitulacije od prvog časa, nije nas mogla spasiti.Srbija je opljačkana posle 5 oktobra surovije nego kao kad su njome prolazile otomanske horde.Na žalost, Srbijom danas apsolutistički vlada verni nastavljač politike Borisa Tadića i Demokratske stranke.  Novi „nestatusni“ prodavac žute magle, Aleksandar Vučić, sklopio je pakt o nenapadanju sa najkrupnijim aligatorima Demokratske stranke, tako su od njegovog prekog suda i „televizijskih“ hapšenja, ostali potpuno zaštićeni Boris Tadić, Dragan Đilas, Dragan Šutanovac, Božidar Đelić, Mirko Cvetković, Dušan Petrović, Bojan Pajtić, i desetine drugih koji čine ozbiljnu kriminalnu mrežu pod providnom retorikom o politici nacionalnih interesa.Za dvadeset godina u Srbiji nije uhapšen nijedan ministar! Zvuči neverovatno, ali, poslednji srpski  vođa koji je naredio hapšenje dvojice svojih ministara, bio je Slobodan Milošević, jer nije tolerisao to što su ministri Sava Vlajkovića i Velimir Mihailović, u bašti zakopali par stotina hiljada ondašnjih maraka. Danas takvi slučajevi izgledaju smešno i tragikomično u poređenju sa milijardama koje je opljačkala demokratska vlastela, za samo deset godina lažirane demokratije.Optužuju Miloševića da je navodno pokrao milijarde dolara.Tezu o Miloševićevim parama u inostranstvu pokušali su da dokažu finansijski stručnjaci iz čitavog sveta za potrebe Haga i uz svesrdnu pomoć stranih i naše službe bezbednosti, ali ništa nisu pronašli.Hag je imao specijalnu komisiju istražitelja sa 100 inspektora Skotland jarda i MMF-a za novčane transakcije, pa ništa nisu našli.Zašto nijedan od lidera DOS-a i nijedna stranka, a svi su bili na vlasti 12 godina, nije pokrenuo istragu za navodnu pljačku protiv Miloševića, Mire, ili Marka?Ako su krali to je najbolji i najelegantniji način da se sa njima obračunaju.Nekadašnja haška tužiteljica Karla del Ponte svojevremeno je konstatovala da Miloševići nisu izneli novac iz Srbije.Preko Kipra išao sav naš platni promet sa svetom od 1992 sve do ukidanja sankcija 2000 godine. I to nije nikakva tajna. Tajna je jedino koliko se para u datom vremenu nalazilo na Kipru, a posebno je vođeno računa da se tamo ni u jednom trenutku ne nađu velike pare (više stotina miliona) jer je uvek postojala mogućnost da se te pare od strane zapada blokiraju i da ostanemo bez njih. Notorne gluposti su da je na Kipru bilo tri milijarde maraka, jer Srbija na gomili tolike pare ni približno nije imala.Pare koje su se u trenutku smenjivanja Miloševića našle na Kipru mogu biti samo pare naših kompanija i pare Beogradske banke (Borka Vučić) koje su opet pare nekih naših firmi. Miloševićevom velikom zaslugom, stvorena je Republika Srpska.U odbrani Kosova i Metohije,izborio se za Rezoluciji 1244 gde jasno piše da je to integralni deo Srbije,a ne Albanije.Provinciju je predao u ruke UN{nisu agresori},a ne u ruke Nato zlikovca.Optužuju ga za pad RSK.Stenogrami sastanaka Vrhovnog saveta odbrane pokazuju da su srpski vojni i politički lideri već u decembru 1992. bili svesni da neće pomoći Martiću u nekoj budućoj hrvatskoj Oluji. Ne zato što to ne žele, nego zato što ne mogu.Stenogrami pokazuju da rat nije odlučila snaga oružja ili moral boraca, nego politička i finansijska podrška drugih zemalja. Srbija to nije imala.Financijski sistem Srbije naprosto se urušio i nije mogao izdržavati RSK u Hrvatskoj i RS u BiH, koje su u svemu zavisile od Srbije.Kad je Hrvatska bila medjunarodno priznata, JNA više nije mogla intervenisati.Tamo više nije postojala Jugoslavija, tamo je postojala Hrvatska koja je bila međunarodno priznata.Za Srbiju je to značilo da vrši agresiju na tudjoj teritoriji,a Nato zlikovci bi to jedva dočekali.Transkripti korišćeni na suđenju Momčilu Perišiću : “ Utekli su ko zečevi , a sada traže da ih Jugoslavija brani , obrušio se Slobodan Milošević na Milana Martića i krajinsko vodstvo na sednici Vrhovnog saveta odbrane Jugoslavije 14. avgusta 1995. nakon operacije Oluja.Molim vas, 6 hiljada Hrvata je branilo Vukovar pola godine; napadala je cela Prva armija, vazduhoplovstvo, čudo, sva sila koju je imala JNA, a oni nisu odbranili Knin, kojem se može prići samo iz tri pravca; nisu ga mogli braniti ni 12 sati!? Oni ga nisu branili, jer po svim izveštajima koje smo dobili od policajaca, građana i ostalih, čim je prestala artiljerijska priprema u sedam uveče, oni su naredili – bežaniju! Pitanje je ko je, zaista, doneo odluku da krajiško rukovodstvo napusti Krajinu? Takva odluka, kada su imali sve uslove da se brane, izazvala je egzodus“…..Podsetimo se da je Slobodan Milošević „preklinjao“ SAD da zaustave ofanzivu na Banjaluku i oni su to učinili, ali ne zato što je Milošević reagovao već zato što bi taj grad u nekim pregovorima ponovo bio vraćen Srbima, stoji u jednom od 300 objavljenih dokumenata CIA...posle potpisa premijera Srbije Zorana Đinđića i predsednika SRJ Vojislava Koštunice, stavljenih na dokument da neće biti izručen Haškom tribunalu – sproveden u beogradski Centralni zatvor, odakle je na Vidovdan, 28. juna 2001. godine, faktički kidnapovan i izručen Tribunalu u Hagu.Ostaće upamćeno da je bivši predsednik Srbije i SR Jugoslavije policajcima koji su mu stavljali lisice na ruke samo rekao:- Znate li da je danas Vidovdan? Miloševića su hapsili Čume, Šiptar, Kum, Bagzi, Mutavi i drugi iz „zemunsko-surčinskog klana“.Na kapiji rezidencije bili su ljudi sa čarapama na glavama, u farmerkama i jaknama, sa bocama piva u rukama.Nijedan pripadnik MUP Srbije nije učestvovao u hapšenju Slobodana Miloševića u noći između 30. i 31. marta 2001. godine! Stoji u izveštaju MUP, pročitanog na suđenju za događaje u vili „Mir“ pred Drugim opštinskim sudom u Beogradu.Prilikom otmice Ivana Stambolica u Košutnjaku upotrebljen isti beli kombi koji je korišćen i prilikom hapšenja Slobodana Miloševića 31. marta 2001. godine.Novinar „Vremena“ Miloš Vasić u svojoj knjizi „Atentat na Zorana“, piše da su u hapšenju Miloševića učestvovali šefovi zemunskog klana Duca i Kum.U Tribunalu Milošević je dokazao da je optužnica protiv njega neutemeljena,… bio je superioran u odnosu na tužioce i njihove „takozvane eksperte“ i do kraja razobličio hašku farsu,… zato je i ubijen.Ni međunarodno pravo, ni Povelja UN ne nude pravnu osnovu po kojoj bi se dobio mandat za uvođenje kaznenih tribunala.To znači da Haški tribunal nema zakonsku osnovu. Iako Statut „tribunala“predvidja finansiranje od strane UN, „tribunal“ se finansira prvenstveno iz ameriških vladinih i privatnih izvora, kao i od strane vlada nekoliko islamskih zemalja.Ovaj takozvani sud sastavni je deo mehanizma koji je počinio genocid protiv srpskog naroda, mehanizma čiji je cilj da od svih naroda i svih ljudi načini roblje u jednom novom obliku kolonijalizma. Jedini krivac za zločine počinjene u Jugoslaviji jeste NATO.Ovakvo pravno čudoviste ne treba da postoji, a svakako ne pod simbolima UN. Milošević je bio jedna od prvih žrtava novih metoda svetske imperije, koja je na njegovoj zemlji tabanala put za osvajanje sveta. Bio je to pametan i hrabar čovek.Na muci se poznaju junaci...  Srbija je sada postala septička jama nad kojom čak i najbedniji EU / zapadni birokratčići vrše nuždu – pa kada je do nekog “ skorog datuma „budu napunili , samo će je bez ikakvog opela i pomena buldožerom zatrpati…..Teška je muka robovat, braćo,na licu ropski nositi sram.Ustajmo braćo!…

Dođu, tako, vremena, kada pamet zašuti, budala progovori, a fukara se obogati!

.http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:463940-Dinkic-pare-sa-Kipra-oprao-kroz-Mobtel…. KAKO JE POBEDIO ZLOGLASNI DOS:….Dosovski šljam se pobrinuo da izborni listići nestanu u dimu iznad zgrade jugosolovenske savezne skupstine 5. oktobra, tako da se istina i dokazi nikada ne saznaju…Izbacivali su glasačke listiće kroz prozore, a vatrena oluja koju su izazvali je uništila ostatak izbornog materijala…Uništavanje dokaza i paljenje glasaćkih listića su bili samo finalni ćin DOS-ove izborne prevare….Koštunica je zapravo imao manje od 50% potrebnih za pobedu u prvom krugu i zato je bilo zgodno uništiti dokaze i spaliti neke glasačke listice….30. septembra je DOS priznao da su dobili 330.000 glasova manje nego što su to prvobitno tvrdili, odnosno, 2.424.000; a 2. oktobra su još smanjili svoju cifru, na 2.414.000. Kao što možete videti, to je manje od 50% od ukupnog broja od 5 miliona glasova. Prema tome, drugi krug izbora bi bio neophodan, čak i prema ciframa samog DOS/a!..Onda su iznenada proglasili sve glasove sa Kosova i Metohije, kao i Crne Gore, za nevažeće, što je umanjilo ukupan broj glasova za 360.000, na 4.704.000..Na taj način, Koštunićinih 2.414.000 glasova su formirali tanku večinu…Dakle,PREVARA!..1].http://www.nspm.rs/hronika/vojislav-seselj-pismo-povodom-10-godina-od-izrucenja-slobodana-milosevica-haskom-tribunalu.html?alphabet=l.… 2] http://guskova.ru/lat?doc=/misc/docs/sm_ct_01  

Transkripti telefonskog razgovora Havijera Solane i Veslija Klarka (15. avgust 2001):

Klark: Ovih dana ću posetiti Kosovo.

Solana: Budi oprezan. Kosovom špartaju bande narko dilera. Tamo nema zakona, nema kontrole… Hm. Veliku smo grešku napravili kada smo pustili ove da vladaju.

Klark: Da. Možda.

Solana: Za sve su krivi operativci CIA… Njima je bitna samo droga i njihovi poslovi.

Klark: Da, znam kako je dole… Često odem na Kosovo, uglavnom inkognito, tako je sigurnije. Ali sada moram da obavim jedan posao. Treba da prebacim tovar za Fort Breg.

Solana: Nije valjda toliko hitno… Misliš na organe?

Klark: Da, da…

Solana: Dobro radi Bondstil, Šlafkok, čovek zadužen za bezbednost i Bernar Kušner, odlično obavljaju posao.

Klark: Jeste. Izgleda da je sada hitno. Stalno se održavaju neki sastanci sa generalom Andersenom. Kad završim to skoknuo bih malo do Srbije. Šta misliš, kako će me dočekati?

Solana: Ne brini, biće poslušni. Ovi u Beogradu su mnogo poslušniji čak i od ovih u Podgorici!…                                                                                                                                   Klark: Sa Srbijom ćemo stalno imati probleme, jer je to buntovnički i ratoboran narod. Kada se razgovaralo o Srbima u Krajini, neki od naših su predlagali dugotrajan rat, a ja sam to presekao i naredio da se svi Srbi proteraju iz Krajine i Hrvatske kako bi Hrvatska bila mirna decenijama. Kakav rat sa njima! Oni bi se razbežali po šumama i godinama zagorčavali život Hrvatima, jer imaju iskustvo sa partizanskim ratovanjima…

Објављено под Uncategorized | 2 коментара

Prave i lažne patriote u Srbiji…

Srbija je sada postala septička jama nad kojom čak i najbedniji EU / zapadni birokratčići vrše nuždu – pa kada je do nekog “ skorog datuma “ budu napunili , samo će je bez ikakvog opela i pomena buldožerom zatrpati.Niko nije takav zločin napravio svom narodu kao nesrećni srpski političari u poslednjih dve decenije svoje vladavine.Voljom demokratskog ološa, Srbija je prestala da bude država i postala je zoološki vrt.Zašto današnja politička scena u Srbiji nema opoziciju, uprkos tome što je isto tako potrebna kao i za vreme prethodnog režima? Nekadašnjoj opoziciji, u najtežim momentima, pomagali su nezavisni intelektualci, pisci, književne organizacije, pa je čak i Narodno pozorište u Beogradu u jednom momentu (9. marta 1991. godine) postalo sedište „ratnog štaba“ tokom prvih velikih antirežimskih demonstracija.Danas je nezamislivo da neka institucija ili istaknuta javna ličnost stane u odbranu opljačkanih građana, da svojim primerom podstakne šire mase na građansku neposlušnost zbog toga što je u Srbiji zavladala jedna nova vrsta terora, onog pljačkaškog, koji ima novac kao jedinu ideologiju.Razlog zašto u srpskoj politici nema istinske opozicije shvatili su još pre više od jedne decenije i zapadni analitičari, koji su procenili da buduće vlastodršce zanima samo moć i bogatstvo i da sukob sa režimom postoji samo zbog novca a ne zbog demokratskih ideala.Danas u Narodnoj Skupštini Srbije nema nijednog poslanika koji zastupa srpske nacionalne interese , očuvanje patriotskih osećanja i odbranu suvereniteta i teritorijalnog integriteta srpske države.Vlast i opozicija prave spektakl za široke narodne mase a sistem je isti. Rukovodstvo DSS započelo pregovore za okupljanje širokog saveza koji bi činio „patriotsko-suverenistički” blok. Dolazak Sandre Rašković Ivić samo je nastavak Koštunićine izdajničke politike i u izjavi za Tanjug rekla je:“ Odgovorno tvrdim da nismo odstupili od političkog programa stranke“ .Ne zaboravimo da je ona opravdavala hrvatsku “Oluju”.Iako je i međunardoni sud doneo presudu da Srbi nisu krivi za genocid u Srebrenici,Sanda,  28-februara 2014 godine izjavljuje za ALTERNATIVNU TELEVIZIJU,  da JESU!? Dverima to naravno ne smeta i prave koaliciju sa njima.U opštem medijskom mraku, gde se pojavljuje samo jedno izbezumljeno i podbulo lice na svim ekranima, tako da vam daljinski više nije ni potreban jer nema potrebe da menjate kanale kada su svi u službi izdajničkog režima, predsednica DSS dobija vrlo značajan medijski prostor.Zašto? Da li je to slučajno?Kada se to desi u zemlji medijskog mraka i sveopšte cenzure, onda sam potpuno siguran da je režim formirao tu stranku za odvlačenje patriotskih glasova.Ima još jedan veliki problem sa DSS-om. Naime DSS je u Beogradu u vlasti sa SNS. Na vlasti su u koaliciji sa SNS i u još nekim opštinama u Srbiji.Glad za novcem je neutoljiva i zato svako može sa svakim. Nema ovde više ni ideologije ni političkih ideja i suštinskih razlika. Šetaju se političari levo-desno, napred-nazad.Parlament je postao leglo bandita.DSS sa Koštunicom je itekako odgovoran i kriv za političke greške i nacionalnu štetu koju je dolaskom na vlast 5. oktobra i osmogodišnjim boravkom na toj vlasti naneo ovoj zemlji i narodu.Miran,zbunjen i smeten, često neobavešten, sa savršeno odigranom ulogom poštenjačine. Za afere svojih ministara, korupciju milionskih razmera kao da nije ni čuo a „nezna“ ni odakle DSS-u i stranačkim čelnicima stižu tako krupne svote. Dobio je oreol Legaliste mada je svima već poznato da je od samog početka svoje vladavine zdušno kršio ustav, zakone kao da i ne postoje.Dozvolio je da se Crna Gora izdvoji iz zajedničke države SCG.U toku njegove vladavine, razorena je Vojska, zemlja potpuno otvorena za defile NATO trupa, a Soroševa B92 nam je postala glavna televizija, dok su  svi ostali patriotski mediji ugašeni.Par nedelja nakon što je stupio na dužnost predsednika SRJ, Koštunica je potpisao ukaz o pomilovanju nekoliko hiljada šiptarskih terorista koji su potom pušteni iz zatvora.Hag mu je prvo bio „deveta rupa na svirali“ (za vreme predizborne kampanje 2000.), da bi se u vreme izručenja Miloševića, nepunih godinu dana kasnije, popeo na najviše, prvo mesto. Milošević je bez obzira na ustavna ograničenja i dobijene „garancije“ najodgovornijih ljudi u državi, po njihovom  nalogu kidnapovan iz CZ-a i izručen Hagu..…Što se tiče Dveri,oni predstavljaju opasnost koja tek dolazi.Igraju na strah i bes pregaženih i besperspektivnih u zemlji, kanališući ga ne protiv tajkuna ili profitnog sistema, već protiv onih koji su drugačiji.Oni su jedna teška podvala i kukavičije jaje.Pokret „Dveri” je stvorila izdajnčika politička mafija i ekumenisti, kako bi podelila „patriotski blok”.Nalog da potpomogne stavaranje takvog pokreta dobio je ekumenistički deo u SPC koji trenutno i ima najveći uticaj u SPC a koji suštinski sprovodi naloge izdajničkih vlasti kada je u pitanju razbijanje i kanalisanje otpora vernog naroda.Nikakvog patriotizma ni dobrobiti Srbiji i Srbima ne može biti od Dveri , jasno je i iz delovanja kakvo se ocrtava spram pitanja Kosova i Metohije . Uzalud su krupne , ali isprazne , reči na tu temu , kada se na delu pristaje i saglašava sa politikom SPC koja znači – odricanje od Kosova i Metohije. Šta su to konkretno uradili da odbrane zemlju od ne jednog, već dva izdajnička režima?Slučajno ili namerno,Dveri se ponašaju kao „korisni idioti“ režima.Navodno su protiv sadašnjeg režima, a pozvali su Srpsku naprednu stranku, da sa njima formiraju novu opštinsku vlast u Čačku. Znam ih kad su duvali u istu pištaljku zajedno sa Čedom Jovanovićem.U periodu kada je preduzeće Kolubara beležilo gubitak od skoro 10 milijardi dinara, istovremeno je na donacije izdvajalo više od 140 miliona dinara raznim  udruženjima.Među onima koji su te godine dobili najveće donacije nalazi se udruženje Srpski sabor Dveri, kojima je tada dato 4,2 miliona dinara.Dveri su znale da je Kolubara većiti gubitnik i nije im smetalo da uzimaju pare od njih.Toliko o njihovom poštenju!..Napred braćo Srbi, dajte im svoj glas. O kako je lepo biti glup.. …Srpski narod je uvek znao da se uzdigne kad je najteže, da u značajnim trenutcima svoje istorije preuzme sudbinu u svoje ruke i pronađe put Spasenja; put koji jeste uzan, ali pravi i ispravan! Srpski narod je uvek u sebi imao potencijal da u burna i smutna vremena iznedri mlade i hrabre ljude, koji su znali pronaći jedini put po kojem Srbija treba da hodi; put Svetosavskog Srpstva!Srpski sabor Zavetnici svojim delovanjem pokazuje pravi način, na koji bi trebalo svaki Srbin da ispunjava Kosovski, Milošev i Lazarev Zavet ; način odbrane svoje teritorije, svog sistema vrednosti, svoje vere Pravoslavne. Možda najbolji primer takvog delovanja predstavlja upravo niz svakodnevnih protesta protiv potpisivanja neustavnog i nelegalnog Briselskog sporazuma, kojim su vlasti Republike Srbije protivno svim normama kako međunarodnog običajnog prava i Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN tako i srpskog ustavnog poretka izvršili de facto priznanje »kosovske države«.Uz svaku posetu našem razapetom Kosovu Zavetnici su organizovali humanitarne akcije sakupljanja hrane, odeće i ostalih potrebnih stvari za našu braću i sestre koji žive život nedostojan čoveka na okupiranim teritorijama. Svoju iskrenu i čistu, ničim ukaljanu ljubav prema Otadžbini Zavetnici su iskazali i poštovanjem svih naših slavnih junaka kojima moramo biti zahvalni na slobodi u kojoj danas živimo te su bili jedini koji su dana 01.19.2014. godine na 69. godišnjicu smrti slavnog vojvode Petra Bojovića obišli njegov grob i zapalili sveću za večni mir i slavu našem junaku, oslobodiocu Beograda! Ovi mladi ljudi su bili i jedni među retkima koji su obeležili 95 godina od proboja Solunskog fronta te su tim povodom imali i svečanu tribinu u Kumodražu pred spomenikom vojvode Stepe Stepanovića.Zavetnici daju nadu našem napaćenom srpskom narodu da još uvek žive one vrednosti za koje se moramo svakodnevno boriti i za njih se zalagati, ako želimo jednoga dana svi ponosno i slavno da stanemo na tlo kosovsko, tlo Gazimestana i ispoštujemo savet Svetoga Save, da “samo Sloga Srbina spašava “. Tako ćemo osloboditi našu vekovnu duhovnu kolevku i konačno zaživeti kao Narod Nebeski, u slozi i radosti Božijoj….Ovo vreme trebate posmatrati kao elementarnu nepogodu, „poplavu“. Kad naiđe „poplava“ prvo isplivaju govna a odmah se širi i zaraza. Kad sanacija počne govna se prvo i čiste. Temeljno i detaljno kako bi se smrad i zaraza suzbili. Približavamo se vremenu kada će u ovoj našoj zemlji morati da se uradi temeljna sanacija. I govna će biti temeljno očišćena, jer je ogromnoj većini smrad postao nepodnošljiv.Ako je narod nekim čudom, mada i dalje opravdano stojim iza tvrdnje da su izbori pokradeni bezobrazno , zaista i glasao za ovu vlast, i ako pri tom imamo u vidu da je ukupna izlaznost bila manja od 50% , i da maloletnici nemaju pravo glasa, a da je od tih 50% bar deset posto mrtvih , ostaje nam 40% i da je napredna stranka od toga imala polovinu, dakle manje od 20 posto stanovništva Srbije i dalje stoji kao stub veća istina od svih – MI smo većina !Živela majka Srbija! …A GDE SU OVDE OSTALE PATRIOTE?…1] https://www.youtube.com/watch?v=jQ6weBb6OcQ..A GDE SU OVDE OSTALE PATRIOTE?…2] https://www.youtube.com/watch?v=b1F9h5osM0s http://i.ytimg.com/vi/J1lhM2NxX58/maxresdefault.jpgSvakom razumnom čoveku je jasno da problem Srbije i ovoga sveta nije ekonomske, političke, zdravstvene ili neke druge prirode, već moralne prirode… …1].https://www.youtube.com/watch?v=LwHxwTgooXo             ……. 2] https://www.youtube.com/watch?v=p4qPZQpJgtg

Da li se dosada desilo da svemoćni premijer Srbije Aleksandar Vučić primi monahe prognane sa Kosova i da im obeća da će njihova prava biti poštovana u Srbiji? Da li se desilo da isti primi narod koji zbog jeresi ekumenizma ne želi da ulazi u svoje hramove SPC u kojima služe ekumenisti, a koje je isti taj narod gradio? Naravno da se ovo nije desilo, jer ukoliko bi se desilo, oligarsi iz SPC bi izgubili svu svoju potporu i sve ono što ih održava na vlasti. Treba odbaciti zabludu da su patrijarh i vodeći episkopi SPC, na svojim položajima po volji Božijoj. Oni su na svojim položajima po volji režima države Srbije, a po Božijem dopuštenju zbog velikog savremenog svenarodnog otpadništva od Hrista i učenja Crkve.Aleksandar Vučić se ne sastaje sa onima koji se bore za slobodu, integritet i celovitost Srbije i Srpske Crkve. On se obično sastaje sa istorijskim neprijateljima Srbije i Srpske Pravoslavne Crkve.Raščinjavanje i hapšenje monaha Antonija rečito govori o duhovnom sumraku u SPC i diktaturi u državi. Jedini razlog zbog kojeg je monah Andonije uhapšen je taj što ne pripada političkoj mafiji koja ordinira Srbijom. Hapšeni organizator monah Antonije:
„ Pored domaćih i belosvetskih masona i pedera ovaj „ponosni“ satanistički ritual nad porobljenim srbskim narodom združeno su priredili: Vlada, Skupština i pokret Dveri“…Dveri uvek prvo puste da udruženje IstinoLjublje zakaže Pravoslavnu Litiju protiv parade a onda  uvek zakažu svoj skup sat kasnije na drugom mestu koje će najbolje odvući pažnju sa Litije.Narod se na protestima okuplja ispred Patrijaršije uz neverovatan broj „srbske robotizovane policije“ – dok, recimo, na skupu Dveri gotovo da nije ni bilo policije.Tajne službe pustile su pipke u sve segmente kontrole samo-organizovanja srbskog naroda. Pravoslavni vernici su uvek pod kontrolom Dveri, a navijači pod kontrolom svojih vođa koji listom rade za policiju.
…….… https://www.youtube.com/watch?v=2s4JYcKmd80&feature=youtu.be
Објављено под Uncategorized | Оставите коментар

Najgori smo od svi Srpskih generacija

BOG VAS KLEO POGANI IZRODI!…. Stanje u kojem se naše društvo danas nalazi čini se gotovo beznadežnim. O nama odlučuju drugi, država nam već godinama nema granicu, a u njoj može svako da nesmetano mešatari i rovari.Sunovrat je gori nego u vreme komunizma.Zašto smo mi, ova generacija naša – najgori Srbi!?Zato što smo izdali sve što se ne sme izdati!? Zato što izdajemo Gospoda, Njegovu Istinu, Večni Život, Carstvo Nebesko! Mi više ni veru ne poštujemo pa ne ljubimo bližnjeg svog, mi više ni svoju istoriju ne poštujemo pa smo se vrednosno stavili u nivo onih kojih smo se u istoriji gnušali, ne poštujemo ni porodicu i porodične vrednosti, a ono što je najbitnije mi više ne poštujemo sebe.Mi, krpelji, današnji Srbi krpelji, ne možemo da vidimo Sunce. Zarili smo se u runo evropske kulture: bioskope, pozorišta, blagostanja, garderobe, jelovnike… Krpelji! Nama blista Sunce, a očima ga ne vidimo. Mnogi su Srbi tako rođeni. Mnogi namerno oslepeli sebe danas.Šta Srbi rade sa svojom verom? Šta Srbi rade sa svojom Slavom? Kukavice! Mnogi ne slave, mnogi ikone sklanjaju iz svojih domova, mnogi ih kriju po ormanima, kriju ih po podrumima i tavanima. Bestidno stado, slepo otpalo stado od Svetoga Save.Šta je to, kakav je to zečiji duh ušao u srpsku dušu? Gde je Obilić? Gde je Obilić da brani svoju veru, da brani svoj večni obraz, da brani svoju istoriju? Danas Srbi nemaju ličnost sličnu knezu Milošu, a tako im je potreban. Nemaju čak ni političku stranku, niti bilo koju državnu ili društvenu organizaciju koja bi prednjačila i ukazivala kojim putem treba da krenemo. To što nikad nismo odlučivali o sebi, već je uvek neko odlučivao ”u ime svih nas”, nije nam izgovor, mi smo najgore generacije u istoriji sprskog naroda, mi smo uništili sve što su naši preci stvorili u XIX i prvim decenijama XX veka, sve smo ”besplatno” prodali, zadužili naše potomke koji će biti finansijski robovi.Intelektualci iz propasti socijalizma ništa nisu naučili. Umesto da se trgnu i uzmu u pamet, preko noći su se ideološki prešaltovali na Vašington i neoliberalizam, što bi bilo komično da nije žalosno.Zbog vladavine sitno-palanačkog mentaliteta, naročito u slučaju onih koji se, tobože, bore protiv palanke, a kao jedini argument imaju to što su u najboljem slučaju „korisni idioti“ Zapada u Srbiji, navikli da preziru sve kod kuće, a da uzdižu sve što vide preko plota, površno i neodgovorno propagiraju priključenje Zapadu, ne vodeći računa o tome koliko će to da nas košta. I to se nastavlja iako se cena već uveliko vidi. Nemamo, ljudi, elitu! Imamo karikaturalne figure, ideološki deformisanih duša, koje na zapadnim parama i uz podršku potpunog medijskog prostituisanja, simuliraju elitu računajući, valjda, da će „zaseniti prostotu“, tim pre što u ovom narodu vide samo „stoku“. Nikakvu elitu nemamo, jer je u poslednjih 60 godina nismo ni imali. Naša deca bi trebalo da nas bace na đubrište istorije. Pogledajte samo ovo opšte odricanje od sopstvenih sugrađana na Kosovu i Metohiji, predavanje njihovih sudbina u ruke onima koji su osumnjičeni za trgovinu ljudskim organima.Može li se hrišćaninom, pravoslavcem, Srbinom nazivati onaj ko se zarad trideset Judinih srebrnjaka (današnjim jezikom rečeno: datuma početka pregovora o pristupanju EU) odriče Kosova i Metohije. Može li se hrišćaninom, pravoslavcem, Srbinom nazivati onaj ko se odriče Pećke patrijaršije, Visokih Dečana, Svetih Arhangela, Deviča, Gračanice, nebrojenih znanih i neznanih manastira i crkvišta rasutih po svetom Kosovu i Metohiji. Može li se hrišćaninom, pravoslavcem, Srbinom nazivati onaj ko se odriče Svetog Save, Cara Lazara, Miloša Obilića nebrojenih znanih i neznanih srpskih stradalnika, mučenika, svetaca. Može li se hrišćaninom, pravoslavcem, Srbinom nazivati onaj ko se odriče srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, živih mučenika čija je krivica u tome što ih dželati Hašima Tačija još ne proteraše, ne opljačkaše, organe im ne povadiše ili ne razapeše onako kako dželati Pontija Pilata razapeše Isusa Hristosa.Za duhovno izumiranje Srba odgovorne su generacije srpskih istoričara koje su kukavički prihvatile da se nikom ne zameraju i ne bave svojim poslom. Sve zarad lične udobnosti i privilegija. Podanički mentlitet ubio je  srpsku nauku, a ubija i srpsku naciju.Kakav smo mi loš intelektualni soj govori i sledeća činjenica – srpski istoričari nikada nisu organizovali svoj kongres na kojem bi raspravljali o istoriografskim i drugim problemima.Nije samo u pitanju istorija već čitav sistem obrazovanja.Razni evropski mešetari, loša prosvetna politika i, nadasve, naše siromaštvo, uništili su naš obrazovni sistem.Danas su u Srbiji najveći izdavači udzbenika hrvatske i slovenačke firme.Nestankom Kraljevine Srbije 1. decembra 1918. godine, posle državnog udara prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića, koji je toga dana proglasio Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca, započelo je srpsko lutanje kroz istoriju koje još uvek traje i za koje ne znamo kako i kada će se završiti.U međuvremenu je počelo drugo lutanje, u Evropsku uniju i evroatlanske integracije, pa će naše dugo putovanje kroz maglu da potraje! Možemo da se nadamo da nećemo završiti u nekoj istorijskoj provaliji ka kojoj nas vodi poslušnička politika koja se kreira prvenstveno u Briselu. Jedno zlo je 1945. godine samo privremeno pobeđeno. Njegovo novo „rađanje“ započelo je preimenovanjem 9. maja kao praznika pobede nad nacizmom u Dan Evrope! Zlo se ponovo pojavilo u drugom vremenu, obliku i formi ali je krajnji cilj ostao isti: vlast nad svetom!Srpski narod će izdržati i ovo naizgled nemoguće vreme. Neće se odreći Srbin slobode, vere, obraza i poštenja kao što nije ni svoje slave krsne. A onda kada združene snage Zapada i izdajnika pomisle da su uspele, moraju da saznaju da će srpski narod ponovo da vaskrsne.Svevišnji, pomozi da se srpski narod oboži, složi i umnoži….http://www.novosti.rs/upload/images/2014//02/19n/rep2222.jpgBila su to teška, ali i slavna vremena naše istorije. Ovde su sahranjeni hrabri srpski ratnici iz cele Srbije, ali i dobrovoljci iz Crne Gore, Bosne, Like, Dalmacije, iz Bačke i Banata.., svih krajeva u kojima je živeo naš narod.Zejtinlik mesto ćutanja i zaveta, „mesto na kome svaki Srbin nalazi svog dedu, ujaka, strica, kuma, prijatelja, brata”, koji su ugradili svoje živote u temelje mira i slobode, kako se slično zlo ne bi nikad ponovilo.Na groblju na Zejtinliku počiva 7.500 srpskih duša.U Prvom svetskom ratu Srbija je izgubila trećinu svoje vojske i to je priča koju svet treba da zna,nema srpske porodice koja u Prvom svetskom ratu nije dala najmanje jednu žrtvu.Kada je završen rat, oni se nisu vraćali. Čekale su ih majke. Spremljeni devojački darovi. Ostareli očevi očekivali su zamene. A sinovi im se nisu vraćali. Ostali su na bojištima….Srpskom narodu je sada zaboravljeno junaštvo. I žrtva. I slobodarski duh. To je žalosno….Upokoj gospode sve one milionske žrtve od Kosova do naših dana, koji se prinesoše za veru i slobodu. Amin…….http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/reportaze/aktuelno.293.html:457895-Skadar-Srbi-i-Crnogorci-cuvaju-veru-i-dusu  

Објављено под Uncategorized | Оставите коментар

Vjerujete li da smo sami u Svemiru?

  U našem Mlečnu putu je oko sto milijardi zvezda, a u svemiru je oko hiljadu milijardi galaksija poput Mlečnog puta. Verujemo da više od polovine svih zvezda ima jednu ili više planeta koje oko njih kruže. Pretpostavimo li da je na svakoj hiljaditoj planeti, zbog odgovarajuće veličine i odgovarajuće udaljenosti od središnje zvezde, prilike kao na našoj Zemlji, omogućavaju nastanak života, dobijamo brojku od gotovo stotinu milijardi planeta u svemiru gde je bar teoretski, mogao nastati zivot. Prema tom proračunu, u našoj bi galaksiji moglo postojati 100 miliona planeta na kojima se mogao razviti život nalik na život na Zemlji.Da li postoji oblik života negde drugde u svemiru? Da li smo mi jedinstveni eksperiment u biološkoj evoluciji ili je isti proces ponovljen na nekim drugim lokacijama u svemiru? I ako ga ima , kako izgleda taj oblik života ? Da li su to mikrobi, jednoćelijski organizmi ili postoji inteligentni oblik života? I ako ne postoji život nigde drugde u svemiru, zašto ne postoji? Šta to nedostaje u celom svemiru a da je prisutno na planeti Zemlji i doprinelo je razvoju i održavanju života različitih organizama?Ljudi su fascinirani idejom da život postoji i negde drugde sem na Zemlji, ali posle više od 50 godina potrage naučnika za porukama iz vanzemaljskih civilizacija ostale su bez uspeha. Međutim, otkriće planeta izvan našeg Sunčevog sistema pojačale su njihove nade da će taj kontakt jednog dana zaista biti ostvaren.Za sada je nemoguće naći čvrste dokaze o bilo čemu izvan našeg univerzuma.Ali, to što nijedan naučnik nikad zapravo nije video ili u ruci držao jedan atom, nije sprečilo naučnu potvrdu da atom postoji.Na osnovu našeg uskog stanovišta, mi nemamo pravo da kažemo da nismo pronašli vanzemaljski život. Ako tražimo slonove u našem dvorištu i ako ih ne nađemo, ne možemo napraviti argument da ne postoji nigde drugde na planeti..U Vasioni postoje stotine milijardi galaksija i svaka ta galaksija ima u proseku stotine milijardi zvezda. Nemoguće je da nema bar jedne zvezde u čijoj se blizini ne nalazi neka planeta, kao što je naša Zemlja – ni mnogo daleko da bi bila pod snegom i ledom, ni mnogo blizu da bi bila usijana – na kojoj ima vode. A sa vodom počinje život da se rađa. U kojoj fazi je taj život, da li je nastao pre nas i da li je razvijeniji od ovog koji mi poznajemo – ili je primitivniji -pitanja su na koja treba odgovoriti. Jedno je sigurno: NEMOGUĆE JE DA SMO SAMI! Ako se na našoj planeti mogao dogoditi život, nema razloga da se to ne desi još negde u dubinama kosmosa……… Ako ste mislili da smo sami u svemiru , možda ćete promeniti mišljenje nakon što pogledate novi dokumentarni film “ Sirius “ u kojem autori filma prikazuju izvanzemaljsko stvorenje koje je pronađeno pre nekoliko godina u čileanskoj pustinji Atakami . Neobično biće visoko je samo 15 centimetara , au filmu je prikazana i rendgenski snimak vanzemaljca sa nepoznatim nizom DNK…   „Vodeni medved“ – jedino biće koje može da opstane u otvorenom svemiru.Od svih bića na Zemlji, ekstremne svemirske uslove, kao što su vakuum, sunčeva radijacija i ekstremne temperature od -237 do +149 stepeni Celzijusa mogu da podnesu samo sićušni beskičemnjaci tardigrade (sporohodači), poznati i kao vodeni medvedići.Neki, a pogotovo ljubitelji dosijea X – tvrde i da su tardigrade bića koja su na Zemlju dospela sa neke druge planete, na meteoritima, ili ostalom svemirskom smeću koje redovno bombarduje planetu....Život u drugim oblicima je moguć i postoji, štaviše, postoji među nama. Jedna bakterija promenila je naš pogled na život.Krajem 2010. godine otkrivena je bakterija čiji DNK nije sadržio fosfor, nego arsen. Otkriće ovih mikroba ne samo da je promenilo pogled na život, nego i otvorilo bezbroj novih pitanja o nastanku života, te životu u Svemiru. Navedena bakterija nazvana je G-F-A-J One i primećena je kako živi u arsenu, inače otrovnom elementu.Svi poznati oblici života na Zemlji izgrađeni su od ugljenika, vodonika, azota, kiseonika, sumpora i fosfora. Ovi elementi izgrađuju DNK, proteine i lipide. ..Istorijsko spuštanja svemirske sonde na površinu jedne komete.Sletanje istraživačke sonde predstavlja vrhunac desetogodišnje misije na proučavanju četiri kilometara duge komete „67R/Čurjumov-Gerasimenko“.Evropska svemirska agencije (ESA) saopštila je da je taj, 100 kilograma težak robot dotakao tlo komete nakon sedmočasovnog spuštanja sa sonde Rozete udaljene 500 miliona kilometara od Zemlje.Očekuje se da će to doprineti i saznavanju načina na koji su nastale planete i sam život, budući da stena i led od kojih je repatica sazdana predstavlja svojevrsnu „vremensku kapsulu“……ŠTA JE KAZIVAO NIKOLA TESLA?…„Uveren sam da je ceo kosmos objedinjen, kako u materijalnom tako i u duhovnom pogledu. Postoji u vasioni neko jezgro otkuda mi dobijamo svu snagu, sva nadahnuća, ono nas večno privlači, ja osećam njegovu moć i vrednosti koje ono emituje celoj vasioni i time je održava u skladu. Univerzum je živ u svim svojim mаnifestаcijаmа, poput kаkve misleće životinje.I zаpаmtite: nijedаn čovek koji je postojаo, nije umro. Pretvorili su se u Svetlost i kаo tаkvi postoje i dаlje.Tаjnа je u tome dа se te svetlosne čestice povrаte u prvobitno stаnje.Ja to radije nazivam: Vraćanje u neku od prethodnih energija. Hrist i jos neki znаli su tu tаjnu.Nаjpre je bilа energijа, potom mаterijа.Mаterijа je stvorenа iz prvobitne i većne energije koju znаmo kаo Svetlost. Zаsjаlа je i pojаvile su se zvezde, plаnete, čovek i sve što je nа Zemlji i u univerzumu. Mаterijа je izrаz beskonаćnih vidovа Svetlosti; zаto je energijа stаrijа od nje. Postoje četiri zаkonа Stvаrаnjа. Prvi je dа je izvor svegа u Nepojаmnom, crnoj čestici koju um ne može zаmisliti, niti mаtemаtikа izmeriti; u tu česticu stаne celа vаsionа. Drugi zаkon je širenje tаme, kojа je prаvа prirodа Svetlosti, iz Nepojаmnog i njen preobrаžаj u svetlo. Treći zаkon je potrebа Svetlosti dа postаne mаterijа. Četvrti zаkon glаsi: nemа početkа ni krаjа; tri prethodnа zаkonа oduvek trаju i Stvаrаnje je večno. “ ….   http://www.zastavki.com/pictures/originals/2013/Space___Eclipse_of_the_sun_041429_.jpg

Објављено под Uncategorized | Оставите коментар

Srbe u Crnoj Gori pretvaraju u zombije

    U Članu 13 Zakona o narodnijem školama u Knjaževini Crnoj Gori iz 1907. stoji: „Đeca naših državljana koja stalno žive u Crnoj Gori moraju pohoditi državnu ili privatnu srpsku narodnu školu…“ U članu 26 piše: „U osnovnoj školi uče se ovi predmeti – 1. nauka hrišćanska, 2. srpska istorija, 3. srpski jezik…“….Pojavila se priča da postoje crnogorski Srbi, bosanski Srbi, hrvatski Srbi i ko zna kakvi Srbi. U suštini je reč o jednom narodu – Srbima.U zemljopisu Kraljevine Crne Gore, koji je imao četiri izdanja (prvo 1893, a poslednje 1911) između ostalog piše: „U Crnoj Gori žive sve sami i čisti Srbi, koji govore srpskim jezikom, a ima ih oko 300.000. Većina su pravoslavne vere, a ima nešto rimokatoličke i muhamedanske vjere, ali treba znati da smo svi srpskog porijekla i srpske narodnosti.Crnom Gorom vlada Kralj Nikola Prvi iz slavne srpske porodice Petrović-Njegoš… Osim Crne Gore ima još srpskih zemalja u kojima žive naša braća Srbi. Neki su kao mi slobodni, a neki nijesu, nego su pod tuđinom. Svaki Srbin u Crnoj Gori dužan je poznati i ljubiti svoju cjelokupnu domovinu – sve srpske zemlje u kojima žive naša oslobođena i neoslobođena braća Srbi“.U odnosu Srbije i Crne Gore razlike su samo u državnosti. Reč je o dva istorijska ishodišta podjednako srpske državnosti, a ne i dva etnolingvistički, verski i kulturno različita naroda. Crnogorci se mogu povezivati sa Zetom i Dukljom u državnom smislu. Zećani i Dukljani nisu etnos, baš kao što ni Crnogorci nisu etnos, s tim što Zečani i Dukljani nisu ni nacije, jer u srednjem vijeku nemamo nacije. Ne postoji narod Zećani, već narod koji živi u Zeti, feudalnoj državi. Prilikom proglašenja Crne Gore za kraljevinu 28. avgusta 1910. godine, kralj Nikola kaže sledeće: “Svjestan slavne uloge ovih naših stranica u istoriji srpskoga naroda za vreme moćnih kraljeva i gospodara negdašnje Zete, kolijevke slavnih Nemanjića …, ja odobravam … da se obnovi staro kraljevsko dostojanstvo mojoj državi … ja primam kraljevsko dostojanstvo tvrdo uvjeren da će sve Velesile sa blagovoljenjem pozdraviti, pored jedne Kraljevine u Srpskom Podunavlju, ovu drugu u Srpskom Primorju …, a Slovenstvo i svi Srbi kao jedno još više jemstvo za opstanak i bolju budućnost Srpskih plemena .”  Sam Kralj Nikola,na koga se pozivaju Crnogorski separatisti je napisao Crnogorsku himnu ‘Tamo onamo’ gde se samo spominje Srpski rod…. Slava Crne Gore – to je slava cijelog srpskog naroda, jer Crna Gora na prvom mjestu pripada Srpstvu, i sve njene žrtve za Srpstvo su prinesene…” (“Glas Crnogoraca”, 21. mart 1910, Cetinje).Marko Đukanović, predsednik Crnogorske narodne skupštine, predlažući proglašenje knjaza Nikole za kralja, 1910, rekao je, uz ostalo:”… Zna se, da je prva srpska država Svetoga Kralja Vladimira nikla na prostoru današnje Crne Gore. Zna se, da je Zeta bila kolijevka Nemanjića i ostala mila njihova đedovina, sa povlasticama, kojima se isticala izmeđuostalih strana prostranoga Carstva Dušanova; zna se, pošto je srpsko propanulo Carstvo, da se zetski Gospodar Ivan Crnojević nije pokorio zloj sudbini ostaloga srpskoga naroda,nego se sklonio u ove zetske planine, i tako osnovao Crnu Goru, koja je vjekovima vodila junačku borbu, da sačuva ovu posljednju stopu srpske zemlje, i zna se, da je na njoj sačuvala do naših dana posljednju iskru srpske slobode i nezavisnosti…” (“Glas Crnogoraca”, 15. avgust 1910, Cetinje).  Svaki se Crnogorac dičio imenom Srbin, vjerom pravoslavnom i svojom zlatnom slobodom. Za ove tri velike svetinje Crnogorac je živio, borio se, ginuo i svake muke i nevolje ljute podnosio.Lažni naučnici koji tvrde da je srpstvo Crnogorcima nametnuto od strane Srbije, ne znaju ili ne žele da znaju da je prvi srpski nacionalni program nastao upravo na Cetinju, a napisao ga je Sveti Petar Cetinjski, koji se poziva na formiranje Slaveno-srpskog carstva, koje bi uključivalo Crnu Goru, Hercegovinu, djelove Dalmacije i Bosne, a koji bi se nakon konačnog oslobođenja Srbije ujedinilo u jednu srpsku državu. Taj isti vladika pred borbe na Martinićima i Krusevu govori da u „nama srpsko srce kuca i srpska krv teče“, a Crnogorce naziva „srpskim vitezovima koji nisu vični svoju postojbinu ostavljati“.Dakle, srpstvo u Crnoj Gori predstavlja autentičnu nacionalnu misao.Tome u prilog ide i Zakonik knjaza Danila Petrovića, gde u parafu 92 stoji da „Iako u Crnoj Gori nema nikakve druge narodnosti do jedino Srpske i nikakve druge vjeroispovjesti do pravoslavne istočne, to ipak svaki inoplemenik i inovjerac može slobodno da živi i ista prava imati kao svaki Crnogorac ili Brđanin“. Iz ovoga se nedvosmisleno vidi da Crnogorci i Brđani pripadaju srpskome narodu.Na prvom popisu koji je obavljen u Knjaževini Crnoj Gori 1909. nema izjašnjavanja po etničkoj kategoriji, odnosno, stanovništvo se izjašnjavalo o veroispovesti i jeziku. Prema tom popisu, u Crnoj Gori kralja Nikole, 94,38 odsto stanovništva činili su pravoslavci, a srpskim jezikom govorilo je 95 odsto stanovništva. Da bi se shvatilo da su pravoslavci, zapravo Srbi, treba znati i tadašnji crnogorski ustav.U Ustavu koji je usvojen 1905. Crna Gora je definisana kao država srpskog naroda sve tri vere, odnosno pravoslavne, muslimanske i katoličke.Jaka srpska samosvest u Crnogoraca pomućena je… Nekad najsrpskija među srpskim zemljama, sve je više antisrpska. Tek, jedna nova nacija, bez korena, pomalja svoje nečisto lice. Pritom se bestidno zaboravlja da su i Nemanjići – o, da li samo oni – iz Zete, odnosno Crne Gore; da je sveti Sava u toj srpskoj zemlji osnivao episkopije i podizao crkve da se sveti Petar Prvi, Petar Drugi Petrović NJegoš, Marko Miljanov i kralj Nikola u grobu prevrću dok im se neki potomci odriču Srpstva. Pa, bez NJegoša ne možemo da zamislimo srpsko rodoljublje, on ga je najbolje definisao. Ni bez kralja Nikole, čiju smo himnu – „Onam’ onamo za brda ona, Milošev, kažu prebiva grob…“ pevali kao svoju.Svako ko je intelektualno bistriji ismeva Milova četiri razreda osnovne škole i priču o crnogorskom jeziku. Kojem je Amerikancu palo na pamet da prekrštava engleski u američki, ili Švajcarcu da pravi švajcarski? Niko živ ne koristi ta njihova tri slova, to je specifični izgovor reči samo u staroj Crnoj Gori, ne možemo od svakog seoskog govora da pravimo jezik. Onda je pisac Jevrem Brković, koji je osnovao nevladinu organizaciju i nazvao je Dukljanska akademija a nije uspeo da završi ni frizerski zanat, proglasio da je Vuk Crnogorcima ukrao jezik. I to nije primetio ni Njegoš, ni lingvisti, nego nesvršeni frizer Jevrem Brković.Ono što su tradicionalni Crnogorci uz najveće žrtve nepokolebljivo branili pred navalom Turaka, Mlečana i Austrijanaca, sada nekakvi moderni Montenegrini hoće sami da ponište i da proglase greškom i lažima.NIKADA nije postajala Crnogorska nacija,niti će postojati. Postoji država Austrija,ali ne postoji Austrijski etnicitet,niti Austrijski jezik.Nema Bavarskog naroda,niti Sicilijanskog.Šta se to trajno poremetilo u svesti potomaka junaka Mojkovačke bitke, kako su i zašto toliko omrzli svoje sugrađane iste vere i porekla (a o onima iz Srbije i da ne govorimo) nije lako razumeti.Danas u Beogradu živi više Crnogoraca,nego u samoj Crnoj Gori,a kao stalno su ugroženi od Srbije,toliko im je loše sa Srbijom.Ono što su uradili komunisti na čelu sa Milovanom Ðilasom i sada Milom Ðukanovićem, samo je poslednja faza četiristogodišnjeg razbijanja srpstva u Crnoj Gori. ..Kad Bog hoće nekog da kazni, on mu najpre uzme pamet…..  http://www.naslovi.net/2013-12-26/pravda/ekskluzivni-dokument-plan-vatikana-za-rusenje-pravoslavlja-u-crnoj-gori-video/8335087
Pojedinci  kažu da Njegoš nikada nije bio Srbin, niti srpski pisac, jer on u to vreme, zaboga, nije imao dovoljno svesti o nacionalnoj pripadnosti?! Novi tvorci nacija pokušavaju retroaktivno da opamete Njegoša i da mu kažu da je on samo Crnogorac.Njegoš jeste bio Crnogorac i to nije sporno, ali svakako i najveći srpski pisac kao Crnogorac: „Ime mi je Vjeroljub, prezime mi Rodoljub, Crnu Goru, rodnu grudu, kamen paše odasvudu. Srpski pišem i zborim, svakom gromko govorim: narodnost mi srbinska, um i duša slavjanska“.Danas vi možete reći da ste Crnogorac i da branite crnogorsku naciju, ali se vaš djeda sigurno izjašnjavao kao Srbin i branio srpsku naciju.Ovde je, inače, potrebno naglasiti jednu bitnu činjenicu a to je da Srbska pravoslavna crkva nije nikada postavljala ne-Srbe na položaje svojih mitropolita/vladika niti je ikada ijedan mitropolit/vladika ne-Srbin služio Srbskoj pravoslavnoj crkvi. Da Njegoš nije smatran Srbinom ne bi ni mogao da bude na položaju crnogorskog vladike u okviru Srpske pravoslavne crkve što je on zasigurno i bio.Službeni naziv pravoslavne crkve u Crnoj Gori, prije 1918. godine, bio je Crnogorska mitropolija (ranije Cetinjska mitropolija), u nekim dokumentima i Crnogorska crkva. I bila je autokefalna (sa diferentnim prekidima). I slavila je Sv. Savu još od perioda Đurđa Crnojevića (pogledati ‘’Pashalni ciklus Đurđa Crnojevića’’, u izdanju Matice Crnogorske, 1994.), preko Petra I (pogledati ‘’Grlicu’’, kalendar crnogorski za 1835. godinu), do kralja Nikole (pogledati Državni kalendar Knjaževine Crne Gore, za prostu 1907. godinu), itd. U vrijeme postojanja autokefalne Crnogorske mitropolije, istovremeno, nije postojala nijedna autokefalna crkva koja je u svom imenu imala srpski nacionalni predznak. Crkva u Kneževini (Kraljevini) Srbiji zvala se Beogradska arhiepiskopija, koja je do 1830. godine bila pod ingerencijom Grčke crkve, a od 1879. godine je postala nezavisna. Ona je imala ingerencije nad pravoslavnim narodom u Kraljevini Srbiji. Karlovačka mitropolija (koja se takođe u katalogu Carigradske patrijaršije ne naziva Srpskom, već Karlovačkom), je imala ingerencije nad pravoslavnim stanovništvom u Austro-Ugarskoj. Dakle, autokefalna Crnogorska mitropolija je, bez obzira na svoju kanonsku nezavisnost i pripadnost državi Crnoj Gori, u ”ideološkom” i svakom drugom smislu bila srpska (kao i sama država). Dakle, ne srbijanska (odnosno, u službi druge države, već srpska, u nacionalnom smislu). Stoga je sasvim jasno da crnogorski predznak u njenom imenu nije imao nacionalno, već državno (geografsko) značenje. Mitropolija je do sredine 19. veka bila najvažnija institucija na ovim prostorima.Tada je ustupila primat državi, ali time nije završila svoju istorijsku ulogu. Istorija ne zna da je Eparhija Crne Gore, koja je imala skoro uvek samo po jednog episkopa, ikada i odkoga tražila autokefaliju, niti joj je to ikad iko kanonski dao, pa zato nije je ni imala. …Crnogorska pravoslavna crkva nastala je 1993. godine, a zvanično je registrovana tek sedam godina kasnije i to u policijskoj stanici.Kad Bog hoće nekog da kazni, on mu najpre uzme pamet…   Kad god neko počne da nas napada prvo što se zapitam da nije slučajno iz kategorije „bivši Srbin“. Kategorija slična izdajniku, samo mnogo više ostrašćena, izgubljenog duha, izgubljene duše, bez mogućnosti da se spase.Pokušavajući da dokaže da pripada nečemu i da je nešto što nije, ne bira sredstva da uspe u tome. Jedino što uspeva je da kao i svaki beskičmeni gmizavac puže kroz život bez šanse da se podigne na noge.Istorija u njima nije pronašla ništa ljudsko, ništa što bi ih činilo vrednim. Pokušavajući da obmanu druge jedino uspevaju da obmanu sebe, izgubivši duh do te mere da se ne mogu zvati čovekom. Vremenom su samo sem imena „bivši Srbin“ dodali prezime „bivši čovek“.Spaljeno srce i poharana duša poniznih sluga novih vladara, konjušari i izvršioci najprljavijih i najgnusnijih zadataka zaboravljajući da takve niko ne poštuje jer ko je jednom prodao dušu prodaće je opet. To više nije pitanje. Pitanje je samo kada i za koliko.. .ISTINA NIJE ROBA SA KOJOM SE MOŽE TRGOVATI!                   Onaj ko danas pokušava da definiše Crnogorce kao jednu novu globalističku tvorevinu bez porekla i bez jasne prošlosti, u stvari, čini svojevrsni mentalni terorizam nad ovim narodom, ali i nad svačijim zdravim razumom...  http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/reportaze/aktuelno.293.html:457895-Skadar-Srbi-i-Crnogorci-cuvaju-veru-i-dusu

Објављено под Uncategorized | Оставите коментар

Nacizam na Kosovu i Metohiji

Kosovo i Metohija je središte i sudbonosni čvor srpske istorije i ujedno njen najdublji i najviši smisao. Neraskidna veza između zemaljske i nebeske Srbije. I dokle god bude Srba, sva njihova drama će se zbivati oko te ose…Na osnovu starih povelja i druge arhivske građe iz srbskog srednjeg veka kao i na osnovu prvog otomanskog „deftera“ (poreska knjiga) iz 1455. g. da je krajem Srednjeg veka procentualno šiptarski živalj na Kosovu i Metohiji bio zanemarljivo mali obzirom da je iznosio svega 2% i to uglavnom u oblasti Đakovice. Međutim, sistematskim terorom nad starosedeocima etnička struktura na Kosovu i Metohiji se do 1912. g. toliko promenila da je ustanovljeno na osnovu prvog popisa nakon reintegracije Kosova i Metohije u matičnu državu Srbiju da u ovom delu Stare Srbije živi čitavih 50% Šiptara (u ogromnom broju muslimani i nešto rimokatolika). Dakle, za 200 godina (od o. 1700. g. do 1912. g.) nekadašnja centralna oblast srpske nacionalne države je etnički očišćena do pola. Ostala je da se očisti druga polovina…. Zapad ( uglavnom Nemačka u ma kojoj formi da je egzistirala bilo kao carska, bilo kao nacistička, bilo kao “demokratska” država ) je kroz vekove bio imperijalistički, zavojevački nastrojen prema Srbiji i na samo njoj, a i danas nije ništa drugačije. Ko to neće da vidi, zaista je budala.Pretnje, ultimatumi, paktovi, bombardovanje, ubijanje i mučenje naših sunarodnika, sve ono što smo iskusili sa Hitlerom, iskusili smo i sa svetskim i evropskim ”demokratama”. U čemu je onda razlika između nacističkih i „demokratskih“ okupatora?!Pored sve ga što nam je do sada već oteto sada nam otimaju i Kosovo i Metohiju sa preko 1300 crkava i manastira.Otimaju ga oni što Boga ne poznaju.Oni kojima je Bog postao novac.Žele mom malom pravednom, istinitoljubivom, prkosnom i Bogoljubivom narodu, istoriju i kulturu da otmu. Zombija od njega da naprave da ne bi više bio ponosan na svoju slavnu prošlost.Zaboravili smo Germanima 1914.god. pa nam se ponovila 1941. Taman smo nju zaboravili, pa su nam se ponovile 1991.god i 1999.god.Ovo što se sada dešava je nastavak nacističke politike Nemačke, jer je iste poteze povlačio i Hitler kroz osamostaljenje Kosova i uključenjem Kosova u „veliku Albaniju“.Podsetimo se i reči nacističkog generala Eberhada,koji je, 1941, u Kosovskoj Mitrovici, obraćajući se Šiptarima izgovorio onu poznatu i bezpogovornu rečenicu: „Srbi su van zakona. Obećavam da će posle rata Kosovo i Metohija biti priključeni Albaniji“.Ne treba zaboraviti da je Hans-Ditrih Genšer,jedan od kumova rata na prostoru bivše Jugoslavije, bio i jedan od vojnika fašističke Nemačke u Drugom svetskom ratu.Okupacija Kosova od tzv. Međunarodne zajednice, dovela je do egzodusa preko dvesta hiljada Srba i do nekoliko hiljada pobijenih. Potpuno su očišćeni svi gradovi od Srba kao i mnoga sela, a u njihove stanove ili nesrušene kuće uselili su se u najvećoj meri Šiptari iz Albanije.Ono što su uradili Albanci  Srbima na Kosovu i Metohiji posle 1999. godine je anticivilizacijsko postupanje. Imajući u vidu istoriju čovečanstva, to se može porediti samo sa divljaštvom. Šiptarski teroristi podstaknuti mržnjom prema svemu što je srpsko i da zauvek izbrišu tragove njihovog življenja, porušili su preko 150 crkava i srednjovekovnih manastira, spalili su ili trajno oštetili na hiljade vrednih ikona, porušili su nekoliko hiljada drugih spomenika srpske kulture i tradicije, spalili na stotine hiljada knjiga i druge istorijske građe. Porušeno je na hiljade nadgrobnih spomenika, pa i onih iz davnih vremena. Jednom rečju sve što je pripadalo kulturno istorijskoj baštini srpskog naroda potpuno je uništeno.Preostali Srbi tamo žive najčešće bez vode, struje, lekova telekomunikacionih veza, kao nekada Jevreji u varšavskom getu.  Cilj albanske politike nikada nije bio suživot, već etnički čista teritorija.Uz saglasnost Kfora, Euleksa i Unmika, albanske vlasti sprovode završni čin genocida i etničkog čišćenja Srba.Nemci nam nikada nisu bili saveznici, mada poštujem to što se kod njih to nikad nije skrivalo.U divljanju Šiptara od 12 do 14. marta 2004. u zoni odgovornosti Nemačke,spaljeni su svi srednjovekovni manastiri, sve srpske kuće u okolini i samom Prizrenu, gde se i nalazi glavna nemačka baza. Nemačke jedinice nisu ni prstom mrdnule da to rušilaštvo spreče.Ako samo letimično pogledamo imena šefova UNMIK-a za KiM, Hans Hakerup, Mihail Štajner, Joakim Riker, pa ovome dodamo da je i šef pregovaračke trojke bio Nemac, nije teško zaključiti koga u suštini Kosmet najviše interesuje.„Začudo“, od svih NATO članica, upućuju se samo Nemački i Austrijski vojnici, odnosno Nemačke jedinice za brzo delovanje ili kako se to uobičajeno kaže specijalci.Prvi put od 1945, nemačke trupe učestvuju u vojnoj akciji na tlu druge evropske države.Nemački avioni i piloti bombardovali su most u Varvarinu pun civila na Veliku Gospojinu, kada je u Varvarinu ubijeno i ranjeno 20 nedužnih građana.Pucaju bojevom municijom na goloruki srpski narod koji brani svoje kuće i svoj životni prostor na Kosovu i Metohiji. Nemačka nikada nije bila naklonjena Srbiji iz prostog razloga jer se nalazila na putu ostvarivanja njenih imperijalističkih ambicija. Ni propašću Austrougarske germanska politika se nije promenila prema srpskom narodu.Jedina konstanta nemačke politike prema Srbima je uništenje Srba na bilo koji način.Očito da je germanska politika uništavanja Srbije dobila na zamahu instaliranjem kvislinga od 2 000.godine…“Ne bojim se od vražjega kota, neka ga je ka na gori lista, no se bojim od zla domaćega!“ Ovo su reči mudrog  Petra Petrovića Njegoša. Ništa se ni danas nije promenilo, samo što danas u Srbiji imamo malo noviji evolutivni oblik pojma „peta kolona“. Njeni savremeni pripadnici rade za novac i mrvicu podaničke „vlasti“, tako da je pojam izdaje danas je poprimio kvalitativno novi, neuporedivo gnusniji i opasniji, po interese naroda, oblik.Današnja peta kolona su pre svega vođstva političkih stranaka koji su kupljeni ili ucenjeni od strane zapada, usmereni da  rade protiv interesa naroda nad kojim vladaju i prave sprdačinu nad svim temeljnim vrednostima na kojima narod i otadžbina počivaju. Po okupatorskom nalogu,uništili su sve što se moglo uništiti, dobre srpske firme su uništene i kao takve rasprodate ili poklonjene zapadnom ološu i podobnim srpskim „biznismenima“, vojska razbijena i rastočena, sudstvo uništeno, kao isve institucije koje čine jednu državu nezavisnom su uništene po diktatu zapadnih „prijatelja“.Svi takozvani „pregovori“ u Briselu se odnose na dobar tajming  priznanja nezavisnosti KiM-a do sledećeg koraka, stvaranja Velike Albanije.Šiptarski narko dileri i trgovci srpskim organima mogu da budu prezadovoljni, srpske evropoturice im prave Veliku Albaniju.Dobrovoljno odricanje od Kosova bio bi kraj Srpske države. Nepriznavanje nametnutog rešenja ostavlja mogućnost potonjim generacijama, da u nekim boljim uslovima za srpski narod, ponovo vrati Kosovo i Metohiju u svoja nedra kao što se to desilo oslobađanjem Kosova od Otomanske imperije 1912. godine.Srbija će uz vojnu pomoć Rusije vratiti Kosovo i Metohiju.Izgradnja „Južnog toka“ kroz Srbiju dovodi nam u dvorište Rusiju,a to znaći i zaštitu od NATO agresora i vremenom vraćanje Kosova i Metohije u sastav Srbije. Kosmet, dok ga ne prizna Srbija, ne može biti nezavisan, pa makar ga priznale sve države ovog sveta… …….holocaust-montageNemačka,Vatikan i SAD su glavni akteri razbijanja Jugoslavije i stvaranja haosa na njenom zgarištu. Ove dve sile su pažljivo planirale, pripremile i potpomogle pokrete za otcepljenje koji su razorili Jugoslaviju.Suština raspada Jugoslavije je ležala u kolonizaciji države. Nemački ekspert za tajne službe Erih Smit Enbom u svojoj knjizi „Ratnici u senci“, na primer, iznosi ozbiljne prigovore na račun ministra inostranih poslova Klausa Kinkela, njegovog rada u tajnoj službi i njegovog odnosa prema jugoslovenskom pitanju. Najvažnija teza ove knjige je da je Kinkel svojevremeno, kao šef nemačke tajne službe BND, planski radio na razbijanju Jugoslavije, uz pomoć hrvatskih fašističkih grupa u egzilu.Najupečatljiviji je dokument koji otklanja svaku dilemu zašto je NATO ušao u rat protiv cele Srpske nacije na Balkanu, ne samo Srpski države – jeste „Američka predsednička direktiva NSDD133 (5,9) – koju je potpisao Ronald Reagan 1984. nakon samita sa Margaret Thatcher u prisustvu Zbignjeva Brežežinskog, savetnika za vojnu sigurnost američkog predsjednika. Oni su tada usvojili koncept „uspostavljanja trajnog američkog vojnog prisustva“ u Jugoslaviji i „desrbizacije Balkana.“ Svi ti planovi su kasnije još jednom potvrđeni na tajnim sastancima američkog predsednika Clintona i njemačkog kancelara Genšera 1997-98, kada su usvojili plan „Koreni“, koji je imao za svrhu obavještajno-vojnu pripremu „demontaže“ SR Jugoslavije, sa akcentom izazivanja etničkih podjela, građanskog rata i aktivnom podrškom separatistima.Plan „Koreni“ je javno obelodanila Socijal-demokratska partija Njemačke u Bundestagu 7 aprila 1999. a prenela ZDF televizija.STOUB Talbot, koji je za vreme bombardovanja Srbije vodio zajednički obaveštajni Komitet za diplomatiju Pentagona i Stejt departmenta, u predgovoru knjige direktora za veze Džona Norisa kaže: Stvarni cilj tog bombardovanja nije imao nikakve veze sa brigom za kosovske Albance – stvarni uzrok bio je to što Srbija nije sprovodila tržišne, socijalne i ekonomske reforme, što znači da je to bila poslednja oaza Evrope koja se nije povinovala neoliberalnim programima pod upravom SAD, pa je to moralo biti uklonjeno.Danas se “Četvrti Rajh” organizuje na istim principima korporativne države kakva je bila nacistička Nemačka, s tom razlikom što je novi korporativni projekt prefinjeniji, ne nose se više crne uniforme i kukasti krstovi. Danas je pristup okrenut prvo ekonomskom potčinjavanju sveta, a oružana sila koristi se samo protiv neposlušnih država i naroda. Krajnji cilj je isti: porobljavanje zemalja, ako može i čitavih kontinenata i pljačka njihovih resursa.SRBI,VREME JE DA SE PROBUDITE!…....

Pogledajte reportažu nemačke kuće “Deutsche Welle” koja je takođe napravila svedočenje o trgovini organima na Kosovu i Metohiji, kao i istragom koja je otvorena povodom tog slučaja…..  Serbs may not have black skin, but they are being treated like white niggers of Europe. Every day. In the media. On the streets in Kosovo….Look, the pogrom and genocide against the Serbs in Kosovo has taken many, many forms. The theft of their land, the destruction of any means of economic survival, the ghettoization of the population inside barbed-wire fences, the destruction of their places of worship, the singling out and murdering of leaders of the community……. .….

Објављено под Uncategorized | Оставите коментар

Srpski pravoslavni Manastir Ostrog -Ostrog Monastery,Montenegro

Manastir Ostrog je manastir Srpske pravoslavne crkve, smešten na skoro vertikalnom terenu, visoko u ogromnoj Ostroškoj Gredi, u blizini Nikšića. Manastir Ostrog je posvećen Svetom Vasiliju Ostroškom.Kompleks manastira Ostroga obuhvata dva dela, od kojih je prvi – veći Donji manastir, smešten oko Crkve Svete Trojice, sagrađene 1824. godine, oko koje je većina manastirskih objekata, uključujući i konak. Do belog, gornjeg manastira, usađenog u stenu, se stiže usponom uzanom stazicom, dužine 3 km, koja vodi uzbrdo, do dve malene pećinske crkve, od kojih je jedna posvećena Svetom Krstu i veličanstveno je oslikana freskama, koje su radili slavni srpski zografi Jovan i Radul, u 17. veku, prikazujući Svetog Savu i Svetog Vasilija Ostroškog i scene iz Hristovog života i velikih praznika.Manastir Ostrog je jedan od najviše posećenih na Balkanu. Posećuju ga vernici iz svih delova sveta, pojedinačno ili u grupama.Posle Hristovog groba i Svete Gore, ovo je najposećenije svetilište u hrišćanskom svetu. …..Ostrog Monastery, the most important Orthodox Christian pilgrimage site in Montenegro, is located near the village of Bogetici, approximately 25 miles northwest of the capital city of Podgorica. The monastery is situated on an almost vertical cliff, high up the large rock of Ostroska Greda.The monastery was founded by, and is dedicated to, Saint Basil (1610 – 1671). The monastery has two small churches, an upper and a lower. The Upper Church, built in a cave, was constructed and decorated with wall paintings in 1665, and is dedicated to the Holy Cross. The Lower Church dates from the 18th century and is dedicated to the Presentation of the Virgin Mary (Vavedenje of the Holy Mary). St. Basil’s body, which is believed to have miraculous healing powers, is enshrined in a reliquary kept in the Lower Church. Each year more than a hundred thousand pilgrims from around the world visit the monastery….  …. http://www.360cities.net/image/monastery-ostrog-montenegro#549.21,-17.88,70.0 . http://unotravel.rs/wp-content/uploads/2014/10/ostrog.jpg U posebno teškom polažaju nalaze se Srbi u Crnoj Gori , gde im vazalna vlast nameće novu crkvu i naciju , jezik i pismo , razarajući temelje na kojima narod u Crnoj Gori opstojava kroz vekove . …Kad Bog hoće nekog da kazni, on mu najpre uzme pamet! …. KLIKNI NA FOTOGRAFIJE ZA UVEČANJE!   f082a-img_39349335004255_525838323b_h96125948…. 2686615010606943736_d7c2ac53eb_hSvakom narodu i u svakom vremenu Svečovekoljubivi Gospod daje Crkvom Svoje svetitelje , koji će njegov verni narod prosvećivati i osvećivati i na zemaljskom putu njegovom ka Carstvu Nebeskom rukovoditi . I u Srpskom narodu , od kako on postade Hristov , Gospod neprekidno davaše Svoje svetitelje , u kojima se Bog proslavljaš i posvedočavaše , a pravoslavni ljudi kroz njih spasavaš i bogougodno prosvetljivaše .
Mnoge i velike svetitelje Gospod dade svakom kraju zemlje Srpske u svakom vremenu njegove istorije , i u prvo doba slobode i u kasnije doba ropstva . Tako i Zahumskoj zemlji Srpske , a kroz nju i svemu rodu svetosavskom , dade Bog u teško doba Turskog ropstva ovog svetog i bogonosnog oca našeg Vasilija , novojavljenog čudotvorca Ostroškog i Zahumskog ………KLIKNI NA FOTOGRAFIJE ZA UVEČANJE!sv_Vasilije ÄŒudotvorac Ostro8030777187_08d055473c_b..9308365860_239eb511ba_h14679096542_d813c1b351_hKLIKNI NA FOTOGRAFIJE ZA UVEČANJE!…56853685For three hundred years without stopping, a constant and uninterrupted river of pilgrims flows to the monastery every day of the year, and especially on great feast days. People from all walks of life, from all parts of the country and abroad come to venerate the Saint and to pray to God before his Relics. They bring with them their sorrows and illnesses, their doubts and weaknesses, their sins and their repentance….10606931765_e833de9aad_h….101530209o1KLIKNI NA FOTOGRAFIJE ZA UVEČANJE! 80975016

Објављено под Uncategorized | Оставите коментар