Stem voor niet-rechts partijen is stem voor Sharia en de totale vernietiging van de vrije Westerse samenleving!

De Islam is geen vredelievende religie, maar meer een totalitaire ideologie, die erop gericht is iedereen aan de Sharia te onderwerpen(’De heerschappij is alleen voor Allah.’/Koran:12:40…’Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is.’/Koran-2:98…’Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen.’/Koran- 60.4)….En ongelooflijk dat in Nederland zo veel passie bestaat voor de Sharia(die BOVEN álle andere wetten staat!)…“Als tweederde van alle Nederlanders morgen de Sharia zou willen invoeren, dan moet die mogelijkheid toch bestaan,” zei Piet Hein Donner (CDA).En hij is helaas niet alleen…Volgens nuttige idioot Maurits Berger, is het geen slecht idee om de Sharia in Nederland in te voeren…“De Sharia is zo slecht nog niet, aldus hoogleraar islamitisch familierecht Susan Rutten die vanuit Maastricht betoogt dat Nederland best wel onderdelen van de streng-islamitische wetgeving kan en mag implementeren. Dat kan een mooie “handreiking aan een bevolkingsgroep voor wie dit heel belangrijk is” zijn.Knettergek!Dit soort mensen hoort in een psychiatrische inrichting en niet in een collegezaal om studenten te vergiftigen met een verderfelijk gedachtegoed….

De Sharia is een eeuwenlang bijgeslepen systeem, dat tot doel heeft de wereld aan de regels van de Islam te onderwerpen, zo nodig met harde hand. Doel van de Sharia is alle concurrerende systemen weg te vagen, zo mogelijk met overreding, zo nodig met list en bedrog, maar uiteindelijk ook met dreiging met geweld.In sharialanden, zoals Saudi-Arabië,Pakistan, Soedan en Iran, worden voeten, handen en hoofden van mensen afgehakt, homoseksuelen aan hijskranen opgehangen en overspelige vrouwen in het openbaar gestenigd.De Sharia discrimineert vrouwen: trouwen met een niet-moslim mag van de Sharia niet, scheiden mag niet, tenzij met toestemming van haar man. Van zijn kant mag de man, wanneer hij maar wil, de vrouw verstoten.Een verkrachte vrouw heeft 4 mannelijke getuigen nodig, om een zaak te kunnen spannen tegen de verkrachter.Volgens het shariarecht bezit niemand, die geen moslim is, onvervreemdbare rechten.De verboden en geboden van de Sharia zijn niet zoals vaak gedacht wordt, alleen van toepassing op moslims, ze zijn wel degelijk ook van toepassing op aanhangers van andere godsdiensten.Religieuze concurrentie is al even strikt verboden.Katholieken en joden ook religieuze regels praktiseren,maar,volgens hun regels, hoeven afvalligen en homo’s niet onthoofd te worden en ongehoorzame vrouwen niet door hun mannen geslagen….

De sharia-wetgeving staat de scheiding van kerk en staat niet toe. De Sharia beschouwt kerk en staat als een onafscheidelijke eenheid in elk aspect van het individuele en sociale leven, zowel geestelijke als maatschappelijk. Dat is de reden waarom alle islamitische naties theocratiën zijn… De uitvoering van de Sharia in Europa eist de omverwerping van de Europese grondwet.Deze patronen en politieke mandaten worden door de moslims al sinds het jaar 610 gebruikt om vele beschavingen en landen over de hele wereld binnen te vallen, te veroveren en de mensenrechten en vrijheden van die landen uit te roeien.Iran heette vroeger Perzië en de bevolking bestond uit Zoroastrianen. Egypte was in het verleden overwegend christelijk. Wat ooit een hindoestaanse beschaving was, werd veroverd en veranderd in een overwegend islamitisch Pakistan. Afghanistan was boeddhistisch voor duizenden jaren.Het hoogtepunt van de Islamitische samenlevingen:De Koran is de enige Grondwet. De Sharia is de enige wet. Islam is de enige aanvaardbare godsdienst.Dat is wat de Islam af wil dwingen bij elk volk, elke cultuur in de wereld, met alle middelen! Islam betekent de langzame dood voor elke afwijkende maatschappij. En de meerderheid van moslims in Europa geloven dat de islamitische Sharia-wetgeving voorrang moet hebben boven de seculiere grondwetten en wetten van hun Europese gastlanden.Dit zegt de WZB Berlin Social Science Center, een van de grootste sociale wetenschappelijke onderzoeksinstituten in Europa…

Overal om ons heen zien we vandaag reeds tekenen van Sharia.Het ontstaan van de Islam betekent ook de opkomst van de Sharia in onze rechtssystemen. In Europa is alles aanwezig: shariatestamenten, shariahypotheken, shariascholen, shariabanken,sharia-politie met nikab,sharia partijen,sharia wijken,sharia zwembaden alleen voor moslimdames,enz,enz …Maar, wat is het volgende? Stenigingen,zweep slagen/stokslagen,onthoofdingen,afhakken van handen en voeten?… In het Verenigd Koninkrijk zijn intussen 85 shariarechtbanken werkzaam – in hetzelfde land waarin islamitische organisaties de Holocaustherdenking willen afschaffen en een minister verzoekt het logo van het Rode Kruis te veranderen, omdat dit de moslims zou kunnen beledigen.Elementen van de Sharia al lang in Nederland worden uitgevoerd. Te denken valt aan moslimhuwelijken, het bouwen van moskeeën en het dragen van een niqab.Islamitische advocaten hoeven niet op staan voor rechters, islamitische straatcoaches hoeven geen hand te geven aan vrouwen, in cafetaria worden soms alleen nog halal-maaltijden aangeboden, theaters voorzien gescheiden zitplaatsen voor mannen en vrouwen, kunstwerken worden geweerd uit publieke ruimten, bijvoorbeeld omdat er biggetjes op staan.Sommige Nederlandse politiekorpsen hebben cellen met stippen die de richting van Mekka aangeven.In Amsterdam worden polygame huwelijken officieel geregistreerd door de gemeentediensten.‘Polygamie en huwelijken met minderjarigen zijn aan de orde van de dag.Dat gebeurt namelijk in verschillende moskeeën,’ merkt tolk en schrijfster Nahed Selim op in NRC Handelsblad.‘De huwelijken met meer bruiden worden zelfs netjes geregistreerd,’zei Selim.De invoering van shariaelementen in onze maatschappij creëert een systeem van wettelijke apartheid…

Nederland islamiseert in rap tempo.Naast de honderden moskeeën, tientallen islamitische scholen, boerka’s, halal-voedsel, islamitisch antisemitisme, geweld en bedreigingen tegen andersgelovigen kent Nederland ook sharia-enclaves. Een van die enclaves bevindt zich in de Schilderswijk, de sharia-driehoek.Een wijk waar het nuttigen van varkensvlees niet vrijelijk kan, waar mensen die hun hond uitlaten worden geïntimideerd, vrouwen met een kort rokje of luchtig truitje worden bedreigd, ronselaars voor de jihad actief zijn en waar figuren als Samir A. en Mohammed B. samenkwamen en waar zelfs een islamitische ordedienst om hulp wordt gevraagd door de politie, is een sharia-enclave.Het bestaan van dit soort buurten beperkt zich echter niet tot één wijk in Den Haag. Ook in Amsterdam-West, Rotterdam-Zuid en Utrecht Kanaleneiland zien wij wijken waar de Sharia heerst: boerka’s, hoofddoeken, geweld en intimidatie tegen niet-moslims en jihadgangers.Door de massa immigratie(Al-Hijra),in West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische sharia no-go zones, waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben.Deze sharia enclaves worden door de moslimradicalen beschouwd als de bruggenhoofden voor de verdere islamisering van de stad of een land…

Vijf eeuwen na de verovering door de Turken van Europa, die in 1529 na de verovering van Hongarije voor de poorten stonden van Wenen, zien wij ons geconfronteerd met een minstens zo vreeswekkende oorlog als in die tijd.Anders dan in de 8e en in de 17e eeuw, wil de Islam Europa dit keer niet veroveren met het kromzwaard, maar via demografische groei,via bekering en immigratie. Nu wonen er op West-Europees grondgebied meer moslims dan ooit tevoren(meer dan 30 miljoen!).Jihad kent vele facetten, waarbij “Jihad door het zwaard” er slechts één is.En ‘al–Hijra’(migratie of kolonisatie/de vestiging van de islamitische heerschappij) is ook een.Daarin staat in detail uitgelegd hoe islamisten niet-moslims landen(Dar al-Harb), op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.En het doel van zowel heel wat niet-radicale als radicale moslims is hetzelfde: de wereld moet onderworpen worden aan de Sharia(’De jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM.’/Koran soera 2, vers 216)…Na 14 eeuwen durende vergeefse aanvalsoorlogen tegen Europa, zien we nu de meest succesvolle aanval.Langzaamaan verspreidt de Islam zijn macht, zij zal niet stoppen totdat geheel Europa islamitisch is.En zittende politici in Europa maken zich nauwelijks druk om toenemende ondergraving van de samenleving en beschaving…

De heer Wilders heeft jaren geleden al gewaarschuwt dat de Islam een gevaarlijke ideologie is, maar dom wegkijkend Nederland noemt deze man een nazi,extreem recht, fascist en racist.Maar,zijn mensen als Ibn Warraq, Ali Sina, Wafa Sultan, Mina Ahadi, Malika Oufkir, Samia Labidi, Ayaan Hirsi Ali, Hafid Bouazza, Afshin Ellian, Necla Kelek, Nahed Selim of Nonie Darwish, die net zo over de Islam denken als Wilders, dan ook fascisten,racisten,islamofoben of moslimhaters?…..“De ISLAM is een groot probleem en de Europeanen zijn gek dat ze dat niet inzien,” zei Wim van Rooy.De Islam is de meest mensvijandige ideologie ooit.De historie van de Islam is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, verkrachting en plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting.Als je vandaag de wereld eens bekijkt, zie je dat er OVERAL waar de Islam is, ellende is…MENSEN WORDT WAKKER.De islamisering moet gestopt worden, voor het echt te laat is!…

De Islam in Indonesië wordt vaak afgeschilderd als gematigd en tolerant en ten voorbeeld gesteld aan andere islamitische landen. Maar is dit beeld juist?…Indonesie is net zo erg als IS. De Sharia is ingevoerd en homo,s worden vervolgd en mishandeld door de overheid.In Atjeh zijn twee mannen veroordeeld tot 85 publieke stokslagen omdat ze een relatie met elkaar hebben.Ook Christenen worden gediscrimineerd en vaak mishandeld; kerken worden in brand gestoken. Dit alles met goedkeuring van President en parlement. Honderden mensen per jaar worden in Atjeh veroordeeld op basis van sharia-wetgeving. De meerderheid van de veroordelingen vindt plaats op basis van ongepast contact tussen een ongetrouwde man en vrouw. De sharia-politie patrouilleert op straat en let daarbij vooral op vrouwen zonder hoofddoek, mensen die gokken of alcohol drinken, of ongehuwde stelletjes.In 2011 werd een groep jongeren in Atjeh gearresteerd omdat zij ‘punk’ zouden zijn en daarmee de vredigheid van de provincie zouden doorbreken. Ze werden gestraft met een heropvoeding. Hun kapsels, vooral hanenkammen, werden door de sharia-politie afgeschoren.De sharia-wetten verbieden ook vrouwen om te zingen of dansen in het openbaar, omdat dit te romantisch zou zijn.Schoolkinderen in Atjeh moeten verplicht hoofddoek dragen.Niet-moslims zijn in de minderheid en moeten zich aan de Sharia aan te passen.De christelijke gouverneur Basuki Tjahaja Purnama van de Indonesische hoofdstad Jakarta werd veroordeeld tot twee jaar cel voor het “beledigen” van de Islam…In Europa gaan we ook dezelfde kant op met al die lui die op links stemmen en meer moslims willen…

Sharia-rechtbanken van Islamitische Staat (IS) hebben in een jaar tijd in het Iraakse Mosul bijna duizend mensen ter dood veroordeeld. Onder de geëxecuteerden zijn zeker 98 vrouwen…

„IS toont het ware gezicht van de Islam,” betoogt arabist Hans Jansen. „Want,IS brengt de Sharia in praktijk.Er is geen enkele handeling ooit door IS of Boko Haran verricht, die niet in overeenstemming is met de Sharia,”zei Jansen…Islam is voor niemand goed. Zelfs voor moslims niet.Moslims die uit de Islam willen stappen, worden geïntimideerd en met de dood bedreigd….

West-Europa wordt één gigantisch Molenbeek!…

Nederlandse kinderen knielen in Erdogan-Sharia moskee.En wie denkt dat het ‘bidden’ in de Turkse Sharia moskee in Terborg een geïsoleerd geval is, komt bedrogen uit. Eerder publiceerden wij al een melding van een school uit Dongen. Die ging ook naar een Turkse moskee. Daar kregen de leerlingen vele malen ‘Allah akhbar’ over zich heen…Schande dat een docent dit toelaat, ja dit zelfs faciliteert!…

Links en Islam zijn twee handen op één buik.Linkse politiek lijkt het meest op Sharia.Hun gezamenlijk doel is het creëren van absolute tirannie op basis van hun ideologieën. Beide willen controle hebben in plaats van vrijheid.Beide bieden utopische beloften in ruil voor vrijheid.Links en Islam, beiden levend van slachtofferschap, zullen nooit accepteren dat er een volk is wat succesvol is en goed voor zichzelf kan zorgen…

Franse en Italiaanse pro-migratie-zieke activisten helpen migranten, illegaal en met geweld, migranten de grens over te steken…..

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Stem voor niet-rechts partijen is stem voor Sharia en de totale vernietiging van de vrije Westerse samenleving!

  1. Pingback: E.J. Bron

  2. koosv8 says:

    Ik vindt vluchtelingenstromen prima als ze maar richting hun islamitische heimat gaan.
    Ik vindt dat ze onder dwang vertrekken moeten, net zoals in Servië, want die kant gaan we op dat is wel zeker !

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s