Politiek correct links wil onze samenleving islamiseren

hoe-gaan-europese-buren-om-met-het-boerkaverbod----------------ovajOver de hele wereld worden oorlogen uitgevoerd, waarbij de islam de imperialistische partij is, met het islamitische einddoel van werelddominantie als motor.Ooit beheerste de islam een klein stukje woestijn, nu zijn er anderhalf miljard moslims en meer dan 50 islamitische staten, dat is echt niet allemaal door knuffelen gekomen.Het is niet nieuw dat moslims, met in het vaandel het geloof, hun machtspositie wreed uitbreiden ten koste van bestaande culturen middels oorlog, geweld en onderdrukking.De Islam heeft, waar het verscheen en dominant werd, culturen vernietigd en zo gaat het overal op de wereld waar de islam voet aan de grond krijgt.Libanon ooit Christelijk was en tegenwoordig een sjiietisch bolwerk ,waar Christenen helemaal niks meer te vertellen hebben.Nu is de islam hard op weg om de macht over te nemen in Europa…

Geert Wilders waarschuwt al vanaf het begin tegen deze verschrikkelijke ideologie.PVV kiezers zijn geen xenofoben, het zijn mensen die voelen dat er iets niet klopt. Dat de islam niet bij hun land hoort, en dat alles wat er gebeurt, daartoe te herleiden is.Geert is ‘t levende bewijs van de onvrijheid die de islam met zich meebrengt. Hij betaalt een hoge prijs voor ‘t opkomen voor fundamentele rechten, die wij hier heel gewoon vinden.En hij is de enige politicus, die achter en naast de Nederlandse burger staat. Daarom krijgt hij mijn stem…

ISLAM is de meest bloeddorstige en gewelddadige leer, die de mensheid ooit gekend heeft.William Muir (1819 – 1905), een van de belangrijkste Britse islamwetenschappers: “Mohammed´s zwaard en de Koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving, die de mensheid tot nu toe heeft meegemaakt.”…De ISLAM werd opgebouwd en uitgebreid middels plunderingen, verwoestingen en bloederige oorlogen – niet gebouwd met vrede en liefde. De historie van de ISLAM is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting.Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de ISLAM!…

Mohammed was een man wiens leven bol stond van het geweld. Iemand die trouwde men een 9-jarig meisje, die er meerdere vrouwen op na hield. Die een voorstander was van handafhakken en doodstraf door het doodgooien met keien.In de Koran wordt de doodstraf voor hen die de Islam verlatenbepleit…Toen Mohammed voor het eerst de “religie” van de islam predikte in Mekka, was hij zelf algemeen vredelievend en tolerant ten opzichte van andere religies. In de Koran staat deze periode beschreven in het “Mekka” gedeelte.De laatste tien jaar van Mohammeds leven is weergegeven in het “Medina” gedeelte, ook wel de Medina-Koran, waar zijn strategie volledig veranderde. Mohammed transformeerde van een prediker in Mekka naar een krijgsheer en politicus in Medina, met maar één doel: iedereen onderwerpen aan de islam/sharia.Hij roept de gelovigen op om voor hun “geloof” te vechten, zowel defensief als offensief. De ongelovigen/niet-moslims worden onophoudelijk naar de hel verwenst…

De teksten van de Koran zijn een oorlogsverklaring aan alles wat niet islamitisch is: ‘Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn’(Koran 2.193)…‘Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is’(Koran-2:98)…‘Ongelovigen/niet-moslims zijn de vijanden van moslims’(Koran -4:101.)…‘Vermijd vriendschap met Joden of christenen. Doet u dit toch, dan zal Allah u beschouwen als een van hen’(Koran- 5:51)…‘Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen’(Koran 60.4) …‘Een Kafir/niet-moslim/ mag geterroriseerd worden’(Koran: 8:12)…‘Een Kafir mag onthoofd worden’(Koran 47:4)….‘Dood hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard’(Koran- 9:29)… ‘En doodt hen, waar je hen ook ontmoet’(Koran-soera 2, vers 191)…‘O profeet, strijd tegen de ongelovigen en de huichelaars en wees onverzettelijk tegenover hen’ (9:73)…‘Wat de huichelaars betreft, indien zij zich afwenden van de weg Allah’s, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen aantreft’(Koran- 4:89)….‘Strijd tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen’(Koran-9: 14)… ‘Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning’(Koran 4, vers 95)…‘De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM’(Koran- 2, vers 216)…‘De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld’(Koran 4:76, 60:4)…VERSCHRIKKELIJK!…

Alle radicalen, alle terroristen op dit moment die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van deze boek.En wanneer een moslim vreest dat de islam geschaad zal worden, heeft hij volgens de sharia het recht om zuinig te zijn met de waarheid. Zulke zuinigheid heet :Taqiyya.In de loop van de tijd ontwikkelden islamgeleerden: Taqiyya, Tawriya, Kitman en Muruna. Dat zijn manieren om de waarheid ten dienste van de islam te verbuigen tot leugen.Misleiding van de tegenstander, om hem te overwinnen en te onderwerpen, conform hun opdracht!Ze zeggen dat de islam ‘vrede’ betekent, zonder er bij te vertellen dat er volgens de islamitische leer pas vrede bestaat ,als de wereld van de Sharia/Allah is…

De ISLAM kan nooit worden hervormd,omdat de Koran en Mohammed kan je niet hervormen! Mohammed heeft geen gematigde en een gewelddadige biografie. Er bestaat maar één levensverhaal van de islamprofeet, die zowel radicale en gewelddadige als gematigde/in het begin/ delen bevat…De Koran is het letterlijke woord van Allah en iedere geloofsgenoot die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, is geen echte moslim en feitelijk een afvallige, die de doodstraf verdint…“Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan”-Koran 2:85…„Geloven jullie in een gedeelte van het boek en in een ander gedeelte niet? Wie van jullie dat doet, verdient niet anders dan schande in het tegenwoordige leven en op de opstandingsdag zullen zij tot de zwaarste bestraffing veroordeeld worden” -Soerat Al-Bakara, 86…

Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitische beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma.Zij hebben zichzelf opgesloten en leven binnen een muur. Alle anderen daarbuiten zijn volgens hen slechte mensen.Zo wordt aan de eigen identiteit gewerkt: zij zijn zelf de beste en de andere mensen slecht.De democratische rechtsstaat wordt als een afgodendienst gezien, omdat mensen zich als wetgever opstellen, terwijl Allah in hun ogen de enige wetgever is. En als de islamieten dit principe in de westelijke landen willen toepassen, is het conflict onvermijdelijk.Is er ook maar één land waar integratie van de moslims wel is gelukt?…

De islam (dus moslims) kan zich alleen maar tijdelijk aan een andere dan islamitische omgeving aanpassen. “Moslims veranderen niet, assimileren niet, integreren niet. Nee, ze verbouwen op onze kosten Nederland tot hun eigen huis, met al die moskeeën,”zei PVV-woordvoerder Machiel de Graaf …Links heeft de massa en de media zo gemanipuleerd, dat we allemaal een hekel hebben aan onze eigen westerse joods-christelijke waarden.Dit is noodzakelijk om de uitroeieng van onszelf door massa migratie toe te staan.Deze massa migratie zorgt weer voor gegarandeerde linksstemmers, die de zieke institutie weer kan voortzetten.Mooi, politiek verraad…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Politiek correct links wil onze samenleving islamiseren

  1. Pingback: Politiek correct links wil onze samenleving islamiseren | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s