Nederland eindigt als Hollandistan

Europa is opnieuw aangevallen door Jihad-ideologie.”In de komende vijftig jaar zullen we de westerse wereld voor de islam veroveren. We hebben er de mannen voor, we hebben er het geld voor en bovenal, we zijn er al mee bezig.” Een uitspraak, die werd gedaan tijdens de opening van een moskee in Stockholm.De moslimgemeenschap is verplicht de wereld aan Allah te onderwerpen en steeds meer jongeren gevoed door imams en andere moslimextremisten, blijken gevoelig om dit in de praktijk in te passen. Harmonie en rechtvaardigheid kunnen alleen worden bereikt, zo zegt men, wanneer iedereen op aarde moslim is.De islam is niet een persoonlijke aangelegenheid, maar een maatschappelijke aangelegenheid.En het hart van de meeste islamieten in Nederland ligt bij de Ummah, of wel de islamitische internationale gemeenschap net als bij ISIS…

In de koranscholen leren kinderen dat Nederland niet hun land is(dat leren de moslims ook in alle moskeeën).„Het is een verplichting voor elke moslim om een afkeer te hebben van de ongelovigen. Zelfs als het je naasten zijn”, zegt prediker Mohammed Youyou in een les voor jongeren in de Almeerse moskee Aboe Bakr Assadik. Moslimkinderen op hun koranscholen leren ook dat ongelovigen in Nederland gedood moeten worden, door steniging of met het zwaard. Overspeligen, homo’s, afvalligen en tovenaars (alles bij elkaar zowat het gros van de Nederlandse bevolking, want niet islamitisch), mogen dit lot ondergaan. De kinderen leren ook dat ze zich niet hoeven te houden aan de Nederlandse wet, enkel aan de sharia.Afkeer van de Nederlandse samenleving is een onvermijdelijk gevolg van de islamisering van de samenleving.De islamisering van Nederland vindt in hoog tempo plaats, onder meer door middel van massa-immigratie uit islamitische landen en islamitische terreurdreiging. De terreur vanuit islamitische organisaties, zoals IS en andere terroristische groepen, is volledig in lijn met en wordt voorgeschreven vanuit de islamitische ideologie…

En niet alleen in Nederland spelen problemen rond Koranscholen. In moskeeën in Keulen bleken kinderen begin 2008 met fysiek geweld tot bidden te worden gedwongen. De opvattingen die in de moskeeën werden geproclameerd waren volgens een politierapport bovendien “antiwesters” en “antisemitisch”. Imams verheerlijkten de Jihad en het martelaarschap tegenover hun pupillen.Een docent aan een Antwerpse Koranschool kreeg achttien maanden cel voor de verkrachting van een tienjarig jongetje. Niet lang daarvoor waren twee leraren en een studieopzichter van een Koranschool veroordeeld wegens kindermishandeling.Ze hadden hun leerlingen geslagen met rubberen tuinslangen en met een ijzeren liniaal.Gedurende tientallen jaren heeft men uit politiek-correcte tolerantie, onwetendheid en wereldvreemdheid het jihad-zaad van het kwaad laten kiemen…

In landen waar de islam een minderheid vormt, staat de islam tijdelijk toe dat haar aanhangers een schijnvriendschap onderhouden met hun niet-islamitische buren.Wanneer de Islam een stevige basis heeft, wordt de moslim opgedragen de originele bevolking van het land te bevechten en af te persen (Koran-9:29), haar de Sharia op te leggen.De Sharia-wet pretendeert de islamitische civilisaties op alle terreinen te leiden. Daarom wordt de scheiding tussen kerk en staat niet geaccepteerd, die het liberalisme juist belangrijk acht.De islam discrimineert vrouwen, niet-moslims en homoseksuelen, is antisemitisch, kent geen vrijheid van meningsuiting, legt dwingende regels op voor alle handelingen van het menselijk bestaan en bestraft uittreding met de doodstraf…Deze “religie”, die een ondergeschikte rol toedient aan de seculiere wet en die er ondubbelzinnig op uit is om de staat over te nemen en vervolgens alle andere religies en levensbeschouwingen te onderdrukken en de islamitische voorschriften als verplichting aan iedereen op te leggen, is een gevaar voor onze samenleving en dient als dusdanig behandeld te worden…

Spreken of schrijven over de islam is al jaren klompendansen op een tafel vol met eieren. Door de multiculti ’s word je al vlug als islamofoob, racist – of erger nog- als extreemrechts gestigmatiseerd.In der jaren dertig is er ook door veel oplettende mensen gewaarschuwd tegen het gevaar dat kwam van de nazi’s. De Joden werden al jaren vervolgd onder het regime van Hitler. Maar ook toen stak de leidende klasse naïef de kop in het zand. Ze werden pas wakker toen de Duitse tanks het land binnenrolden. En toen was het te laat.Deze keer komt het gevaar van de ISLAM!Een botsing tussen de islam en de westerse, democratische wereld lijkt onvermijdelijk.Wakker worden West-Europa,Oost-Europa is allang wakker!STOP de islamisering van West-Europa voordat het te laat is!

Beelden van beveiligingscamera’s op straat, ergens in Frankrijk. Complete bende met traangas, wapens en machetes die o.a. automobilisten en anderen op straat aanvallen. Vervolgens erop los hakken en schieten. Dit is gewoon pure horror.Dit is het resultaat van het immigrantenbeleid en het geweld zal alleen maar groter worden.En we hebben gezien dat politici in Nederland voetbal kijken, even meer hun prio vinden.

De reactie van jihadistenvriendje Ouali spreekt al boekdelen. Hij laat die islamverlaters liever als vogelvrijen leven…In heel Nederland had 23 procent van de bevolking op 1 januari 2019 een migratieachtergrond, maar in grote steden was dat aandeel hoger. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag heeft iets meer dan de helft van de inwoners een migratieachtergrond; in Utrecht een derde. In Almere, Amstelveen, Diemen, Schiedam, Vaals en Capelle aan den IJssel ligt het aandeel inwoners met een migratieachtergrond hoger dan in Utrecht. Rotterdam heeft het grootste aandeel inwoners met een niet-westerse achtergrond (38 procent), gevolgd door Amsterdam en Den Haag (35 procent). Van alle personen met een Surinaamse of Marokkaanse achtergrond woont iets minder dan de helft in één van de vier grote steden. Bij Turken en Antillianen is dat iets meer dan een derde.

Video:https://zvstr.blogspot.com/2019/09/blog-post.html

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Nederland eindigt als Hollandistan

 1. Pingback: Nederland eindigt als Hollandistan | E.J. Bron

 2. Jack Terrible says:

  Jezus Klaver

  Jesse Klaver steunde de vrijheidslievende koers
  van Groen Links partijleider Femke Halsema,
  die nou burgemeester van Amsterdam is.
  Femke draagt af en toe een grote ketting
  die ze voor haar verjaardag heeft gekregen,
  van haar lieve zoon!
  Haar zoon van 15 die op zichzelf gaat wonen,
  hij heeft wel een voorkeur voor woonboten!

  Klavertje heeft misschien een leuk bekje.
  Hij belooft iedere migrant een eigen plekje.
  Marokkanen noemen een blanke dame een kech.
  Nou zeg!

  Klavertje is een van de milieugekkies.
  Hij wil het klimaat redden, net als zijn grote
  voorbeeld; de Amerikaan Al Gore.
  De natuur van God veranderen…
  dat kan Klavertje natuurlijk niet.
  Wel de burgers het geld uit hun zak kloppen
  voor een ‘schoon’ milieu,
  Net zoals half-Afrika Nederland binnen laten…

  Klavertje heeft misschien een leuk bekje.
  Hij belooft iedere migrant een eigen plekje.
  Marokkanen noemen een blanke dame een kech.
  Nou zeg!

  Door al die moslims krijg je een parallelle
  samenleving omdat de meeste moslims
  de westerse waarden verachten en haten.
  Omdat zij de sharia veel hoger achten
  dan de wetten van Nederland en Europa.
  Mohammedanen zullen nooit kritiek op
  de islam of sharia leveren… omdat daar
  nou eenmaal de doodstraf op staat.

  Klavertje heeft misschien een leuk bekje.
  Hij belooft iedere migrant een eigen plekje.
  Marokkanen noemen een blanke dame een kech.
  Nou zeg!

  Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2017
  dacht ik Klavertje te zien veranderen in Jezus.
  Jezus Klaver zal wel kritiek van pa-lief hebben
  gekregen want pa-lief is een Marokkaan en
  Marokkanen houden niet van critici, afvalligen,
  Joden, christenen, anders- en niet-gelovigen.
  Want in de koran staat: “Migreer naar landen van
  ongelovigen en beroof hen van hun eigendommen”

  Klavertje heeft misschien een leuk bekje.
  Hij belooft iedere migrant een eigen plekje.
  Marokkanen noemen een blanke dame een kech.
  Nou zeg!

  Jack Terrible

  Liked by 2 people

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s