EU is een ‘regional globalism’ constructie op weg naar een ‘one world government’

Cultureel marxisten zijn bezig de Europese beschaving te vernietigen. De EU zegt te staan voor Europese waarden, maar verwelkomt migranten die deze waarden haten, verwelkomt migranten die deze waarden minachten en het liefst zo snel mogelijk de sharia in de EU willen invoeren.Onze identiteit verdwijnt steeds meer onder de zwarte schaduw van de islam.Er zijn duizenden moskeeën in West-Europa, tientallen miljoenen moslims…Onze geschiedenis dwingt ons tot een strijd, die niet vrijblijvend is, maar wel noodzakelijk. Die strijd gaat immers over het voortbestaan van Nederland als herkenbare natie, een land dat op het punt staat zijn eeuwenoude wortels vaarwel te zeggen en deze in te ruilen voor multiculturalisme, cultuurrelativisme en een Europese superstaat, en dat allemaal onder de leiding van een zelfvoldane politieke, elite die allang de weg kwijt is…

Dertig jaar na de val van de Berlijnse Muur loopt er een culturele muur door Europa, omdat de EU de geschiedenis herschrijft en in de voetsporen stapt van het systeem dat zich destijds ook een “Unie” noemde.Deze EUSSR functioneert vrijwel geheel ondemocratisch, zonder veel inspraak door de burger (maar des te meer inspraak door machtige lobby-groepen zoals van multinationals) of zelfs maar enige controle of kennis bij de burger (EU-politici hoeven doorgaans geen verantwoording af te leggen aan de bevolking en het meeste wat er wordt besloten is geheim).Deze EUSSR introduceerde afgelopen jaren voorstellen voor een EU-leger, een EU-politiemacht, een EU-openbare aanklager, voorstellen voor Internet-censuur en voor inperking van de vrijheid van meningsuiting.Waarom accepteren we dat het Europees Hof van Justitie boven onze eigen wetten staat? Dat zijn allemaal buitenlandse rechters!…

Nederland wordt leeggeroofd.Tientallen miljarden verdwenen in bodemloze EU-put. Bruto bijdrage Nederland aan de EU stijgt met maar liefst 62,5% tot aan 2027.Wij betalen tientallen miljarden euro’s aan opvang, scholing en integratie van economische migranten. Is het niet beter om dat geld deels te besteden aan sociale en economische ontwikkelingen in de landen waar de migranten vandaan komen?Gewone Nederlanders zien ook dat twee derde van alle bijstandsuitkeringen naar allochtonen gaat. Hún geld dat naar honderdduizenden migranten gaat die het vaak beter hebben dan zij zelf.Dankzij de euro 0% rente op spaargeld, pensioenfondsen onder water en de koopkracht van de gemiddelde Nederlander nauwelijks toegenomen.En ondertussen groeien de staatsschulden van de EU-landen de pan uit en wordt hun afhankelijkheid van de banken.Een vertrek uit de EUSSR zal Nederland weer soeverein maken en baas over eigen land, geld en grenzen en dus ook economisch sterker maken.Nederland moet  toetreden tot de EVA: de Europese Vrijhandelsassociatie. Noorwegen, IJsland en Zwitserland zitten er al in, Engeland gaat erin…

We moeten ook af van de verschrikkelijke islam!Dergelijke totalitaire ideologieën mogen in Europa geen voet aan de grond krijgen.De meest bedreigende ideologieën die de beschaving kent, zijn het socialisme en de islam. Beiden zijn verantwoordelijk voor honderden miljoenen doden. Beiden zijn verantwoordelijk voor het creëren van gewelddadige, onderdrukkende regimes.Islam heeft nog nooit iets goeds gebracht, waar dan ook. En vrijheid van godsdienst is een overbodig grondwetsartikel. We hebben vrijheid van geweten, van meningsuiting en van vereniging. Dat is genoeg. Aparte bescherming van religies is juridisch niet nodig. Een christelijke school moet een homoseksuele leraar kunnen weigeren of ontslaan. Net zo goed moet een school creationisme kunnen onderwijzen. Ouders zijn vrij om hun kind van zo’n school te halen als ze het er niet mee eens zijn. Maar christelijke scholen zijn het probleem niet. Dat zijn de islamitische.En niemand durft er iets van of over te zeggen want dan ben je islamofoob en racist.De moorden op Theo en Pim en de fatwa’s over Ayaan en Geert, waren genoeg om elke verdere islamkritiek in de Nederlandse politiek te verstommen…

Leiders van Oost-Europa zijn niet happig om immigranten op te vangen. Vooral moslims zijn niet welkom.”Tsjechië wil vluchtelingen helpen op basis van beslissingen van zijn eigen soevereine regering en zich niet laten leiden door mechanismen die worden vastgesteld door de Europese Unie”, verklaarde premier Bohuslav Sobotka.Slowakije sloot zich aan bij het verzet van Praag.Democratisch gekozen regering in Hongarije ,die voor behoud van de eigen cultuur en tegen islamisering is, wordt keihard door de EUSSR bestraft…”Europa is een gemeenschap van christelijke, vrije en onafhankelijke naties. Het grootste gevaar voor Europa’s toekomst zijn de fanatici van het internationalisme in Brussel. Wij zullen ze niet toelaten om de bittere vruchten van hun kosmopolitische immigratiepolitiek aan ons op te dringen,” zei de Hongaarse premier Viktor Orban.Oost-Europeanen merken ook dat steden en landen waar veel moslims wonen, wél het slachtoffer van moslimterreur worden. Parijs, Madrid, Londen, Brussel, de lijst is bekend en nagenoeg eindeloos.Een terrorist als Salah Abdeslam slaagde er wekenlang in om uit de greep van de Franse en Belgische politie te blijven. Waarom? Omdat hij, zo geven politici toe, over een uitgebreid netwerk beschikt. Voor elke moslimterrorist heb je een onbekend aantal gelijkgezinden dat hem van onderdak, voedsel en veiligheid voorziet…

De EUSSR een multicultuur nastreeft, om de volkshomogeniteit te ondergraven en een nieuw Europees volk te scheppen, die een ‘Brave New World’-dictatuur realiseert.En het wordt de hoogste tijd dat wij ons bevrijden van deze EUSSR dictatuur,voordat wij helemaal verstrikt raken in de Europese fuik, zodat wij weer zelf gaan over de handel buiten de grenzen van de Europese Unie, zodat wij optimaal profijt hebben van onze investeringen en innovatie, zodat onze bedrijven zoals onze boeren en onze vissers bevrijd worden van de EU-beperkingen, zodat wij weer zelf over ons geld gaan, zodat wij onze verzorgingsstaat kunnen houden, zodat wij baas blijven over onze eigen pensioenen en zodat wij kunnen de-islamiseren.En elke stem op de PVV is goed nieuws voor Nederland.Stem PVV. Stem voor Nederland. Grenzen dicht! Uit de EU en baas in eigen land.

De EU is een farce/ramp, EU-politici zijn gewetenloos, alles draait om macht, het interesseert ze niet dat de EU allerlei problemen oplevert voor burgers, dat bepaalde volkeren profiteren van andere volkeren en dat landen door die volkeren naar de klote gaan…Poetin voorspelt:”Oost-Europese landen kunnen ook de EU verlaten”…

Een perfect cocktail voor chaos en ellende in de nabije toekomst.Burgeroorlog is al lang onvermijdelijk geworden en dat wordt steeds zichtbaarder…

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to EU is een ‘regional globalism’ constructie op weg naar een ‘one world government’

  1. Pingback: EU is een ‘regional globalism’ constructie op weg naar een ‘one world government’ | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s