Toename van antisemitisme in West-Europa door migranten uit Midden-Oosten en Noord-Afrika

Het antisemitisme leidde tot de Holocaust!Maar, West-Europa importeert nieuw antisemitisme,die steekt in nieuwe vorm in diverse Europese landen weer de kop op.Door de opkomst van de islam is het antisemitisme duidelijk toegenomen.Synagogen,de Joodse scholen, en Joodse restaurants moeten tegenwoordig zwaarbeveiligd worden en dat is niet omdat de bruinhemden weer door de Amsterdamse straten marcheren. Joodse graven worden geschonden, gedenktekens beklad, Joden getreiterd, bedreigd en zelfs vermoord.In de afgelopen zes jaar zijn elf Joden vermoord, en sommigen ook mishandeld, omdat ze Joods waren.Telkens had de dader een islamitische achtergrond…

In 2012 knalde Mohammed Merah in Toulouse een groepje joodse schoolkinderen neer, twee jaar later werd dat door Mehdi Nemmouche en Nacer Bendrer nog eens overgedaan in het Joods Museum van België in Brussel. In 2015, twee dagen na de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo, gijzelde Amedy Coulibaly negentien mensen in een koosjere supermarkt in Vincennes en vermoorde hij vier gijzelaars. In 2017 brak Kobili Traoré in bij een 65-jarige joodse vrouw in Parijs en gooide haar van het balkon.En ongeveer 50.000 Joden zijn recent verhuisd, omdat ze zich niet meer veilig voelden in de wijken waar ze woonden.Volgens een pamflet in dagblad Le Parisien, ondertekend door driehonderd prominenten, gaat het om een ‘stille etnische zuivering’…

Het antisemitisme ter linker zijde kent een lange traditie in Europa. Stereotype associaties met het grootkapitaal en later met de staat Israël – waarin joden optreden als onderdrukkers van de Palestijnen – maken extreem-links en gematigd links vatbaar voor antisemitisme.Als een nazi in de jaren dertig op een NSDAP-bijeenkomst ‘Juden raus aus Deutschland’ heeft gebruld, is hij een antisemiet. Als een linkse sympathisant vandaag op een Palestina-bijeenkomst brult: ‘Zionisten raus aus Palästina’, dan is hij geen antisemiet, maar een antizionist, die wil bijdragen aan een rechtvaardige oplossing van het conflict.En je kunt je afvragen waarom de Palestijnse kwestie voorrang heeft gekregen op het lot der Tibetanen (onderdrukt door China), de Koerden (onderdrukt door Turkije), de Sahrawi’s (onderdrukt door Marokko), de Beloetsjen (onderdrukt door Iran, Afghanistan en Pakistan) en de Rohingya (onderdrukt door Myanmar), om maar wat volkeren te noemen waar je in de antiracismebeweging nagenoeg nooit iets over hoort.Turkije een deel van Cyperus bezet houdt met een muur.En Marokko, was dat niet het land wat de de Westelijke Sahara bezet houdt?…

De geschiedenis leert namelijk dat sinds de oprichting van de islam (het woord betekent “onderwerping”) in de 7e eeuw er heel veel pogingen zijn ondernomen door de moslims (volgelingen van Mohammed en stichter van de islam) om het jodendom via dwang en vaak groot geweld (Jihad) aan zich te onderwerpen.Het begon allemaal met de ijdele hoop van Mohammed dat de joodse stammen(en christenen) die in Arabië woonden zijn boodschap zouden omarmen. Zodoende leefde Mohammed in het begin vreedzaam met de joden, kort na zijn emigratie (hidjra) uit Mekka naar Medina in 622 na Christus. Maar toen hij zijn ideeën probeerde op te dringen, ontstonden er problemen omdat de joden zijn afwijkende visie niet deelden…

De Koran bevat waarderende, maar ook heel erg negatieve woorden over Joden. In het begin staat de Koran van Mekka vol met een beroep op de Joden, die vervolgens werden omschreven als “leidend en licht” (5:44) en een “rechtvaardig” volk (6:153 – 154), die “schitterde onder de volken” (45:16). Maar als de Joden de onderwerping afwezen en weigerde om zich te bekeren tot de islam, heeft Mohammed eenvoudig en letterlijk alles omgedraaid. De Koran veranderd van de liefde in de bedreiging en dan een pure haat, schelden en geboden om de Joden te doden…“Jullie moslims zullen vechten met de Joden tot zij zich achter stenen verbergen. De stenen zullen hen verraden en zeggen: O Abdullah (slaaf van Allah) achter mij zit een Jood verborgen, doodt hem.” (Sahih Bukhari, Volume 4, Boek 52, nummer 176)….

De Mohammed heeft gezegd: “De tijd van oordeel zal voor de moslims niet komen totdat hij de Joden zal bestrijden en zal doden; tot de Joden zich achter rotsen en bomen verbergen, die zullen schreeuwen: O moslim! Er is een Jood die achter me is verborgen, kom en doodt hem! Maar de olijfboom boom zal niets zeggen, omdat het een boom van de jood is.”(Hadith- 41:6985)…“O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”(Koran-5:51)…Vrede met de islam komt er pas, nadat iedereen zich aan de islam heeft onderworpen. Dán zal er vrede zijn. Tot het zover is, moeten het kwaad en het ongeloof worden bestreden, waar ook ter wereld…

De vijandschap tegenover Israël heeft ten diepste met de islam te maken.Het Israëlisch-Arabisch conflict is in feite een gepolitiseerde versie van de eeuwenoude haat van de islam tegenover het jodendom.Eeuwen voor de ‘agressie van 1967′ en Ariel Sharon, bestond er reeds een rabiaat antisemitisme in de moslimwereld. Reeds lang voor de stichting van de staat Israël werden Joden in de Arabische landen onderdrukt, vernederd en vermoord.Joden hebben in de Arabische wereld door alle eeuwen heen vervolgingen en pogroms gekend (Fostat in 1011, Fez in 1033, Granada in 1066, Jemen in 1165, door de Almohaden /1130-1212 ), om er slechts enkele te noemen.Ze waren het slachtoffer van moordpartijen, verplichte bekeringen tot de islam, arbitraire confiscatie van hun bezittingen en vernederende Dhimmi-wetten.Eeuwenlang zijn de Joden verjaagd en vervolgd. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn ze weer in hun eigen land. En zij laten zich niet meer wegjagen, wat de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Wereldraad van Kerken, het Vaticaan, en de Raad van Kerken in Nederland (daar weten ze het altijd zo goed) ook zeggen. Zij hebben al 2000 jaar op geen mens kunnen vertrouwen…

De islam is géén religie zoals het christendom, maar een systeem/ideologie/, dat de staat ondergeschikt maakt aan Allah.Een moskee is géén kerk, maar een ontmoetingsplek waar inderdaad ook wordt gebeden. In niet-islamitische landen (Dar ul-Harb) is een moskee vooral een “outpost”, een fort als het ware waar de Dawa (verspreiding van de islam middels verleiding en misleiding) wordt gecoördineerd en aangestuurd.En overal waar moslims hun gang kunnen gaan, daar wordt het een soort van open inrichting, een orgie van wreedheid en achterlijkheid. En als de oorspronkelijke cultuur helemaal is uitgeleefd, dan gaan de moslims elkaar afmaken, waarbij ze dan vluchtelingenstromen produceren, die op zoek gaan naar nieuwe cultuur, om ook die uit te zuigen en af te breken, en zo verder. Er steekt vrijwel niets goeds in de islam…

Nederland rekent af met leugens van linkse media…https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/25/antisemitisme-komt-niet-met-migratie-overwaaien-a1600874

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Toename van antisemitisme in West-Europa door migranten uit Midden-Oosten en Noord-Afrika

  1. Pingback: Toename van antisemitisme in West-Europa door migranten uit Midden-Oosten en Noord-Afrika | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s