Europa is de klos, veroorzaakt door de politiek correcte dictatuur

Decennia lang werden de vereiste condities gecreëerd om de demografische ineenstorting van het Westen in gang te zetten, die als springplank dient voor de Nieuwe Wereldorde.De gigantische toestroom van asielzoekers richting Europa is door hen georkestreerd.In de afgelopen vier decennia, hebben NWO-globalisten miljoenen migranten laten binnenkomen in Europa, overwegend uit islamitische landen, om de  identiteit van Europa(joods-christelijke cultuur) te vernietigen.Verslaggevers vonden ‘Migrantenhandboeken’ op het Griekse eiland Lesbo. Later werd onthuld dat de handboeken, die in het Arabisch zijn geschreven, aan “vluchtelingen” waren gegeven, voordat ze de Middellandse Zee overstaken door een groep genaamd ‘Welkom in de EU’, vermoedelijk gefinancierd door Soros.Iedereen kan zien dat Brussel en NWO-globalisten druk bezig is de soevereiniteit en nationale belangen van de lidstaten te vernietigen…

De EU is een puinhoop.Het VK is uit de EU getreden.De euro is nog steeds een groeiafremmend gedrocht.Ingrijpende bezuinigingsmaatregelen zijn in veel lidstaten aan de orde van de dag.De levensstandaard is sinds de oprichting van de EU 1993 alleen maar naar beneden gegaan, je mag blij wezen dat je nog niet naar een voedselbank hoeft,terwijl de rijke lui van gekkigheid niet weten wat met hun geld te doen.De economie groeide met 10% ,maar het netto besteedbaar inkomen daalde. Alles werd duurder, de boodschappen, de energierekening, de verzekeringen, de zorg en de huur. Het is dan ook niet zo gek dat anderhalf miljoen gezinnen kampen met betalingsproblemen.Het afgelopen decennium gingen de sociale huren met bijna 30% omhoog met als gevolg dat nu 800.000 huurders financieel aan de grond zitten.De alsmaar doorgaande massale immigratie kost ook ons ongelofelijk veel geld.En de komende jaren gaat dit kabinet, 3,7 miljard uitgeven aan beperking van klimaatverandering in de energievoorziening.We hadden in Nederland een agrarische sector, waar we trots op konden zijn, maar die wordt nu de nek omgedraaid; dat zagen we met al die protesten van de boeren. Boeren worden weggezet als milieucriminelen die hun veestapel moeten reduceren. En dat is allemaal het gevolg van kabinetsbeleid, door allemaal onnodige maatregelen te nemen die Nederland uiteindelijk slechter maken….

Terwijl West-Europese leiders zoals Merkel beweerden dat hun pro-immigratiebeleid werd geleid door het humanisme, heeft het de Jodenhaat en misdaadniveaus in West-Europa verhoogd. Er is een ‘nieuwe’ vorm van jodenhaat,meegebracht door migranten uit de Arabische wereld. Joodse synagogen, musea en buurthuizen hebben allemaal metaaldetectoren geplaatst en gewapende bewakers voor de deur staan. Joodse scholen en studiehuizen zijn net forten geworden.Overal worden Joodse graven geschonden, gedenktekens beklad, Joden getreiterd, bedreigd en zelfs vermoord.Veruit de meeste gewelddadige acties in West-Europa tegen Joden gepleegd worden door personen met een islamitische achtergrond.De jihadistische aanslagen op Charlie Hebdo en de koosjere supermarkt in Parijs zijn het bewijs dat de bedreigingen van de Franse Joden alleen maar erger worden.De islamitische Jodenhaat heeft een theologische grondslag, want volgens de Koran zijn Joden geen menselijke wezens, maar ‘apen en zwijnen’ die tot op de laatste man, vrouw en kind moeten worden uitgeroeid vóórdat de moslimmessias kan komen…

Alle politici roepen in verkiezingstijd dat ze het volk zullen dienen. Maar je kunt het volk pas dienen als je bereid bent de waarheid te vertellen. En de waarheid over de islam is geen prettige.De afgelopen decennia is de terreurdreiging in het Westen gestaag toegenomen. Deze groei heeft alles te maken met de opkomst van de islam in onze samenlevingen…Overal ter wereld waar de islamitische ideologie massaal is verspreid, zijn de toen bestaande godsdiensten, levensbeschouwingen en culturen vrijwel volledig uitgeroeid of onderworpen.De islam is een allesomvattende ideologie, die ieder aspect van het menselijk bestaan bepaalt. Het is een politiek, juridisch, militair, cultureel en sociaal systeem. Er is in de islam geen scheiding van machten, geen gelijkwaardigheid tussen man en vrouw en tussen moslims en niet-moslims. De islam discrimineert vrouwen, niet-moslims en homoseksuelen, is antisemitisch, kent geen vrijheid van meningsuiting, legt dwingende regels op voor alle handelingen van het menselijk bestaan en bestraft uittreding met de doodstraf…

Het is onmogelijk om in vrede te leven met moslims, die denken dat er geen vrede kan zijn, zolang niet-moslims een zelfstandig leven blijven leiden.De islam is namelijk volmaakt. De kwaden dat zijn altijd de anderen. Het geloof van de anderen is vals en dat van de moslims is waar.De Koran is heilig en volmaakt. De Koran is het woord van Allah. Discussie is dan ook ondenkbaar.De absolute en volmaakte waarheid kan niet in twijfel worden getrokken.Het is dan ook een westerse illusie, dat de islam ooit een Verlichting zal kennen.Voor de islam is er slechts één vrede en dat is de vrede van de islam, die desnoods met geweld bevochten moeten worden. Geweld is inherent aan de islam: de 164 koranverzen waarin wordt opgeroepen tot geweld tegen joden, christen en ongelovigen kunnen niet worden verdoezeld…

Die oproepen in de Koran zijn echter oproepen van Allah zelf en aangezien Allah eeuwig en onveranderlijk is, gelden zij voor alle tijden.De strijd die de moslims voeren tegen de andersdenkenden zal een eeuwige strijd blijven. Zolang het Westen zich blijft verzetten tegen de islamisering, komt er geen einde aan het terrorisme.De vredelievende en de oorlogszuchtige moslims vullen elkaar op perfecte wijze aan, want beide vormen van strijd zijn noodzakelijk om de gehele wereld te onderwerpen aan de islam.Tweemaal leek deze religie gewapenderwijs voet aan de grond te zullen krijgen in het Westen. Beide keren mislukte dat. Maar nu wonen er op West-Europees grondgebied meer moslims dan ooit tevoren. Zonder dat er oorlog voor is gevoerd…

De Europese Unie de burgers niet informeert, maar manipuleert.De Oude Media zijn er niet langer om De Macht te controleren, maar om de oppositie te controleren/neer te sabelen/, die de oude macht toetst, waarvan hun baantjes en subsidies afhankelijk zijn.Media(de propagandamachine van het Vierde Rijk) zijn volgens oud-journalist van Frankfurter Allgemeine Zeitung Udo Ulfkotte, ‘net als in de Nazi-tijd in de richting van ‘Gelijkschakeling’ geschoven, uniformiteit in standpunten die de elite steunen.Vooral bij klimaat, massa-immigratie (je moet moslims en de islam fantastisch vinden) en anti-Russische propaganda kun je dat zien. Politiek correcte journalisten, die hun werk doen met de schaar van zelfcensuur in het hoofd, kauwen ons voor wat we moeten denken, zoals in een totalitaire dictatuur’,zei hij…

We langzaam maar zeker op weg zijn naar een communistische politiestaat.Het ondemocratische karakter van de Eurozone wordt goed duidelijk uit de woorden van de ex-voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker. In een openhartig interview in 1999 stelde hij over Europese besluitvorming: ‘Wij besluiten iets, lanceren het en wachten een tijdje af, of er iets gebeurt. Als er dan geen geschreeuw of opstanden uitbreken, omdat de meesten totaal niet begrijpen wat er besloten werd, dan gaan we door – stap voor stap, tot er geen weg terug meer is.’…Visegrad-landen wijzen duivelse EU-plan af.De Oost-Europese landen hebben jarenlang een communistische dictatuur meegemaakt. Niet gek dat ze huiverig staan tegenover een nieuwe EUSSR.We moeten weer opkomen voor Nederland. De toekomst is — ik citeer Donald Trump — niet aan de globalisten, maar aan de patriotten.Europa is het zat om slaaf van de elites te zijn…

De immigratie vanuit islamitische landen is een belangrijke oorzaak van het groeiende antisemitisme en geweld tegen Joden in West-Europa.Frankrijk is het land waar het geweld en de intimidaties tegen joodse burgers vorig jaar bijna verdubbelde tot 541 incidenten. Dat is er tenminste iedere dag een en een deel van het jaar meerdere op een dag.En de Joden Frankrijk in recordaantal verlaten…

Net als het fascisme, is het links-extremisme een uitermate antidemocratisch radicalisme die zijn doelen niet via legale en parlementaire wegen maar door geweld, intimidatie en eigenrichting tracht te bereiken…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to Europa is de klos, veroorzaakt door de politiek correcte dictatuur

  1. Pingback: Europa is de klos, veroorzaakt door de politiek correcte dictatuur | E.J. Bron

  2. koddebeier says:

    Gezelliger kan het niet worden, dankzij de EU en Rutte 1,2,3, dus volgende keer maar weer gouw op de oude kartelpartijen stemmen……………..toch ??

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s