Wie ISLAM zaait, zal JIHAD-oorlog voeren tegen de niet-moslims met als doel de islam te vestigen- en SHARIA oogsten! 

Door heel Europa, vechten de multiculturalistische elites een totale oorlog uit tegen hun bevolkingen. Met als inzet de voortzetting van de massa-immigratie en de islamisering, uiteindelijk resulterend in een islamitisch Europa.Volgens beroemde Italiaanse journaliste Oriana Fallaci is Europa al “een kolonie van de islam”. Er zou nu “een omgekeerde kruistocht” plaatsvinden met migranten in plaats van legers. De Franse rellen van najaar 2005 waren volgens haar “de eerste schermutselingen in de Eurabische burgeroorlog”…

Nederland islamiseert in rap tempo. Naast de honderden moskeeën, tientallen islamitische scholen, boerka’s, halal-voedsel, islamitisch antisemitisme, geweld en bedreigingen tegen andersgelovigen kent Nederland ook sharia-enclaves. Een van die enclaves bevindt zich in de Schilderswijk, de sharia-driehoek.Een wijk waar het nuttigen van varkensvlees niet vrijelijk kan, waar mensen die hun hond uitlaten worden geïntimideerd, vrouwen met een kort rokje of luchtig truitje worden bedreigd, ronselaars voor de jihad actief zijn en waar zelfs een islamitische ordedienst om hulp wordt gevraagd door de politie, is een sharia-enclave.Het bestaan van dit soort buurten beperkt zich echter niet tot één wijk in Den Haag.Ook in Amsterdam-West, Rotterdam-Zuid en Utrecht Kanaleneiland zien wij wijken waar de sharia heerst: boerka’s, hoofddoeken, geweld en intimidatie tegen niet-moslims…

In 2008 publiceerde de Egyptisch-Nederlandse schrijfster Nahed Selim in de Nederlandse krant Trouw een artikel getiteld: ‘Islamisering is allang binnengeslopen’. Daarin schrijft Selim:‘Ik denk dat veel Nederlanders de term de islamisering niet helemaal begrijpen. Met islamisering wordt niet alleen de toename van de moslimpopulatie bedoeld, en ook niet de militaire verovering van het land door moslims. Islamisering is een proces waarbij de islamitische waarden en normen sluipenderwijs alle aspecten van het leven gaan domineren.Hoe meer islamisering, hoe meer onrust, materiële en culturele armoede, conflicten tussen bevolkingsgroepen, bloedvergieten en andere ellende.’…

De ISLAM kan zich door de fundamenten van haar leer niet aanpassen aan een democratie.In de Westerse democratie is de overheid zich gericht naar de wil van het volk, terwijl bij de moslim-democratie zowel de overheid als het volk zich richt op de wil van Allah.Samenwerken in een regering met niet gelovigen is niet toegestaan in de islam.die kent geen regering boven de wetten geschreven in de Koran.Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd!En zodra moslims de bevolking van een land voldoende in aantal vervangen hebben, zullen de niet-moslims hun natie, hun cultuur, erfgoed, hun beschaving, hun wetten, hun grond, en hun fundamentele rechten van de mens voor altijd verliezen.Er zijn meer dan genoeg voorbeelden uit de geschiedenis.Het Zoroastrische Perzië, het boeddhistische Afghanistan, het hindoeïstische Pakistan, het christelijke Egypte, allen lieten uitgebreide tolerantie voor de ISLAM zien. Allen zijn veranderd in islamitische landen. Hun pre-islamitisch verleden is totaal weggevaagd. Ditzelfde parasitaire proces heeft zijn plek gevonden in Europa.„De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40…„Vermijd vriendschap met Joden of christenen. Doet u dit toch, dan zal Allah u beschouwen als een van hen”-Koran:5:51…

Door de opkomst van de islam is het antisemitisme duidelijk toegenomen in Europa. Laten wij daar helder over zijn.Joodse instellingen door heel Europa worden bewaakt en dat is niet omdat de bruinhemden weer door de straten marcheren.Er is een ‘nieuwe’ vorm van jodenhaat. Meegebracht door islamitische migranten.Naar aanleiding van een stijgend aantal gewelddadige incidenten verklaarde Angela Merkel dat er in Duitsland een “ander soort antisemitisme heerst, geïmporteerd door vluchtelingen of door mensen van Arabische origine”(voor dit probleem is ze persoonlijk verantwoordelijk).De elf recente moorden op Joden(omdat ze joods waren) in Frankrijk werden allemaal gepleegd door geradicaliseerde moslims, daar kun je toch niet omheen.Inmiddels zijn de meeste joden wegtrokken uit de Parijse banlieues.In Frankrijk is sprake van een ‘etnische zuivering’, zo stelt een manifest in dagblad Le Parisien. In het pamflet staat dat er nieuw antisemitisme is ontstaan onder moslimextremisten, dat voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ook weer levens eist. Er was ook de aanslag op het Joods Museum in Brussel, waarbij vier mensen werden gedood, omdat de dader er vanuit ging dat ze joods waren…

De ISLAM is geen godsdienst, maar een verderfelijke politieke veroveringsideologie zoals het nazisme en stalinisme. Het is een denktank van terreur en geweld en mag niet worden vergeleken met andere religies.De ISLAM is een genocidale beweging, die in 14 eeuwen 270 miljoen andersdenkenden heeft vermoord.De grenzen van dit zogenaamde Huis van de Vrede worden al 1400 jaar getekend met het bloed van de vernederde, onthoofde, opgeblazen of gestenigde tegenstanders.De terreur/terrorisme tegen niet-moslims is geen incidentele actie van een een kleine groep fundamentalisten, maar een uiting van een heilige oorlog, die moslims tegen de westerse beschaving voeren. Het gaat om miljoenen fanatici, miljoenen extremisten.ISIS-jihadisten de voorschriften van de ISLAM nauwgezet volgen.„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld” -Koran 4:76, 60:4… „Allah zal de strijders doen uitblinken met een grote beloning” -Koran soera 4, vers 95… „De jihad is een plicht voor elke moslim” -Koran soera 2, vers 216… „Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!” Koran 60.4…

Zo voert ISIS de strijd om de andersdenkenden tot het “geloof” van de islam/=sharia/ te brengen.De ware leer van de ware ISLAM, zoals die is neergelegd in de Koran en de overleveringen van Mohammed, roept gelovigen op om gewelddadige actie te ondernemen tegenover ongelovigen, afvalligen,homoseksuelen, terwijl een vrouwonvriendelijke houding als standaard wordt aangegeven.En iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient:„Een afvallige zal branden in de hel”-Koran2:217…„Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan”-Koran 2:85… ..

Het probleem met de islam is nu juist dat de islam in al zijn vormen voor de toepassing van de islam pleit, en dat kan maar één ding betekenen: toepassing van de sharia. Onder de sharia heeft iemand die nog geen moslim is geen rechten. Tegenover mensen die nog geen moslim zijn is de sharia niet alleen een license to kill, maar ook een jachtacte die roof en diefstal (niet hetzelfde trouwens), verkrachting, aanranding, huidskleurdiscriminatie, jodenhaat en nog een rij andere zaken wettig maakt.Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de sharia(de islamitische wet) niet hoeft te worden toegepast. Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de sharia wordt afgewezen, dan horen we dat graag…

Door de ISLAM toe te laten hier wortel te schieten en zich hier te ontwikkelen, heeft Europa de grootste fout in haar geschiedenis gemaakt. Europa graaft zo haar eigen graf.Domheid, verraderlijkheid en naïviteit van veelal links, liberaal en gristelijk kuddevee faciliteert dit barbaarse veroveringsstreven.BEDANKT: landverraders, de elite, universiteiten, kerken, vakbonden, de media, politici en wegkijkers. De toekomst van jullie kinderen is leven onder de Sharia of jaren een burgeroorlog!…

Jihad wordt vandaag in eerste instantie niet door middel van een fysieke strijd gevoerd, maar door middel van immigratie (al-Hidjra).Ondertussen zijn ze in West-Europa al met zo’n 30 miljoen,die zullen West-Europa binnen een paar decennia in een islamitisch kalifaat veranderen…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Wie ISLAM zaait, zal JIHAD-oorlog voeren tegen de niet-moslims met als doel de islam te vestigen- en SHARIA oogsten! 

 1. Pingback: Wie ISLAM zaait, zal JIHAD-oorlog voeren tegen de niet-moslims met als doel de islam te vestigen – en SHARIA oogsten! | E.J. Bron

 2. flo says:

  De trieste en verschrikkelijke toekomst voor onze kinderen, en nog een stukje voor ons de wat ouderen. Mijn kinderen zien het ook, maar werken en zijn jong en bezig met leven. Nog steeds zie ik om mij heen het wegkijken…. moedeloos en verdrietig word ik er van en godverdomme zo kwaad op die smerige pislam ratten…..

  Like

 3. jetse47 says:

  flo, U/wij zouden kwaad op de roverheid en het debiele eu instituut moeten zijn want deze criminelen hebben dat islamtuig door onze strot gedrukt!

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s