Positie en rechten van de vrouw in de islam zijn verschrikkelijk

Voor wie nog niet wakker is: er waart nu een fascisme over onze aardbol. Het is zeer gewelddadig, hyperintolerant, “religieus” gedreven en totalitair georganiseerd- bedoeld voor oorlog. Noem het islamofascisme.De terreur, die ISLAM heet, bestaat niet alleen uit bommen en granaten, maar verder uit discriminatie en onderdruking van vrouwen.Binnen de islam is de vrouw een minderwaardig wezen,dat op allerlei terreinen wordt achtergesteld op de man.Kindhuwelijken, gedwongen huwelijken, anti-vrouwengeweld, opsluiting en afscherming van de buitenwereld, eergerelateerd geweld, polygamie, gedwongen seks,genitale verminking,hen uitschelden voor hoer of slet(niet islamitisch gekleed), hen ongewenst aanraken of verkrachten (al dan niet in groep), hen in de gevangenis gooien en hen in elkaar slaan, stokslagen geven, wurgen, stenigen, onthoofden, ophangen of overgieten met bijtend zuur:grote groepen islamitische vrouwen krijgen ermee te maken…

De islamitische leer legitimeert geweld tegen vrouwen en schrijft dit zelfs voor:“De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid”(Koran – 4:34).In Turkije worden vrouwen nog steeds vermoord door hun jihad-cultuur.In 2008 66 Turkse vrouwen werden vermoord, steeg dit naar 293 in 2014 en in 2019 naar 411 vermoordde vrouwen.En als er een vrouw vermoord wordt in Turkije, dan richten de mainstream media steevast partij hun pijlen op het slachtoffer. Haar rok was tekort. Ze was niet gehoorzaam. Hierdoor, en omdat hun moordenaars niet gestraft worden of hele lage straffen krijgen, is er een klimaat van straffeloosheid ontstaan.Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is 38 procent van de Turkse vrouwen in hun leven slachtoffer van huiselijk geweld door hun partner…

De manier waarop vrouwen worden vermoord vaak een gruwelijk karakter kent: verkrachting, levende verbranding, gestenigd of geslagen tot de dood erop volgt, met messteken omgebracht, keel afgesneden, langzaam verstikt of vermoord met gif. Moslims die de daad hebben verricht of erbij zijn betrokken zien deze moord als heldhaftig, eervol en vervulling van hun religieuze plicht. Een studie verricht in Turkije bracht aan het licht dat er geen enkel sociaal stigma aan eerwraak daders verbonden wordt.Zo’n 18.000 vrouwen vastzitten in Turkse gevangenissen. Dit komt doordat ze volgens de staat aanhangers zijn van de Turkse geestelijke Fethullah Gülen, die door Erdogan wordt beschouwd als brein achter de mislukte coup van 2016. Sommigen van die duizenden vrouwen zijn zelfs hoogzwanger…De Koran bepaalt dat een man tweemaal zo veel erft als een vrouw (soera 4:11).De getuigenis van een man telt twee keer zo zwaar (Koran-soera 2:282).Om een verkrachting te bewijzen, moet het vrouwelijke slachtoffer vier mannelijke getuigen hebben.In verkrachtingszaken heeft ze bij voorbaat verloren en in streng islamitische landen zal ze zelfs ter dood kunnen worden veroordeeld vanwege ‘overspel’.Vrouwen leven in een gevangenschap.Ze mogen niet eens zelf bepalen of ze de deur uitmogen; het is haar mannelijke voogd die bepaalt of ze dit wel of niet mag…

Het symbool van de ondergeschikte positie van de vrouw is de verplichte islamitische lichaamsbedekking, zoals hoofddoek, nikab en boerka.‘De hoofddoek is een symbool van mannelijke onderdrukking dat tweederangsburgers, genderdiscriminatie en genderapartheid voortbrengt.In mijn geboorteland Iran droomde ik er van een volwaardige burger te zijn. Helaas is dat niet evident voor een vrouw in een islamitisch land.Ik heb er hard voor gestreden en betaalde er een hoge prijs voor in de gevangenis van de ayatollahs’,zegt de Iraans-Belgische vrouwenrechtenactiviste Darya Safai… Om tot een rechtvaardige samenleving te komen is het belangrijk te waken over een maximale vrijheid, die vrijheid voor iedereen garandeert. De staat mag dus geen bepaalde opvatting over het goede leven superieur achten, laat staan dat ze vanuit zo’n opvatting maatregelen neemt die een specifieke invulling van het goede leven afdwingt bij haar burgers.De hoofddoek is als een opgestoken middelvinger, van mensen, die zich verzetten tegen de Westerse levens wijze…

Al die hoofddoeken in de straten herinneren er de Europeanen voortdurend aan dat er tussen hen mensen rondlopen die hun manier van leven afkeuren, die er niet aan denken om zich aan te passen.De hoofddoek is een uiting van een soort geuzenidentiteit en de zichtbare grensmarkering tussen ‘onze Westerse cultuur’ en de ‘islamitische gemeenschap’,tussen ‘islamitische vrouwen’ en ‘westerse vrouwen’.Dit onderscheid moet ervoor zorgen dat de islamitische vrouw altijd direct duidelijk te herkennen is. En uit die herkenning vloeit voort dat de islamitische vrouw niet mag worden lastig gevallen(er zijn twee soorten vrouwen: kuise islamitische vrouwen en uitdagende westerse vrouwen, die hun seksualiteit als het ware te koop aanbieden). Uit die herkenning vloeit daarom ook voort dat de ongelovige, niet-islamitische vrouw wel mag worden lastig gevallen.Dus,symbolen die staan voor het zichtbare onderscheid «wel of niet lastig mogen vallen» dienen daarom volledig uit het Nederlandse straatbeeld te verdwijnen.Overal waar de ISLAM de baas is, is het gewoon verschrikkelijk!…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Positie en rechten van de vrouw in de islam zijn verschrikkelijk

  1. Pingback: Positie en rechten van de vrouw in de islam zijn verschrikkelijk | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s