Het Coronavirus is nog een NWO-communistische poging om een totalitair wereldregime te installeren op Aarde

Een bevolking die haar vrijheden en verworvenheden niet actief bewaakt, valt altijd en onherroepelijk ten prooi aan dictatuur.We hebben onze vrijheid opgegeven voor een virus, waarvan nog niet bewezen is dat hij dodelijker is dan alle andere virussen waar we de afgelopen decennia mee te maken hebben gehad.De Corona uitbraak wordt misbruikt-in samenwerking met de reguliere media- als rechtvaardiging voor een belegering, militarisering, bezetting en afbraak van onze leefwereld.“Noodsituaties” zijn uitgeroepen, en die moeten een rechtvaardiging geven om fundamentele rechten en vrijheden te overrulen onder het excuus van “overmacht”.Er worden hele landen en mensen vernietigd.Er staan hekken om bejaardenhuizen, veel mensen in tehuizen (maar ook thuis) lijden door en in eenzaamheid, boa’s meten de afstand tussen twee mensen, de economie stort voor onze ogen in, bedrijven laten je tempratuur meten, op een begrafenis mogen maar maximaal 30 mensen komen, in het ziekenhuis mogen kinderen geen afscheid van hun vader of moeder nemen. Het zijn maar een paar zaken die drie maanden geleden nog ondenkbaar waren. De schade van deze maatregelen is niet te overzien en zal zich in vele vormen aandienen…

We staan aan de vooravond van een wereldwijde armoedeval, die ongelofelijk veel leed zal veroorzaken.En we zullen nog maanden worden opgesloten.Gedeeltelijk of helemaal. Totdat er een vaccinatie is. Is dat democratie?Dit zijn de tekenen van een totalitaire staat!De Duitse juriste Beate Bahner stelt dat de lock down het grootste wettelijke schandaal is van het Duitsland van na 1940.Waarom was er bij de vorige virus uitbraken in de afgelopen jaren nog nooit een wereldwijde quarantaine maatregel?Waarom is er nu voor iedereen wel een quarantaine tot er een (niet werkend) vaccin beschikbaar is? Bij een quarantaine worden normaal gezien enkel de zieken geïsoleerd en gaat het leven gewoon door, nu worden ook de gezonde Mensen opgesloten en valt alles stil. Dit is nog nooit gebeurd in de geschiedenis en toont al aan dat hier iets meer achter steekt…

De genomen maatregelen zijn niets minder dan een machtsgreep op de mensheid, die jaren van te voren is gepland.In 2001 lanceerde de VS al een simulatie over een virus pandemie (Operation Dark Winter) en ook in 2018 (Clade-X) die vrij exact voorspellen wat er nu allemaal gebeurt en wat nog zal gebeuren (wanneer hun plan slaagt). In 2017 sprak Bill Gates ook al over een pandemie in een Ted Talk.Hij organiseerde ook 3 maanden voor de uitbraak een grote simulatie oefening (Event 201) over een Corona virus,die zal een wereldwijde pandemie veroorzaken.Men noemt het al een ‘plandemie’…Corona virussen zijn niet gevaarlijk en dat zagen we bij de vorige corona virussen ook, zoals SARS en MERS.In totaal raakten 8.098 mensen besmet van SARS-coronavirus, wat resulteerde in 774 overlijdens.Van het MERS-coronavirus zijn 640 personen overleden.Beide coronavirussen hadden zeer weinig slachtoffers.De symptomen die SARS-CoV1 en SARS-CoV2 voortbrengen, de ziektebeelden van SARS en Covid-19, zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Een longarts zou niet kunnen zeggen of een patiënt is geïnfecteerd met SARS-CoV1 of met SARS-CoV2. Dat kunnen wetenschappers alleen vaststellen door het op moleculair niveau te testen…

Werd ons niet tien of twintig jaar geleden verteld dat de beste manier om immuun te worden is om het verkoudheids- of griep-virus te krijgen, zodat we een beter en sterker immuunsysteem krijgen?Het is niet het virus wat de mensen doodt, maar het gebrekkig immuunsysteem.En symptoombestrijding (via medicijnen, vaccinaties enz.) is de verkeerde weg. Deze aanpak geneest de ziekte niet.De farmaceutische bedrijven en vele wetenschappers verdienen enorme sommen geld door een medisch systeem te handhaven wat eenzijdig gebaseerd is op het bestrijden van ziektekiemen.Er wordt nooit of te nimmer aandacht besteed aan het verhogen van de weerstand, aan het versterken van de immuniteit en het optimaliseren van het innerlijk terrein waardoor 95% van de ziekten en virussen spontaan zouden verdwijnen. Big pharma en big medicine zijn niets meer dan verdienmodellen en veroorzaken onnoemelijk veel leed en ellende…

Gezonde mensen met een goede immuniteit sterven niet zo snel aan Covid-19.In alle getroffen landen blijkt dat tot maar liefst 99% van de slachtoffers allerlei andere aandoeningen en (en dodelijke) ziekten hadden plus ouder dan 75 jaar waren plus een verzwakte weerstand hadden.Berichtgeving over aantallen corona slachtoffers is misleidend.Dagelijks worden we door kranten,radio en TV geïnformeerd over de aantallen nieuwe besmettingen met het Corona virus, het aantal corona patiënten op de IC en het aantal nieuwe doden. Het dagelijkse cijfer van de corona doden geeft een vertekend beeld.Veel van deze sterfgevallen betreft mensen met één of meerdere aandoeningen die ook drager van het corona virus waren.Of corona verantwoordelijk is geweest voor het overlijden is bij deze gevallen niet duidelijk en kan alleen middels autopsie worden vastgesteld…

Eerder bleek dat dit in Italië het voor het overgrote deel van de slachtoffers geldt.‘Wij tellen alle doden, we maken geen onderscheid tussen met en door het coronavirus’,zei Angelo Borrelli, het hoofd Bescherming Burgerbevolking dat elke dag om 18.00 uur de nieuwste cijfers bekendmaakt in Italië. In alle landen wordt er op deze manier geteld. Uit bijgevoegde tabel blijkt dat in Nederland bij de slachtoffers tot 70 jaar van slechts 10% met zekerheid gesteld kan worden dat corona de oorzaak van het overlijden was.Iedereen die sterft aan de jaarlijkse griep of een longaandoening is nu plots een Covid-19 slachtoffer.Het is duidelijk, dat de telling van de corona doden niet klopt!…

Orthomoleculair arts Rob Elens denkt het coronavirus te kunnen bestrijden met hydroxychloroquine.Elens beweert dat er erg veel sterfte onder COVID-19-patiënten is (geweest) omdat in de eerstelijnszorg zo’n experimentele mix-behandeling – waarvoor een serieuze onderbouwing ontbreekt – niet is toegestaan. Een behandeling met de medicijnmix (met naast HCQ het antibioticum azitromycine een zinkzout (zinkorotaat), vitamines C en D, selenium en het antioxidant quercitine) laat uitstekende resultaten, mits vroeg toegepast, beweert Elens.De Amerikaanse president Donald Trump slikte half mei een weekje dagelijks HCQ, ter preventie.Volgens een nieuwe studie, gepubliceerd door Henry Ford Health System, verlaagde de behandeling met hydroxychloroquine het sterftecijfer aanzienlijk van COVID-19 patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen. En zonder hartgerelateerde bijwerkingen…

De positieve uitwerking van Hydroxychloroquine bij Covid-19 besmettingen, valt eenvoudigweg niet langer te negeren. Er komen steeds meer berichten naar buiten van artsen (vooral in het buitenland) die er vele patiënten mee hebben genezen.Een geneesmiddel dat nog minder bijwerkingen heeft dan een asperintje en toch in combinatie met zink een geweldig medicijn blijkt te zijn tegen corona.Maar de farma maffia en de WHO pushen hun eigen vaccins, die minder goed werken en veel duurder zijn.Straks komt een corona vaccin, waarmee je niet zonder mee kunt deelnemen aan de maatschappij. Een vaccin waarvan niemand weet wat er, naast de gebruikelijke giffen, allemaal inzit.En wist u dat 70% van de fondsen die de WHO in stand houden afkomstig zijn van farmaceutische bedrijven en elite stichtingen? Met andere woorden: de WHO is niet onpartijdig en neutraal, maar voert een agenda uit die tegen de mensheid gericht is…..

Hoe meer mensen wakker worden, hoe sneller we dit tirannieke scenario kunnen vergeten.Wanneer het publiek de NWO-globalistische ‘oplossing’ niet langer slikt, dan gaat dit zieke plan niet door.En vrijheid kan niet bestaan zonder een vrije pers.Het democratische politieke proces is volledig gebaseerd op het verspreiden van betrouwbare informatie. Als dat wegvalt, kunnen burgers bijna onmogelijk politieke beslissingen nemen.“Geef mij de media en ik bepaal wat de mensen denken,”zei Duitse minister van propaganda Joseph Goebbels.Wij krijgen in Nederland gemanipuleerd nieuws voorgeschoteld. Geen enkele Nederlandse krant is trouwens nog in Nederlandse handen.Journalisten werden en worden omgekocht of gechanteerd.Het resultaat is dat wat ons als nieuws wordt gebracht, van hoger hand wordt voorgeschreven. Redacties krijgen instructies wat ze moeten schrijven en wat niet.De pers is niets meer dan één grote propagandamachine die tot taak heeft om ons in een permanente slaap te houden…STOP de corona lock-down dictatuur en geef onze vrijheid terug!

Maakt het niet uit of je de bevolking in quarantaine vastzet of niet, het virus komt op, piekt en verdwijnt na een paar maanden overal op dezelfde manier.We zitten nu tussen 2 werelden, deze die verdwijnt en deze die verschijnt, rechtstreeks live te zien en te beleven vanuit de huiskamer. 

GEEN EEN VIRUS HEEFT MEER DAN 3-4 MAANDEN GEDUURD! MAAR,DEZE NWO-COVID-19 VIRUS ZAL NOG JAREN DUREN.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to Het Coronavirus is nog een NWO-communistische poging om een totalitair wereldregime te installeren op Aarde

  1. Pingback: Het Coronavirus is nog een NWO-communistische poging om een totalitair wereldregime te installeren op Aarde | E.J. Bron

  2. Pingback: Het Coronavirus is nog een NWO-communistische poging om een totalitair wereldregime te installeren op Aarde! | eunmask

  3. Pingback: Het Coronavirus is nog een NWO-communistische poging om een totalitair wereldregime te installeren op Aarde — The Balkans Chronicles | BIBLESPACE BIJBELVERKLARINGEN BIJBELONDERZOEK

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s