Overwinning bij de presidentsverkiezingen 2020 Trump is ontnomen door verkiezingsfraude ten gunste van Biden

Honderdduizenden aanhangers van de Amerikaanse president Donald Trump zijn zaterdag-14-11-2020 samengekomen in Washington.Ze willen tonen dat ze weigeren de Amerikaanse verkiezingsfraude te aanvaarden en dat ze zich achter huidig president Trump blijven scharen.Zij namen foto’s en staken hun vuist in de lucht terwijl ze borden vasthielden met “Beste president ooit” en “Stop het stelen” als verwijzing naar de stemmen die Biden gestolen zou hebben.Vier dagen na de verkiezingen van 3 november, de linkse media de overwinning vroegtijdig uitroepen van de Biden-Democraten,die op dat moment niet eens de meerderheid van de kiesmannen achter zich had.Volgens “RealClearPolitics” op 11 november hadden Biden/Harris 259 en Trump/Pence 217 kiesmannen.Dit is een schande.Nu heeft geen enkele staat de overwinning van Biden uitgeroepen, het hogergerechtshof zal dat pas doen op 14 december.Dus Biden is nog steeds een gewone burger!..

Het is al lang bekend dat stemmen via de post en E-mail problematisch is. Dat zagen we ook bij de verkiezingen vorig jaar in Californië, waar bijna 1 miljoen meer stemmen uitgebracht werden dan er stemgerechtigden waren. Dit kwam mede doordat mensen die verhuisd of overleden waren toch een stembiljet kregen, ondanks de “controle” op de stembureaus(in de VS is er geen algemeen register van inwoners, schrapping van overledenen gebeurt dus niet automatisch).In 2016 werden in heel de VS meer dan 1 miljoen stemmen geschrapt wegens frauduleus kiezen, 22 procent van alle per post uitgebrachte stemmen.De stembiljetten zijn onbetrouwbaar. De Democraten weten het beter dan wie dan ook.Daarom heeft Gavin Newsom- een Democraat-, de gouverneur van Californië-hier krijg je de meeste kiesmannen(55)-, voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november 2020 uitgeroepen per post houden, vanwege zogenaamde coronapandemie.Communistische Kamala Harris- een Democraat-is ook uit Californië.Trump heeft al maanden van tevoren gewaarschuwd dat deze manier van stemmen niet goed is, maar de Democraten kozen deze manier toch, omdat ze hierin een ideale kans zagen om de verkiezingen te stelen.De linkse, leugenachtige en corrupte media hebben beweerd dat Trump geen bewijs had van fraude, terwijl zij geen enkel bewijs hadden dat hetgeen Trump zei niet waar was…

Een aantal staten waar Trump aan het begin van het tellen van de stemmen een voorsprong had en waar die voorsprong is geslonken of in een achterstand is veranderd, naarmate meer briefstemmen zijn geteld.Wat in Pennsylvania volgens de peilingen het geval is – dreigt het resultaat van de poststemmen bepalend te zijn.De Democraten stuurden briefstemmen naar iedereen.Tientallen miljoenen brieven, ongevraagd.In Pennsylvania had Trump op 13 november 700 duizend meer stemmen dan Biden, de volgende dag werd Trump ineens ingehaald door Biden.Hi,hi…,,We stonden bijna 700.000 stemmen voor in Pennsylvania. En dan vinden ze plots heel veel stemmen. Ze wachten om te zien hoeveel stemmen ze nodig hebben, en dan vinden ze plots stemmen die eenzijdig in het voordeel van de Democraten zijn.Dit was een gemanipuleerde verkiezing.Met de gebruikte software zouden de uitslagen vervalst zijn. Biden won alleen maar in de ogen van de fake nieuwsmedia. Ik erken niets! We hebben nog een lange weg te gaan,”twitterde de Amerikaanse president Trump. Dominion is een van de grootste pijlen in deze koker.Hij heeft nu een juridisch offensief ingezet om te bewijzen dat de Democraten hebben gefraudeerd…

In Michigan-november 16, 2020- zijn er 300 duizend niet geldige stemmen gevonden. Van dit aantal zijn er duizenden stemmen gevonden van immigranten, die niet mochten stemmen en er zijn duizenden stemmen gevonden van mensen die al dood waren(onderaan staat de video hierover:‘Glitches’ found in key swing states flipping votes).Het Hooggerechtshof heeft Pennsylvania opdracht gegeven de stemmen die na 3 november zijn binnengekomen apart te houden met het oog op een (mogelijke) zaak hierover. Je kunt dus redeneren dat er pas een uitslag is wanneer over die zaak uitspraak is gedaan.Na een vaudeville die enkele weken duurde, besliste het Hooggerechtshof-2 november 1999- dat er geen nieuwe tellingen zouden komen, dat afgekeurde stembrieven niet opnieuw zouden worden geëvalueerd en dat alle zitjes in het presidentieel kiescollege van Florida naar Bush zouden gaan. Zo werd Bush president met een minderheid van stemmen, maar een zeer nipte meerderheid van zitjes in het presidentiële kiescollege.Californië heeft de meeste kiesmannen (55), gevolgd door Texas (38), Florida en New York (beide 29).Het grootste probleem met deze manier van stemmen is, dat vrijwel alle staten hun kiesmannen volgens het winner-takes-all-principe verdelen. Dat betekent dat degene met de meeste stemmen in Californië alle kiesmannen van die staat krijgt. Aangezien Californië doorgaans op de Democratische kandidaat stemt, heeft een Republikein in Californië weinig aan zijn stem. En zo gaat het in meer staten…

De wanpraktijken die in Florida werden vastgesteld zijn endemisch in alle VS-staten, gaan reeds tientallen jaren terug en worden nog steeds gebruikt.In zes grote kiesdistricten, waar 40 procent van de Californiërs zullen stemmen, nog de oude ponskaartmachines gebruikt worden. Dezelfde machines die in november 2000 in Florida bij de presidentsverkiezingen voor zo veel verwarring en spanning zorgden.Het is droevig om vast te stellen maar de Verenigde Staten van Amerika, de grootste militaire en industriële macht ter wereld, waar televisie, vliegtuigen, computers, gsm, internet werden uitgevonden, hebben nog steeds een electoraal systeem van een derdewereldland.Amerika is ook een van de enige naties op de planeet naast China en Rusland waar partij-ambtenaren verantwoordelijk zijn voor de verkiezingen…

Volgens velen hebben de linkse media gefaald in de berichtgeving over de Amerikaanse verkiezingen 2020.Nu hebben we een situatie dat beide partijen vinden dat ze hebben gewonnen, dus wie er uiteindelijk ook tot winnaar wordt uitgeroepen, er zal een chaos ontstaan, die waarschijnlijk zal uitmonden in een burgeroorlog. En de grootste schuldigen aan deze situatie zijn de linkse, corrupte media, omdat zj de winnaar hebben uitgeroepen, maar hiertoe niet bevoegd zijn. We weten dat de winnaar van presidentsverkiezingen altijd wordt uitgeroepen door het kiescollege of het Hooggerechtshof en niet door de media. Wat zij gedaan hebben, is een enorme misdaad. Misleiding is een criminele daad en dus strafbaar. Ik hoop dat ze voor deze misdaad strafrechtelijk ter verantwoording geroepen zullen worden…

Het is heel eenvoudig de huidige Trump regering te haten. De linkse criminele media voeden je constant met reden na reden om boos te zijn tegen deze regering.De Democraten en linkse corupte media hebben de afgelopen 4 jaar alles, maar dan ook alles, in het werk gesteld om Trump tegen te werken en weg te krijgen.Tot en met leugens en bedrog.Je hoeft niet te houden van de huidige Trump regering om te begrijpen, dat er een zeer serieuze oorlog gaande is tussen hen en wie het zijn die de gevestigde media in hun macht hebben…

Trump is de laatste stro halm om ons uit dit verschrikkelijke marxistische deug moeras te krijgen. Sinds zijn aantreden probeert hij schoon schip te maken. Vandaar de pogingen van de Deep State-schaduw regering in de VS, staat in de staat- om hem af te zetten.Deze marxistische criminele organisatie hebben macht over de media, belangrijke bedrijven, het leger, de landbouw, de farmaceutische industrie, de olie-industrie en de ‘too big to fail’ banken.Het is een moorddadige groep, die vecht tot de dood erop volgt…Het politieke systeem in de VS is al jaren door en door verziekt.In de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 stelde het online magazine Salon het imago van het politieke systeem in de VS aan de orde:corrupt,de enorme kloof tussen rijk en arm,onoprecht en met minachting voor de kiezer en de voortdurende oorlogen…

De lonen hielden geen gelijke tred met de stijgende kosten van levensonderhoud. Hypotheken slokten een groot deel van het inkomen op. Wie in landelijk gebied woonde, botste op onzichtbare grenzen. Ze kregen geen toegang tot de universiteit, omdat hun inkomen te laag was of omdat de kosten van private instellingen stratosferisch hoog waren.Dit waren kortom niet de Verenigde Staten die hun waren beloofd. Het was hoog tijd dat men de daders van deze zwendel vond. Men moest ook nieuwe leiders vinden die niet tot dat corrupte establishment in Washington behoorden.Plotseling werd die plaats ingenomen door een outsider, Donald Trump.Hij was ongerept, niet besmet door de traditionele linkse socialistische politiek. Hij beloofde het moeras van Washington/Deep State-een kleine groep machtigen,die de teugels in handen heeft- droog te leggen. ..

Een figuur als Trump in het Witte Huis is het antwoord op de machtsovername van de Deep State. Het is een schreeuw van de kiezer om herstel van de democratische rechtsstaat.De totaal verziekte Amerikaanse samenleving kan maar genezen als de Marxistische Deep State een kopje kleiner wordt gemaakt, en de zeggenschap terug gaat naar we, the people.En wie doet alsof de meer dan zeventig miljoen kiezers-71 miljoen kiezers, 48 procent van de stemmen- die Donald Trump tot het einde hebben gevolgd op 20 januari 2020 van de kaart zullen verdwijnen met de inauguratie van Biden en Kamala Harris, is blind voor de enorme veranderingen die de Verenigde Staten de jongste generaties hebben ondergaan.Een stem voor de Democraten is een stem voor socialistische HEL!

In Washington zijn honderdduizenden Trump-aanhangers op straat gekomen om te protesteren tegen de verkiezingsfraude.Alles verliep rustig, maar naarmate de avond vorderde werd de sfeer grimmig.De politie moest later op de avond enkele keren ingrijpen toen voor- en tegenstanders van Trump met elkaar op de vuist gingen. Her en Volgens The New York Times zou er ook iemand neergestoken zijn.‘De burgemeester heeft haar job niet gedaan’, ging president Donald Trump tekeer op Twitter. Volgens hem wachtte ‘het uitschot van Antifa’ tot de avond viel om toe te slaan.

De bewijzen van Systeem fraude beginnen op te stapelen.Het computersysteem Dominion ‘2,7 miljoen stemmen voor Trump verwijderde.

Het stembureau van Antrim County in Michigan rapporteert een glitch in de software die de resultaten verwerkt. Na handmatig tellen kwamen ze tot een ander resultaat:6000 stemmen zijn verschoven en 3000 stemmen die voor Trump bedoeld waren zijn geteld als een stem voor Biden…16,047 stembiljetten werden opnieuw bekeken, en volgens het stembureau heeft de software 3000 stemmen aangepast in het voordeel van Biden. Dat is 18,6% van de stemmen in dat district. Waarom is deze constatering op dit kleine stembureau relevant? Omdat in de persconferentie wordt vermeld dat er 47 kiesdistricten in de staat Michigan zijn die dezelfde software gebruiken. Dat is ongeveer de helft van het totaal aantal kiesdistricten. Dus het gaat om mogelijk 47×6000 = 282000 valse stemmen.

In Michigan-november 16, 2020- zijn er 300 duizend niet geldige stemmen gevonden. Van dit aantal zijn er duizenden stemmen gevonden van immigranten, die niet mochten stemmen en er zijn duizenden stemmen gevonden van mensen die al dood waren.

Drie op de vier Amerikanen zijn bang dat het in de nasleep van deze verkiezingen tot geweld komt.In Amerika zijn meer dan 300 miljoen vuurwapens in omloop, waarvan 1,5 miljoen semiautomatische wapens militaire stijl waarmee dagelijks schietpartijen gebeuren.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Overwinning bij de presidentsverkiezingen 2020 Trump is ontnomen door verkiezingsfraude ten gunste van Biden

  1. Pingback: Overwinning bij de presidentsverkiezingen 2020 is Trump ontnomen door verkiezingsfraude ten gunste van Biden | E.J. Bron

  2. antiislamnu says:

    Check deze ik zeg goed nieuws 100 % Trump gaat winnen kan niet anders.

    Liked by 2 people

  3. Pingback: Overwinning bij de Presidentsverkiezingen 2020 is Trump ontnomen door verkiezingsfraude ten gunste van Biden! | eunmask

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s