Als we niet snel wakker worden in Corona tijd, dan leven we in een communistische dictatuur

De Westerse samenleving wordt steeds meer gezuiverd van mensen met ongewenste meningen – zeg maar het rechtse geluid – en je kunt opgepakt worden voor het spreken van de waarheid. Iedereen die het volgens de linkse socialistische regering niet eens is met de genomen dictatoriale corona maatregelen is een complotdenker. Dus alle doktoren, professoren, scheikundigen, virologen, advocaten etc. die tegen dictatoriale coronamaatregelen zijn, zijn ook complotdenkers. Het is normaal dat mensen in onzekere tijden, zoals tijdens een pandemie, vragen hebben en op zoek gaan naar antwoorden. Maar de vrijheid van meningsuiting is al lang niet meer. Getuige hiervan zijn ook de vele verdwenen kanalen en alle andere manieren waarop mensen hun geluid wordt beperkt c.q. tegengehouden. Lees maar rustig: de mond gesnoerd. Commentaar en kritiek op het staatsgedrag en opkomen voor burgerrechten door burgers lijkt in de praktijk steeds minder door de staat geoorloofd en met harde hand aangepakt te worden. Ongelooflijk dat hier STASI-praktijken mogelijk zijn. Orwell heeft gelijk gekregen: “War is peace. Truth is a crime”…

Volgens Nederlandse politie is een complotdenker “iemand die volledig tegenovergesteld doet en denkt als wat de overheid verwacht.” Complotdenkers worden vaak weggezet als een stel gekkies.Onterecht!Er ís veel corruptie. Kijk maar naar Volkswagen, naar Watergate en tientallen gebeurtenissen, die later bleken niet waar te zijn.Miljoenen mensen  over de hele wereld geloven nu dat president Trump een strijd voert tegen een mondiale samenzwering van hooggeplaatsten die uit zijn op wereldheerschappij (een ‘Deep State’-een onzichtbare en invloedrijke elite die de touwtjes in handen heeft).Niet de democratisch gekozen leiders, maar de Deep State, een ‘onzichtbare en invloedrijke elite’, heeft het in de meeste landen voor het zeggen. Zij zijn het die beslissen over oorlog en vrede. Dat is de stelling in het boek Patronen van bedrog. Niets is wat het lijkt van Willem Middelkoop en Tim Dollee…

Het verhaal dat Middelkoop in zijn boek vertelt is niet nieuw. “Ik voeg eigenlijk alleen maar samen wat andere mensen al eens ergens hebben gezegd. Wij verzamelen die snippers en maken daar en congruent verhaal van.” Zo ligt de oorsprong van de Deep State bij de Britse aristocratie en de politicus/visionair Cecil Rhodes. Na het verlies van Amerika zochten zij naar nieuwe wegen om de Britse overheersing te vestigen.Complottheorieën onthullen wat er echt gaande is in de wereld: de achterliggende oorzaken en verborgen relaties die aan de grond liggen van alles wat er misloopt in de samenleving.Deze theorieën ontmaskeren de onzichtbare poppenspelers, de machtigen die aan de touwtjes trekken en onthullen corruptie van het establishment en van mainstream media.Samenzweringstheorieën zijn dus niet zomaar uit de lucht gegrepen verzinsels, maar zijn vaak zeer goed uitgedacht en gebaseerd op een kritisch onderzoek.De complotwereld is zeer divers. Er zitten zeker een aantal complotdenkers bij, maar het merendeel is niet gek. En als we hen serieus nemen – althans, hoe ze tot hun ideeën zijn gekomen – kunnen we veel van hen leren…

De linkse corrupte media,Rutte en De Jonge houden Nederland in een wurggreep en meer en meer mensen vragen zich af waarom.Er komen berichten dat Covid-19 helemaal geen killer is en in de orde van grootte een stevige griepgolf is.De beeldvorming in de media over de ernst van het coronavirus staat niet in verhouding met de realiteit. In maart wordt in de media foutief beweerd dat het infectie-sterftecijfer (IFR:( Rapport covid19 Ioannidis) volgens de WHO boven de 3 procent zou liggen. Hiermee scheppen ze het beeld dat covid-19 compleet anders is dan de normale griep. Deze beeldvorming leeft nog steeds, terwijl wetenschappers al in april duidelijk maken dat het werkelijke percentage tussen de 0,1 en 0,2 ligt.En de mensen die sterven aan Corona zijn in wezen degenen die dit jaar statistisch zouden sterven, omdat ze het einde van hun leven hebben bereikt en hun verzwakte lichaam niet langer bestand is tegen willekeurige alledaagse stress (inclusief tientallen virussen, die momenteel in omloop zijn)…

Dictatoriale coronamaatregelen zijn verschrikkelijk!Ernstig zieken stellen hun behandeling uit, vaak met fatale gevolgen.Onze kinderen en jongeren zitten al maanden thuis met afstands”onderwijs”, weg van hun vrienden, grootouders en activiteiten.Ouderen worden opgesloten, mogen niet meer bezocht en geknuffeld worden, velen sterven van en in eenzaamheid.Geen feesten meer, geen carnaval, geen festivals, geen popconcerten.En moet politie dat echt allemaal op naleving gaan controleren, zoals die arme agenten die mensen in hun woning moesten arresteren omdat ze door het raam van het verpleeghuis te dicht bij hun oude moeder waren gekomen.Als je te dicht op je vrienden loopt of met z’n drieën in een auto zit en niet samen tot een huishouden behoort, word je beboet en krijg je een strafblad, want het is geen simpele overtreding, maar een misdrijf, een strafbaar feit.Als je een feestje geeft, heb je kans dat de politie met loeiende sirenes op de stoep staat, zoals in Borne (Twente) gebeurde. Het ging om een borrel drinken na het werk. Alle tien betrokkenen worden vervolgd. Ja, vervolgd. Dat is wat het beleid van “onze” regering met ons en ons land doet.We moeten ineens weer bang zijn om aangegeven te worden door buren of voorbijgangers die dat kunnen doen via een door de regering ingestelde kliklijn. Hoe lang was het ook weer geleden dat dat voor het laatst gebeurde? Juist: 75 jaar!…

Wij worden gegijzeld door een corrupte linkse regering met een PCR test, die nergens op slaat.Deze   PCR test is bewezen onbetrouwbaar om besmettingen aan te tonen, laat staan zieken die besmettelijk zouden kunnen zijn. Het toont niet aan of en wanneer er een besmetting is geweest, alleen dat er een deeltje DNA is gevonden in de neus dat mogelijk van een coronavirus afkomstig zou kunnen zijn.De PCR testmethode is voor research doeleinden ontwikkeld-bedoeld om DNA-sequenties te analyseren en niet voor medische tests-niet om virussen te detecteren en helemaal niets zeggen of iemand een paar maanden eerder virus heeft gehad. Bovendien kan het net zo goed een gewoon verkoudheidsvirusje zijn geweest…

In dossiers van de CDC staat dat de zogenaamde “SARS-CoV-2 RT-PCR-tests” niet geschikt zijn voor SARS-CoV-2-diagnose.In het bestand “CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel” van 30 maart 2020 staat bijvoorbeeld:Detectie van viraal RNA duidt mogelijk niet op de aanwezigheid van een infectieus virus of dat 2019-nCoV de veroorzaker is van klinische symptomen:https://www.fda.gov/media/134922/download. De uitvinder van de PCR  Karry Mullis-die vorig jaar overled- heeft aangegeven, dat PCR ongeschikt is als diagnostische test.En we zitten nu dus in een situatie waarbij ons leven bepaald wordt door een test(uitslag), waarvan niet onomstotelijk vast staat dat deze aantoont wat er verondersteld wordt.Wat wij nu meemaken is dat er een complete wereldwijde catastrofe wordt, gebaseerd op een waardeloze PCR test,die zo goed is, net als het Dominion-stemsysteem, waarmee ze de stemmen hebben gestolen van de verkiezingen in Amerika…

De Jonge en Rutte hebben ingezet op vaccinatie en wijken daar niet van af.Corona vaccin zou  vrijwillig zijn, niet gedwongen.Nu blijkt het dadelijk wel mogelijk dat u gedwongen wordt.Wat mij opviel was een facebookpost van Klaas Dijkhoff. Daarin zegt hij: geen inenting, geen kinderbijslag. Geen prik, geen pieken. Geen vaccinatie, geen toegang tot kinderopvang. Als het allemaal niet gaat lukken, moeten we als liberalen toch maar overgaan tot een vaccinatieplicht.De overheid zal het volk een dringend advies geven om zich tegen corona te laten vaccineren en de bedrijven doen de rest. Zij mogen dan mensen weigeren die niet gevaccineerd zijn, net zoals dat nu gebeurt met mondkapjes bij sommige bedrijven/winkels. En zo hebben ze helemaal geen politie nodig…Een vaccin tegen een virus is onmogelijk,want de virussen muteren namelijk voortdurend,waardoor een vaccin overbodig is.Het griep vaccin is al 50 jaar in ontwikkeling en nog steeds werkt het niet of nauwelijks.Tot nu toe heeft nog geen enkele arts of instantie het Covid-19 virus geïsoleerd en laten zien: dit is de boosdoener.Dit wordt ook letterlijk zo geschreven door het CDC in een rapport: No NCoV isolation

Een tweede golf is FAKE, omdat het corona virus al weg is.SARS-CoV2 (COVID-19) al sinds mei niet meer geregistreerd.Op de website van het RIVM/11-08-2020 stond een grafiek met een uitsplitsing van de tests naar type virus. Daar was sinds eind mei geen SARS-CoV-2 meer gevonden, maar voornamelijk Rhinovirus.En wie echter even teruggaat in de geschiedenis ziet dat dezelfde truc werd uitgehaald bij de varkensgriep eind 2009.Ook toen zag je dat door de WHO eerst angst werd aangejaagd met allerlei hockeystick modellen aan voorspelde doden. Het bleek echter een onbeduidende ziekte, die vrij snel uitgedoofd was.Vervolgens gingen ze in 2010 massaal PCR-testen uitvoeren, met ook toen veel positief geteste gevallen en geen doden.Nu heeft de WHO de definitie van het corona virus gewijzigd van mortaliteit naar infectiepercentage…

Deze corrupte gezondheidsorganisatie heeft eerst corona (een verkoudheidsvirus) op de A-1 lijst met zeer gevaarlijke besmettelijke ziektes zoals tyfus, polio, pest, pokken, embola enz. toegevoegd. Embola heeft een mortaliteit van 80% doden. Pokken heeft de mortaliteit van 50% doden. Corona (Covid-19) heeft een mortaliteit volgens de laatste cijfers van 0,028%.En al maanden is het aantal Covid-19 patiënten in ziekenhuizen en op de IC’s bijzonder laag.De focus word verlegd naar het aantal ‘veronderstelde ’besmettingen,net als in 2010.Er is dus geen enkele reden om maatregelen te nemen.In deze tijd, is het virus niet gevaarlijk en krijgen mensen immuniteit die helpt tegen de volgende aanvallen. Zo was het altijd van het ontstaan van de mens.”Om corona te bestrijden hoef je vrijwel niets te doen.Je hoeft alleen maar de ouderen te beschermen”, zegt dr. Knut M. Wittkowski, die meer dan 20 jaar lang aan het hoofd stond van de afdeling epidemiologie van de Rockefeller University in Amerika…

De linkse mainstream media en socialistische multicultirele overheid hebben deze feiten genegeerd of tot complottheorie verklaard.In WO II bepaalden ook de Duitsers-socialisten- wat in Nederland wel en niet gepubliceerd mocht worden. Nu proberen de socialisten dat weer.Men-meestal links- kijkt niet verder dan zijn neus.Dus de leugenachtige NOS is de waarheid. Nadenken wordt niet gedaan.Er wordt steeds duidelijker dat het helemaal niet gaat om zorg voor jouw en mijn welzijn, maar om iets heel anders. En dat ‘iets’ neemt steeds griezeliger vormen aan. Vormen waar alleen het woord fascisme nog bij past.Corona is geen pandemie, het is een plandemie, gepland door de linkse elite.De coronacrisis is een totalitaire internationale machtsgreep om het vestigen van de socialistische New World Order.En als dit zo doorgaat, verandert onze samenleving in een concentratiekamp.Dus,laten we niet bang zijn om complotdenkers genoemd te worden.Wij zogenaamde complotdenkers  willen een einde aan al de corona ellende en de enige manier om dat voor elkaar te krijgen is door degenen die deze hoax moedwillig de wereld insturen, te ontmaskeren.NEXIT!Het zijn niet de slechte mensen die deze wereld naar de knoppen helpen,maar al die mensen die rustig toekijken terwijl ze het doen.

De mainstream media en journalisten zijn pathologische leugenaars.Columbia Journalism Review (CJR) onderzoekt bijna twintigduizend charitatieve subsidies van de Gates Foundation (tot eind juni) en constateert dat er meer dan 250 miljoen dollar gaat in de richting van de journalistiek.Echte vrijheid is pas mogelijk als de mensheid wordt bevrijd uit deze onvoorstelbare onwetendheid.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Als we niet snel wakker worden in Corona tijd, dan leven we in een communistische dictatuur

 1. Pingback: Als we niet snel wakker worden in coronatijd, dan leven we in een communistische dictatuur | E.J. Bron

 2. antiislamnu says:

  Covid19 is een groot bullshit verhaal het virus zal heus wel bestaan maar is niet gevaarlijker dan de griep.
  Ik ken persoonlijk meerdere mensen van 55 tot 94 die covid19 hebben gehad alle waren na twee tot vier weken volledig genezen .
  Dit virus wordt gigantisch misbruikt om te testen hoe slaafs het volk is en de totale ontwrichting van de economie heeft men nodig om de great reset er doorheen te drukken.
  Mensen we worden gewoon zwaar gefopt en de vernieling in gedrukt door onze dictators.

  Liked by 2 people

 3. Jackie2015 says:

  Als een reactie of een mening niet in het straatje past van de linkse politiek en de linkse nieuws media dan is het nep nieuws.

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s