De islam is een georganiseerde misdaad tegen de mensheid en om de mensheid te laten overleven, moet deze sekte van haat zo snel mogelijk uitgeroeid worden

“Het Westen is zelfmoord aan het plegen. Vandaag zijn we getuige van een ware invasie van Europa en het Westen door massa’s moslimimmigranten en ´vluchtelingen´. Jammer genoeg hebben de katholieke bisschoppen deze massale immigratie van moslims in naam van de interreligieuze dialoog over het algemeen gesteund. Sommigen gaan zelfs nog verder en steunen de bouw van moskeeën en islamitische culturele centra. Anderen staan toe dat katholieke scholen lokalen reserveren voor moslimgebed, waarbij zij het dragen van de hijab (een doek die het hoofd bedekt) toestaan. Maar wij weten dat zij niet willen integreren in de westerse christelijke beschaving. In plaats daarvan willen zij, op basis van islamitische leerstellingen, deze beschaving vernietigen en hun eigen doctrine en sharia aan de wereld opleggen”, zegt de katholieke geleerde Luiz Sérgio Solimeo…

Sinds de komst van de ISLAM, is de ISLAM in oorlog met de mensheid.En de wereld is gevaarlijker geworden door het geweld en de onverdraagzaamheid van Mohammed en zijn volgelingen. We hoeven alleen maar door de eeuwen heen te kijken om het oneindige bloedvergieten en de angst en onderdrukking te zien die jihad-sekte de wereld heeft gebracht!De historie van de islam is;moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting!Doden, moorden, terrorisme en bloedvergieten zijn de DNA codes van de islam.Deze militante, politieke en gewelddadige cultus(gecreëerd door  Mohammed) doodt de democratie, vrijheid en gelijkheid, vernietigt de multiculturele samenleving, het doodt de religieuze verscheidenheid, het doodt het vieren van het leven, het doodt de mensenrechten, vrouwenrechten, vrijdenken, wetenschap, vooruitgang. Het streeft naar totalitaire macht op aarde. Iedereen moet buigen voor Allah, dat is mondiaal het ideaal van het islamo-fascisme…

Wie wil weten waarom de islam levensgevaarlijk is, moet niet alleen de Koran lezen, maar ook oog hebben voor het karakter van Mohammed, aan wiens brein de Koran en islam ontsproten is.De historische Mohammed was de wrede leider van een roversbende uit Medina die zonder scrupules plunderde, verkrachtte en moordde. De bronnen beschrijven orgieën van wreedheid waarbij honderden mensen werden gekeeld, handen en voeten afgehakt, ogen uitgestoken, hele stammen uitgeroeid.In het eerste deel van de Koran, de Mekkaanse Soera’s die achteraan staan, kom je weinig geweld tegen.Toen Mohammed nog in Mekka was,had hij daarvoor te weinig macht, omdat hij en de zijnen nog een vervolgde minderheid waren.En hij gaf zijn volgelingen de opdracht om op een vriendelijke wijze van Allah te getuigen.Toen de mensen van Mekka zijn boodschap niet aanvaardden, kwam de andere kant van Mohammed: haat en geweld…

Hij onthoofdde 800 Joodse mannen en kinderen (Abu Dawud 14:2665), beval de dood van vrouwen (Ibn Ishaq 819, 995) en doodde degenen die hem beledigden (Bukhari 56:369, 4:241).Hij moedigde zijn mannen aan vrouwen te verkrachten en tot slaaf te maken (Abu Dawood 2150, Koran 4:24), en beval hen “afvalligen” te doden.De grote Perzische historicus Mohammad ibn Jarir Tabari vertelt in detail over Mohammeds misselijk makende misdaden en beschrijft zijn verraad, berovingen, verkrachtingen, executies, sluipmoorden en genocide.En ieder gezond persoon kan begrijpen dat het verkeerd is om iemands huis of stad binnen te vallen, hen te doden,vrouwen en meisjes verkrachten en eigendommen te plunderen. Er is niet veel intelligentie voor nodig om dit te begrijpen. Maar verbazingwekkend genoeg kunnen 1,5 miljard moslims, onder wie veel opgeleide mensen, dat niet zien…

De Koran is een strijdplan van Mohammed:‘Ik heb de opdracht gekregen de mensen te bestrijden totdat ze getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de boodschapper van Allah is’(Hadith/Citaat van Mohammed, overgeleverd door de negende-eeuwse Hadithverzamelaars Buchari en muslim).In de 114 hoofdstukken waaruit de Koran is samengesteld is er een enkel dat men zou kunnen opvatten als tolerant.Europa is nu in de Mekka-fase.Dat betekent dat ze in de minderheid zijn en als minderheid moeten ze gehoorzamen aan wat er in dat Mekkaanse deel van de Koran staat.Als minderheid gedragen zij(maar wel met de zeer gevaarlijkke Medinaanse Soera’s in hun hoofden-jihad met zwaard) zich naar hun slachtoffers als pacifisten (islam is vrede) om hen uiteindelijk een voor een te veroveren.Als minderheid gebruiken ze wat Mohammed gebruikte toen hij in Mekka was…

Hij gebruikte niet het zwaard, maar zijn mond, zijn openbaringen en onderwijs. Dat moeten zij vandaag ook doen. Ze noemen die jihad het de pen-fase(Koran-16:125).Het koranvers(47:35) dat moslims oproept pas de ongelovigen aan te vallen en openlijk te haten, wanneer de islam groot genoeg is om de ongelovigen te verslaan.Meer dan 1400 jaar lang hebben moslims gevochten tegen de ‘ander’ in de hoop deze planeet te domineren.En waar de islam niet door middel van terreur veroverde, was misleiding het middel om te veroveren.Islamieten zijn sinds 1400 jaar in geen enkele land geïntegreerd met een niet islamitische cultuur,omdat de wereld alleen toe behoort aan Allah(„De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40).En zolang moslim de macht niet hebt om vijanden te bestrijden, moet hij rustig en tolerant zijn en tegelijk moet hij proberen om een islamitische omgeving te forceren en te creëren. Dat gebeurt nu in West-Europa.We zien al jaren de islamisering en de islamitische jihad momenteel in steden door heel West-Europa…

Net als het nazisme met zijn Hitleriaanse visie, heeft de islamitische visie een kalifaat – een samenleving gedicteerd door de sharia-wetgeving – in welke vrouwen die seks voor het huwelijk hebben worden gestenigd, homoseksuelen worden geslagen en apostaten worden gedood. Sharia-wetgeving is net zo strijdig met de liberale democratie als het nazisme. De moordenaanslagen, terreur, vervolgingen en familie executies begaan door de aanhangers van de islam zijn misselijkmakend, en de vindingrijkheid achter de aanslagen – altijd op zoek naar nieuwe en effectievere manieren om mensen te doden en te terroriseren – is verbazingwekkend: Gekaapte jumbojets vliegen in wolkenkrabbers, met granaten en automatische geweren op jacht naar ongelovigen in winkelcentra, het aanbrengen van bommen in iemands eigen lichaam, het doden van familieleden met een zuur of met vuur,enz…

De islam koestert een grenzeloze haat voor het christelijk geloof en zal niet rusten tot het Westen onderworpen is.De Koran zet niet-moslims apart en voorschrijft hen te vernederen, te haten of zelfs te doden. En het demoniseren van ”de ander”, het wij-tegen-zij denken en groepsbelediging, is het begin van elk klassiek fascistisch verhaal door de geschiedenis heen.Sluipende gif van uitsluiten, beschuldigen, demoniseren, criminaliseren en ontmenselijken is een van de meest effectieve manieren om uitroeien van volkeren te rechtvaardigen. Met dergelijke propaganda  werd voor de nazi’s de vernietiging van joodse, Slavische en zigeuner volkeren gerechtvaardigd.Degenen die de Koran en Hadiths leest en deze wil nastreven, moeten de niet-moslims haten, hen vernederen en hen wantrouwen, hen bedriegen bij elke gelegenheid  en hen doden wanneer de situatie het nodig maakt. Dit is vastgelegd en het is de centrale doctrine van de ISLAM. Een moslim die deze stelling van de ISLAM niet nastreeft, is helemaal geen moslim…

We kunnen niet ontkennen dat islam tot terrorisme leidt.Moslims die daden van geweld en terreur plegen in de naam van Allah, kunnen ruimschoots rechtvaardiging vinden voor hun daden, gebaseerd op de leringen van de Koran en de woorden en voorbeelden van Mohammed zelf!Het is helemaal waar dat niet elke moslim een terrorist is.In Nazi-Duitsland gebruikten ook niet alle Duitsers geweld en terreur,maar  we weten dat ze samen zo’n 50 miljoen mensen hebben vermoord.De Koran van de extremisten is precies dezelfde Koran als die van niet-extremisten.Deze boek zegt over de confrontatie met ‘ongelovigen’:‘O, gij die gelooft! Bestrijdt de ongelovigen’(Koran-9:123)… ‘Bestrijd hen tot er geen verzoeking meer is en de godsdienst alleen aan Allah toebehoort’(Koran- 2:193). In de hadith, de literaire overlevering van gezegden en handelingen van Mohammed, wijdt een hoofdstuk aan de jihad. Daaruit valt te concluderen dat met jihad de gewapende strijd wordt bedoeld die is gericht op uitbreiding van het islamitische gebied.En aan moslims die deelnemen aan de jihad, wordt het paradijs beloofd; degenen die er niet aan meedoen, worden met de hel bedreigd.Dus, in een toekomstige oorlog hier in Europa zullen alle moslims(zeker een grote meerderheid, die geen extremisten zijn) deelnemen aan deze oorlog…

De islam is een valse godsdienst. Het is een cult -een zeer slechte en gevaarlijke cult,die degradeert zijn volgelingen tot hersenloze haters tegen datgene wat niet islamitisch is. Haat is de essentie van dit vreselijke jihad-ideologie.Of het haten van degenen die het mohammedanisme verlaten, en ook het haten van vrouwen, homoseksuelen, vrijdenkers, Joden. De lijst gaat maar door, zelfs honden en varkens worden niet gespaard.Ideologie van haat die zegt;Niet-moslims zijn smerig (9:28),Niet bevriend worden met ongelovigen (9:23),Laten gelovigen hardheid in hen vinden (9:123),Boezem angst in hun harten (8:12),Dood hen waar u hen kunt vinden(9:5),En hun eigendommen en vrouwen zijn halal voor u gemaakt, genieten ervan, ze zijn wettig en goed (8:69).Mohammed geloofde niet in God. Hij gebruikte hem als hulpmiddel om mensen voor de gek te houden.Een ware God zou nooit een groep instrueren om de ander te haten en mensen te doden…

William Muir (1819 – 1905), een van de belangrijkste Britse islamwetenschappers: ‘Mohammed´s zwaard en de Koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving, die de mensheid tot nu toe heeft meegemaakt’.Waarom is er geen vervolging tegen deze islamofascistische doctrine? Waarom geen vervolging tegen islamitische leiders, mullahs, en politieke activisten in westerse landen, die met inbegrip van de sharia-wetgeving de Koran omhelzen en haar volledig goedkeuren?Het wordt tijd dat we de islam behandelen als de grootste dreiging voor de mensheid.Als we niets doen, dan zullen wij binnenkort onze vrijheid verliezen en zal de wereld ondergedompeld worden in een donker tijdperk, waaruit geen herstel meer mogelijk zal zijn.Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de islam hier in West-Europa binnen te halen.De spanningen in de samenleving stijgen, en een burgeroorlog lijkt steeds realistischer.OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

24 Responses to De islam is een georganiseerde misdaad tegen de mensheid en om de mensheid te laten overleven, moet deze sekte van haat zo snel mogelijk uitgeroeid worden

 1. Monalisa says:

  Weer een fantastische stuk. Maar ik denk dat het te vergeefs is, de islam zit al in de 2e kamer, de verzetshelden draaien massaal om in hun graf, daarom ben ik ook voor als een zoon van 1 van die helden om 4 mei maar af te schaffen, waar voor hebben deze mensen hun leven voor gewaagd en met de dood bekocht. Gr Monalisa

  Liked by 2 people

  • Monalisa says:

   Zelf Hitler was een groot aanhanger van de islam, hij was ook een grote barbaar

   Like

  • Je hebt gelijk, situatie is zeer dramatisch,maar ik denk toch dat we uiteindelijk uit (met behulp van Oost-Europa) de jihadistische hel komen.

   Liked by 1 person

   • Monalisa says:

    maar ik denk toch dat we uiteindelijk uit (met behulp van Oost-Europa) de jihadistische hel komen. Ik weet het wel zeker, wij zijn al op leeftijd wij maken het niet mee, onze kinderen en kleinkinderen wel, ook denk ik dat er weer een krieg komt. Niks geleerd van die 76 jaar vrijheid, wens u een mooi zondag

    Liked by 1 person

   • Demier Figh says:

    Je hebt westerse-beschaving.org geraadpleegd. Dank..

    Like

  • jonnodekker says:

   De Klaus Schwab sekte heeft zeer veel kenmerken van de profeet!

   Like

  • Jackie2015 says:

   Niet alleen zitten er Islamisten in de Tweede Kamer, maar wat denkt u van de niet in Nederland geboren burgemeesters van Rotterdam en Arnhem? Dat is gewoon van de zotte.

   Like

   • Monalisa says:

    Klopt. maar ik maak me er niet meer druk om, onze hele familie zoals van mijn kant en de kant van mijn vrouw hebben in het verzet gezeten en gevochten voor een vrij Nederland 🇳🇱 ik denk als zij nu weten wat er nu afspeelt dat zij NOOIT in het verzet hadden gezeten, vroeger gingen wij elk jaar naar de Dam op 4 mei, om alle verzetsstrijder te gedenken, velen van onze familie zijn er niet meer. 4 mei kan van mij wel afgeschaft worden. Ach en Bevrijdingsdag is een feestje voor de jeugd.
    Die stemmen met verkiest Nederland naar de afgrond gr Monalisa

    Like

    • Jackie2015 says:

     Ik kan u niets anders dan gelijk geven. Het schijnt dat alles tegen dovemans oren gezegd wordt. Wat de meeste Nederlanders betreft tenminste.

     Like

 2. Pingback: De islam is een georganiseerde misdaad tegen de mensheid en om de mensheid te laten overleven, moet deze sekte van haat zo snel mogelijk uitgeroeid worden | E.J. Bron

 3. delamontagne says:

  Het is vandaag precies een jaar geleden dat de franse leraar Paty door de Tjetsjeense moordenaar werd onthoofd.
  38% van de Franse muslims keuren dit goed.
  De moordenaar werd met eer begraven in zijn homeland Tjetchenie en er werd een straat naar hem vernoemd…….

  https://pbs.twimg.com/media/EoWXSdaW4AEKrjz?format=jpg&name=900×900

  Liked by 1 person

 4. benkokjoodschrpastor says:

  Uitstekend artikel, alleen de conclusie is onjuist, we zouden de islam overwinnen mbt het Oostblok?, aldus artikel en een commentaar er onder.
  Velen zien dat de mensheid zichzelf aan het vernietigen is en dat is ook vat de Bijbel leert als grote lijn, er is er maar 1 die ons redden kan en dat is de Schepper, JHWH, de God v an Abraham, Isaak en Jacob, ons in Yeshua (Jezus) verschenen.
  Wie Hem aanvaardt als de enige weg tot JHWH en de principes van Zijn Koninkrijk gaat respecteren en doen, verbonden als een rank aan de Wijnstok na oprechte bekering , die overwint en zal in dat Koninkrijk zijn.
  Wie volhoudt dat we ons zelf gaan redden, dat JHWH niet bestaat, die blijft verloren, naar eigen keuze.
  https://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/

  Shalom, welkom om er over door te denken,
  Ben Kok (joods-chr. pastor)

  Like

  • Monalisa says:

   Het word dan tijd wat u aanbeveelt u God en de mijne, dat hij gaat optreden wat er nu gebeurt.

   Like

  • Onze schepper moest ook uiteindelijk ingrijpen in de Tweede Wereldoorlog, toen Hij het klimaat iets kouder maaktte in Siberië en dit was catastrofaal en beslissend voor de nederlaag van het nazisme. Hij zal nu ook ingrijpen in deze situatie, om het kwaad niet te laten winnen en Oost-Europa en de Serven in de Balkan zullen beslissende factoren zijn in deze overwinning. Als Europa geislamisseerd wordt,dan komt ook snel Amerika aan de beurt en dan komt er hel op de aarde.

   Like

   • Monalisa says:

    Ik vind dat onze schepper iets te nalatigheid is, hij laat niet al die doden zo maar vergassen en dood schieten.???
    Sorry ik vind het al een hel op aarde 🌎 het is begonnen met Joop den Uyl in het jaar 1973 met het binnen halen van de eerste Turken en de Marokkanen en ander tuig, in mijn werk daar kan ik een Boek over schrijven wat deze heren voor elkaar kregen wat een Nederlander niet kreeg, hier is vaak over gepraat in het Koninklijke bedrijf, met de blauwe letters, voor die tijd hadden we Italianen als gastarbeiders, velen die ik ken, zijn weer terug in hun vaderland.

    Like

    • Onze schepper laat altijd misdaden gebeuren, zodat wij kunnen zien wat we fout deden, maar Hij laat uiteindelijk niet toe dat het kwaad wint en dat gebeurt ook de hele tijd door de geschiedenis heen. Hij accepteerd niet dat deze planeet een hel wordt-dat Satan heerst op deze planeet.

     Liked by 1 person

     • benkokjoodschrpastor says:

      Yeshua leerde ons bidden:
      “Onze Vader, die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd, UW Koninkrijk kome, Uw wil geschiede , op aarde net zoals in de hemel. , en zo verder.
      Hij komt op Zijn tijd en zal de macht over deze aarde overnemen en regeren met inschakelen van allen, die in Hem hebben geloofd in dit leven.
      Zijn Koninkrijk komt op aarde, maar dan op hemelse wijze, niet zoals de koninkrijken van deze wereld, in Zijn Koninkrijk zijn leiders aller dienaar, zoals Hij Zelf is geweest in Zijn leven op aarde.
      Er is geen plaats in dat Koninkrijk voor mensen die in afgoden geloven of zichzelf als godheid zien of. hoe dan ook niet willen snappen, dat we als schepsel alleen goed functioneren in verbondenheid met de Schepper.
      Dus: tot bekering komen en nu al zo gaan leven zoals het in Zijn Koninkrijk gaat zijn.
      Shalom
      Ben Kok (joods-chr. pastor)
      tora-yeshua.nl

      Like

     • Monalisa says:

      Ik hoop het voor u.

      Like

      • benkokjoodschrpastor says:

       Hi Monalisa,
       Dank je, ik ben er zeker van, want ik heb al 50 jaar de woorden van Yeshua getest en als ik ze deed , ervoer ik de zegen er van, deed ik ze niet, dan ervoer ik het andersom, dan ging het leven de foute kant op.
       Jij kunt diezelfde ervaring op doen, door op zoek te gaan, zoals ik in de link beschrijf, zie hier boven in een eerdere reactie.
       Shalom, hoor graag van je,
       Ben

       Like

 5. koddebeier says:

  Vertel dat maar eens aan al de linkse dwaze islam knuffelaars en slapende politici !!

  Liked by 1 person

  • jonnodekker says:

   Al die tolken die nu vluchten vanuit Afghanistan naar hier kunnen toch beter veroordeeld worden door die mooie taliban, hebben dan nooit meer asiel nodig. Als je in NL wilt wonen, dan pas je je maar aan. Veel gewerkt en gefeest met Irakezen en buurlanders, prima lui die niets ophadden met de profeet en ook donders goed wisten wat voor Pol Pot avant la lettre dat was. Jemen had vanouds veel joden en men leefde in vrede eeuwen samen.
   Thans lijkt het wel of het gros de genen van de profeet heeft. Kappen met de import. Hongaars beleid!

   Liked by 1 person

   • Monalisa says:

    Dat doet rutte dus niet samen met de CDA gaat het mooie land naar de kloten ( het is al naar de kloten)
    Het kan ook niet dat verdrag met de EU tot het jaar 2050 komen er 25 miljoen binnen in Europa. Rutte zet overal zijn x neer.

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s