Een discriminerende de sharia hoofddoek hoort niet in Nederland en ook vooral in de Tweede Kamer

Volgens de islam behoort heel de wereld aan Allah. Een deel van die wereld is reeds islamitisch verovert, de rest moet nog veroverd worden.Nederland en het Nederlandse parlement is bijna veroverd ,erg ditchtbij Allah.Dankzij linkse lanveraders,stapt de wolven in schaapskleren Kauthar Bouchallikht-GroenLinks en Fonda Sahla-D66 met sharia discriminerende hoofddoekken nu het parlement binnen. Daarmee krijgt verschrikkelijke islam voet aan de grond in het hoogste orgaan. Dat is een nederlaag voor onze open westerse democratie.Met een hijab laat Kauthar en Sahla zien waar haar loyaliteit ligt, namelijk:de sharia.Niet bij Nederland!Kauthar behoort tot het moslims fundamentalistische jihadisten tuig van de bovenste plank.Ze is lid is van de Moslimbroederschap(opgericht door Kauthar vader),die wordt door 6 landen bestempeld als terroristische organisatie.Kauthar en Sahla willen met onze eigen democratische middelen onze rechtstaat  afschaffen.Zij willen, net zoals Erdoğan, meedoen aan de democratie; “democratie is als een trein. We stappen uit wanneer we aankomen op het station dat wij wensen.” Voor de islam is de democratie “taghout” anders gezegd duivelachtig.De boodschap die met het dragen van een hoofddoek of nikab wordt afgegeven is: “ Ik sta buiten jullie samenleving. Het is jullie samenleving, niet de mijne.”De islamitische hoofddoek of nikab is een eerste stapje naar het uiteindelijke doel: verovering van deTweede Kamer-Nederland,die onder barbaarse sharia moet…

Door veel moslims wordt de sharia als belangrijker gezien dan deze meest fundamentele waarden van onze Europese samenleving,en dat zien we het beste nu in de Tweede Kamer,waar moslimpolitici hoofddoeken dragen.Gesluierde moslima’s maken eigenlijk ostentatief duidelijk, dat ze een hekel hebben aan de vrije samenleving en westerse beschaving.Het is een dikke middelvinger naar de Westerse wereld.Dat voor de islamitische wereld de antidemocratische en barbaarse sharia primeert boven de mensenrechten blijkt ook uit de tekst van de zogenaamde ‘Caïroverklaring van mensenrechten in de islam’. Deze verklaring werd in 1990 ondertekend door alle 58 moslimlanden verenigd in de ‘Organisatie van de Islamitische Conferentie’ (OIC).Landen waar de invloed van de islam in de praktijk het grootst is, worden steevast gekenmerkt door een gebrek aan respect voor de menselijke waardigheid, de afwezigheid van persoonlijke vrijheden, vernedering en discriminatie van vrouwen in het maatschappelijke leven, onverdraagzaamheid, discriminatie en ontmenselijking van religieuze minderheden, gebrek aan vrij onderzoek en vrije media en het in de praktijk brengen van barbaarse praktijken…

Kijk naar Iran, waar minderjarige homo’s ter dood worden gebracht door ophanging. Kijk naar de Indonesische provincie Atjeh, die samen met de sharia ook de stokslagen en de steniging invoerde. Kijk naar Saoedi-Arabië, waar een man die Mohammed zogenaamd “beledigd heeft”, wordt veroordeeld tot 500 zweepslagen. Kijk naar Soedan, waar vrouwen die het wagen een broek te dragen, publiekelijk gegeseld worden.PVV-leider Geert Wilders D66-leider Sigrid Kaag „een verrader” noemde,omdat ze een discriminerende hoofddoek droeg tijdens een bezoek aan Iran in 2018.Het is duidelijk dat Kaag Westerse beschaving behandel als vijandige beschaving.Als je bijvoorbeeld naar nazi-Duitsland gaat om zaken te regelen, dan draag je geen nazi-uniform om daar te komen.En terwijl Kaag glimlachend rondliep met haar hoofddoek, werd een Iraanse vrouw door de moraalpolitie in haar gezicht geslagen in de gevangenis, omdat ze haar hoofddoek had afgezet. En met haar nog 28 anderen.In die islamo-fascistische staat vechten miljoenen Iraniërs tegen gedwongen dragen van een hoofddoek.Op met Sigrid Kaag,Fonda Sahla en Kauthar Bouchallikht naar het Kalifaat!…

De islam is niet zozeer een religie, het is een ideologie. En deze ideologie wil domineren en wil niet zoals het christendom of het jodendom integreren in maatschappijen. De islam wil een heel leven van de mens en de hele maatschappij ordenen. Door een misdadig opengrenzenbeleid, werd samen met miljoenen niet-Europese immigranten ook de jihad-ideologie in Europa geïmporteerd,waarvan vele basisprincipes haaks staan op de essentie van onze Europese beschaving.Deze jihad-ideleologie, samen met politiek correct partijen en hun kiezers onderdrukken al jaren Europa met massa-imigratie en terroristische aanslagen.Na elke islamitische aanslag haasten politiek correct politici zich om te benadrukken dat de islam een religie van vrede is en dat de terroristen van  Islamitische Staat (IS) of  andere moslimterreurorganisaties de islam ‘misbruiken’ of ‘gekaapt’ hebben. Op die manier wordt de islam ontheven van elke verantwoordelijkheid voor de aanslagen.Wie beweert dat de islam niets te maken heeft met de extreme geweldplegingen,misleidt de bevolking echter of is zelf misleid.Phillip Blond (docent Filosofie en Godsdienstwetenschappen aan het St. Martin’s College in Lancaster) en Adrian Pabst (Institute for European and International Studies) schreven in een vrije tribune in The International Herald Tribune: “De aard van de terroristische dreiging is ondubbelzinnig islamitisch. Het is niet zozeer een afwijking van de islamitische tradities, maar een beroep erop”…

De VVD partij is de laatste tien jaar de grootste oorzaak van de massale immigratie van mensen uit islamitische landen .Het is nota bene de VVD-premier onder wiens regime in tien jaar tijd 750.000 niet-westerse allochtonen Nederland zijn binnengekomen. Dat kostte niet alleen 100 miljard euro, maar dat kost ons ook onze cultuur en op termijn zelfs onze vrijheid.We hebben jihad-geweld gezien onlangs in Den Haag, waar drie voetgangers in hun nek werden gestoken. We hebben het gezien op Amsterdam Centraal, waar toeristen vechtend voor hun leven op de grond lagen. We hebben het gezien in Utrecht, waar een jonge vrouw van 19 en drie mannen van 28, 49 en 74 werden doodgeschoten door een “Allahoe akbar” schreeuwende moslimterrorist bij de aanslag in een tram.De voorbije jaren vielen in West-Europa heel wat doden te betreuren van islamitische terreuraanslagen,omdat degenen die de Koran en Hadiths (Mohammeds daden en tradities) leest en deze wil nastreven moeten de niet-moslims haten, hen vernederen en hen wantrouwen, hen bedriegen bij elke gelegenheid, en hen doden wanneer de situatie het nodig maakt. Dit is vastgelegd, en het is de centrale doctrine van de ISLAM. Een moslim die deze stelling van de ISLAM niet nastreeft, is helemaal geen moslim.De Nederlandse, in Egypte geboren, schrijfster Nahed Selim, zelf een moslima, zegt in een interview met de Nederlandse krant Trouw: “In de Koran staan instructies voor de gelovigen om de ongelovigen af te slachten”…

Mark Rutte zegt onlangs tegen Geert Wilders in de Tweede Kamer: “Je mag niet een link leggen tussen terreur en immigratie of tussen terreur en asiel of tussen terreur en niet-westerse allochtonen”. Maar,de feiten zijn dat de daders van de aanslagen, of het nou was in Dresden, in Nice of in Oostenrijk, moslim waren. Allemaal, of vaak, meestal, waren de daders asielzoekers, en het waren altijd niet-westerse allochtonen. Dus Wilders verzin dat niet.Het zijn mensen die Mark Rutte en zijn  collega’s in Europa binnen hebben gelaten en die de boel hier verzieken.Deze premier, die de islam omarmt in Nederland, zegt: “Ah, het zijn een paar rotte appels en u, meneer Wilders, zet mensen tegen elkaar op”.Islam is de enige ideologie die ik wereldwijd ken, die letterlijk de wereld en de mensheid in tweeën deelt. Moslims tellen namelijk altijd boven niet-moslims, met onderwerping van niet-moslims als doel. Tweedeling, geweld en onderwerping, dat is de doctrine van de jihad.Als de islamitische heilige geschriften liefdevol zouden zijn tegenover andere religies, verdraagzaam tegenover homo’s, en vrouwen zouden behandelen als gelijkwaardig, dan zouden moslimfundamentalisten wel heel sympathieke ensuperverdraagzame mensen zijn. Helaas is het omgekeerde het geval.Islamterroristen gebruiken de islam als onderbouw voor hun daden. En iedere partij die de grenzen openlaat voor islamitische immigratie en diversiteit als doel hanteert, en daarmee dus onze cultuur niet verdedigt, maakt onze maatschappelijke samenhang kapot. Mark Rutte II en III werkt daar ook hard aan. Het is geen kabinet, maar meer een sloopbedrijf…

Slechts een  minderheid van de moslims is actief in een terreurbeweging. Maar een veel groter aandeel van de moslims voert een andere jihad. Door vast te houden aan de moslimgedragsregels in een niet-islamitische samenleving, te eisen dat de samenleving waarin ze wonen, rekening houdt met de islamitische gedragsregels en door pogingen te ondernemen om niet-moslims bekeren, bewerkstelligen zij een geleidelijke islamisering van deze maatschappij.Zij verbergen hun ware gedachtengoed en spreken verbloemde taal, terwijl zij in werkelijkheid ronduit vijandig staan tegenover onze Europese democratische rechtsorde.Zij koesteren stiekem de hoop om hun geboorteland/gastland te veranderen in een islamitische staat.Het is zelfs niet overdreven te zeggen dat bepaalde van die opvattingenallicht wel meerderheidsstandpunten binnen de Europese moslimgemeenschappenzijn.Deze geweldloze meerderheid is gevaarlijker dan die terreur- minderheid,want je ziet terroristen als vijanden en je kunt ze uitschakelen,maar geweldloze meerderheid ziet je als vrienden-ongevaarlijk.Islamitische meerderheid en terreur- minderheid hebben de zelfde doel en dat is: de sharia wereldheerschappij!Zo was het ook tijdens de Tweede Wereldoorlog in Duitsland,toen de nazi-minderheid waren en samen met ongevaarlijke meerderheid 60 miljoen mensen vermoordde…

Omdat de principes van de islam strijdig zijn met die van onze democratische rechtsstaat en geweld inherent is aan de islam, moet onze samenleving beveiligd worden tegenover de islam.Wat onze samenleving nodig heeft,is duidelijk; dat is totaal geen islam. Elke moskee, elke imam, elke islamconsulent,elke islamleerkracht is een hinderpaal voor de integratie van de moslim in onze
samenleving en voor de aanvaarding van onze Europese waarden en normen van de allochtoon.De godsdienstvrijheid in onze samenleving moet worden gewaarborgd, maar deze vrijheid mag echter geen vrijgeleide zijn voor oproepen tot haat tegenover onze samenleving of voor de introductie in onze samenleving van gebruiken, gebaseerd op de sharia.Dus, ban de barbaarse islam uit onze samenleving.Jarenlang zijn ze door de PVV gewaarschuwd voor de gevaren van de islam in Nederland, voor het geweld en de terreur die de islam met zich meebrengt, voor de haat die de arme kinderen op moslimscholen in hun hoofd gepropt krijgen. Maar politiek correcte partijen(ook hun kiezers) hebben consequent de andere kant op gekeken, de problemen onder het tapijt geschoven, weggemoffeld…

Met een NEXIT gaat de zon in Nederland schijnen.Natuurlijk kan Nederland op eigen benen staan ​​zonder EU-dictatuur.Nederland is met Rotterdamse haven de doorvoerhaven naar Duitsland en het achterland in Europa. Dat blijven we ook als we de Europese Unie zouden verlaten. Landen hebben er belang bij om met ons goede zaken te doen en om een goede deal te sluiten. Ze zouden in hun eigen voet schieten als ze dat niet zouden doen.Maar,het allerbelangrijkste is dat we weer een soeverein land worden.We bepalen niet meer wie er in ons huis mag komen als gast en wanneer de gasten moeten gaan, wat bij iedereen thuis heel normaal is. We hebben die sleutel aan Brussel gegeven. We hebben onze portemonnee ook aan Brussel gegeven.Het Nederlandse belang moet voorop. Daarom moeten de grenzen dicht. Daarom moeten wij uit Schengen, moeten wij weer baas worden over onze eigen grenzen en moeten wij stoppen met de opvang van de asieltsunami en de islamisering van de staat stoppen.Stem PVV!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to Een discriminerende de sharia hoofddoek hoort niet in Nederland en ook vooral in de Tweede Kamer

  1. Monalisa says:

    een-discriminerende-de-sharia-hoofddoek-hoort-niet-in-nederland-en-ook-vooral-( niet ) in-de-tweede-kamer/

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s