Onder het mom van het voorkomen van Covid-19,wordt het nazi-systeem opnieuw ingevoerd;genaamd “Great Reset”

Linkse overheden(trekpoppen van satanische superrijke elite) zijn gek op pandemieën, net als op oorlog. Het is een kans om hun wil-tirannie aan ons op te leggen en ons bang te maken, zodat we uit angst doen wat ons gezegd wordt. Op 11 juni 2009 riep de WHO de Mexicaanse griep, H1N1, uit tot een grieppandemie, fase 6. Vreemd genoeg had die op dat moment wereldwijd pas 144 doden geëist. Niettemin activeerde de ‘pandemie’ contracten ter waarde van 18 mld dollar. Er werden honderden miljoenen vaccins tegen H1N1 geproduceerd,die later nutteloos en waardeloos bleek te zijn en in vuilnisbakken belandde.De Duitse longarts Dr. Wolfgang Wodarg was toen afgevaardigde van de Europese Raad.En hij zei:„ De WHO-beambten hebben geen idee. Ze verlaten zich op wetenschappers,die worden aangedragen door landen en organisaties die de WHO financieren. Velen van hen gaven adviezen en namen besluiten ten gunste van farma”.COVID-19 is ook een opgeblazen pandemie.Met dezelfde definitie van ‘pandemie’, riep op 11 maart 2020 de WHO Covid-19 uit tot pandemie, nadat haar partner, de Covid-19 Therapeutics Accelerator, 125 mln dollar kreeg daags ervoor van de Gates Foundation en Mastercard.Wodarg was een van de eersten die bij het uitbreken van de “corona-pandemie” aan de bel trok en zei “hadden we dit niet al eerder? Is er echt wel sprake van een pandemie?”…

We zijn gemanoeuvreerd in een wereldwijde dictatuur, hetgeen op grond van een multilateraal Verdrag uit 2007 tussen de WHO en 194 landen mogelijk werd gemaakt om een schijnpandemie te kunnen creëren.We leven al twee jaar in een tijd van wetteloosheid-fascisme, waar rechtbanken even corrupt zijn als de regeringen.Onze grondweten en andere internationale verdagen die ons zouden moeten beschermen worden behandeld als een stuk wc-papier. We worden niet beschermd door internationale verdragen als de Code Van Neurenberg, die ons zou moeten beschermen tegen medische experimenten.Code van Neurenberg is opgesteld naar aanleiding van de nazi experimenten in concentratiekampen.In 1942 telde de nazi-partij meer dan 38.000 Duitse artsen, die hielpen bij het uitvoeren van medische programma’s.In de concentratiekampen waren vergiftigingen door injecties of voedselinname gebruikelijk…

Er werd ook geëxperimenteerd met in vitro inseminatie bij vrouwen, waarbij werd geprobeerd het idee uit te breiden dat ze sperma van verschillende dieren hadden geïnjecteerd om een ​​monster te creëren.De artsen kregen alle instructies van het farmaceutisch ING-bedrijf, dat de nazi’s aan de macht bracht.Nu zien we steeds meer nazi-ideologiën verwezenlijkt.Dat kan ook niet anders,want zelf de EU is inmiddels  gevormd tot wat de nazi’s voor ogen stond: een Europees Rijk onder Duis bestuur.En kijk vervolgens naar de fabrikanten van het vaccin en de besluitvormers-allemaal Duits.We kunnen gerust stellen dat in Brussel/Frankfurt/Bonn het Duitse industrie en gezonheidsbeleid wordt gevoerd onder het label “EU”.Dus, we kunnen zeggen dat er weer een herhaling is met experimenten op mensen zoals in de Tweede Wereldoorlog…

De huidige coronasituatie doet denken aan de nazi’s en de Tweede Wereldoorlog, aan de periode voor de oorlog, de beginfase van het totalitaire regime in nazi-Duitsland.In Australië,Nieuw Zeeland,Amerika,Canada en Duitsland, bestaan NU al concentratiekampen (eufemistisch “quarantainekampen” genoemd) om vaccin-onwilligen in onder te brengen. Dat zullen natuurlijk kampen worden voor al die niet mee wil in de Nieuwe Wereld Orde-die zich niet houden aan de nieuwe nazi-dictatuur(genaamd de Grote Reset).Verplichte(=gedwongen) vaccinatie is overal ingevoerd met experimentele vaccins, net zoals de nazi’s dat ooit deden in de vernietigingskampen.Radioloog in opleiding Kim van Oudenaarde vergeleek op social media de coronamaatregelen in Nieuw-Zeeland en met de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog.„Mensen die positief getest zijn, worden in Nieuw-Zeeland linea recta naar een COVID-19-quarantainekamp afgevoerd. Ze worden daar geconcentreerd.Nieuwe-Zeeland dwingt mensen corona-test af in vercplichte covid-campen-CSTV.Sobibor (een vernietigingskamp tijdens de Tweede Wereldoorlog, vooral voor Joden, red.) begon in het Vondelpark ”, schreef Kim.Mensen zoals Kim de huidige situatie vergelijken met de jaren 30 van de vorige eeuw, dus de periode voor de oorlog, wijzen er dus eigenlijk op dat er een soort nazi-regime voor de deur staat…

Regeringen en mensen die coronavaccinaties toedienen strafbare feiten plegen,omdat ze een vaccin inspuiten bij iemand die ongeïnformeerd is over de risico’s en het experimentele karakter van het vaccin.Wie de moeite wil doen om de US GOV website hierover te raadplegen, merkt alvast dat bijna alle klinische testen rond COV-Sars 2 nog in pril onderzoekstadium zijn. De eerste onderzoeken zullen pas in 2023 afgerond zijn.Dat de injecties nog in een experimenteel stadium zijn, wordt eveneens bevestigd door het ANSM, de Franse waakhond voor medicijnen. Op hun website  staat sinds oktober 2020: “Het doel van dit Toezicht op het geneesmiddel is om nieuwe en/of ernstige bijwerkingen op te sporen die niet in klinische onderzoeken zijn vastgesteld.Het is onaanvaardbaar en onwettig dat de overheid de bevolking uitnodigt, of zelfs bepaalde beroepscategorieën verplicht zich te laten vaccineren tegen COVID-19, door garanties te geven die de vaccinproducenten zelf weigeren te geven…

Farmaceutische bedrijven garanderen niet dat zij een veilig en doeltreffend product leveren – deze clausules zijn dus nietig.De bewering van de autoriteiten en de overheidsinstellingen dat de COVID-19-vaccins “doeltreffend, veilig en betrouwbaar” zijn, is daarom duidelijk in tegenspraak met de expliciete clausules in de aankoopcontracten voor vaccins waarover de Europese Commissie in naam en voor rekening van de lidstaten heeft onderhandeld.Eerst bestellen, dan kopen en uiteindelijk goedkeuren: zo is de Europese Commissie te werk gegaan met het omstreden coronavaccin voor mensen en zelfs kinderen.En uitbreiding van de experimentele Covid-19 “vaccinaties” tot kinderen, die wettelijk niet in staat zijn om toestemming te geven en die worden gegeven door opzettelijk misleide volwassenen, is volgens de Neurenberg Code verboden.Het voornemen kinderen van 5-12 te vaccineren met experimentele gentherapie – helemaal gezien de eerste schokkende data over bijwerkingen van Pfizer zelf – is onbeschrijfelijk kwaadaardig…

Heel veel mensen gaan op basis van de  overheidspropaganda ‘vrijwillig’ een spuit halen. Daarmee wordt de bepaling rondom vrijwilligheid uit de Code van Neurenberg omzeilt. Mensen doen immers ‘vrijwillig’ mee.  Maar hoe vrijwillig is een keuze die je maakt op basis van onvolledige en eenzijdige informatie? Waar blijft vrijwilligheid als je bij het niet meedoen in een negatief hokje geplaatst wordt en met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uitgesloten gaat worden van een deel van de samenleving?Het ’terug krijgen’ van vrijheid is een heel ander doel en heeft dus niets te maken met een vaccin. Hier is sprake van een vorm van misbruik van de samenelving door de desinformatie en de pogingen de Code van Neurenberg slinks te omzeilen. Ursula Van Der Leyen, het hoofd van de EU-commissie, vertelde onlangs aan de pers dat ze voorstander is van het schrappen van de al lang bestaande code van Neurenberg, omdat ze bang zijn dat ze voor corona-Neurenbergtribunaal 2.0 worden gesleept…

Uw vaccinatiestatus maakt deel uit van uw medisch dossier. Evenementorganisators en overheid mogen uw vaccinatiepaspoort niet vragen. Die hebben daar helemaal de bevoegdheid niet voor. Enkel uw (huis)arts heeft inzage in uw medisch dossier.Weigeren van de toegang op basis van uw vaccinatiestatus = discriminatie.“Massa mRNA-vaccinatie is roekeloos en onnodig”. Dit is tevens de titel van een interview dat Professor Schetters op 6 januari van dit jaar gaf.Wat er nu gaande is, is in feite een wereldwijd medisch experiment met nooit eerder op mensen toegepaste technieken.Nu zijn de COVID-19-vaccins die in de hele wereld worden toegediend op genen gebaseerde mRNA-vaccins.Tot nu toe zijn alleen vectorvaccins gebruikt voor andere ziekten, terwijl mRNA-vaccins nooit zijn goedgekeurd voor gebruik op mensen…

Op 13 december 2020 publiceerde preprint-site bioRxiv een onderzoek waarin getest werd of het RNA van het SARS-CoV-2-virus in het DNA van de cel geïntegreerd kan worden (https://www.biorxiv.org/content/).En Dr. David Baltimore(Nobelprijswinnaar), een van de wetenschappers die zich met deze techniek bezighoudt,heeft bevestigd dat ‘DNA-vaccins de genetische make-up veranderen’.Een andere wetenschapper die waarschuwt voor DNA-verandering is dr. Andrew Wakefield, gastro-enteroloog en patholoog. Deze man werd enige tijd terug (vals) beschuldigd, maar is inmiddels door de rechter van alle aanklachten vrijgesproken; deze aanval op zijn integriteit is daarmee geneutraliseerd.Eerdere pogingen om met deze mRNA gentechnologie ‘vaccins’ te ontwikkelen liepen niet goed af; alle ‘gevaccineerde’ muizen overleefden een opnieuw blootstellen aan het virus niet.,,Deze technologie is uitgeprobeerd op dieren en in de dierstudies die zijn gedaan, alle dieren stierven, niet onmiddellijk na de injectie, maar maanden later, door andere immuunstoornissen, sepsis en / of hartfalen”,zegt de Amerikaanse Dr. Larry Corey…

Een ingeënte persoon met Covid-19 vaccins wordt bij latere besmetting met het virus zwarder ziek dan dan zonder inenting.Vaccins als dat tegen SARS(Sars-CoV-1) zijn om deze reden nooit goedkeurd:bij de ingeënte muizen leidde later contact met het natuurlijke coronavirus tot een cytokinestorm en zo tot “immunopathologisch long-lijden”.Recente studies bevestigen uitdrukkelijk:“The risc of ADE in Covid-19-vaccines is non-theoretical and compelling.Receiving the Covid-19 vaccine could convert a subject from someone who experiences mild disease to someone who experiences severe disease”.En nu weet iedereen dat Covid-19 vaccins  niet in staat zijn om de overdracht van het virus tegen te gaan en gevaccineerden net zo goed andere mensen kunnen besmetten als ongevaccineerden.Big Pharma gijzelt de mensheid al meer dan 100 jaar met leugens(https://rumble.com/voko5p-in-19-minuten-immuun-voor-alle-virussen.html)…

Volgens Dr Carrie Madej(leidde twee grote klinieken in de Amerikaanse staat Georgia) zal het doel van deze nieuwe corona vaccins drievoudig zijn: 1) het herprogrammeren van ons DNA, zodat we in feite hybriden zijn die makkelijker te controleren zijn. 2) ons verbinden met kunstmatige intelligentie door middel van een digitaal vaccin-id, wat een heel nieuwe dimensie van controle zal openen. 3) grote aantallen mensen na verloop van tijd laten sterven, zodat de wereldbevolking afneemt.De natte droom van Klaus Schwab: de reductie van de mens tot ultiem gehoorzame avatar met China als grote voorbeeld ten behoeve van het verplaatsen van allerlei in de mens ingebouwde technologie, waarbij Bill Gates periodiek een spuitje regelt om elke vorm van wilsbeschikking plat te spuiten.Linkse regeringen en andere eeuwenoude machthebbers hun machtsmonopolie is voorgoed uitgespeeld. Dat verklaart waarom op technocratische wijze in een laatste wanhoopspoging men de wereldbevolking tracht te onderwerpen aan een mondiaal digitaal surveillancesysteem.STOP de Great Reset nazisme!

WERELDWIJD NEEMT DE STERFTE TOE NA DE START VAN DE VACCINATIECAMPAGNES…Over de wijze waarop de farmaceutische industrie overheid in Den Haag en met name de ambtelijke top van het ministerie van Volksgezondheid beïnvloedt, kunnen we leren van arts Dick Bijl(voormalig hoofdredacteur van het Medische Bulletin). Hij legt in een recent interview met Marlies Dekkers uit waarom de hele ambtelijke top van Nederlandse ministerie van Volksgezondheid zo’n makkelijke prooi is voor het lobbywerk vanuit de farmaceutische industrie(https://www.youtube.com/watch?v=iL9_IiuS1rQ).

Beste lezers, het gaat niet enkel over vaccinatie. Dat is de dekmantel. Het gaat om ouderwetse uitbreiding van de macht over burgers.Het allergrootste complot uit de Wereldgeschiedenis vond bijna twee jaar geleden plaats, toen 194 Overheden,alle Lid van de WHO, samenzwoeren. Eens gezind en solidair in de uitvoering van de dictaten hen door de WHO opgelegd.Een WHO, die geheel ten onrechte sprak van een Pandemie met een A status infectieziekten met een IFR van 3,4 %. En het de Leden daarmee mogelijk maakte tot het nemen van de meest bi-zarre maatregelen en dwangmaatregelen.En om gediagnosticeerd te worden als zijnde ‘besmet’ door een ‘virus’ gebruikt men bij ‘virusziektes’ de misleidende PCR-test die stukjes erfelijk materiaal filtert. Dit erfelijk materiaal zijn eiwitmoleculen die elk mens heeft.Kary Mullis, de uitvinder van de PCR methode, zei zelf toen hij nog leefde dat de PCR methode niet ontworpen is voor diagnostisch onderzoek.“De gevonden eiwitten zijn gewone eiwitten die in menselijke cellen worden aangetroffen. Maar dat hield de farmaceutische industrie niet tegen. Bedrijven begonnen het stukje erfelijk materiaal in te zetten voor de vaccinatie-industrie,”zei hij.Tijdens zijn leven werd zijn methode al misbruikt voor diagnostisch onderzoek bij het vaststellen van HIV en waarschuwde hij al voor conclusies die onmogelijk getrokken konden worden,maar de trekpoppetjes van Klaus Schwab menen blijkbaar dat ze het beter weten dan onder andere de uitvinder van de PCR methode zelf.

Het Immuun systeem rekende er eind Juni 2020 al mee af!“De Lockdown is niet legitiem want 98% van alle mensen die besmet raakten met het coronavirus hebben het virus met hun eigen afweersysteem overwonnen, zonder ziek te worden of met milde klachten” stelt immunoloog Professor Dr. Theo Schetters.Hij baseert zich op een presentatie van Jaap van Dissel, de voorzitter van het OMT, die hij op 13-12-20 gaf ten voorstaande van de Tweede Kamer in het Catshuis.Maar,door haar standpunt in lijn te brengen met dat van Bill Gates’ Wereldgezondheidsorganisatie(WHO), die de definitie van “kudde-immuniteit” veranderde om alleen mensen te omvatten die zijn gevaccineerd, heeft de FDA verklaard dat alleen covidvirusinjecties “immuniteit” bieden, vandaar de behoefte aan een “vaccinatiepaspoort” om te bewijzen dat men “veilig” is om weer deel te nemen aan de samenleving.Volgens van Dissels statistieken was de “pandemie” in mei 2020 voorbij.We zitten al twee jaar in het midden van een wereldwijdede Great Reset misdaad.https://youtube.com/watch?v=sYCEFORAOhA

Burgers strijden tegen de fascistische terreur – voor vrijheid, die hun de regering twee jaar lang heeft ontnomen onder het mom van het coronavirus te voorkomen…

Iedereen die hieraan meewerkt-met ingevoerde coronamaatregelen,incl. de artsen die mensen prikken,de mensen die de opdracht geven,media die angst en propaganda zaaien,de regeringen die hun burgers pushen naar vaccinatie zijn verantwoordelijk voor middaden tegen de menselijkheid!

‘Deze quarantaine- en isolatiekampen zijn NIET gelimiteerd tot mensen met Covid, maar geven een ruime opvatting voor het vasthouden van veel mensen. Natuurlijk is de regering op de hoogte van de intentie om van kust tot kust deze isolatiekampen te bouwen. Mijn vraag aan de premier is: hoeveel van deze kampen zullen worden gebouwd? En hoeveel mensen denkt deze regering vast te zetten?’-zei het Canadese parlementslid Randy Miller.De fake Covid-“pandemie” is het excuus voor concentratiekampen. Covid-19 wordt gebruikt-misbruikt om een fascistisch bewind uit te rollen.https://www.youtube.com/watch?v=O22o0gNtlNE

Vergelijking met nazi’s die mensen met opzet zich dood lieten werken in gevangenissen is grotesk.

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to Onder het mom van het voorkomen van Covid-19,wordt het nazi-systeem opnieuw ingevoerd;genaamd “Great Reset”

 1. Pingback: Onder het mom van het voorkomen van Covid-19 wordt het nazi-systeem opnieuw ingevoerd; genaamd “Great Reset” | E.J. Bron

 2. Pingback: Wapper dan wap | Tony's site

 3. Cowboy20 says:

  Balkan, lees deze song txt eens, dan weet je genoeg profetische song

  Circle of Hands
  Uriah Heep
  Circle of hands, cold spirits’ plan,
  Searching my land for an enemy.
  Came across love’s sweet cost
  And in the face of beauty evil was lost.
  Sky full of eyes. Minds full of lies.
  Black from their cold hearts down to their graves.
  Murder the dawn. Spreading their scorn.
  Cursing the sun of which love was born.
  We must keep them away or pretty soon we’ll pay
  And count the cost in sorrow.
  Sacrifice, the future has its price
  And today is only yesterday’s tomorrow.
  We must keep them away or pretty soon we’ll pay
  And count the cost in sorrow.
  Sacrifice, the future has its price
  And today is only yesterday’s tomorrow – tomorrow.
  Tomorrow Tomorrow
  Tomorrow Tomorrow

  Liked by 1 person

 4. bertvanvlissingen says:

  Heerlijke artikel, dit is het goede kant van het internet.

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s