Satans superrijke elite onder leiding van Klaus Swab wil het nazi-rijk herstellen

We denken dat we de Tweede Wereldoorlog hebben gewonnen, maar we hebben verloren en leven nu allemaal in het Vierde Rijk.De huidige Europese Unie komt overeen met de plannen en het ontwerp voor een Europese Economische Gemeenschap, zoals die destijds ontwikkeld is door leidende nationaal-socialisten onder voorzitterschap van Dr. Walter Funk, nazi-minister voor economie en president van de Duitse Reichsbank.Het Derde Rijk is militair verslagen, maar machtige bankiers, industriëlen en ambtenaren uit het nazitijdperk werden herboren als democraten en floreren in het nieuwe West-Duitsland. Ze werken voor een nieuw doel:de EU, precies zoals Hitler het wilde.Zij wilden een Europese economische gemeenschap oprichten, een Europees valutasysteem, een Europese centrale bank en een gezamenlijke markt.Veel oud nazi’s, nazi bankiers (Herman Abs: Deutsche Bank), industriëlen (Krupp, Flick, IG Farben, BMW, Siemens, Volkswagen, BASF, Bayer) en talrijke hoge nazi-ambtenaren kregen na de oorlog hun baantjes terug.De bekende bankier (van de nazi-bankiersfamilie), James Warburg, lid van de CFR en de Bilderberg groep, zei voor de Amerikaanse senaat op 17 februari 1953;“Wij zullen een wereldregering hebben, of we dat nu leuk vinden of niet, doormiddel van geweld of doormiddel van consensus”…

Een aantal voormalige nazikopstukken werden bij de opbouw van de EU betrokken.De meest beruchte was een zekere professor dr. Walter Hallstein (1901-1982), die één van de sleutelfiguren was bij de Europese integratie na de Tweede Wereldoorlog. Hallstein was een van de ondertekenaars van het Verdag van Rome (1957) en de eerste voorzitter van de EU commissie van 1958-1967.Prins Bernhard van Nederland, die mede-oprichter was van de Bilderberg Groep en een van de oorspronkelijke initiatiefnemers voor de Europese Unie was voor de oorlog een SS-geheime agent.Informatie over Bernhard  werd bevestigd door Max Ilgner, het voormalige hoofd van IG Farben, bij zijn proces in Neurenberg.Toen trad Konrad Adenauer, de eerste bondskanselier van West-Duitsland in 1949 aan, Herman Abs werd zijn belangrijkste financieel adviseur en werd Hans Josef Globke(was een Duits politicus en jurist in overheidsdienst, onder de nazi’s nauw betrokken bij de racistische, antisemitische wetgeving) directeur van de Bondskanselarij van West-Duitsland tussen 1953 en 1963…

Nazi-veteran Hans Speidel  was generaal in de Bundeswehr.Op 13 december 1960 werd Adolf Heusinger, de voormalige stafchef van Hitler, benoemd tot voorzitter van het Militair Comite van de NAVO en voormalige Duitse nazi-officier en jodenvervolger Hans Speidel kreeg in 1957 het NAVO-bevel over de geallieerde landstrijdkrachten in Midden-Europa.Na Hans Speidel en Adolf Heusinger was Von Kielmansegg de derde Duitse oorlogsmidadiger die een hoge post bij de NAVO kreeg.Er zijn geen verschillen  tussen het plan van Hitler voor een nieuwe Verenigde Staten van Europa, gedomineerd door Duitsland, en de Europese Unie die we nu hebben.Duitsland het enige land is dat profijt heeft van de EU, precies zoals Hitler het wilde.En ligt de toekomst niet in een groot en sterk Europa op de manier zoals Hitler wilde?Nu Europa later de wereld.Het gebouw van het Europese Parlement is gebouwd als een moderne kopie van de toren van Babel, naar een schilderij van Pieter Bruegel. Binnen het parlement in Brussel hangt een schilderij met de vrouw op het beest. Voor het gebouw van de Raad van Europa staat een beeld van de vrouw op het beest en deze vrouw stelt Europa voor…

Het nazisme was een soort technocratie, waarbij Klaus Schwabs vader meedeed en zijn zoon zet het later voort.Klaus Schwab, geboren in Ravensburg in 1938, is een kind van het Duitsland van Adolf Hitler, een politiestaatregime dat is gebouwd op angst en geweld, op hersenspoeling en controle, op propaganda en leugens, op industrialisme en eugenetica, op ontmenselijking en “desinfectie”, op een huiveringwekkend en groots visioen van een ‘nieuwe orde’.Klaus Schwab blijft echter zijn geschiedenis verbergen en die van zijn vaders connecties met de “Nationaal-Socialistische Model Company”, dan zullen mensen goede redenen hebben om de onderliggende motivaties van zijn overdreven, ondemocratische geweldige reset-agenda.Klaus Schwabs vader Eugen was een manager van een Zwitsers-Duits bedrijf Escher-Wyss in Ravensburg(de Duitse deelstaat Baden-Württemberg), de geboorteplaats van Schwab.In de vooroorlogse jaren van de jaren dertig, voorafgaand aan de Duitse annexatie van Polen, bleef de Escher-Wyss-fabriek in Ravensburg, die nu rechtstreeks wordt beheerd door de vader van Klaus Schwab, Eugen Schwab, de grootste werkgever in Ravensburg.Niet alleen was de fabriek een belangrijke werkgever in de stad, maar Hitlers eigen nazi-partij kende de vestiging van Escher-Wyss Ravensburg de titel van “Nationaal-socialistische modelmaatschappij” toe terwijl Schwab aan het roer stond….

Toen de oorlog begon, waren er echter veel duistere dingen aan de hand in Ravensburg.Eugen Schwab bleef de “National Socialist Model Company” voor Escher-Wyss leiden, en het Zwitserse bedrijf zou de nazi-Wermacht helpen bij het produceren van belangrijke oorlogswapens en meer basiswapens.In Ravensburg vonden afschuwelijke nazi-misdaden tegen de menselijkheid plaats.Op 1 januari 1934 werd de “Wet ter voorkoming van erfelijke ziekten” van kracht in nazi-Duitsland, wat betekent dat mensen met gediagnosticeerde ziekten zoals dementie, schizofrenie, epilepsie, erfelijke doofheid en verschillende andere psychische stoornissen wettelijk gedwongen konden worden gesteriliseerd. In het Stadshospitaal van Ravensburg, tegenwoordig Heilig-Geist Ziekenhuis geheten, werden vanaf april 1934 gedwongen sterilisaties uitgevoerd. In 1936 was sterilisatie de meest uitgevoerde medische ingreep in het gemeentelijk ziekenhuis.In de Escher-Wyss-fabriek in Ravensburg was Eugen Schwab bezig dwangarbeiders(bijna 3.600) aan het werk te zetten bij zijn model-nazi-bedrijf.Volgens de stadsarchivaris in Ravensburg, Andrea Schmuder, had de machinefabriek Escher-Wyss in Ravensburg tijdens de oorlog tussen de 198 en 203 ambtenaren en krijgsgevangenen in dienst….

Karl Schweizer, een plaatselijke historicus uit Lindau, stelt dat Escher-Wyss op het fabrieksterrein een klein speciaal kamp voor dwangarbeiders had.Het gebruik van massa’s dwangarbeiders in Ravensburg maakte het noodzakelijk om een ​​van de grootste geregistreerde nazi-dwangarbeidskampen op te zetten in de werkplaats van een voormalige timmerman aan de Ziegelstrasse 16.Het kamp in kwestie bood ooit onderdak aan 125 Franse krijgsgevangenen die later in 1942 werden herverdeeld over andere kampen. De Franse arbeiders werden vervangen door 150 Russische krijgsgevangenen die, naar het gerucht ging, het slechtst werden behandeld van alle krijgsgevangenen . Een van die gevangenen was Zina Jakuschewa, wiens werkkaart en werkboek in het bezit zijn van het Holocaust Memorial Museum in de Verenigde Staten. Die documenten identificeren haar als een niet-joodse dwangarbeider die in 1943 en 1944 was toegewezen aan Ravensburg, Duitsland.Klaus Schwab wist heel goed wat zijn vader deed en hij nam nooit afstand van de misdaden van zijn vader, maar ging verder waar zijn vader in de jaren veertig was gestopt.Nu heeft de nieuwe Fuhrer Klaus Schwab de hele wereld opgesloten om eindelijk de dromen van zijn vader en nazi te verwezenlijken…

We worden overgenomen door een marxistische, fascistische, nazi-wereldorde, die elk individu uiteindelijk wil onderwerpen aan een totalitaire controle.Onze beschaving verkeert nu in een crisis en bevindt zich op de rand van chaos en ontbinding.Anarchie wordt losgelaten over de wereld.Toen Covid-19 afgelopen voorjaar verdween, werd onmiddellijk het Klaus Schwab-project de Great Reset geïntroduceerd, dat nu een hel heeft gecreëerd voor alle landen over de hele wereld,met als doel de wereld te introduceren in een fascistische nazi-dictatuur.De roofdieren van de politiestaten verwoesten onze vrijheden, onze gemeenschappen en ons leven.Van Nieuw-Zeeland tot Europa  hebben de zogenaamde westerse democratieën het Chinese facistische model van technocratie overgenomen en ontwikkeld om een wereldwijde nazi-concentratiekamp te creëren…

Australië verandert snel in een dystopische politiestaat die groter is dan ooit tevoren in de geschiedenis.Andere landen volgen echter het voorbeeld met “quarantainekampen” die zich richten op niet-gevaccineerde reizigers en andere personen met een hoog risico. Als ze eenmaal op hun plaats zijn, kunnen Deze ‘centra’ kunnen worden hergebruikt voor elke willekeur van overheidsedicten – en daarin schuilt het grote gevaar.Staatsautoriteiten in Amerika bouwen ook nieuwe “quarantainefaciliteiten” voor Amerikanen die “thuis niet in quarantaine kunnen”.Vorig jaar kondigden de autoriteiten in Quebec City, Canada aan dat ze “niet-meewerkende” burgers zullen isoleren in een coronavirusfaciliteit, waarvan de locatie geheim blijft.Europa staat nu op een helling. Het is, blindelings, op weg gegaan naar iets dat erg op fascistische tirannie lijkt.Als eerste land binnen de Europese Unie voerde Oostenrijk een vaccinatieplicht in.Wie de vaccinatie weigert krijgt een boete of eindigt in gevangenis. Duitsland lijkt te volgen…

In Italië wordt je in plaats van je vrijheid van je levensonderhoud beroofd als je nee zegt tegen vaccinatie: de unvaxxed zijn niet toegestaan ​​om te werken.In Brussel, het zwarte, bureaucratische hart van het EU-project, werden waterkanonnen en traangas losgelaten op burgers die in opstand kwamen tegen vaccinpassen.De politie in Rotterdam opende het vuur op mensen die protesteerden tegen Covid-beperkingen. Drie raakten zwaargewond.Nederland verandert in een totalitaire controlestaat. Onder het voorwendsel van corona wordt een facistische dictatuur opgetuigd.De Nederlandse overheid,Mark Rutte(VVD) en Sigrid Kaag(D66) zitten in het bestuur van het WEF, ze stellen samen met Schwab en Tedros en The Gates foundation de agenda op.Wat er op dit moment in Europa gebeurt, is ronduit angstaanjagend.Leven onder een dergelijk systeem zal veel meer onderdrukkend en pijnlijker zijn dan socialisme, communisme of fascisme samen.Wakker worden mensen! STOP the Great Reset nazisme!

Covid-19 was en is een pseudopandemie. Het was de grove overdrijving van de dreiging van een luchtwegaandoening met een lage mortaliteit(waaraan slechts 012% van de bevolking en 1% van de geïnfecteerden overleden), vergelijkbaar met griep. In tegenstelling tot griep, die jongeren onevenredig treft, in termen van levensbedreiging, was en is COVID 19 een volkomen onopvallende ziekte,die vrijwel geen risico vormde voor mensen in de werkende leeftijd en helemaal geen risico voor jongeren.Zonder politieke theatrale en reguliere mediapropaganda, die in China begon, zou niemand, buiten de medische wereld en COVID 19-patiënten, iets over deze ziekte hebben opgemerkt.Volgens de Russische KGB-dienst, als je 2 maanden lang het volk bang maakt,dan kun je van de mensen doen wat je wilt.De criminele media hebben(met angst zaaien) de meeste mensen nu tot gehoorzame schapen gemaakt en de trekpoppetjes van Klaus Schwab kunnen nu alles doen wat ze willen met hun volk en hun staat…

De huidige COVID-19 vaccins voorkomen geen infectie of herinfectie of sterfgevallen.Het is onmogelijk om een ​​vaccin tegen het virus te maken, omdat ze constant muteren-nog in slechts 24 uur,daarom is er nog steeds geen succesvol griepvaccin. Inmiddels is er  gebleken dat veel gevaccineerde juist spijt hebben van de vaccinatie en voelen zich bedrogen door hun autoriteiten.En we weten allemaal dat CovidPass  een zeer gecoördineerd plan om ons allemaal verder te vangen en tot slaaf te maken; het uiteindelijke doel is totale controle over ons leven in termen van beweging, gezondheid en financiële vrijheid.De herdefinitie van “volledig gevaccineerd” zal een middel zijn om oneindige booster-shots af te dwingen, aangezien uw vaccinpas op een bepaald tijdstip na elke dosis afloopt en daarmee al uw zogenaamde “vrijheden”.Varianten van COVID-19 zullen een permanente pandemie onthullen, die alleen kan worden geleid door een continue reeks niet-goedgekeurde gentherapie-injecties – voor elke inwoner van de aarde. Met andere woorden, er komt nooit een einde aan.Vaccinatie is een barbaarse praktijk en een van de dodelijkste van alle waanideeën die in onze tijd heersen.Artsen zijn hetzelfde als advocaten; het enige verschil is dat advocaten je slechts beroven, terwijl artsen je beroven en je ook doden.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

6 Responses to Satans superrijke elite onder leiding van Klaus Swab wil het nazi-rijk herstellen

 1. Pingback: Satan´s superrijke elite onder leiding van Klaus Schwab wil het nazi-rijk herstellen | E.J. Bron

 2. Pingback: Satans superrijke elite onder leiding van Klaus Swab wil het nazi-rijk herstellen — The Balkans Chronicles | BIBLESPACE – BIJBELVERKLARING -BIJBELSTUDIE – EVANGELIE- BIJBELONDERZOEK

 3. Pingback: Satan's super-rich elite led by Klaus Swab wants to restore the Nazi empire

 4. Sjouke Geurs says:

  zo lang de VVD en Covid DemoNisch Appél nog aangeeft teveel leden te hebben die geforceerd moeten afgevoerd,.. weet iedereen toch waar we aan toe zijn?

  Heil Mark,.. steun de VVD,… Toch?

  Liked by 2 people

 5. De Amerikanen waren ook altijd al bezig met proeven en steriliseren van ongewenste mensen. Hitler was een groot bewonderaar van de Eugenic Movement in Amerika, en heeft vrijwel alles overgenomen. Ook de USA had zijn eigen Dr Mengelen, Dr Leonidas ( Leo ) Stanley. Stanley had vrije hand om bizarre en wrede proeven en operaties op ongewenste ( kleurlingen, achterlijke, geestelijk en lichamelijk gehandicapte mensen) en Fed. Prison gevangenen uit te voeren. Deze sardist heeft van eind 1920 tot begin 1950 de vrije hand gehad en werd beschermt door de elite en president Harry Trueman. Mengele heeft zijn opleiding gehad bij de Eugenic Movement ( oprichting 1910 ) Hij is nooit gestraft. Leden van de Eugenic Movent waren de Carnegie’s, de Rothschilds, de Rockefellers, De Kelloggs, de Morgans e.a ( kortom de Elite van Amerika ). De beide ouders van Bill Gates waren ook lid ( verwant aan de Rockefeller fam.). De Schwab’s deden ook hand en span diensten voor deze club ( helaas ben er er nog niet achter in hoeverre deze fam. zijn van onze Schwab.)

  Liked by 2 people

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s