Door de massa-immigratie,Europa importeert nieuw antisemitisme

Antisemitisme en terror zijn toegenomen in West-Europa door opkomst van de islam.Synagogen en Joodse restaurants moeten tegenwoordig zwaarbeveiligd worden en dat is niet omdat de bruinhemden weer door de Amsterdamse straten marcheren.En het waren geen autochthone rechtsextremisten die in 2012 een leraar en drie kinderen doodschoten in een Joodse school in Toulouse; die in 2014 vier mensen bij het Joodse Museum in Brussel vermoorden; die in 2015 in Parijs vier mensen in een Joodse supermarkt doden; die in Kopenhagen in datzelfde jaar een synagoge aanvielen en twee mensen ombrachten; of die in 2018 in Parijs de 85-jarige Holocaustoverlevende Mireille Knoll onder het aanroepen van de naam van Allah vermoorden omdat ze “Joods is en dus geld moet hebben”…

Toch is het afgezien van deze bekende voorbeelden verbazingwekkend moeilijk systematische gegevens te vinden over de mate waarin bij antisemitische geweldincidenten daders met een islamitische achtergrond betrokken zijn. Politie en andere overheidsinstanties verzamelen namelijk geen gegevens over de etniciteit van daders van geweldincidenten. In de statistieken wordt soms wel iets over de nationaliteit van daders gezegd, maar dat is maar van beperkt nut omdat de meeste kinderen van migranten en ook leden van de eerste generatie die zich hebben laten naturaliseren de nationaliteit van het woonland bezitten.In 2013 werd door het Agentschap voor Fundamentele Rechten (FRA) van de Europese Unie een studie uitgevoerd onder bijna 6.000 Joden in zeven Europese landen: Frankrijk, Groot Britannie, Duitsland, Italie, Belgie, Zweden, Hongarije en Letland. Ruim één op de vijf ondervraagden (21%) gaf aan in de afgelopen 12 maanden beledigd,lastig gevallen, bedreigd of fysiek aangevallen te zijn vanwege hun Jood-zijn…

Van degenen die één of meer antisemitische ervaringen rapporteerden werd vervolgens gevraagd tot wat voor groep de dader of daders behoorden van het ernstigste geval van antisemitisme dat men in het afgelopen jaar had ervaren. Rechtsextremisten werden in 19 procent van de gevallen als daders aangewezen, linksextremisten in 22 procent, maar met 27 procent de meest genoemde categorie daders waren “mensen met islamitisch-extremistische opvattingen” (andere categorieen die genoemd konden worden waren: “teenagers”, “buren”, “collega’s” etc).En als we er rekening mee houden dat er maar 5% moslims in Europa zijn,dan is het duidelijk dat verreweg het grootste antisemitisme onder moslims is.Europa is (alweer) te naïef om deze ’clash of civilizations’ onder ogen te zien en (opnieuw) blind voor het sluipende gevaar van een nieuw fascisme…

Vanaf het ontstaan van de staat Israël in 1948 wordt het land continu bedreigd door haatdragende, vijandige Arabische buren en andere vijandige islamitische staten. Oorlogen zijn gevoerd, aanslagen worden gepleegd, onschuldigen gegijzeld en vermoord.In het zogenaamde ”Midden-Oostenconflict” gaat het helemaal niet om landbezit. Het is een conflict om ideologieën, een slag tussen islam en vrijheid. Het gaat niet om een stuk land in Gaza of Judea en Samaria. Het gaat om Jihad.Volgens de islam,behoort de hele aarde aan Allah en aan zijn gelovigen, de moslims(”Bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah.”-Koran: 8:39). De oorlog tegen Israël niets anders is en ook nooit iets anders geweest is, dan een klassieke Jihad, die wordt geëffectueerd door conventionele oorlogsvoering, en ook door terrorisme, evenals door diplomatieke en economische druk, en uiteraard ook propaganda. De hele rataplan. Er kunnen verschillen zijn in timing en tactiek tussen de snelle jihadisten van Hamas en de langzame Jihadisten van Fatah, maar er is geen enkel verschil in het uiteindelijke doel: Israël moet ophouden te bestaan als plaats waar Joden, en dan niet als dhimmis, kunnen leven op land dat eens islamitisch bezit was. Dit is alles…

De leer van de islam stelt dat geen godsdienst buiten het mohammedanisme aanvaardbaar is. Het claimt superioriteit over elk politiek en religieus systeem, over elk andersdenkend mens, overal en voor altijd.Het is in de ogen van de islam(moslims) uitgesloten dat dit kleine land Israël terugkeren onder godsdiensten, die door de islam als een gepasseerd station worden beschouwd, zoals Jodendom en christendom.Nergens blijkt dat wat we nu de ‘Palestijnen’ noemen, deze ooit een zelfstandige staat hebben gehad.Een Palestijns volk heeft nooit bestaan.Er bestaat geen Palestijnse taal, geen Palestijnse cultuur en er is nooit sprake geweest van een land dat bestuurd werd door Palestijnen. Wat men heden ten dage het Palestijnse volk noemt is niets anders dan een verzameling Arabieren uit verschillende Arabische landen.Degenen die zich nu ‘Palestijnen’ noemen, zijn altijd gewoon islamitische Arabieren.Er is geen sprake van Palestijns bezet gebied, maar betwist gebied.De hele regio- door de Britten het mandaadgebied Palestina genoemd- bestond eeuwenlang uit niets anders dan woestijn en uitgestrekte moerasgebieden…

Jeruzalem werd gebouwd in 1312 voor Christus en tweeduizend jaar voor het ontstaan van de islam.Het Jodendom al meer dan 3000 jaar Jeruzalem in het centrum van zijn belangstelling heeft geplaatst(Jeruzalem komt 669 keer voor in de joodse bijbel).Waar past Jeruzalem in de geschiedenis van islam? Moslims bidden niet in de richting van deze plaats, die overigens nooit bij naam wordt genoemd in gebeden, en de stad houdt geen verband met aardse gebeurtenissen in het leven van Mohammed. De stad is nooit de hoofdstad van een soevereine moslimstaat geweest, en nooit een centrum voor islamitische cultuur of geleerdheid.Het belang van Jeruzalem voor de islam is gebaseerd op de Hadith, de moslim-tradities vanwege het heiligdom Al Haram al-Sharif op de Tempelberg, waar nu de Al-Aqsamoskee en de Koepel van de Rots staan.In de islam is de heiligheid van Jeruzalem gekoppeld aan de overtuiging dat Mohammed vanaf de rotstop van de Haram al-Sharif, het plateau op de Tempelberg, aan zijn wonderbaarlijke hemelreis begon(Mohammed is er in zijn hele leven nooit in deze stad geweest). Op deze plaats werden na de verwoesting van de tweede Tempel in het jaar 70 en de verovering van Jeruzalem door de moslims in 638 de Rotskoepel en de Aqsaa-moskee gebouwd…

Opgemerkt moet worden dat in het handvest van de PLO, het Palestijns Nationaal Convenant uit 1964, Jeruzalem niet eenmaal bij naam noemt, noch op de stad zinspeelt.Na juni 1967, toen de Oude Stad onder Israelische controle kwam te staan. De Palestijnen maakten Jeruzalem weer het middelpunt van hun politieke programma. Afbeeldingen van de Rotskoepel schoten als paddestoelen uit de grond, van in Yasser Arafat’s kantoor tot in de winkel op de hoek. Ook slogans over Jeruzalem verspreidden zich snel en de stad werd de meest emotionele kwestie van het Arabisch-Israelische conflict. De PLO maakte zijn nalatigheid uit 1964 goed, door Jeruzalem specifiek te vermelden in de grondwet van 1968 als “de zetel van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie.”In het handvest van de PLO staat ook tot op de dag van vandaag, dat men uit is op vernietiging van de staat Israël.Zij verzetten zich tegen de seculiere joodse staat en eisen dat ervoor in de plaats een islamitische staat wordt gevestigd, waar het islamitische recht – de sharia wordt toegepast.Palestijnse terreurdaden zijn in Israël aan de orde van de dag en overal waar de islam dominant is, zijn praktisch alle Joden vermoord of verdreven…

Volgens de islam behoort heel de wereld aan Allah(’De heerschappij is alleen voor Allah’-Koran:12:40).Een deel van die wereld is reeds islamitisch bezit, de rest moet nog veroverd worden.Moslims over de hele wereld zijn verplicht om de ongelovigen te bevechten totdat enkel en alleen de islam de wereld regeert.‘Strijdt tegen hen tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort.’(Koran-2:193, herhaald in 8:39).‘Vijandschap en haat zullen altijd tussen ons staan, totdat jullie alleen in Allah geloven’(Koran- 60:4).Vijandschap en de hevige haat -dus gevecht- stopt enkel als de ongelovigen zich onderwerpen aan het gezag van de islam.Islam was, is en blijft: haat, geweld en terreur al 1400 jaar!Geweld, vijandschap en haat -gericht van de moslim op de ongelovige- is het grondbeginsel van hun jihad ideologie!Islam degradeert zijn volgelingen tot hersenloze haters tegen datgene wat niet islamitisch is. Haat is de essentie van dit “geloof”, zoals het haten van de niet-gelovigen dan wel het haten van gelovigen die het mohammedanisme anders interpreteren. Of het haten van degenen die het mohammedanisme verlaten, en ook het haten van vrouwen, homoseksuelen, vrijdenkers, Joden…

Elke maatschappij waarin moslims leven, staat in meerdere of mindere mate onder de invloed van de sharia,die beveelt moslims dingen te doen die door de wetten van Europa ,Amerika en Israël strafbaar zijn gesteld.Deze sharia leert ook dat moslims de plicht hebben oorlog te voeren tegen wie geen moslim is.De Palestijnse terreurbeweging Hamas willen niet alleen de staat Israël vernietigen, maar, net als indertijd Hitler, alle Joden ombrengen – ze willen in feite een nieuwe Holocaust. Men beroept zich op een fragment uit de islamitische overlevering of Hadith:‘De ure zal niet aanbreken voordat de moslims de Joden bestrijden en de moslims hen doden.’De Koran is een oorlogsboek voor moslims om ongelovigen te bestrijden.In deze boek staan instructies voor de gelovigen-moslims om de ongelovigen-niet-moslims af te slachten, bijvoorbeeld in soera 291, in soera 489 en in soera 491, waar de Koran expliciet oproept andersdenkenden te doden “waar ge ze maar aantreft”.In dat boek staat letterlijk, in soera 47 vers 4, dat de hoofden van ongelovigen moeten worden afgehakt. We zien dat in het Midden-Oosten dagelijks gebeuren.Dus ja, de islam en Jodenhaat gaan samen.De historie van de islam is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting,plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting…

Massale immigratie uit islamitische landen wordt al jaren gepromoot in West-Europa en er wordt een anti-Israëlbeleid uitgevoerd.Geen enkel internationaal orgaan is zo obsessief anti-Israël als de VN-Mensenrechtenraad(gevechten tussen Israël en terreurbeweging Hamas). Israël is sinds de oprichting daar al bijna honderd keer veroordeeld, in tegenstelling tot islamitische landen als Pakistan en Turkije, die nul veroordelingen scoorden.De VN-organisatie voor de opvang van vluchtelingen, UNRWA, nog steeds lesmateriaal maakt en gebruikt om Palestijnse kinderen haat tegen de Joden te leren en op te hitsen tot geweld tegen Joden- de Nederlandse belastingbetaler dat allemaal ook financiert.Ons belastinggeld wordt ook al jaren misbruikt door kwaadwillenden,zoals Sigrid Kaag(D66-het nieuwe elan uit Gaza).Via een dekmantel van hulpinstanties voor boeren, medische zorg, mensenrechten en kwetsbare kinderen komt Nederlands geld bij het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina-Palestijnse terreurgroep.We mogen ook niet vergeten hoe de SP-Kamerleden Sadet Karabulut en Harry van Bommel meegelopen in een demonstratie, waarin was geroepen dat de Joden aan het gas moeten…

Er is al jaren een selectieve en agressieve haat in Europa tegen een volk wat al eeuwen werd vervolgd en opgejaagd, juist in datzelfde Europa.Driekwart van de Nederlandse Joden werd vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog.Bijna de gehele Nederlandse Joodse gemeenschap werd naar de vernietigingskampen afgevoerd.Joden trekken al jaren weg uit Europa wegens islamitische haat en terreur!Incidenten als het bespugen van rabbijnen en het brengen van de Hitlergroet stuk voor stuk samenhingen met de toenemende invloed van de islam: hoe meer islam, hoe meer antisemitisme. Stelde de Koran(soera-5:51) immers niet dat Joden apen, zwijnen en duivelsdienaars zijn? Schreef de Hadith niet voor dat Joden moeten worden gedood?De wetenschapper Bill Warner heeft onderzocht dat de Koran en de andere geschriften van de islam meer antisemitisme en meer Jodenhaat bevatten dan heel Mein Kampf, het boek van Adolf Hitler.STOP islamofascisme!NEXIT!

Dergelijk anti-semitisme, gevoed door links-Europa, is werkelijk om te kotsen.Moslims zijn opgevoed in samenlevingen waar antisemitisme en vijandigheid ten opzichte van Israël en Joden diepgeworteld zijn in de staat en samenleving.En ze doen wat ze al decennia doen.Niet accepteren dat er ook mensen zijn die niet in de uhma willen wonen en onder sharia willen leven.Nadat Mohamed Merah, de moslimterrorist van Algerijnse afkomst die in Zuid Frankrijk zeven personen waaronder drie kinderen in koelen bloede had afgemaakt, in maart 2012 zelf door politiekogels om het leven kwam, regende het steunbetuigingen van jonge allochtonen aan zijn adres, werden er op Facebook populaire fanpagina’s voor Mohamed Merah aangemaakt en vond er in Toulouse zelfs een steunbetoging plaats voor de moordenaar. Ook vanuit het onderwijssijpelen berichten naar buiten over steun van moslimkinderen en -jongeren voorhet moslimterrorisme.De Koran is de basis van al die ellende en steeds meer mensen hebben het gehad met de religie van de vrede.

In Nederland werd opperrabbijn Binyomin Jacobs herhaaldelijk bedreigd. Hetzelfde gebeurde met Joden in Frankrijk, Duitsland, België, Engeland en Scandinavië.

Geïmporteerde islamitische Jodenhaat met oproepen tot het doden van Joden vanaf een plek in Amsterdam, waaruit de vernietiging van de Joden in Sobibor startte.Wat een walgelijk land leven we.Er lopen ook linkse debielen bij, die deze terroristen verdedigen met een gay vlag, die niet begrijpen dat dezelfde gay’s/queers in de Gaza strook van het dak worden gegooid.En waar kwamen die duizenden raketten ook alweer vandaan?Die klote Hamas moet blij zijn met Israel als ze duizenden raketten op Rusland of de VS hadden afgeschoten, waren ze nu allemaal van de aardbodem weggevaagd…

De Jodenhaat walmt ondertussen openlijk in grote hoeveelheden over de Nederlandse straten.Vraag een Amsterdamse Jood wat de oorzaak van de ellende is in zijn stad, en dan hoor je dat het de Marokkaanse jeugd is. Deze moeders voeden de toekomstige racisten op. En krijgen daarvoor graties geld in de vorm van allerlei kindersubsidies. Goed bezig Nederland!… En enige politicus die dat ziet wordt al jaren geterroriseerd door het OM, met instemming van de minister van justitie.

Pure jodenhaat. Niks meer niks minder.Import antisemitisme viert hier hoogtijdagen.Dit is het gevolg van de doelbewust wegkijken politiek.Stemadvies ‘Hamas-conferentie’: ‘Stem op linkse partijen want anti-Israël’>>> https://wnl.tv/2017/04/15/stemadvies-hamas-conferentie-stem-op-linkse-partijen-want-anti-israel/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to Door de massa-immigratie,Europa importeert nieuw antisemitisme

 1. Pingback: Islamofascisme en antisemitisme marcheren door West-Europa | E.J. Bron

 2. Svalbard says:

  En zo is het, de leugen regeert en wie de waarheid spreekt wordt gehaat en liefst weg gecensureerd.
  Palestijnen zijn niet alleen van Arabische afkomst, want ook moslims vanuit de Balkan, zoals Bosnië, zijn ooit naar dit land getrokken. Aan de achternamen van de Palestijnen kan men de oorspronkelijke afkomst herleiden. Wanneer we die achternamen bestuderen, dan blijken die Palestijnen vanuit het hele Midden-Oosten afkomstig te zijn, tot Irak of Yemen toe.
  Arafat was b.v. afkomstig uit Egypte, zijn wieg stond in Caïro.
  Maar waar komt de naam Palestina dan vandaan?
  Wel, de Romeinen hebben het land in Palestina hernoemd toen ze de herinnering aan Israël uit de geschiedenis wilden uitwissen tijdens hun genocide op het Joodse Volk, in het jaar 138, na herhaalde opstanden tegen de Romeinse bezetters. Om de Joden extra te vernederen werd het land hernoemd in Palestina, daarmee verwijzend naar de vroegere doodsvijanden van Israël, de Filistijnen.

  Liked by 1 person

 3. bertvanvlissingen says:

  Ben zelf geen Jood, maar elke Jood moet voor zo’n artikel dankbaar zijn.

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s