In het verleden hadden Napoleon en Hitler het doel om Europa te onderwerpen en dat is wat de Amerikanen(de NAVO) nu doen

De grootste bedreiging voor Rusland(ook voor de wereld) blijft de NAVO, die altijd al de baarlijke duivel is geweest voor Rusland.Dat was zeker tijdens de Koude Oorlog zo, maar ook daarna, toen de NAVO uitbreidde naar de grenzen met Rusland.De wortels van  conflict in in Oekraïne liggen in de elf maanden na de val van de Berlijnse muur in 1989.Gorbatsjov, de toenmalig leider van de Sovjet-Unie, had grootse plannen voor een gemeenschappelijk Europees huis en een terugkeer van Rusland naar Europa.De pogingen om Oekraïne, de op een na grootste van de 15 voormalige Sovjetrepublieken, onder VS-militair gezag te brengen en om op een afstand van vijf a zes minuten vliegen van Moskou kernraketten te installeren, blijven mee de kern van de crisis in Oost-Europa vormen.Toen de USSR uiteenviel, maakte het Westen gebruik van de zwakte van Rusland om zijn strijdkrachten tot aan de grenzen van Rusland te voeren.Dezelfde mensen die in 1962 tijdens de Cubaanse raketcrisis riepen dat er een onmiddellijk gevaar bestond voor de nationale veiligheid van de VS, weigeren vandaag te erkennen dat het lidmaatschap van Oekraïne van de NAVO in Rusland terecht wordt gezien als een ernstige bedreiging van zijn veiligheid…

Al decennia waarschuwen deskundigen dat uitbreiding NAVO Rusland zou provoceren tot oorlog.In juni 1997 ondertekenden 50 vooraanstaande deskundigen op het gebied van buitenlands beleid een open brief aan president Bill Clinton, waarin stond: “Wij geloven dat de huidige door de VS geleide inspanning om de NAVO uit te breiden … een beleidsfout van historische proporties is” die “de Europese stabiliteit gaat verstoren”.Poetin is al jaren duidelijk aan het maken dat als de uitbreiding wordt voortgezet, de Russen dat niet zouden pikken.De Amerikaanse diplomaat George F. Kennan, de vader van de inperkingsdoctrine van de Koude Oorlog, waarschuwde in 1998 al voor uitbreiding van de NAVO. Ook de huidige CIA-directeur van Joe Biden, William J. Burns, is al aan het waarschuwen voor het provocerende effect van de uitbreiding van de NAVO op Rusland sinds 1995. Toen meldde Burns, destijds werkzaam op de Amerikaanse ambassade in Moskou, aan Washington: “Vijandigheid tegen de uitbreiding van de NAVO is hier bijna universeel voelbaar in het hele binnenlandse politieke spectrum.” En dat was vijf jaar voor Poetin aan de macht kwam. “Het enige dat een krachtige en vijandige Russische reactie zou kunnen uitlokken is een uitbreiding van de NAVO naar de Baltische staten”,zei Joe Biden in 1997.(https://twitter.com/serieus_even/status/1500954849084641290)…

Wetenschappelijke documenten aantonen dat aan toenmalig Sovjet-leider Michail Gorbatsjov was beloofd dat de NAVO niet zou uitbreiden naar het oosten, in ruil voor de eenmaking van Duitsland.Het steevaste argument van het Westen is, dat die belofte formeel nooit op papier is vastgelegd. Ja, dat klopt, maar een gentlemen agreement wordt niet altijd met inkt en papier beklonken(https://nsarchive.gwu.).De situatie in Oekraïne had vermeden kunnen worden.De veiligheid van een staat is alleen gegarandeerd als de veiligheid van andere staten, met name die aan zijn grenzen, in gelijke mate wordt gerespecteerd. Daarom eiste Poetin met klem van Washington, Londen, Brussel en Parijs dat Moskou de garantie kreeg dat Oekraïne niet zou toetreden tot de NAVO.Dit hield in dat de VS en hun Europese militaire bondgenoten geen kernwapens, raketten of andere soorten agressieve wapens installeerden die de veiligheid van Moskou in gevaar zouden kunnen brengen op het grondgebied van Oekraïne, een land dat grenst aan Rusland.Poetin wil dat Kiev een status zou moeten hebben die niet verschilt van die van andere Europese landen, zoals Ierland, Zweden, Finland, Zwitserland, Oostenrijk, Bosnië en Servië, die geen deel uitmaken van de NAVO. Het ging er niet om de ‘verwestersing’ van Oekraïne te vermijden, maar wel om te voorkomen dat het werd opgenomen in een militair bondgenootschap dat, zoals bekend, in 1949 werd gevormd met het oog op de confrontatie met de voormalige Sovjet-Unie en, sinds 1991, met Rusland zelf…

In oktober 1962 dreigde Washington om een nucleaire oorlog te ontketenen als de Sovjets hun raketten niet terugtrokken uit Cuba.Deze raketten hadden in principe alleen tot doel de verdediging en de veiligheid van het eiland te waarborgen. Moskou moest toen uiteindelijk buigen en zijn raketten terugtrekken.Geen Russen in de achtertuin van de VS, zo heette dat toen.Met dezelfde argumenten eiste Poetin van de Europese staatshoofden en premiers een dialoog die rekening zou houden met zijn eisen. Het was gewoon een kwestie van een document te ondertekenen waarin de NAVO beloofde zich niet uit te breiden tot Oekraïne en geen wapensystemen te installeren op Oekraïens grondgebied die een bedreiging zouden kunnen vormen voor de veiligheid van Rusland.De hele geschiedenis van Rusland sinds 1812 geeft aan dat de oorlogen tegen Rusland vanuit Oekraïne zijn opgebouwd.Daarom het grondgebied van Oekraïne heeft sinds de invasie van Napoleon van 1812 gediend als bufferzone voor Moskou…

Na het einde van de Koude Oorlog en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 hebben de Amerikanen en de Europeanen een huis gebouwd waarin simpelweg geen kamer was voor Rusland.De afgelopen twintig jaar alles aan gedaan om Rusland als de ”bad guy” (slechterik) af te schilderen, ook tijdens de regeringen van Obama en Biden.In Vilnius zei Dick Cheney(vicepresident van de VS  van 2001 tot 2009), tijdens een speech in 2007 in het presidentieel paleis, dat Litouwen de steun van het Westen zou krijgen en dat Rusland de vijand was. In Georgië en Oekraïne werden soortgelijke beloftes gedaan en werd Rusland als agressor betiteld.Donald Rumsfeld(was Amerikaans minister van Defensie) verkondigde dezelfde Oost-Europese landen dat de NAVO als hun grote beschermer zou optreden wanneer de „kwaadaardige” Russen zouden aanvallen.Uiteraard ging dit gepaard met miljardencontracten, die lucratief waren voor westerse militair-industriële bedrijven.Poetin wordt voorgesteld als de vijand, als de duivel, als de nieuwe Hitler zelfs.De Amerikaanse president Joe Biden had Poetin een ‘moordenaar’ genoemd vanwege de vermeende inmenging in de recente presidentsverkiezingen en de vergiftiging van Navalny. ‘The price will follow soon’, vervolgde Biden…

De staatsgreep in Oekraïne in 2014 – georkestreerd door Barack Obama’s ‘contactpersoon’ in Kiev, Victoria Nuland – bracht een coupregime aan de macht dat vergeven was van neonazi’s. Het nieuwe regime voerde meteen een terreurcampagne tegen de Russischtalige Donbas, waar een derde van de Oekraïense bevolking woont.Onder toezicht van CIA-directeur John Brennan in Kiev, coördineerden ‘speciale veiligheidseenheden’ wrede aanvallen op de bevolking van Donbas omdat die zich verzette tegen de staatsgreep.Laten we ook niet vergeten het bloedbad in Odessa, waar 42 anti-coup-demonstranten levend werden verbrand door Oekraïense nazi’s.Voordat Poetin de Oekraïne binnen viel-speciale operatie lanceert, had Oekraïense nazi’s al 14.000 Russen vermoord,alleen omdat het Russen waren.Neonazistische milities, vergelijkbaar met de Waffen-SS,bombardeerden en bezetten steden en dorpen, gebruikten massale hongersnood als wapen, sneden het elektriciteitsnet af, bevroren bankrekeningen, stopten de werking sociale zekerheid en de uitbetaling van de pensioenen.Russische taal en cultuur werd op scholen verboden en ontbeerden ze allerlei basisvoorzieningen zoals elektriciteit, goede huisvesting en medische voorzieningen.Geen enkele Europese regering heeft het sinds het Duitsland van Adolf Hitler nodig geacht om nazistoottroepen tegen zijn eigen volk ten oorlog te sturen, iets wat het regime in Kiev bewust wél heeft gedaan…

Westerse politici en mainstream media noemen de nazi-gelieerde groeperingen “vredelievende activisten” die een democratische verandering willen doorzetten in Oekraïne. En wie zich tegen deze fascisten verzetten worden neergezet als slechte “separatisten” en “pro-Russische milities”, of zelfs als “terroristen”, die met (ook westerse) soldaten en tanks in het kader van “antiterreur-operaties” bestreden en gedood moeten worden.Putin is nu een bevrijder,geen agressor.Oekraïense burgers  krijgen hun soevereiniteit terug.De macht gaat terug naar de bevolking. Volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov is de Russische inval in Oekraïne gerechtvaardigd, omdat “president Zelenski regeert over een maatschappij waar nazisme hoogtij viert.” Lavrov beschuldigt het Westen ervan na te denken over een nucleaire oorlog tegen Rusland. “Dit idee leeft in de hoofden van de westerse leiders, niet in dat van de Russen.”…

De Krim is min of meer democratisch naar Rusland gegaan, dus mag geen twistpunt zijn.Het schiereiland aan de Zwarte Zee heeft zich zelf losgemaakt van Oekraïne.De bewoners van de Krim(bijna 70 procent van de bevolking van 2,2 miljoen mensen is Russisch) hebben een referendum over afscheiding gehouden volgens de regels van de Verenigde Naties.Door de VS en het westen wordt dit steevast de “annexatie van de Krim“door Rusland genoemd.Voorafgaand aan de Russische revolutie was Oekraïne een deel van het Russische tsarenrijk.Kiev was de eerste hoofdstad  van het Russische rijk, dat zich uitstrekte van de Wolga tot de Donau en van de Finse Golf tot de Zwarte Zee.Maar,de communisten  veroverden in 1918 Kiev en riepen er de Oekraïense Socialistische Sovjetrepubliek uit.In 1954 besloot de toenmalige leider van de Sovjet-Unie, Nikita Chroesjtsjov(zelf een Oekraïner), de Krim bij Oekraïne te voegen…

Wereldpolitiek gaat over belangen, niet over waarden.Een van de redenen waarom Amerika Europa destabiliseerde met de oorlog in Oekraïne is ook een economische reden.De VS is ‘s werelds grootste gasproducent en haalt elke dag meer gas uit de grond. Dit is het geval sinds 2005, toen de productie, die decennialang op hetzelfde peil had gelegen, aanzienlijk is gaan stijgen.Met een overvloed aan gas kijken VS-bedrijven tegenwoordig steeds meer naar Europa als klant.Hunter Biden, de zoon van de president was van 2014 tot 2019 lid van de raad van bestuur van Burisma Holdings, de grootste Oekraïense gasproducent.Chevron, ExxonMobil, Shell en enkele anderen, samen met honderden boorinstallateurs en leveranciers van apparatuur die met hen samenwerken, willen hun uitvoer naar het gashongerige Europa sterk opvoeren, maar Rusland en zijn staatsbedrijf Gazprom staan dat in de weg.VS-aardgas is duur, veel duurder dan Russisch aardgas.Voor zowel de EU als Rusland betekent Nord Stream 2 enorme hoeveelheden gas kunnen leveren en ontvangen tegen lage kosten.De inval in Oekraïne heeft nu ‘het gewenste resultaat’ opgeleverd. Nu Europa’s energiezekerheid door het Russisch militair optreden in gevaar komt, wie staat er klaar om te helpen? Nnatuurlijk,niemand minder dan de VS-gasindustrie.Voor de olie- en gasproducenten in de VS is de situatie in Europa gunstig zolang er oorlog is…

We hebben twee grote defensieallianties gehad: de NAVO en het Warschaupact. Na de Koude Oorlog is het Warschaupact ontbonden, zoals de realisten dachten, maar daarna is iets bizars gebeurd: de NAVO is blijven voortbestaan.De NAVO(voornamelijk de VS) is in de voetsporen van de Duitse Wehrmacht getreden, een organisatie die ook het ene na het andere land inlijft.Bevalt een regiem de Amerikanen niet, dan grijpen ze economisch of militair in. Panama, Grenada, Irak ,Joegoslavië, Servië,Afghanistan zijn recente voorbeelden die in ons geheugen zijn blijven hangen. Als een land zich niet schikt aan de geuite bedreigingen en chantage van de zijde van de NAVO dan worden bommen neergegooid, wat dan weer verkocht wordt als dat het ter bescherming van de burgerbevolking is en het brengen van de democratie.De NAVO heeft met verdediging niets meer van doen, het is nu een instrument geworden om aanvallen uit te oefenen en oorlogen te voeren.En wanneer we door de geschiedenis van Rusland gaan zien we een enorm land dat weinig agressieve trekjes vertoonde tot aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Eerder omgekeerd: zij werden bezet door Polen, Zweden en de Ottomanen (Het grote Turkse rijk). In 1812 kwam Napoleon met zijn legers tot in Moskou maar werd uiteindelijk weer teruggeslagen. In 1853 waren het weer de Fransen die Rusland probeerden te veroveren in de Krimoorlog en vervolgens vielen de Duitsers in 1914 en 1941 Rusland binnen met een onvoorstelbaar groot aantal slachtoffers tot gevolg…

Wij worden een wereldoorlog in gerommeld door de NAVO-landen. Een oorlog tussen Rusland en Oekraïne zal Europa meesleuren en de Verenigde Staten zullen daar nauwelijks last van hebben.Poetin was toen hij aan de macht kwam niet antiwesters.Hij heeft zelfs geprobeerd Rusland bij de NAVO te brengen.Maar als we telkens hem negeren, dan begrijp je dat hij een andere politiek gaat voeren. Aan wie ligt dat dan? Het conflict in Oekraïne zou vandaag niet zo uit de hand gelopen zijn als prominente Amerikanen en NAVO-kopstukken – en verscheidene Europeanen – zich niet zo massaal in Oekraïne hadden gemengd.Waarom hebben we Oekraïne geen neutraliteit geadviseerd? Het land had (en heeft) prachtige kansen als brugfunctie tussen Europa en de Nieuwe Zijderoute naar China, Kazachstan en Rusland.Europese ‘bondgenoten’ werden meegesleurd in Amerikaanse oorlogen die hen niet aangaan waardoor het grote, onuitgesproken feit ontstond dat de echte bedreiging voor de Europese veiligheid… de NAVO is.De Europeanen moeten onafhankelijker van de VS opstellen, omdat zij ons nu misbruiken voor verdeel- en heerstactiek.STOP de psychopaten in Washington, Brussel, Bonn, Den Haag en Londen Europa in de Derde Wereldoorlog duwen!

Nederland dringt aan op onderzoek van Internationaal Strafhof naar oorlogsmisdaden van Russen in Oekraïne. Dat deed Nederland niet toen de Oekraïners oorlogsmisdaden pleegde tegen etnische Russen in Donbass.En ook niet toen de NAVO Libië vernietigde en de VS Irak en Afghanistan.…Oekraïense gevangenen worden naar het monument gebracht voor vermoorden Russische kinderen, die de afgelopen acht jaar in Donbas zijn vermoord door Oekraïense fascisten:https://video.novosti.rs/planeta/video/3852-ukrajinski-zarobljenici-dovedeni-su-pred-spomenik-deci-poginuloj-u-proteklih-osam-godina-u-donbasu#brid_cp_my-playe.

Journalist Max Blumenthal heeft hier bij The Real News Network gerapporteerd hoe de VS het neonazistische Azov-bataljon hebben bewapend, dat is ingebed in de nationale garde van Oekraïne en strijdt tegen pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne.Azov heeft ook islamitische strijders uit Tsjetsjenië verwelkomd om hun lange oorlog tegen Rusland.De American Foreign Policy Society ontving ook de Oekraïense fascist Andriy Parubiy in de Amerikaanse senaat. Parubiy, die eerder twee neonazistische organisaties oprichtte, de Sociale Nationale Partij en de Patriot van Oekraïne,was ook de voorzitter van het Oekraïense parlement.Partijleider van Svoboda Oleh Tyahnybok zei dat zijn land wordt bestuurd door een “Moskoviet-Joodse maffia”, terwijl zijn plaatsvervanger de in Oekraïne geboren filmster Mila Kunis bespotte als een “vuile jodin”.Neo-nazi-leiders kregen sleutelposities in de regering na de staatsgreep.Tegenwoordig bezit fascistische Svoboda een groter deel van de ministeries van zijn land (bijna een kwart, inclusief de gewaardeerde defensieportefeuille) dan enige andere extreemrechtse partij op het continent.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to In het verleden hadden Napoleon en Hitler het doel om Europa te onderwerpen en dat is wat de Amerikanen(de NAVO) nu doen

  1. Pingback: In het verleden hadden Napoleon en Hitler het doel om Europa te onderwerpen en dat is wat de Amerikanen (de NAVO) nu doen | E.J. Bron

  2. Monalisa says:

    Weer een goed stuk helaas niet te plaatsen in delen op de krant

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s