De Russische president Vladimir Poetin vecht in Oekraïne tegen de Deep Staat en de Bilderberg Club

Na de val van het IJzeren Gordijn in 1989,het Westen breidde triomfantelijk zijn economische, politieke en militaire tentakels steeds verder oostwaarts uit, tot tegen de grenzen van Rusland. Poetin protesteerde, maar het Westen luisterde niet naar de diepe Russische grieven en frustraties. Zo zijn we bij de oorlog in Oekraïne aanbeland.In de jaren ’90, net na de val van de Sovjet-Unie, was Rusland grotendeels onderdanig aan de VS en baarde hen niet veel zorgen (Amerikaanse bedrijven gingen in het land vrijwel ongestoord hun gang). Dit veranderde toen Poetin aan de macht kwam in 2000. Hij deed er alles aan om van Rusland opnieuw een grote mogendheid te maken door Russische oligarchen te bevoordelen boven buitenlandse investeerders. Uiteraard waren de Verenigde Staten daar niet blij mee.Daarom stelden zij alles in het werk om Moskou met alle middelen te verzwakken, onder meer door te verhinderen dat het met Oekraïne een onafhankelijk economisch blok zou oprichten. “Zonder Oekraïne is Rusland niet langer een imperium”, zei strateeg Brzezinski in 1997…

Toen Michail Gorbatsjov 30 jaar geleden besloot het Warschaupact te ontmantelen, stemden de NAVO-leiders in met de ontbinding van het Atlantische pact en beloofden ze dat het toekomstige herenigde Duitsland een neutraal land zou zijn, zoals Oostenrijk dat sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog was.Dat was een grote leugen en zoals bekend is,trad niet alleen het herenigde Duitsland toe tot het Atlantisch Bondgenootschap, maar breidde het bondgenootschap zich sindsdien ook uit in oostelijke richting, waarbij de meeste landen die 45 jaar lang tot het Sovjetblok hadden behoord werden opgenomen.(https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-heard-western-leaders-early.)George Kennan die algemeen gezien wordt als de architect van de Koude Oorlog met zijn oproep na de Tweede Oorlog om de Sovjet-Unie “in te dammen”, waarschuwde begin 1997 dat de uitbreiding van de NAVO de “meest fatale fout” zou zijn van de VS-politiek sinds het einde van de Koude Oorlog.Hij drukte zijn vrees uit dat de uitbreiding de koude oorlogssfeer in de Oost-West relaties terug zou oproepen en de Russische buitenlandse politiek in “richtingen (zal) duwen die beslist niet naar onze zin zijn”.Is het echt nodig om in herinnering te brengen hoe de VS reageerde toen het Warschau-pact raketten zou installeren in Cuba?…

Volgens Amerikaans onderzoeksjournalist Chris Hedges is de Koude Oorlog in feite nooit gestopt. Achter deze nieuwe fase zitten nog steeds dezelfde drijfveren: wapenhandel, werelddominantie en roofkapitalisme.De Koude Oorlog, van 1945 tot 1989 was een wilde braspartij voor wapenfabrikanten, het Pentagon, de CIA, diplomaten die het ene land op het schaakbord van de wereld uitspeelden tegen het andere, en voor de multinationals die, onder de banier van ‘de vrijheid’, hun door roofkapitalisme gedreven plunderingen konden verderzetten.NAVO-landen hebben in de 21ste eeuw met afstand het meeste bloedvergieten veroorzaakt. De ‘War on Terror’ alleen al heeft naar schatting tot zes miljoen doden geleid.In Irak zijn 2 miljoen Irakezen vermoord, van wie een half miljoen kinderen.De NAVO is een oorlogsmachine die niets dan dood-massamoorden,vernieling en chaos brengt, wat mede mogelijk gemaakt wordt door westerse politici en de westerse criminele mainstream media.Ze breidt zich uit met massavernietigingswapens over heel Europa en andere continenten. Dit vormt een bedreiging voor het leven, de soevereiniteit van volkeren en de wereldvrede.Slechts weinig mensen beseffen dat de economische groei van de VS  vooral te danken is aan al die uitgaven van regeringen ten behoeve van het vernietigen van landen en het platbombarderen en vermoorden van mensen.De vrede wordt geofferd op het altaar van de wereldwijde hegemonie van de VS en voor de miljardenwinsten van de wapenindustrie…

Poetin wil gewoon een militair neutrale zone om zijn landsgrenzen, meer niet. Voor de rest mogen al die landen doen waar ze zin in hebben, bijv. zich aansluiten bij de EU en is hij bereid met iedereen te handelen. Het enige dat voor hem echt onaanvaardbaar is, is een NAVO-lidmaatschap van Oekraïne(Finland en Oostenrijk zijn geen lid van de NAVO).De beslissing om de mogelijkheid tot vreedzaam samenleven met Rusland aan het einde van de Koude Oorlog af te wijzen, is een van de meest flagrante misdaden van het einde van de 20ste eeuw.Oekraïne is nu een gigantische speeltuin van  de Deep State en de Oekraïense president Zelensky-net als Joe Biden is een linkse globalistische marionet van deze Deep State.Hij, die nu wordt voorgesteld als een populaire held, net zo corrupt als de rest van de politieke elite in de staat-zoals blijkt uit de Pandora Papers, die zijn betrokkenheid bij een offshore bedrijfsnetwerk aan het licht brachten.Zelensky en alle andere oligarchen, zijn rijk geworden, over de ruggen van de bevolking, de HELE bevolking van etnische Russen tot etnische Oekraïners…

Zelensky zei ook tijdens zijn toespraak aan de Knesset dat joden zijn gered door Oekraïners tijdens de Holocaust, maar feit is dat veruit de meeste Oekraïeners letterlijk met de nazi’s hebben gecollaboreerd tegen de joden. Iets wat niet onderwezen wordt op scholen in west-Oekraïne.Zelensky’s grootvader was een Holocaust-overlevende, juist hij zou toch wel moeten weten dat de Oekraïeners die Joden hielpen echt wel een uitzondering waren. Een groot deel collaboreerde en een nog groter deel bleef geheel onverschillig onder de moord op hun Joodse buren.De Russen voeren GEEN vernietigingsoorlog, maar een operatie om zoals president Poetin het inderdaad zei de neonazi’s en hun ideologie uit te schakelen.Het draait hier allemaal om deze nazi ideologie, die van Oekraïne een fascistische staat willen maken en hiervoor support uit Westerse landen krijgen, met behulp van wapens en geld.Oekraïense overheid en neonazibataljons maakten zich schuldig aan genocide en marteling van vrouwen, kinderen en bejaarden, in de regio Donbas, die nu door Russische troepen en rebellen wordt bevrijd.Operatie ‘De-Nazificatie’ is inmiddels in volle gang in Oekraïne.Het schaak dat Vladimir Poetin speelt is geweldig…

Het eerste slachtoffer van een oorlog is altijd de waarheid, dat is bij de Russische inval in Oekraïne helaas niet anders.Op dit moment zaaien media en regeringsleiders haat tegen Russische burgers en zelfs mensen met Russisch klinkende namen, die niets te maken hebben met het besluit van Poetin om Oekraïne binnen te gaan.Nog geen jaar geleden zagen we dezelfde soort hondsdolle uitingen van haat tegen niet-gevaccineerden. Westerse media zijn nu net als in de nazi-tijd in de richting van ‘Gelijkschakeling’ geschoven, uniformiteit in standpunten die de elite steunen.Een handvol CIA-gelinkte lobbyclubs als Rockefeller Foundation, European Council on Foreign Relations (George Soros, Mabel van Oranje) en Trilateral Commission, in dienst van Anglo-Amerikaanse Haute Finance dicteert wat we in Europa moeten denken, via mainstream-media die ze ‘in bezit’ hebben.Die ervaringen uit de praktijk beschrijft oud-journalist van Frankfurter Allgemeine Zeitung, Udo Ulfkotte in ‘Gekochte Journalisten’, hoe de CIA het nieuws koopt…

Hij stelt dat de moderne journalistiek aan hersenspoeling doet.De Russische media zijn veel vrijer dan de westerse media.Zo geeft Putin wekelijks interviews waarin burgers alle wantoestanden mogen aankaarten en ook westerse journalisten de kans krijgen om Putin aan te vallen. Hij laat ze daarbij uitgebreid aan het woord en laat ze helemaal uitpraten zonder ze ooit te onderbreken, zelfs al houden ze hele redevoeringen vol beschuldigingen.Zoiets is in het westen ondenkbaar!In de afgelopen twee jaar is zelfs ons recht om onze mening te uiten van ons afgenomen, en mensen die het officiële verhaal tegenspreken, zijn geïdentificeerd als “de nummer 1 binnenlandse terroristische dreiging”.Westerse regeringen en criminele media hebben buur tegen buur, ouder tegen kind en vriend tegen vriend. Elke keer dat we toegeven en hun hatelijke retoriek als de onze aannemen, winnen zij en verliezen wij. Ze winnen door ons tegen elkaar op te zetten, want als we elkaar haten en bestrijden, zullen we ze niet haten en bestrijden – en dat weten ze.We worden in het westen gemanipuleerd als nooit tevoren in de geschiedenis….

“Amerikaanse presidenten komen en gaan, maar de mannen in donkere pakken zijn die bepalen wat er gaat gebeuren”,zei Poetin.Zoals algemeen bekend is, ligt de macht niet bij de Amerikaanse regering, maar bij een machtige schaduw regering-de Deep State,die in de VS de president vertellen wat hij moet gaan doen.Het is een schaduwregering van duistere lieden die maling hebben aan de gekozen volksvertegenwoordigers omdat ze een eigen agenda hebben.Verschillende presidenten van de Verenigde Staten zich bewust waren van deze Schaduwregering.Thomas Jefferson, de 3e president van de VS (1801-1809) zei: “Ik ben ervan overtuigd dat bankinstituten gevaarlijker zijn voor onze vrijheden dan staande legers.”Andrew Jackson, de 7e president (1829-1837) drukte zich nog krachtiger uit over de internationale bankiers: ”Jullie zijn een nest van adders. Het is mijn intentie om jullie zichtbaar te maken en bij de Eeuwige God, ik zal jullie uitroeien. Als het volk de reeks onrechtvaardigheden van jullie geld- en banksystemen zou begrijpen, zou er voor morgen een revolutie zijn.”In 1835 ontsnapte Jackson ternauwernood aan een aanslag op zijn leven…

Dan hebben we de 20e president, James A. Garfield. Ook hij verzette zich tegen de macht van het grote geld. Van hem is de uitspraak: “Onverschillig wie het geld controleert in welk land dan ook, is de absolute meester van de industrie, wetgeving en handel.” Ook hij werd neergeschoten, op 2 juli 1881 en bezweek elf weken later aan zijn verwondingen.Later spraken nog meer presidenten over de invloed van de Deep State.Donald Trump heeft in zijn verkiezingsprogramma beloofd deze corrupte maffiose organisatie te ontmantelen. Net als destijds John F. Kennedy heeft geprobeerd,die dit onderwerp niet overleefd.De vrouw van de schutter Lee Harvey Oswald, zei tegen de schrijver A.J. Weberman: “Het antwoord op de moord op Kennedy ligt bij de Federal Reserve Bank.”Net als Lincoln wilde John F. Kennedy terug naar een eigen muntsoort in de VS, die onder controle zou moeten staan van het Congres en die rentevrij zou moeten worden.De krachten die in de VS de democratie hebben ondermijnd, zijn de oude krachten uit Europa: de Rothshilds, de Rockefellers, de Crown Templar, de Bilderbergers en andere Europese instituten, waar wij als burgers geen invloed op hebben…

Zonder het netwerk van Vrijmetselaars  geen Amerika zoals we dat nu kennen. Je ziet  nog steeds dat Vrijmetselaar-symbool van ‘Alziend Oog’ in de Dollar.Dat symbool bevindt zich ook op de tempel in Berchtesgaden-Duitsland, Hitler’s uitvalsbasis.Tweede Wereldoorlog nooit zou hebben plaatsgevonden zonder de inmenging van IG Farben. Handelspartner van deze chemie-en farmaciereus was David Rockefellers US Standard Oil. Het spoor van de financiers van deze oorlog leidt dan ook naar de V.S. van Amerika, o.a. naar Prescott Bush, de vader van G.W. Bush, ( de 41e president van Amerika) en diens zoon George Bush (de 43e president van Amerika.) Prescott Bush heeft in het geheim de nazi’s gefinancierd. Hij was namelijk lid van de Raad van Bestuur van de Union Banking Corporation, die via via samenwerkte met IG Farben en die opkomst van het nazisme in Duitsland financierden. Dat geld liep via de Rotterdamse Bank voor Handel en Scheepvaart.De Amerikanen flink verdiend hebben aan de Tweede Wereldoorlog, voordat ze begonnen ons te ‘bevrijden’. En daarna hebben ze ook weer goed verdiend aan de wederopbouw van Europa (het Marshall Plan)…

Naast de Deep State,er is nog een club die grote invloed heeft op het machtsimperium dat de Europese Unie heet. In feite heeft deze club ook invloed op alle wereldregeringen. Een van de oprichters van deze groep was Prins Bernhard,die was lid van de SA, een onderafdeling van de beruchte SS.Tot de Bilderbergers behoren de machtigsten der aarde: bankiers, mediamagnaten, politici, staatshoofden e.d. Na Prins Bernhard heeft koningin Beatrix altijd zitting gehad in de jaarlijkse Bilderberg-conferenties en nu zien we koning Willem-Alexander daar. Overige betrokken zijn o.a. George W. Bush, Henri Kissinger, David Rockefeller.Ook uit Nederland hebben verschillende bekende personen(poppen van Bilderbergclub) deze conferenties bezocht.Deze Bilderberg-club ondersteunt en implementeert de principes van de Nieuwe Wereld Orde (NWO), die voorstaat een ‘supranationale soevereiniteit van een intellectuele elite in samenwerking met de belangrijkste bankiers’…

Deze Bilderberg-groep en de Deep State willen nu Rusland op de knieën, net zoals in het Jeltsin-tijdperk, en als de vijfde colonne in Rusland (in het Westen wordt deze de oppositie genoemd) Poetin niet uit de macht kan verdrijven, dan volgt er een militaire aanval op Rusland (vanuit Oekraïne), net zoals in de tijd van Hitler. Dat is de achtergrond van dit conflict in Oekraïne.Satans superrijke elite wil het Vierde Rijk over de hele wereld uitrollen,maar Poetin probeert ze nu te stoppen in Oekraïne.Media en marionettenpolitici van Washington en Brussel, meewerken nu aan de nieuwe militaire confrontatie in Oekraïne:de Derde Wereldoorlog!

Eerst pleegden de globalisten in 2014 een staatsgreep in Oekraïne onder leiding van de CIA, en daarna plunderden ze dat land en dreven het in een oorlog.Al voor de oorlog was Oekraïne in een gigantische armoede gedrukt, door neoliberaal bezuinigingsbeleid dat Westerse banken zoals het IMF haar hadden opgelegd.De akkoorden met het IMF – zeer onpopulair beleid – waren in 2014 ondertekend door de onverkozen interim-regering in Oekraïne onder grote druk van de Verenigde Staten en de Europese Unie.

Al talrijke jaren sluit de wereld de ogen voor de opkomst van fascisme en nazisme in Oekraïne,waar alle toonaarden over beschietingen op Donetsk en Loehansk door de Oekraïense overheid en neonazibataljons.Het gebruik van clustermunitie is een oorlogsmisdaad, maar Oekraïense overheid en neonazibataljons blijven dit gruwelwapen tot op de dag van vandaag gebruiken.Oekraïners schenden ook  voortdurend de Minsk-akkoorden,die een einde moesten brengen aan de gevechten in de Donbass-regio.(https://www.hrw.org/news/2014/10/20/ukraine-widespread-use-cluster-munitions).

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

14 Responses to De Russische president Vladimir Poetin vecht in Oekraïne tegen de Deep Staat en de Bilderberg Club

 1. Pingback: De Russische president Vladimir Poetin vecht in Oekraïne tegen de Deep Staat en de Bilderberg Club | E.J. Bron

 2. Pingback: De Russische president Vladimir Poetin vecht in Oekraïne tegen de Deep Staat en de Bilderberg Club — The Balkans Chronicles | BIBLESPACE – BIJBELVERKLARING -BIJBELSTUDIE – BIJBELONDERZOEK- R.GAYTANT

 3. delamontagne says:

  DE NATO IS BEREIDT OM POUTIN TE BEVECHTEN TOT DE LAATSTE UKRAÏNER…

  Het cynisme en hypocrisie van de Amerikanen en hun Europese gedienstigen, kent geen grenzen.
  De Amerikanen zijn nog steeds er tegen dat de EU ook maar pogingen doet om een “benadering” tot Rusland te doen.
  Deze oorog is voor Washington een geweldig meevallertje om zich er op te verheugen, droomt dat Rusland hier z’n tweede AFGHANISTAN zal vinden.
  Een nieuwe Afghaanse hel voor de Russen.

  Biden en al die Havikken in het Pentagon hebben er voor gezorgt dat er stagnatie kwam en de oorlog in guerilla veranderde.
  Hij drong er bij Zelensky op aan om “hoe-dan-ook” weerstand te blijven bieden,
  ongeacht de mensen die hun leven verliezen.
  NOOIT hoorde men Biden een oproep doen om over vrede te onderhandlen.
  Dit terwijl de stopzetting van het bloedbad tussen twee broeder-volkeren de prioriteit voor iedereen zou moeten zijn.
  Biden weet alleen hoe hij Poutin moet beledigen, ondertussen vergetend de oorlogsmisdaden van de Verenigde Staten zelf.

  Vanaf de eerste dagen van het Russische offensief heeft de NATO haar strategie bepaald.
  1 ) Het totaal negeren middels de Media van de zware verantwoordelijkheid die het Westen heeft, ze hebben jarenlang de legitieme onrust/bezorgdheid van Russia genegeerd op de volgende belangrijke punten:
  a ) De vergroting van de NATO zonder ophouden van 16 leden in 1990 naar 30 in 2022.
  b ) De oorlog in de Donbass en de opoffering van de Russisch gezinde bevolking die door Kiev wordt vervolgd, al 8 JAREN lang.
  c ) De wil van Ukraïne om bij de NATO en de EU te behoren………..
  2 ) Om alleen Poutin te kunnen demoniseren wordt er eenzijdige misinformatie gegeven, kwalijke des-informatie over o.a. de Neo-Nazi Militie tegen de pro-Russische bevolking van het oosten en ten zuiden van Oekraïne.
  3 ) Ukraïne met de meest moderne antitank- en luchtafweerraketten te voorzien om verdere weerstand aan te moedigen in plaats er aan te werken om een ​​onmiddellijk staakt-het-vuren te verkrijgen.
  4 ) Sancties tegen Rusland wetende dat deze economische vergelding de Verenigde Staten niet beïnvloedt
  5 ) Vanaf het begin steeds stellen dat het leger van Poutin onbekwaam en zwak is zodat de hoop van het Westen op een nederlaag in ieder geval gehandhaaft kan blijven.
  6 ) Goddelijke verering van Zelensky, er een Ukraïnse Churchill van maken zodat de Ukraïners weerstand blijven bieden.

  Zelensky heeft heel lang geloofd dat de NATO zijn zijde zou kiezen, totaal niet begrijpend dat Biden alleen de ondergang van Poutin wil zonder een risico te lopen in een totale oorlog verzeild te raken.
  Een oorlog met de eerste Atoom-Macht ter wereld die bovendien ook nog conventionele wapens beschikt die verwoestender zijn dan ooit te voren en die het Westen nog niet heeft.

  De hypocrisie van het Westen is er ook nog meer schuldig aan omdat zij best weten dat Poutin niet terug trekt zonder de erkenning te krijgen over het Russiche Krim.
  En de kwestie Donbass en een schriftelijke verklaring dat de Ukraïne nooit bij de NATO zal komen.
  Alles had al veel eerder afgelopen kunnen zijn als Washington de marionet Zelensky niet voortdurend had voorgehouden dat hij de victorie van David tegen Goliath kan krijgen.
  Maar zodra Zelensky door heeft dat hij alleen een speelbal is van Amerika, kunnen diplomatieke onderhandelingen gaan plaats vinden inplaats van de wapens te gebruiken.

  Er is eigenlijk maar een oplossing voor deze oorlog, veiligheidsgaranties voor Rusland waaronder begrepen het afstaan van de Donbass Regio.
  Het Westen kan dan wel te keer gaan over de integriteit van Naties, maar ze vergeten graag de kwestie Chyprus, waarvan het Noordelijk deel onwettig is bezet door Turkije sinds 1974.
  En de amputatie van Servië van Kosovo, en dit alleen door de wil van de U.S.

  Ukraïne zal nooit kunnen winnen en een weg terug is er niet.
  En degenen die hopen op een nederlaag voor Putine, een nieuw Afghaanse nachtmerrie voor hem, vergissen zich.
  Voor het Russische volk is Poetin degene die het land heeft gered van ondergang en post-Sovjet-anarchie.
  Hij geniet legitieme erkenning van een volk dat zijn trots en macht in de wereld heeft herwonnen. 73% van de Russen steunt hun president en hun soldaten.

  Tijdens de Cuba-crisis in 1962, die de wereld aan de rand van een atoom-oorlog bracht, lagen de verantwoordelijkheden geheel bij Khrouchtchev.
  Maar nu is het de NATO en de arrogantie van de Amerikanen die Poutin dwingen het geschil met force te regelen.
  Want het Westen blijft doof voor zijn legitieme eisen.
  WAAROM ZOU POUTIN IN 2022 MOETEN ACCEPTEREN WAT KENNEDY IN 1962 WEIGERDE ? ?
  Toen de veiligheid van U.S. , nu gaat ‘t om de veiligheid van Rusland.
  Deze oorlog brengt natuurlijk lijden met zich mee, maar als de dialoog twintig jaar lang heeft gefaald, omdat de Amerikanen zichzelf onoverwinnelijk achten en de hele wereld verachten, blijft er niets anders over dan het gebruik van geweld om zichzelf te laten horen en dat is de enige taal die door iedereen wordt begrepen.

  Jacques Guillemain,
  Ex-officier de l’armée Francaise de l’Air, pilote de ligne retraité

  Liked by 4 people

 4. Sjouke Geurs says:

  Dat bericht over (die komende) cyberaanval, (zogenaamd) van Rusland,..

  Kan natuurlijk leuk gebruikt worden om ons (oosters en westers) internetgebruik te analyseren…

  Want ja,.. iedere internet gebruiker kan een (potentiele) tegenstander zijn,.. Of die (nu wel, of niet) voor de russen werkt….

  Toch?

  Like

  • Anti-waxxers en andere critici kunnen nu in verband worden gebracht met Rusland. Verschillende profielen met links naar de “waarheidsbeweging”, zoals New Age profiel Sacha Steen en de “meester-van-desinformatie” Benjamin Fulford hebben al enkele jaren de boodschap verspreid dat Vladimir Poetin met Donald Trump zal de Nieuwe Wereldorde van de globalisten onthullen en omverwerpen.

   Like

 5. bobzelf says:

  OME BOB GEEFT 12 POINTS OUWE ROTTERDAMMERT WHAHA

  GAAF STUK

  OME BOB

  Liked by 3 people

 6. Jo Banjo says:

  De reden waarom de Sovjet-Unie kernraketten op Cuba wilde plaatsen, was dat de NAVO die eerder geplaatst had in Turkije, grenzend aan de toenmalige Sovjet Unie !!!

  Liked by 2 people

 7. bezigebij63 says:

  In de VS-senaat gaan steeds meer stemmen op om boven Oekraine een no-fly zone af te dwingen voor Russische toestellen via het vliegdekschip Nimitz dat in de Middelandse zee ligt maar dat wordt de Derde Wereldoorlog waar het oorlogsgeile Westen dringend op zit te wachten. In de Middelandse zee liggen ook Russische duikboten die in dat geval onmiddelijk het vliegdekschip op de korrel zullen nemen.

  Like

 8. Uilenman says:

  Dit artikel is zeker het lezen waard. Duidelijke feiten!

  Liked by 1 person

 9. bertvanvlissingen says:

  Dit zijn de artikelen die mensen horen te lezen en niet van die linkse propaganda onzin zoals NOS en andere kanalen. Goed artikel!

  Like

 10. Pingback: De Russische president Vladimir Poetin vecht in Oekraïne tegen de Deep Staat en de Bilderberg Club — The Balkans Chronicles – ONE BIG DISTRACTION. Prepare yourself before the S*** hits the FAN

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s