Zolang Palestijnse Arabieren in de greep van islamofascisme en de linkse kerk zijn, komt er geen vrede met Israël

Het Israëlisch-Arabisch conflict is in feite een gepolitiseerde versie van de eeuwenoude haat van de islam tegenover het jodendom.Een grote klap voor de islamitische wereld was de stichting van de staat Israël,omdat: „De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40.In maart 2022, aan het begin van de vastenmaand Ramadan, begon weer het Palestijnse geweld tegen Israël met verschillende schietpartijen en rellen.De ramadan is geen maand van vrede of bezinning, maar een maand van strijd tegen de vijanden van de islam, een maand van strijd tegen de ongelovigen,een maand van verovering.Jihadisten onderbouwen hun gewelddadige opvattingen met betrekking tot de ramadan door te wijzen naar het islamitische verleden. De vroege moslims vochten, onder leiding van Mohammed, veldslagen uit tijdens de ramadan.De slag bij Badr is de eerste veldslag tussen moslims en niet-moslims, werd uitgevochten tijdens de ramadan.Daarnaast veroverden de moslims onder leiding van Mohammed de stad Mekka gedurende de vastenmaand.Ook na de periode van de vroege islam vonden voor moslims belangrijke veldslagen plaats tijdens deze periode…

De Palestijnse burgers zijn het slachtoffer  geworden van het verkeerde-nefaste  bloeddorstige beleid van hun eigen leiders, van de Hamaskliek en van al die andere terroristen die het in Gaza voor het zeggen hebben(ook van linkse westerse partijen die al jaren het terrorisme in Gaza financieren en steunen). Zij voeren een terroristische oorlog tegen Israël en dwingen Israël daardoor om daar op gepaste wijze tegen op te treden.En dat daar Palestijnse slachtoffers bij vallen, is uitsluitend te wijten aan hun eigen leiders.Vanuit de Gazastrook werden/worden  regelmatig raketten afgevuurd op Israëlische burgers,die  permanent op de dodenlijst van islamitische terroristen staat.Het recht van Israël om zichzelf daartegen te verdedigen moeten we niet zien als een soort gunst. Het is simpelweg de plicht van de Israëlische Staat om zijn burgers te beschermen tegen bloeddorstige jihadisten die het land van de kaart willen vegen.Wanneer de terreurgroepen in Gaza overgaan tot het afvuren van raketten op de Joodse staat, doen de salafistische groeperingen enthousiast mee.Een groot deel van de salafistische groeperingen die in de Gazastrook actief zijn, zijn lid van de Moejahedien Shura-raad. Deze raad is opgericht om de activiteiten van de verschillende salafistische facties te coördineren, en was aanvankelijk gelieerd aan Al-Qaida. In 2014 verklaarde de Shura-raad echter loyaliteit aan Islamitische Staat…

Hamas net als ISIS is en ISIS net als Hamas. Ze zijn takken van dezelfde boom.De barbaren van Hamas gebruikten ook zelfs ziekenhuizen en scholen als lanceerinstallaties en opslagplaatsen voor hun wapens.Dat was op zichzelf in strijd met het oorlogsrecht, maar het was ook vilein om een andere reden.En als terroristen en strijders in een oorlog zich verschuilen tussen de burgers en deze burgers als schild gebruiken(Parool.nl, 2021 en EW.nl, 2021), dan zijn die terroristen en die oorlogvoerenden er zelf verantwoordelijk voor als die burgers vervolgens sneuvelen.Ontwikkelingshulp voor Gaza kinderen indoctrineert met Jodenhaat en terrorisme verheerlijkt.Palestijnse kinderen worden geïndoctrineerd om te geloven dat zij vanaf hun geboorte slachtoffer zijn van het bestaan van Israël. Het PA-ministerie van Onderwijs heeft onlangs een reusachtige kaart van “Palestina” opgenomen die geheel Israël uitwiste tijdens een evenement op een PA-school.Kinderen worden al jaren geïnterviewd op de tv van de PA herhalen de boodschappen die hen zijn geleerd door de PA en Fatah. De boodschappen luiden dat Israël geen bestaansrecht heeft en dat hun doel – waarvoor zij graag hun leven willen opofferen – de vernietiging van Israël is…

Met deze hersenspoeling van de PA en Fatah wordt de haat van de Palestijnse kinderen tegen Israël ingebed, gerechtvaardigd en blijft een permanente vaste waarde in hun bewustzijn. Niet vanwege de grenzen van Israël en niet vanwege wat Israël doet, maar omdat Israël bestaat.En terwijl de jeugd in Israel op de stranden of in de natuur te vinden is, leven honderdduizenden jongeren in Gaza zich uit op jaarlijks trainingskampen van terreurorganisaties als Hamas 0f Islamitische Jihad. Op die kampen, waarover op Palestijnse sociale media uitgebreid verslag wordt gedaan, leert de Gazaanse jeugd vechten, hoe met wapens om te gaan en strijd te leveren tegen Israel.Niet alleen Hamas en Islamitische Jihad organiseren trainingskampen voor de lokale Gazaanse jeugd. Het van oorsprong marxistisch-leninistische Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) heeft ook haar eigen zomerkampen, waar de jeugd tevens leert om om te gaan met wapens en zich klaar te maken voor de strijd tegen Israel.We zagen deze fascistische en nazi-praktijk (kinderen opleiden voor oorlog) ooit met het ISIS-monster en nu in nazi-Oekraïne…

Arabieren denken net zo over Joden als de socialisten-nazi’s.Deze islamitische terroristen delen snoep uit in het openbaar, na een aanslag, waarbij een Joods meisje in bed de keel is doorgesneden:https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/palestinians-distribute-sweets-after-terrorist-attack-in-ariel-report-583732.De terreur-club Fatah is officieel nationaal-socialistisch en geldt daarom als “gematigd”, maar ook zij verheerlijkt het onthoofden van een joodse baby.Eeuwenlang heeft de hele wereld alleen probleem met de linkse socialistische ideologie, die terug te vinden is in het nazisme, fascisme en communisme.Extreem rechts bestaat niet. Deze beschuldigingen worden door linkse fascisten gebruikt om hun nazi- fascistische en communistische misdaden-ideologie  te verdoezelen. Er zijn alleen mensen en partijen aan de tegenovergestelde kant – dat wil zeggen aan de rechterkant – die deze linkse fascistische, communistische en nazi-socialistische ideologie bekritiseren, die tot nu toe miljoenen levens heeft gekost en zorgen voor de hel op aarde. Helaas steunt de overgrote meerderheid hen nog steeds en geloven ze nog steeds in hun leugens; daarom heerst de hel nog steeds op aarde…

Amnesty’s claim klinkklare onzin met valse beweringen over de weigering van Israël om Palestijnen toe te staan hun “recht op terugkeer” uit te oefenen,maar vluchtelingen hebben geen recht op terugkeer onder internationaal recht. Resolutie 194 van de Algemene Vergadering van de VN niets van dien aard zegt. Het Palestijnse “vluchtelingenprobleem” werd veroorzaakt door de eigen afwijzing door Palestijnse Arabieren van het recht van de Joden op natie in november 1947. Als ze het Verdelingsplan hadden geaccepteerd, zouden er geen Palestijnse vluchtelingen zijn.Het resultaat hiervan was oorlog geïnstigeerd door het Palestijnse leiderschap, onder grootmoefti van Jeruzalem, Husseini (die een bondgenoot van Hitler was en vastbesloten om de Joden te elimineren).Sindsdien heeft het Palestijnse leiderschap een cultuur van haat en terreur gecultiveerd en de Joodse staat werd opgericht in 1948 in het midden van dit conflict.Het leiderschap van Palestijnse Arabieren is sindsdien een ramp voor de Palestijnse bevolking,dankzij ook linkse partijen uit het Westen, die dit islamofascisten in Gaza al jaren helpen…

Als Palestijnse Arabieren de wapens neerleggen is het morgen vrede, als Israël de wapens neerlegt wordt het Joodse volk direct uitgemoord.Het symbool van de Palestijnse terroristische strijd was de terrorist Yasser Arafat, die in Caïro geboren werd en wiens foto Sigrid Kaag (lid van de Nederlandse partij D66)  nog steeds in de woonkamer bewaart en die dit terrorisme jarenlang heeft gefinancierd – met ons belastinggeld.Sinds 2007 werden tientallen miljoenen euro’s overgemaakt aan de Union of Agricultural Workers Committee (UAWC). Dit is een instantie die officieel hulp bood aan Palestijnse boeren(het was gewoon een masker om geld te krijgen), maar tegelijkertijd – zo is nu ook uit Nederlands onderzoek gebleken – was geïnfiltreerd door het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, een organisatie op de zwarte lijst van terreurorganisaties. Medewerkers en bestuursleden van UAWC waren actief in het Volksfront.Deze fascistische nazi-organisatie heeft onlangs een bomaanslag gepleegd,waarbij de Joodse Rina Schnerb (19) om het leven kwam. Haar vader rabbijn Eitan Schnerb en haar broer raakten ernstig gewond.Gaza is doodgewoon één grote geldhark voor linkse doeleinden en terreur-adepten…

De miljarden dollars en euro’s die daar in Gaza al jaren aankomen, gaan naar islamofascisten, die in zeer dure villa’s en wijken wonen, terwijl de mensen van Gaza honger lijden. Het pamperen van Palestijnse Arabieren door het geven van geld, dus ook de  financiering van de Palestijnse Autoriteit en van VN-projecten in Gaza, staat juist het bereiken van daadwerkelijke resultaten in het vredesproces in het Midden-Oosten in de weg. De cyclus betalen-bouwen-bombarderen, waarover andere woordvoerders spraken, is heel makkelijk te doorbreken: stop met betalen. Dan kan er namelijk niet gebouwd worden en valt er ook niets te bombarderen.Een goede oplossing voor deze hele situatie is als het Palestijnse volk zichzelf zou bevrijden van die verschrikkelijk slechte leiding die het al sinds 1949 uitzuigt, onderdrukt, steeds opnieuw in oorlogen stort en steeds opnieuw aanzet tot terrorisme. Als dit er allemaal niet zou zijn geweest, waren de Palestijnen nu net zo welvarend geweest als de bevolking van Israël… 

Linkse criminele media berichten al jaren voortdurend de leugen dat “Palestijnen” altijd in het gebied hebben gewoond en dat de komst van Joden een invasie was van het land waartoe zij behoorden. Een Palestijnse staat bestond niet in de Oudheid, noch in de Middeleeuwen, en ook niet in de moderne tijd. Dit is een evidente waarheid.Eeuwenlang was dat gebied(60%) één dorre droogte-woestijn en was er geen Arabier die daar ook maar wilde wonen. Totdat met de komst van de Joodse kibboetsen na de Eerste Wereldoorlog het gebied opeens vruchtbaar begon te worden. Toen kwamen er ook Arabieren uit de omgeving, die zagen hoe vruchtbaar het werd en die kwamen op dat land af. Zij gingen zich daar ook vestigen.De zogenaamde minister van Binnenlandse Zaken van Hamas, Fathi Hammad, vertelde in 2014 dat de helft van zijn familie Egyptisch is. ‘Dat zijn wij allemaal. Meer dan dertig families in de Gazastrook heten Al-Masri. Dat is Egyptisch. De helft van de Palestijnen is Egyptisch, de andere helft is Saoedisch,’ aldus Fathi Mammad.Arafat kwam ook uit Egypte.Israël veroverde de betwiste gebieden (Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem) in 1967 op Jordanië. Pas daarna begonnen de Arabieren, die in die gebieden woonden, zich te identificeren als een deel van het Palestijnse volk.En het is opmerkelijk dat dat niet gebeurde toen die gebieden tussen 1948 en 1967 werden bezet door Jordanië. Jerusalem en Israël staat vol met Joodse bouwwerken en tempels,er zijn nooit Palestijnse archeologische vondsten gedaan in Israël…

Terrorist Yasser Arafat (1929-2004) is de uitvinder van de Palestijnse soevereine staat en van het Palestijnse volk. Israël is derhalve een ‘entiteit’ in strijd met de sharia op islamitisch grondgebied.Er zijn talloze jihadistische groepen opgericht om volgens de regels van de sharia (islamitische wet) een eind te maken aan de Joodse staat: op islamitisch grondgebied mag immers nooit en te nimmer een niet-moslimstaat worden opgericht.Dat is de werkelijke reden waarom Arafat in 2000 niet akkoord kon gaan met een definitieve vredesovereenkomst.Had Arafat destijds definitief vrede gesloten met Israël, dan zou hij in alle islamitische uithoeken van de wereld als een kafir (ongelovige) en verrader te boek komen te staan.De wereld moet de islam  officieel verklaren als de grootste bedreiging voor de mensheid!De islam is een georganiseerde misdaad tegen de mensheid,die al 1400 jaar duurt.De historie van de islam is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting.Doden, moorden, terrorisme en bloedvergieten zijn de DNA codes van de islam.De islam is geen godsdienst, maar een sociaal politieke totalitaire ideologie, vermomt als godsdienst, die net als het nazisme en het communisme absoluut, antidemocratisch, crimineel en gewelddadig.

Zij is het zoveelste voorbeeld van het walgelijke politieke klimaat in Nederland.Kaag houdt niet van Nederland, zij geeft de soevereiniteit van Nederland weg aan de EUSSR en WEF.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Zolang Palestijnse Arabieren in de greep van islamofascisme en de linkse kerk zijn, komt er geen vrede met Israël

  1. Pingback: Zolang Palestijnse Arabieren in de greep van islamofascisme en de linkse kerk zijn, komt er geen vrede met Israël | E.J. Bron

  2. bertvanvlissingen says:

    Helemaal mee eens, goed beschreven!

    Liked by 1 person

  3. Ik volg al paar maanden je blog en moet zeggen dat ik onder de indruk ben over de aantal dingen die je weet. Het zijn allemaal actuele thema’s, maar jij weet alles perfect uit te leggen. Je verricht altijd goed werk, ga zo door!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s