Met dank aan Mark Rutte,Nederland bestaat straks gewoon niet meer

De regeringen onder leiding van Mark Rutte al jaren verraadt Nederland,die verworden is tot een overvol land met open grenzen, waar criminelen, de mocromaffia en het straattuig vrij spel hebben en de gewone Nederlander in de steek is gelaten.Verblind door hun eigen idealen en dronken van macht drukken zij de burgers nog verder de armoede in.Het Nederland van Mark Rutte exporteert ondertussen meer coke en xtc dan bloemen.Drugskartels hebben een hogere omzet dan de begrotingen van Justitie en Defensie bij elkaar.In het buitenland staat Nederland niet meer bekend als tulpenland, maar als narcostaat. In de afgelopen decennia zijn onder het bewind van de VVD zijn de grenzen wagenwijd open voor islamitische immigratie vanuit Afrika en het Midden-Oosten.Onder het toeziend oog en met goedkeuring van VVD, CDA, D66, CU, GroenLinks, PvdA en SP,worden kansloze migranten verwelkomd in Nederland.Migranten die niets met de Nederlandse samenleving, haar cultuur, vrijheid en bewoners te maken willen hebben…

Miljoenen economische vluchtelingen rammelen al jaren aan de poorten van Europa. Deze enorme ongecontroleerde migrantenstroom ontwricht niet alleen financieel en maatschappelijk de westerse samenleving, maar heeft ook terroristen in zijn kielzog. Die hebben als doel zo veel mogelijk chaos te creëren in het vrije Westen. Zij worden opgevangen in azc’s waar zij hun terroristische activiteiten al starten: het treiteren en mishandelen van christenen, homoseksuelen en andere zwakkeren.In plaats van dat men deze terroristen direct uitzet, wordt er in de Tweede Kamer een motie aangenomen met het verzoek aan de regering om invulling te geven aan aparte, veilige opvang voor lhbt’s, christenen en andere kwetsbare individuen. Dat is de wereld op zijn kop.De Nederlandse politiek vond het ‘vanzelfsprekend’ dat er moskeeën kwamen, net zo vanzelfsprekend als dat vrouwen kort gehouden werden, die hoofddoek het straatbeeld veroverde en nog erger: dat de islam haar entree deed in het Parlement.In de vrije samenleving hoort dit teken van islamitisch fascisme niet thuis.Ondertussen zijn en worden er in Nederland honderden islamitische organisaties opgericht, vaak gesubsidieerd met belastinggeld. Meestal begint zo’n organisatie als een culturele stichting, die uitgroeit tot een moskee. Rond de moskee vormt zich een islamitische gemeenschap die steeds meer haar islamitische stempel drukt op de wijk. Autochtonen trekken weg, buurtvaders vervangen de politie en de azan schalt door de wijk. Zo wordt de enclave gevormd: een Gazastrook in wording…

Deze enclaves ontwikkelen zich tot een uitvalsbasis van islamitische terreur, waar aanslagen worden beraamd en terroristen worden verborgen. Dit werd al pijnlijk duidelijk in de Brusselse wijk Molenbeek.Ook in de rest van West-Europa zijn er ontelbaar van deze enclaves, waar de autoriteiten nauwelijks gezag hebben. Nederland kende de afgelopen decennia een stelselmatig veel te hoge instroom van kansarme immigranten en asielzoekers uit niet-Westerse landen. Dat heeft enorme impact op onze samenleving. Het zet onze welvaart onder druk, holt onze verzorgingsstaat uit, leidt tot verloedering van ons onderwijs, tot onveiligheid op straat en het ondermijnt onze culturele identiteit. Voortzetting van dit beleid zou ertoe leiden dat in 2050 tot 40% procent van de Nederlandse bevolking allochtoon is. De kosten van dit beleid zijn astronomisch: over 1995-2019 gemiddeld ca. € 19 miljard per jaar. Totaal € 469 miljard. Immigratie uit niet-westerse regio’s (Afrika, Midden-Oosten) kost Nederland gemiddeld € 400.000 tot € 600.000 per immigrant.En meer dan de helft van alle bijstandsuitkeringen in Nederland op dit moment gaat naar niet-westerse allochtonen en asielzoekers zorgen door het hele land voor bedreigingen, geweld en overlast.Dat is geld van de belastingbetaler dat we hadden kunnen besteden aan onderwijs, aan zorg, aan belastingverlaging, aan pensioenen, aan extra wegen of aan extra politie. Als we de grenzen eerder hadden gesloten, hadden we ons ook bergen homohaat, vrouwenbesnijdenis, antisemitisme, straatterreur, eerwraak, discriminatie en terreuraanslagen kunnen besparen, in heel Nederland en Europa…

De grote meerderheid van de Europese bevolking wil die massa immigratie niet, maar het wordt ons door een handje vol linkse partijen die het voor het zeggen opgelegd.De instituties van Nederland – de media, de rechterlijke macht, de universiteiten, de hoge ambtenarij, maar ook de kunstwereld, de mediawereld en ook de kerkelijke wereld et cetera – worden alle beheerst door links-liberale mensen. Het zijn de plekken waar D66 en GroenLinks intens zijn oververte genwoordigd. Bij die instituties ligt de macht.Zij delen de lakens uit. Daarom hebben we massa-immigratie en Nederlandse soevereiniteit wordt overgedragen aan Brussel.Nederland is vol, ten dele overvol, zei koningin Juliana in haar laatste Troonrede van 1979. Nederland had toen bijna 14 miljoen inwoners. Inmiddels zijn dat er bijna 18 miljoen en is Nederland overvol, propvol, volgepropt met vreemdelingen die hier niets te zoeken hebben maar wel alles gratis krijgen, die onze verzorgingsstaat leegvreten. Meer dan de helft van alle bijstandsuitkeringen in Nederland op dit moment gaat naar niet-westerse allochtonen en asielzoekers zorgen door het hele land voor bedreigingen, geweld en overlast. De media zijn zich volledig gaan gedragen als onderdeel van de links-liberale elite.Ze hebben zich nadrukkelijk bekeerd tot diversiteit, inclusie, kosmopolitisme, klimaatsocialisme en gendergewauwel…

Migratie is een onderdeel van de jihad.De soenna, de biografie van Mohammed, die op onmiskenbare wijze de moslim leert hoe te migreren naar andere landen om de jihad uit te voeren.Mohammed voerde 13 jaar jihad in Mekka en dat leverde hem slechts 150 aanhangers op. In Medina voerde hij tot zijn dood veel oorlogen: geheel Saoedi-Arabië werd 100% islam. In de Medinase context betekent de jihad ‘heilige oorlog’ (98 % van de teksten). De Hadith vermeldt 1500 uitspraken over deze jihad waarin vijf soorten te onderscheiden zijn. Het gaat om de ‘heilige’ oorlog tegen de kafirs en de 100% overname van alle landen. Migratie is daarvan een onderdeel en dat wordt tegenwoordig ingezet door middel van ‘vluchtelingen’.Denk maar aan Turkije waar volgens de Bijbel veel christelijke gemeenten waren.De islam zal niet rusten, voordat het gehele land onder de sharia zal vallen.Er is echter geen verschil tussen een radicale en een zgn. gematigde islam,die niet zal rusten, voordat het gehele land onder de sharia zal vallen… 

De wereld wordt al 1400 jaar geteisterd door terroristische aanslagen. Alleen al vanaf 11 september 2001 gaat het om 10.000 terroristische aanslagen, waarbij honderdduizenden doden en gewonden zijn gevallen, dit alles gedreven door wat sommigen de religie van de vrede noemen. Ik heb het over de veroveringsideologie de islam. Sigrid Kaag (D66) financiert al jaren terroristen.Nederland doneert al jarenlang miljoenen euro’s aan minstens zeven omstreden Palestijnse organisaties,die geld doorsluizen naar groeperingen die terroristische acties uitvoeren tegen Israël.Nederland financiert UAWC, een Palestijnse organisatie die in 2019 betrokken bleek te zijn bij de brute moord op de 17-jarige Rina Shnerb uit Israël.Haar vader en haar 19-jarige broer raakten zwaar gewond bij de aanslag. Later bleek dat twee terroristen die bij de aanslag betrokken waren op de loonlijst stonden van een Palestijnse boerenorganisatie, waar Kaag subsidie aan gaf namens Nederland. Concreet betekent dit dat de twee terroristen deels betaald werden al jaren met Nederlands geld.Nederland steunde ook terroristische bewegingen in Syrië. Ahrar al-Sham was één van de grootste gewapende jihadistische strijdgroepen in Syrië met als doel de vestiging van een islamitische staat. Deze terroristische organisatie staat bij mensenrechtenorganisaties bekend als groepering die oorlogsmisdaden en misdaden tegen de burgerbevolking heeft gepleegd…

Mark Rutte had ook in zijn partij de terrorist Soumaya Sahla, die adviseur was van de VVD.Ze is een veroordeelde terrorist, iemand die drie jaar in de gevangenis heeft gezeten, omdat zij nota bene lid was van de Hofstadgroep, die Theo van Gogh heeft vermoord en Wilders wilde vermoorden.Ze blijven Nederland islamiseren.En als we het tij nu niet keren,worden we straks een vreemde in eigen stad, in eigen land. Dan wacht ons een onheilspellend lot. Dan wordt Nederland, net als die achterlijke islamitische zandbaklanden, de hel op aarde.Doe die grenzen dicht en stop nou met importeren van al die culturen die zich niet willen aanpassen.Nederland heeft behoefte aan echt leiderschap, aan politici die opstaan tegen de politieke correctheid, tegen die verrotte oude machtspolitiek en de islamisering van Nederland, aan politici die het juk van die nieuwe “DDR”, de Democratische Republiek Rutte, van zich afwerpen in plaats van omhelzen, aan politici die opkomen voor de gewone man en vrouw, niet voor hun baantje of de macht.Dus, laten we deze afschuwelijke poppenkast in de Twede Kamer stoppen.

De EU(SSR) heeft illegale immigratiestromen niet meer in de hand, dus gaat zij die maar legaliseren, alsof je dan van het probleem af bent. Ja, op papier ben je er dan vanaf, maar de praktijk is weerbarstiger. Heb je daar commentaar op, dan word je weggezet als racist, fascist of extreemrechts.De opkomst van woke is in dezen een aanjager en een killer van de vrijheid van meningsuiting. Woke duldt geen tegenspraak en streeft een collectivistische heilstaat na, net als de EU(SSR).https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/30/bijna-120-duizend-inwoners-erbij-in-eerste-helft-2022

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to Met dank aan Mark Rutte,Nederland bestaat straks gewoon niet meer

 1. alert64 says:

  Er wordt in dit artikel misschien wel DE belangrijkste veroorzaker van migratiestromen niet benoemd en behandeld. Namelijk het Militaity Industrial Complex, dat oorlogen nodig heeft voor haar voortbestaan. Toen in 1989 de muur viel en rond 1991 de USSR ophield te bestaan zag dit Complex zich genóódzaakt nieuwe verdienmodellen te creeëren. 9/11 was een megakrachtig signaal om de wereldbevolking over te halen om weer in oorlogen te gaan geloven. Daarna kwam er een afwerk-lijst met de zgn. “Schurkenstaten”, verzonnen door de VS en het Vazalcontinent Europa werd de gewenste kant op gemasseerd en deed MEE ! DAARUIT ontstonden er een gigantische toename van migrantenstromen, waarvan criminelen / criminele organisaties handig misbruik van maakten / maken, en daaronder kunnen we overheden, ngo’s en ander opportunistisch tuig scharen.

  Liked by 1 person

 2. Pingback: Met dank aan Mark Rutte bestaat Nederland straks gewoon niet meer | E.J. Bron

 3. boorzalf says:

  https://m.kla.tv/nl/2015-09-20/6746
  In deze docu/film wordt uit gelegd het doel van de vluchtelingen stroom. Het doel bewust vernietiging van Europa. De VS is hierin de hoofd schuldige. En nu zijn ze ook bezig met Rusland, maar daar komen ze van een koude kermis thuis. Nee, Rusland is geen Libië.

  Liked by 3 people

 4. Pingback: Van Nederland naar Vernederland, hoe onze soevereiniteit bij het grofvuil werd gesodemieterd!!!! – Zorg Dat Je Niet Slaapt

 5. Pingback: Van Nederland naar Vernederland, hoe onze soevereiniteit bij het grofvuil werd gesodemieterd!!!! – HNMDA

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s