Washington en Brussel willen via Oekraïne nazi “Operatie Barbarossa” herhalen

We MOETEN nu de Derde Wereldoorlog STOPPEN,die Washington en Brussel willen starten in Oekraïne!De Amerikaanse regering en haar door de VS gedomineerde imperialistische NAVO-alliantie zijn verantwoordelijk voor voltrekkende ramp in Oekraïne.Als we objectief naar de huidige situatie kijken, volgt het scenario van de Russisch-Oekraïense crisis het pad dat is uitgestippeld door de “regisseur”: de Verenigde Staten,die probeert zich krampachtig vast te houden aan zijn mondiale fascistische hegemonie,zoals Hitler dat ook wilde. Het mondiale leiderschap van de VS en zijn ondergeschikte bondgenoten moet worden hersteld. Maar de wereld is veranderd.Vandaar de confrontatie met met Rusland in Oekraïne.Volgens voormalig topdiplomaat Chas Freeman “is het establishment in de VS niet uit op een snelle vrede in Oekraïne, maar wil het integendeel de oorlog rekken, met als doel Rusland zoveel mogelijk schade toe te brengen.”…

Oorlogen worden altijd gestreden om andere redenen dan de officiële.Als je de VS of een andere grootmacht bent, dan mag je natuurlijk niet de waarheid aan het volk vertellen. Je mag niet zeggen: ‘Ja, we voeren oorlog voor het geld, voor de winst van oliemaatschappijen of voor de grondstoffen, of wegens strategische knooppunten, enz.’De VS en Europa willen oorlogen of andere conflicten – want een economische blokkade is ook een vorm van oorlog – nooit presenteren als een gevecht tussen twee belangen. Want dan moeten ze gaan spreken over de belangen van de multinationals, en dat zijn niet onze belangen. Dat zijn belangen van de miljardairs, van de Westelijke oligarchie.Het voortduren van de crisis in Oekraïne komt de VS het meest ten goede en daarvan profiteren naast het militair-industriële complex ook de financiële en energiesector…

Met het Amerikaanse mes op de keel heeft Europa zijn Russische leverancier van betaalbare energie de wacht aangezegd, en dat terwijl Rusland de afgelopen drie decennia een betrouwbare partner is geweest.De kersverse Duitse bondskanselier Scholz gaf de Russische Nord Stream 2 gaspijpleiding de doodsteek. Amerikaanse druk op zijn land gaf de doorslag.“Europa kan maximaal zes maanden zonder Russisch goedkoop gas, waarna de Europese economie de negatieve gevolgen van het opgeven van de Russische energiesector sterk zal voelen”, vertelde Alfred Kamer-het hoofd van het IMF-kantoor voor Europa.De echte verliezers van de westerse maatregelen zijn de leden van de Europese Unie die de dwaasheid hadden ze te nemen.Het is duidelijk dat Europa zich door de VS heeft laten mee­slepen in een ondoordacht sanctie­avon­tuur-economische hel.En de klappen vallen niet in de VS, maar in ons eigen continent.Wij Europeanen betalen voor de gevolgen van de sancties. En voor de winsten van de wapenhandelaars in de VS.De koers van de Europeanen doet denken aan het begin van de Tweede Wereldoorlog…

Na een staatsgreep van 2014 door Washington en Brussel wordt het regime in Oekraïne onderworpen aan twee mechanismen van externe controle: het Westen, geleid door de VS en de neonazi’s, die hun nazi-systeem promoten.President Volodymyr Zelenski is niet de man die werd verkozen met een programma dat tot vrede moest leiden. De duif werd havik. Niet omdat hij zoals zoveel regeringsleiders er bij zijn aantreden voor koos zijn programma overboord te gooien, maar omdat hij daartoe gedwongen werd.Zelensky is een marionet. Hij wordt met de dood bedreigd door de leiders van de neonazistische Azov-brigade. Een week na zijn aantreden verklaarde Dmytro Anatoliyovych Yarosh, medeoprichter van de Right Sector al: “Mocht Zelensky Oekraïne verraden, dan verliest hij niet zijn presidentschap, maar zijn leven”.Op 2 november 2021 wordt Dmitryo Yarosh adviseur van de opperbevelhebber van de Oekraïense legers.In hetzelfde jaar vaardigt Zelenski de wet op de inheemse volken van Oekraïne uit. Burgers van Russische afkomst kunnen zich niet langer voor de rechter beroepen op de mensenrechten.De NAVO-propaganda probeert de aanwezigheid van neonazi’s in Oekraïne te minimaliseren door ze te vergelijken met soortgelijke kleine groeperingen in de rest van het Westen. De waarheid is heel anders. De banderisten hebben de afgelopen dertig jaar geleidelijk het land overgenomen, de geschiedenis herschreven, de jeugd opgeleid en alle symbolen van de staat één voor één veranderd.Het regime in Kiev een weg van racisme insloeg, een zeer agressieve en neonazistische richting…

Neonazistische partijen als ‘Svoboda’ en ‘Rechtse Sector’ (als ook voormalige leden van het niet meer bestaande fascistische UNA-UNSO) maken niet alleen deel uit van het Kabinet(in nazi-Duitsland waren er ongeveer 10% nazi’s), maar deze twee belangrijke neo-nazi groeperingen hebben sleutelposities, waardoor zij in de praktijk de controle hebben over de strijdkrachten, de politie, justitie, en de nationale veiligheid.Zij stuurden gewapende nazi-groepen om het Krimparlement te bestormen. De rest weet u – de Krimbewoners verzetten zich daartegen en zij hielden een referendum over onafhankelijkheid, en daarna sloten zij zich aan bij de Russische Federatie.Alle oppositiepartijen worden in de staat verboden, leden van de oppositie gekidnapt, vervolgd, opgesloten en gefolterd, hun familieleden bedreigd, hun banktegoeden standrechtelijk geconfisqueerd. De media werden gesloten of genationaliseerd. Elke vrijheid van meningsuiting is uitgesloten.Dat zijn allemaal feiten die we van westerse criminele media niet te horen krijgen.Die houden het bij het autoritaire Rusland en democratische Oekraïne…

Amerika’s machtselite was niet te vinden voor een kruisvaart tegen nazi-Duitsland.Dat de nazi’s meester bleven op het Europese continent en er overal hun Nieuwe Orde vestigden, liet Washington betrekkelijk koud. Tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen in de herfst van 1940 verzekerde Roosevelt het Amerikaanse volk dat ‘hun boys zeker niet ergens in het buitenland ten oorlog zouden moeten trekken’.De VS waren niet omwille van antifascistische en antinazisentimenten in de oorlog met nazi-Duitsland verwikkeld geraakt.Tijdens de Tweede Wereldoorlog een aantal grote Amerikaanse bedrijven in het geheim zaken met nazi-Duitsland blijven doen.Amerikaanse olietrusts leverden reusachtige hoeveelheden aan de nazi’s. Dat gebeurde niet zelden via neutrale derde landen, zodat de officiële statistieken deze uitvoer niet weerspiegelen.Zonder olie om vliegtuigen en tanks draaiende te houden, was het onmogelijk om oorlog te voeren…

Zonder Rusland had nazi-Duitsland waarschijnlijk geheel Europa in 1940 ingenomen.In Rusland is 80% van de nazi-Wehrmacht vernietigd!Zonder deze overwinning aan het oostfront zou onze bevrijding onmogelijk zijn geweest.Dus laten wij de Russen dankbaar zijn voor hun inzet tijdens deze oorlog.De VS hadden reeds in de jaren 1930 plannen om Japan aan te vallen, zelfs een invasie van Mexico en Canada werd overwogen. Japan was van plan de hegemonische grootmacht aan de Aziatische kant van de Stille Oceaan te worden, delen van China werden bezet, Korea werd bezet. De oorlog met Japan heeft de VS dus gewild, om het ontstaan van Japans imperialisme te verhinderen.De VS zijn daarna niet zelf in de oorlog in Europa gestapt. Het is Hitler die na Pearl Harbour de oorlog verklaarde aan de VS, niet omgekeerd. Zelfs dan hebben de VS nog drie jaar gewacht om voluit te gaan in West-Europa. Dat deden ze pas toen het tij in Europa keerde.In 1938 eerde Adolf Hilter de Amerikaanse autofabrikant Henry Ford voor zijn steun en diensten aan nazi-Duitsland…

Helaas herhaalt de geschiedenis zich!Oorlog in Oekraïne begon in 2015, toen de nazi-regering in Kiev de gewesten in het oosten van het land bombardeerde.Vrouwen en kinderen werden vermoord, scholen vernietigd, het leven werd onmogelijk gemaakt.Zeven jaar lang slachtten nazi-groepen willekeurig inwoners van de Donbass af(met veertienduizend dodelijke slachtoffers tot gevolg en 50.000 gewonden(de meesten bleven permanent gehandicapt).De afgelopen zeven jaar zijn 1 a 2 miljoen Oekraïners naar Rusland gevlucht om daar een veilig nieuw bestaan op te bouwen.Sinds 12 februari 2022 hebben we weer een extreme toename gezien van zware nazi-beschietingen van de Volksrepublieken Lugansk en Donetsk door Oekraïne. De feiten liggen vast in de Daily Reports van de waarnemingsmissie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).Poetin viel Oekraïne binnen om het te denazificeren en de Russen die daar wonen te bevrijden van nazi-terreur.Hij moest ook actie ondernemen tegen de racistische Oekraïense nazi-wet,waar alleen de juiste Oekraïners alle rechten hebben, de rest heeft slechts beperkte rechten.Moskou er niet op uit is de macht in Kiev over te nemen en Oekraïne te bezetten, maar om de NAVO af te weren en het banderisme (de “neonazi’s” volgens de terminologie van het Kremlin) te bestrijden…

Criminele media hebben het altijd over separatisten in Donetsk en Lugansk, maar dat is al acht jaar een leugen. Het referendum ging duidelijk over autonomie binnen Oekraïne, men wilde als het ware een Zwitserse oplossing.In plaats van onmiddellijk militair in te grijpen, probeerden de Russen acht jaar lang de situatie langs diplomatieke weg recht te trekken,maar het was allemaal tevergeefs, want Washington en Brussel willen een wereldoorlog.Als je een oorlog wilt stoppen dan is het simpel: je gaat onderhandelen.Maar de VS en de EU(SSR) voeren druk uit op president Zelensky om niet te onderhandelen.Maakte het Westen zich echt zorgen over Oekraïense burgers, dan had het niet zo hard aangedrongen op NAVO-lidmaatschap voor hun land, had het de Minsk-akkoorden voor Donbas niet gesaboteerd en had het de leden van de fascistische Azov-brigade niet getraind en gefinancierd.Toen de Russische troepen enkele stellingen in Oekraïne innamen, ontdekten zij ook tientallen laboratoria, die betrokken waren bij militaire biologische activiteiten, waarbij geëxperimenteerd werd met zeer gevaarlijke ziekteverwekkers, met een duidelijke aanwijzing dat het hier niet om een gewoon wetenschappelijk experiment ging, maar dat het gericht was op het maken van biologische wapens.Het is een zeer gevaarlijke ontwikkeling…

De oorlog in Oekraïne kan onmiddellijk ophouden indien het land verklaart af te zien van NAVO-lidmaatschap, het Westen die verklaring steunt, NAVO-infrastructuur wordt ontmanteld en Donbas conform Minsk autonomie verkrijgt.Het probleem voor Rusland met Oekraïne is, net als voor andere landen, een militair-strategisch probleem: de Russen voelen zich niet veilig met de NAVO direct tegen zijn grens.Stel je voor dat de Russen raketten installeren in de Canadese steden Montreal en Laval en in Mexico. Dan zou het niet eens een seconde duren voor de VS zouden zeggen dat dit onverdraagbaar is. We zouden een groot conflict riskeren. Maar als ‘wij’ dat doen, dan is dat ok, dan is dat ‘democratie’.Militaire allianties zoals de NAVO  moeten worden ontbonden om vrede en veiligheid op aarde te waarborgen.Geschiedenis van de NAVO gedrenkt in bloed. De militaire alliantie en verschillende van haar lidstaten hebben staatsgrepen helpen initiëren en dictaturen ondersteund. Ze voerden wereldwijd oorlogen en destabiliseerden landen als Algerije, Vietnam, de Balkan-staten, Afghanistan, Irak,Libië,Syrië en nu Oekraïne resulterend in miljoenen onschuldige slachtoffers.Washington vermoordde de Iraakse president Saddam Hoessein en de Libische leider Muamar Kadhafi omdat zij het waagden de dominantie van de dollar in twijfel te trekken.Daarna plunderden ze hun centrale banken.STOP de Derde Wereldoorlog die Washington en Brussel willen beginnen in Oekraïne!

In zijn toespraak tot een bijeenkomst van bedrijfsleiders zei President Biden op 21 maart :‘Dit is het moment waarop de dingen veranderen. Er komt een Nieuwe Wereld Orde en wij moeten die leiden. En we moeten de rest van de vrije wereld verenigen om dat te doen.’ Europese elites hebben de belangen van hun eigen burgers ondergeschikt gemaakt aan die van Washington en Londen(die ooit Hitlers nazisme steunde-https://www.bbc.com/news/uk-33578174),die proberen nu hun heerschappij over Europa te behouden.Zij proberen niet in Oekraïne om het Russische leger militair af te weren, noch om de Russische regering in verlegenheid te brengen, maar om alle sporen van de Russische cultuur in het Westen uit te roeien. En daarnaast proberen ze de Europese Unie te verzwakken en ons continent meegesleurd in de derde wereldoorlog. 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to Washington en Brussel willen via Oekraïne nazi “Operatie Barbarossa” herhalen

  1. Pingback: Washington en Brussel willen via Oekraïne nazi “Operatie Barbarossa” herhalen | E.J. Bron

  2. Uilenman says:

    Goed artikel, dit is juist de echt informatie over de huidige situatie.

    Liked by 1 person

  3. Pingback: Europa het economische slaafje van Amerika, de eigen economie is verneukt dus waarom het huis van een ander niet verneuken… – Zorg Dat Je Niet Slaapt

  4. Pingback: Europa het economische slaafje van Amerika, de eigen economie is verneukt dus waarom het huis van een ander niet verneuken… – HNMDA

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s