De kans op een kernoorlog in Oekraïne neemt toe, en dat is niet de schuld van de Russen, maar van de NAVO-landen

De imperialistische expansie van de NAVO naar Oost-Europa is verantwoordelijk voor het veroorzaken van het conflict in Oekraïne,die kan uitmonden in een nucleaire oorlog.“Rusland zal niet aarzelen gebruik te maken van alle beschikbare middelen, als het in zijn voortbestaan bedreigd wordt”, verklaarde de Russische president Vladimir Poetin.Hij gaf deze waarschuwing af in reactie op verklaringen van hooggeplaatste vertegenwoordigers van NAVO-landen over de “mogelijkheid en toelaatbaarheid” van het gebruik van nucleaire wapens tegen Rusland.De Amerikaanse senator Roger Wicker vertelde al 7 december- 2021 aan presentator Neil Cavuto op Fox News, dat “Amerika een plotselinge nucleaire aanval op Rusland moet uitvoeren.”De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Liz Truss, werd in de aanloop naar haar verkiezing in een televisie-interview van 24 augustus gevraagd of zij de bereidheid had het Britse kernwapenarsenaal in te zetten. Zonder te aarzelen antwoordde zij: “Het is een belangrijke taak van de premier, ik ben ertoe bereid.” Generaal-luitenant Ingo Gerhartz van de Duitse luchtmacht verklaarde op 17 juni op een militair symposium in Kiel: “Voor een geloofwaardige afschrikking moeten we zowel over de middelen als de politieke wil beschikken om de nucleaire dreiging in daden om te zetten.” Deze gekke opmerkingen uit het Westen kregen geen aandacht in de criminele westerse pers…

President van Oekraïne Volodymyr Zelensky wil nu een nucleaire wereldoorlog beginnen! Hij riep het NAVO-pact op om een ​​”preventieve” nucleaire aanval op Rusland uit te voeren om te voorkomen dat het atoomwapens in Oekraïne gebruikt!In de criminele media horen we al een tijdje dat Poetin de hele wereld bedreigt met kernwapens,maar ze vertellen niet dat de NAVO-landen de eersten waren die Rusland begonnen te bedreigen met atoomaanvallen.De VS is het enige land in de wereld dat nucleaire wapens heeft gebruikt. Het heeft twee Japanse steden, Hiroshima en Nagasaki, vernietigd.En sinds 1945 heeft de wereld minstens dertien keer op het punt stond om te worden vernietigd door een atoomoorlog,hetzij door een conflict, hetzij door een misverstand. Vanwege fouten door geautomatiseerde nucleaire defensiesystemen, valse alarmen, achterstallig onderhoud en menselijke fouten. En elke keer ging het op het laatste nippertje goed. Zoals in 1995, toen een Russische early warning radar detecteerde dat er een Amerikaanse raket met een atoombom onderweg was naar Rusland. De Russen hadden enkele minuten om atoomraketten terug te vuren naar Amerika. President Boris Jeltsin activeerde zijn ‘football’ – het apparaat waarmee hij een tegenaanval autoriseerde. Net op het laatste moment kwam het bericht binnen dat het geen Amerikaanse aanval was, maar een Noorse weerballon.Nucleair aangevallen worden betekent dat je in essentie binnen tien minuten wordt vernietigd. Dan kun je net zo goed je tegenstander ook vernietigen voordat die tien minuten voorbij zijn.…

Het is bijna niet te bevatten, maar Europa ligt bezaaid met atoomraketten van Amerika en Rusland, inclusief die in onderzeeërs, die allemaal op zogeheten hair trigger alert staan.Dat betekent dat bij het minste of geringste signaal dat de ene kant atoomwapens afvuurt, de andere kant binnen enkele minuten vergeldt.Het internationaal recht verbiedt bijvoorbeeld de installatie van kernwapens in landen die dergelijke wapens niet bezitten.En waarom zijn er bijvoorbeeld (kernwapens) van de Verenigde Staten in Italië of in Nederland? Het is absoluut een schending van het internationaal recht.Waarom wordt het internationaal recht geschonden en waarom zwijgt iedereen erover?Jarenlang leefden we in vrede onder Trump,maar onder Biden zijn we op weg naar nucleaire vernietiging van de aarde.Dit is de Cuba crisis, maar dan omgekeerd en Biden heeft er op aangestuurd.Biden heeft ervoor gezorgd dat de wereld een kernraketten riskeert die het leven op aarde kan beëindigen.Hij wordt op iedere reis vergezeld door een militair met de lanceercodes voor de kernwapens. Mocht hij dat nodig vinden, dan kan Biden op eigen houtje beslissen om ze in te zetten.Een labiele president als Biden,die lijdt aan dementie is nu een gevaar voor de hele wereld…

“De bedoeling van de aanval op Oekraïne was aanvankelijk: ‘demilitarisering’ en ‘denazificering’ van het land.Buurland Oekraïne was het NAVO-lidmaatschap in het vooruitzicht gesteld, met het risico dat op een dag de VS er raketsystemen zou installeren zoals in Polen en Roemenië is gebeurd. Deze kunnen worden uitgerust met Tomahawk-kruisraketten.En de mogelijkheid dat de VS die zullen gebruiken voor een aanval op Rusland kan niet worden uitgesloten,omdat in documenten van de Amerikaanse overheid wordt gesproken over de mogelijkheid van een preventieve aanval op vijandelijke raketsystemen.Naast Polen en Roemenië zou ook Oekraïne als bruggenhoofd kunnen gaan dienen voor een dergelijke aanval ”,zei Poetin.Rusland wil niet meer worden geconfronteerd in Oekraïne met een beleid van een xenofoob (Russofobe) en oorlogszuchtig regime-na de staatsgreep van 2014, waarin neonazi’s nu een belangrijke rol spelen in regering en leger (Azov bataljons).Over de vreselijke kanker van de fascistische heldencultus rond nazi collaborateurs en massamoordenaars tijdens de Tweede Wereldoorlog en de daaraan gekoppelde racistische russofobie kan gezegd worden dat deze tot op de hoogste posten van de Oekraïense staat, regering en leger zijn doorgedrongen.Dat maakt een groot verschil met andere landen waar ook neonazistische groepjes bestaan, maar dan aan de rand van de maatschappij.En het is voor Rusland levensgevaarlijk als een land waar nazi’s de dienst uitmaken lid wordt van de NAVO en kernwapens krijgt op het grondgebied…

De speciale militaire operatie in Oekraïne is een reactie op de verwerping van de vraag van Rusland om de NAVO niet uit te breiden naar het Oosten.George Kennan (1904-2005), voormalig ambassadeur in de Sovjet-Unie en de belangrijkste 20e -eeuwse Amerikaanse Sovjet- en Rusland deskundige, sprak dertig jaar geleden al, in de jaren negentig, dat er oorlog van zou komen als Oekraïne NAVO-lid zou worden. De “uitbreiding van de NAVO is de meest noodlottige fout in het hele post-Koude-Oorlog tijdperk”.Het uitbreidingsplan van de NAVO is slechts een onderdeel van de algemene en aangekondigde strategie om een ​​monopolaire fascistische wereld te organiseren-met Amerika als de enige supermacht.De NAVO is als een gevaarlijk virus dat zich verspreidt en gedijt door oorlogszucht.We weten dat de NAVO, als ze al een defensief blok was, verworden is tot een agressief blok na bombardementen op wat er nog overbleef van Joegoslavië, de agressie van de meeste van de NAVO-leden tegen Irak, de agressie tegen Libië, waarbij honderdduizenden doden vielen en hele gebieden werden verwoest.De NAVO is een oorlogsmachine die niets dan dood-massamoorden,vernieling en chaos brengt, wat mede mogelijk gemaakt wordt door westerse politici en de westerse criminele mainstream media.Ze breidt zich uit met massavernietigingswapens over heel Europa en andere continenten. Dit vormt een bedreiging voor het leven, de soevereiniteit van volkeren en de wereldvrede.

Poetin deelt al jarenlang zijn zorgen over het gevaar van de kernwapenwedloop die in 2002 opnieuw geopend werd door de regering Bush….Nederland heeft bloed aan de handen, want het stuurt wapens naar de fascistische staat Oekraïne.Mark Rutte is medeplichtig aan Oekraïense oorlogsmisdaden en een landverrader,omdat 90% van Nederland wil geen nucleaire oorlog met Rusland en toch blijft die smeerpijp wapens sturen naar een fascistisch criminele land, waar wij niks mee te maken hebben.Ze praten niet over hoe kunnen we vrede krijgen. Nee ze leveren wapens voor nog meer onschuldige doden!En de criminele media doet ook mee en leiden ons naar een nucleaire oorlog. RUSLAND RIJDT TWEE NUCLEAIRE RAKETTEN EN TANKS VOOR DE AMBASSADE VAN DE V.S. IN MOSKOU; Burgers zingen: “NUKE Washington” nadat de Krim-brug is aangevallen:https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news

Oekraïne is nu een nazi-bolwerk, zoals nazi-Duitsland dat was(klik op de foto om te vergroten)…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to De kans op een kernoorlog in Oekraïne neemt toe, en dat is niet de schuld van de Russen, maar van de NAVO-landen

  1. Pingback: De kans op een kernoorlog in Oekraïne neemt toe, en dat is niet de schuld van de Russen, maar van de NAVO-landen | E.J. Bron

  2. Pingback: De kans op een kernoorlog in Oekraïne neemt toe, en dat is niet de schuld van de Russen, maar van de NAVO-landen – Econamic Global Organizations

  3. Pingback: De kans op een kernoorlog in Oekraïne neemt toe, en dat is niet de schuld van de Russen, maar van de NAVO-landen – Zorg Dat Je Niet Slaapt

  4. Pingback: De kans op een kernoorlog in Oekraïne neemt toe, en dat is niet de schuld van de Russen, maar van de NAVO-landen – HNMDA

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s