Eeuwenlange islamitische onderdrukking van Serviërs in Kosovo en en Metochië is beloond met eigen maffia-shariastaat voor Albanezen

Het drama van Kosovo en Metochië(echte naam van deze provincie):de wieg van Servië wordt in een islamitische enclave veranderd.Deze Servische provincie is altijd deel geweest van Servië en nu wordt helaas opnieuw bezet,dit keer in handen van moslims uit Albanië en de VS.Servië beleefde zijn bloeitijd onder het bewind van hun tsaar Dušan Nemanjić(1308-1355-bron), waardoor het de belangrijkste staat op de Balkan werd. Kosovo en Metochië, het hart van het Servische koninkrijk, kende een proliferatie van kloosters, architectonische schatten, uitgeroepen tot werelderfgoed, waaronder stad Peć, dat symbool staat voor het hoogste gezag van de Servisch-orthodoxe kerk. In die tijd waren de Serviërs de meerderheid in de regio, hoewel er kleine gemeenschappen waren van Grieken, Bulgaren en Duits-Saksen.Voor de Kosovo-slag(1389) en de komst van de Turken in deze gebieden, waren Kosovo-Albanezen niet bekend als inwoners van deze Servische provincie. De Albanezen waren nomaden en trokken vaak met hun kuddes door de bergen in Kosovo en Metochië. Hun huizen waren meestal niet permanent en er zijn daarom geen echt oude Albanese monumenten bekend.Geen enkel Byzantijns, Servisch, Roemeens, Bulgaars of Turks document ondersteunt een Albanese claim…

De historische gebouwen, kloosters en kerken spreken elk voor zich boekdelen over de geschiedenis van Kosovo en Metochië.Alleen al in deze Servische provincie kunt u 1300 oude Servisch orthodoxe kerken en kloosters vinden.De Turkse invasie, die plaatsvond na de val van Constantinopel (het huidige Istanbul), bereikte Kosovo en Metochië aan het eind van de 14e eeuw.Na de Osmaanse verovering van de Balkan trokken veel Albanezen naar Kosovo en Metochië,die verruilden het rooms-katholicisme massaal voor de islam. Tegelijkertijd sloegen veel Serviërs, na verschillende mislukte opstanden tegen een veel sterkere en machtigere tegenstander, op de vlucht in noordelijke richting. Van Servisch-orthodox werd Kosovo en Metochië langzaam Albanees-islamitisch.De Albanese meerderheid in Kosovo en Metochië, zelf het product van de anti-Servische bevolkingspolitiek van Italiaanse fascistische dictator Mussolini,die hield dit deel van de Balkan bezet tijdens de Tweede Wereldoorlog en communistische dictator Tito en van recente Albanese terreur, is er vastbesloten om zich volledig van Servië los te maken.Onder Mussolini hadden de Kosovaarse Albanezen hun groot-Albanië, wat hun de gelegenheid gaf om vele Serven te verdrijven, wier plaats ingenomen werd door inwijkelingen uit Albanië.Communistische dictator Tito moedigde de geboorte van Kosovo-Albanezen aan door de peetvader te worden van elk zevende kind dat in een Kosovo-Albanees gezin werd geboren. Het resultaat van dit demografisch omkeerbeleid was dat in de jaren negentig het percentage Serviërs in de regio daalde tot 10%; in de jaren 2000 brachten de terroristische acties van het UCK(de Kosovaarse Albanese narco-guerrilla) dit cijfer terug tot 8%(meer dan 200.000 Serviërs werden uit hun provincie verdreven)…

De Verenigde Staten die tot halfweg 1998 het UCK nog een “terroristische” organisatie hadden genoemd, gooiden het roer om.Eerst waren het “terroristen”, maar later heeft Washington ze gekocht en herdoopt tot “vrijheidsstrijders”.Oorlogen beginnen niet met bommen, maar met (media)leugens.Er was nooit een genocide gepleegd in Kosovo en Metochië tegen Albanezen.De Navo loog ook over etnische zuiveringen over massamoorden en over massagraven in Kosovo en Metochië, waarvoor de Serviërs de schuld zouden zijn.De Amerikaanse minister van Defensie Cohen beweerde, dat er in Kosovo waarschijnlijk 100 duizend doden waren gevallen.Na de oorlog, staat de teller op minder dan drieduizend doden, een cijfer dat zowel de slachtoffers aan Servische zijde omvat, als de Albanezen die tijdens de oorlog omkwamen en het werd ook bevestigd op het Tribunaal in Den Haag.Voor de criminele interventie van de NAVO,er volgden talrijke aanslagen op Serviërs,vredelievende Albanezen en systematische verbranding, plundering en vernietiging van Servische kloosters door terroristische UCK.Hashim Thaci, de Kosovaarse eerste minister, was vroeger politiek leider van de UCK,werd beschuldigd van handel in menselijke organen.Hij en zijn organisatie UCK vermoordden Serviërs om hun organen te verkopen.Over Kosovo en Metochië is de ex-CIA-agent Robert Baer duidelijk:“Kosovo is om twee redenen ingenomen. Ten eerste vanwege de natuurlijke hulpbronnen en ten tweede omdat Kosovo een legerbasis van de NAVO is. In het hart van Europa is het de grootste legerbasis(Camp Bondsteel).”Na 1999 bouwden de VS in Kosovo en Metochië de legerbasis ‘Camp Bondsteel’.Dat blijkt zowat de belangrijkste strategische doelstelling van de VS in hun oorlog tegen Servië…

Met de oude en onfeilbare tactiek van “verdeel en heers” waren de strategen van het Pentagon niet ongevoelig voor het uitbreken van conflicten in het meest gevoelige gebied van ons continent waar de invloedzones van de Europese mogendheden elkaar kruisen : Slovenië-Kroatië (Duitse invloed) ; Servië-Bulgarije-Macedonië (Russische invloed), naast de traditionele Frans-Servische vriendschap. Wat een punt van vereniging tussen Europese landen had kunnen zijn, werd een punt van oorlogszuchtige confrontatie.Washington introduceerde een element dat de regio volledig zou destabiliseren: het politieke islamisme. Hoewel de islam in de regio bestond als godsdienst, was het de steun van de VS die het in een politiek-ideologisch element veranderde. De VS hebben het islamisme op dezelfde manier gebruikt als in Tsjetsjenië tegen Rusland en via Marokko tegen Spanje. Deze actie van het Pentagon vertaalde zich in steun voor de oprichting van de eerste islamitisch geïnspireerde moslimstaat in Europa: Bosnië-Herzegovina; en later in duidelijke steun voor de afscheiding van Kosovo van Servië, en de opneming ervan in Groot-Albanië, als de tweede moslimstaat op Europese bodem (het communistische Albanië had een islamitische meerderheid, maar kon nauwelijks een moslimstaat worden genoemd)…

De situatie in de gestolen Servische provincie Kosovo en Metochië bevindt zich nu weer in 2022 op de rand van een gewapend conflict.Het Servische leger bevindt zich nu in verhoogde staat van paraatheid.In Kosovo en Metochia waren er schoten en explosies en werden wegblokkades opgetrokken.Enkele honderden Kosovaarse Serviërs trokken op 10 december 2022 in het noorden van Kosovo en Metochia wegblokkades op om te protesteren tegen de arrestatie van tientallen onschuldige Servische burgers, die daar al jaren in getto’s wonen.Als u de hel op aarde wilt zien, kunt u die zien nu in gestolen Kosovo en Metochië, in de Servische enclaves-getto’s.In deze gestolen Servische provincie leven etnische minderheden, met name Serven, in een maatschappelijk isolement,waarin permanent terreur heerst tegen Serviërs.Prikkeldraad, wegversperringen en rondrijdende pantserwagens geven de enclaves het aanzien van een getto. Saudi-Arabië en Turkije zijn druk bezig om de sharia voet op Kosovaarse grond te krijgen-kalifaat vestigen op de Balkan.De afgelopen vijftien jaar is het aantal moskeeën praktisch verdubbeld en zijn bestaande moskeeën flink opgeknapt,terwijl tussendoor nog een honderdtal kerken en kloosters werden geplunderd en afgebrand.De hele provincie is de laatste jaren van karakter veranderd en wordt langzaam een Sharia-staat, waar sluiers,burqa’s en islamitische baarden bepalen in toenemende mate het straatbeeld.Arabische en Turkse inmenging maakt van Kosovo en Metochië kweekvijver jihadisten(jihad-made-in-kosovo).De tragedie van Kosovo en Metochië heeft zich herhaalt in heel West-Europa.In diverse steden in West-Europa, hele wijken tot ‘sharia’-gebied worden verklaard.De autochtone bevolking daar wordt er verdreven.Europa groeit snel toe naar Eurabië!

(Video: Servisch klooster(op het Werelderfgoedlijst van UNESCO) in de stad Peć)…

De Serviërs hebben de slag om Kosovo(slag bij het Merelveld-1389) gewonnen, niet de Turken, die toen uit Kosovo en Metochië vluchtten. Behalve de dood van de beide heersers is het beslissende moment voor het analyseren van de uitkomst van de Kosovo(Merelveld)-strijd de plotselinge en snelle terugtrekking van het Turkse leger in de stad Erdine (gelegen In het Europese deel van Turkije). Dit gebeurde de volgende ochtend, nadat de strijd was geëindigd. Dit is, als we de militaire strategie interpreteren, een heel duidelijk teken van een nederlaag. In de geschiedenis van oorlogen is het nog nooit voorgekomen dat de winnaar wegliep van het slagveld, maar het Turkse leger rende weg uit Kosovo en Metochië. Twee van de drie Ottomaanse bevelhebbers sneuvelden en ook de Servische prins Lazar Hrebeljanović. De sultan van het Ottomaanse rijk zelf, Murat I, werd gedood, evenals zijn zoon Yakub. De volgende dag verliet Bayazit het slagveld met de resterende troepen en keerde terug naar Klein-Azië…

Voor de slag om Kosovo en Metochië kwam prins Lazar verschillende keren in conflict met de Turken. Er werden verschillende veldslagen met de Turken uitgevochten in 1388, die allemaal eindigden in hun nederlaag. De Slag om Dubravnica bij Paraćin (1381), eindigde in een Turkse nederlaag, de Slag bij Pločnik in Toplica (1386) eindigde in een Turkse nederlaag, de Slag bij Bileća (1388) eindigde in een Turkse nederlaag. Servië werd pas 70 jaar na het Merelveld slag bezet! Misschien wel het sterkste argument dat het Servische en christelijke leger in Kosovo en Metochië het Merelveld slag heeft gewonnen, is te zien in documenten afkomstig van deelnemers aan de strijd zelf. Het bewijs is ook een brief van de Bosnische koning Tvrtko I Kotromanić (wiens leger aan de strijd deelnam), op basis waarvan duidelijk wordt dat de Serviërs een overwinning behaalden op de Turken. Toen luidden alle kerkklokken in Europa ter ere van de christelijke overwinning op de islamitische Ottomaanse Turken!“De geschiedenis is een hoop leugens waarover iedereen het eens is”,zei ooit Napoleon Bonaparte.“Echte waarheden zijn moeilijk te vinden in de geschiedenis”, vertrouwde Napoleon in 1816 in zijn ballingsoord Sint-Helena aan zijn biograaf…

De slag in Kosovo en Metochië is de enige veldslag in de wereldgeschiedenis, waarbij de leider(prins Lazar en de Servische adel) van een land en zijn elite deelnamen aan een gewapend conflict.Volgens de Servische traditie verkozen prins Lazar en de Servische adel-die deelnamen aan de strijd,sterven liever dan zich tot het moslimideologie te bekeren; Zij gaven de voorkeur aan de dood in vrijheid boven onderwerping en dienstbaarheid.De Albanezen gebruiken het woord Metohia expres niet als de volledige naam -van deze Servische provincie-, omdat dat woord betekent: Land van de kerk,die nu nog steeds eigenaar is van grote deel van Kosovo en Metohia.Voor de Serviërs is Kosovo en Metochia niet alleen een geografisch gebied, het is een metafysisch gebied waaraan de Serviërs zich na meer dan zeshonderd jaar verbonden voelen door een eed die de cultus van de helden verkondigt en het mysterie van de dood en wederopstanding van de Servische natie belichaamt.

Het klooster Visoki Dečani(op het Werelderfgoedlijst van UNESCO) werd in 1327 gesticht door koning Stefan Uroš III Dečanski. De kerk van het klooster is de grootste middeleeuwse kerk op de Balkan…

Servische klooster Gračanica(op het Werelderfgoedlijst van UNESCO), werd gesticht door koning Stefan Uroš II Milutin in 1321 en het is 350 jaar ouder dan Amerika.Hier in deze klooster werd de eerste straatverlichting ter wereld gemaakt!Tijdens de ontdekking van een satellietsignaal in 1962 besloten de landen van Europa om groeten uit te spreken en een satellietsignaal (met het Servische fresco van de Witte Engel-Witte-Engel fresco) naar Noord-Amerika te sturen met lof voor vrede, hoop en steun. Dit was het eerste satellietsignaal dat in de geschiedenis tussen de twee continenten werd geregistreerd. Fresco White Angel(geschilderd in de 13e eeuw) is een van de beroemdste kunstwerken uit Servië,die wordt beschouwd als een van de beste representaties van de Europese middeleeuwse religieuze kunst.Later werd het fresco van de Witte Engel opnieuw uitgekozen voor de boodschap die het draagt om naar de ruimte te worden gestuurd in de hoop de communicatie met de aliens tot stand te brengen. Een symbool van vrede en hoop om de mensheid te vertegenwoordigen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Eeuwenlange islamitische onderdrukking van Serviërs in Kosovo en en Metochië is beloond met eigen maffia-shariastaat voor Albanezen

  1. Pingback: Eeuwenlange islamitische onderdrukking van Serviërs in Kosovo en Metochië is beloond met eigen maffia-shariastaat voor Albanezen | E.J. Bron

  2. Gienekehado St. says:

    Dank voor het plaatsen. Interessant artikel over ook een interessant gebied, historie!!

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s