Multiculturalisme-ideologen West-Europa in de chaos en verwoesting storten

Twee keer stond de islam voor de deur van het christelijke West-Europa.Twee keer ging het net goed.Na 14 eeuwen durende vergeefse aanvalsoorlogen tegen Europa,wil de islam Europa dit keer niet veroveren met het kromzwaard, maar via demografische groei,via bekering en missionering en via immigratie.In de jaren ’60 waren er enkele honderdduizenden moslims in West-Europa. Ondertussen zijn ze in West-Europa al met zo’n 30 miljoen,die zullen West-Europa binnen een paar decennia in een islamitisch kalifaat veranderen…In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke kristelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid te veranderen. In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.In Nederland en België is bijna 10% allochtoon maar er zitten 25 tot 30% in bestuursfuncties. Als ze de 51 % bereikt hebben kunnen met behulp van onze democratische wetten beginnen met hun wil op te leggen. …

De regeringen in West-Europa, die zoveel miljoenen moslims binnen hebben gelaten, hebben zich nooit voldoende in de Islam verdiept of hebben onvoldoende onderkend dat het niet zozeer gaat om een (vredelievende) religie, maar om een (oorlogs)doctrine die in zijn diepste wezen vijandig staat tegenover alles wat zich niet aan de eigen doctrine onderwerpt (islam = onderwerping).Juichend haalden ze een ‘godsdienst’ binnen, die predikt dat wij allemaal moeten worden vernietigd.De Islam kan zich door de fundamenten van haar leer niet aanpassen aan een democratie.In de Westerse democratie is de overheid zich gericht naar de wil van het volk, terwijl bij de moslim-democratie zowel de overheid als het volk zich richt op de wil van Allah.Alleen Allah decreteert en niet het volk. Het volk moet zich onderwerpen aan de Islam.En deze ideologie kan niet worden hervormd. Omdat Mohammed en de Koran kunnen niet worden hervormd!…

Onze beschavingskracht dreigt verloren te raken.Door politieke waan en ideologie is duizend jaar ploeteren en lijden en opbouwen in een halve eeuw weggeven aan mensen uit vreemde streken, die hier nooit iets mee hebben gehad en ons zelfs minachten of haten…Er ontstaan in het uiterste geval groepen die weinig betrokkenheid tonen bij Nederland,die ronduit vijandig staan tegenover Nederland, terwijl men wel hier woont.De democratische rechtsstaat wordt als een afgodendienst gezien omdat mensen zich als wetgever opstellen, terwijl Allah in hun ogen de enige wetgever is… Een aanzienlijk deel van de Turken heeft in de afgelopen manden laten zien waar hun hart en ziel daadwerkelijk ligt: in Turkije. Hier gebruik ik het begrip Nederturken niet, omdat ze zich vooral als Turk, en niet als Nederlander hebben gedragen.Regelmatig werd de Turkse gemeenschap juist als een goed voorbeeld van integratie genoemd. Maar als puntje bij paaltje komt, blijkt dat een flinke groep Turken bereid is om voor zijn echte vaderland, namelijk Turkije, achter een tiran te staan…Van multiculturaliteit, zoals door velen gedroomd, is daar geen sprake.We leven gewoon naast elkaar heen.En als wij kijken in 1400 jaar islamitische geschiedenis, dan zien wij dat de islam nergens integreert. De islam wil slechts onderwerpen.De geschiedenis geen gevallen vermeldt, waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is!De Koran is heel duidelijk; ”Sluit met de joden en christenen geen overeenkomst, want wanneer je dat doet, word je een van hen.”(Koran 3: 28)….

Decennia van miljarden pompen in de integratie van de moslims is een fiasco geworden.Integratie op scholen is een drama.Onderwerpen als homoseksualiteit, seksuele voorlichting, religie, zwarte piet, IS en Turkije worden in een van de zeven basis en middelbare scholen in de steden al niet eens meer besproken uit angst voor minderheden.Veel Islamitische leerlingen doen niet mee aan kerstvieringen, vaders geven geen hand aan juffen en allochtone en autochtone leerlingen spelen niet meer met elkaar.In het basisonderwijs in de grote steden zegt meer dan 50% dat culturen steeds verder van elkaar afzonderen. In het voortgezet onderwijs is dat al 70%.Dit dramatische beeld komt uit het DUO Onderwijsonderzoek waarvoor 2200 schoolleiders en leraren in het basis en voortgezet onderwijs zijn ondervraagd.Integratie moslims is in geen enkel land in West-Europa gelukt…

De ‘sluipende islamisering’ is in volle gang.We stevenen af op het einde van de Europese en Nederlandse samenleving zoals we die nu nog kennen.Onze open, vrije en tolerante cultuur, uniek in de wereld en in de geschiedenis, blijkt een vogel voor de islamitische kat.’Europa is Europa niet meer, maar Eurabië, een kolonie van de Islam’, schreef Oriana Fallaci …Wij de inwoners van Europa kijken lijdzaam toe, hoe inwoners van andere continenten onze straten en steden tot de hunne maken. Elk jaar wordt Nederland een beetje minder Nederland.Nu al barst het in Nederland van Sharia wijken/getto’s/, waar niet-westerse allochtonen veruit in de meerderheid zijn. Laat ik een paar voorbeelden noemen: Den Haag, de Schilderswijk: 85%. Transvaal: 78%. Rotterdam, de wijk Feijenoord: 58%. Delfshaven: 58%. Amsterdam, Nieuw-West: 51%. Zaandam, Poelenburg: 61%. De wijk Nieuwland in Schiedam: 55%. Oosterwei in Gouda: 55%. Kanaleneiland, Utrecht: 68%. …enz, enz…Enclaves die zich als eerste vormen in probleem wijken, waar de moskee het middelpunt vormt. En waarvan uit het verderfelijke Westen nog verder ondermijnd kan worden….

Heel Europa lijdt onder de Islam en het wordt steeds erger! Ons continent is een slagveld, een oorlogsgebied geworden: aanslag na aanslag, bijna iedere week inmiddels, doden, gewonden, onschuldige mensen die worden vermoord, opgeblazen met spijkerbommen, platgereden door vrachtwagens, kalasjnikovs. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Het is verschrikkelijk!Daar waar de islam niet heerst, is het “dar al-harb” (het huis van de oorlog).En er zullen nieuwe aanslagen komen…De Islam is altijd gewelddadig geweest en vindt daarvoor voldoende motivatie in talloze teksten in de Koran en in het voorbeeld van de profeet. Mohammed zelf leidde de eerste jihadoorlogen. Zo werden in korte tijd heel het christelijke Midden-Oosten, heel christelijk Noord-Afrika en heel christelijk Klein-Azië veroverd en geïslamiseerd…

In landen waar de islam een minderheid vormt, staat de islam tijdelijk toe dat haar aanhangers een schijnvriendschap onderhouden met hun niet-islamitische buren. Zo stelt Ibn Katheer, een prominente islamitische geleerde: «We lachen in de gezichten van de ongelovige terwijl ons hart hen vervloekt.»9 Deze geleerde baseert zich hierbij (mede) op het koranvers dat moslims oproept pas de ongelovigen aan te vallen en openlijk te haten wanneer de islam groot genoeg is om de ongelovigen te verslaan (47:35). Deze sluipmoordenaarstactiek, waarbij er vriendschap wordt geveinsd tot de islam sterk genoeg is om aan te vallen, valt onder de islamitische jihad (Arabisch: jihad fisabilillah – jihad op de weg van Allah) waarbij er mag worden gelogen (Arabisch: Taqiyyah) tegen niet-moslims om zodoende de islam in de toekomst op te kunnen leggen…

Diep respect heb ik voor bv. Victor Orbán ( “Wij nemen geen vluchtelingen/ moslims op “) ,diep respect heb ik voor de Polen die duidelijk en hardop zeggen wij zijn een Katholiek land en er is bij ons geen plaats voor de Islam. Vorig jaar ( als ik het goed heb ) vond er een mars plaats van ruim één miljoen Polen die riepen dat Polen een christelijk land is en nooit een islamitisch land zal worden,klasse. Slovenië verzet zich tegen het opnemen van islamitische zogenaamde vluchtelingen ,ga zo door Slovenen, nogmaals respect. Servië verzet zich ,Bulgarije verzet zich, Macedonië verzet zich.  Zij volgen niet slaafs het dictaat van Brussel…

Multiculturele en multi-etnische rijken zijn instabiel en leiden tot oorlogen, zo leert ons de recente Europese geschiedenis. In plaats van die les ter harte te nemen wordt in Europa gewerkt aan het creëren van een nieuw multicultureel en multi-etnisch rijk: de Europese Unie.Een stabiel land ontstaat als een homogene bevolking samenwoont binnen duidelijke grenzen zonder minderheden die zich miskend voelen of inwoners die fundamenteel andere opvattingen huldigen. Waar dat niet zo is, ontstaan conflicten.Kijk maar naar het voormalige Oostblok en in het bijzonder naar Joegoslavië. In het multiculturele pluralistische Sarajevo hadden zij tot de laatste dag geloofd dat er in hun open en tolerante stad geen plaats was voor haat en fanatisme. Totdat het tegendeel waar bleek…

De multiculturele samenleving is mislukt, het is een dood paard. En als je op een dood paard zit, kan je beter af stappen.En de moslimimmigratie moet worden gestopt, zo niet komen wij in een compleet onvrije samenleving terecht waar elke vooruitgang stopt, net zoals in de islamitische wereld.Wie de islamitische wereld binnenhaalt, wordt zelf de islamitische wereld.Immigratie zonder assimilatie is kolonisatie….En die stromen “vluchtelingen” zijn niet onze schuld. Het probleem is dat mensen in de islamitische wereld nog steeds niet op een normale manier met elkaar kunnen omgaan. Soennieten, Sjiieten en anderen slachten elkaar af op een barbaarse manier. Landen als Iran, Qatar en Saoedi-Arabië kijken toe en doen niks.Olierijke landen financieren liver islamitische zendingsorganisaties om de islam te verspreiden onder niet-moslims, in plaats van de bestrijding van armoede in eigen land…

Het is de plicht van de Nederlandse overheid om onze rechtsstaat, onze democratie, onze vrijheden en onze veiligheid te beschermen tegen een vijandige politieke veroveringsideologie, die historisch en mondiaal bewezen heeft slechts één doel te hebben: het islamiseren van de wereld en het onderwerpen van alle volkeren….Stem voor liberalen en socialisten is stem voor Sharia,voor de burka’s, hoofddoekjes, moskeeën,gescheiden zwemmen, gescheiden klassen,terror en ga maar door…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Multiculturalisme-ideologen West-Europa in de chaos en verwoesting storten

  1. Pingback: Mening over de islam: oren dicht in parlement | https://tora-yeshua.nl | Tora Yeshua | tora-yeshua.nl

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s