Moslima (ook moslimmannen), bevrijd uzelf en verlaat de Islam!

Een groeiend aantal moslims keert de Islam de rug toe.De reden: het geweld,verschrikkelijke daden,die worden gepleegd in de naam van de Islam.Overal waar de Islam de baas is, is het verschrikkelijk! De Islam brengt niets goeds.Islam brengt alleen dood, ellende, angst, ongelijkheid, wreedheid, chaos en culturele degradatie.De historie van de Islam is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, verkrachting en plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting.Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de Islam!Geweld is binnen de Islam een geoorloofd middel om uiteindelijk de gehele wereld onder mohammedaans gezag te brengen….

Verschillende dissidente allochtonen uit de islamitische wereld ons waarschuwen voor de Islam, zoals Ayaan Hirsi Ali, Afshin Ellian,Hafid Bouaza en veel ex-moslims,die ons vertellen dat ze eigenlijk niet op de hoogte waren van de verschrikkingen van hun eigen “godsdienst”.Ze voelen zich verraden en diep gekwetst door de leugens van de Islam…„Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun politieke godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitische beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek.Wat de islam hun leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de islam gelooft, moet gedood worden.Ik vind dus niet dat de Islam een geloof is. Hij moet ook niet als een geloof behandeld worden, hij is een politieke ideologie die haat verkondigt,”zei ex moslima Wafa Sultan(een Amerikaanse psychiater van Syrische afkomst) …

Ali Rizvi/woonachtig in Canada/ heeft de Islam afgezworen. ‘Het zou goed zijn, vindt hij, als meer moslims dat doen.Want de Islam is niet te hervormen.Toen Rizvi als nieuwsgierige tiener een Engelse vertaling van de Koran begon te lezen, zag hij dat de amputatie van handen wegens diefstal letterlijk wordt voorgeschreven in vers 5:38. Toen hij de passage aan zijn ouders liet zien, waren zij net zo verbijsterd als hij, herinnert hij zich. Zoals ze ook niet wisten dat het toch echt staat voorgeschreven dat ongelovigen moeten worden onthoofd (vers 8:12-13). En dat ongehoorzame vrouwen moeten worden geslagen (4:34). Zijn ouders waren moslim – vrij liberaal, maar toch – en zij hadden geen enkel benul. Zoals veruit de meeste moslims hadden zij de Koran niet gelezen. Die is namelijk in het Arabisch, dus de moslims in landen als Pakistan, Indonesië, India, Bangladesh, Turkije, Nigeria en Iran vertrouwen op hun geestelijke leiders en wantrouwen iedere vertaling, omdat zij menen dat de Koran het letterlijke, onfeilbare en dus ook onvertaalbare woord van Allah is.Terroristen rechtvaardigen hun daden door een beroep te doen op Allah en de Koran. Voordat ze gaan moorden schreeuwen ze nog even Allahoe akbar, ‘Allah is groot’. Dan lijkt me het verband vrij duidelijk.Er zijn inderdaad verschillende islamitische stromingen, maar ze baseren zich allemaal op de Koran en die Koran is voor alle moslims hetzelfde en niet veranderlijk.Links moet zich realiseren dat kritiek op de Islam moet worden aangemoedigd omdat het de wereld liberaler en vrijer zal maken.’ In het boek en tijdens het gesprek verwijst hij voortdurend naar de groeiende beweging van ex-moslims waarvan hij slechts onderdeel is…https://eenvandaag.avrotros.nl/item/ali-rizvi-moslims-deugen-de-islam-niet/

Salman Ezzammoury (57),geboren in de Marokkaanse stad Tetouan zei: ,,Iedere geboren Marokkaan wordt geregistreerd als moslim. Je hebt geen keuze, dat blijf je tot aan je dood. Als je dit niet meer wilt zijn, is dat strafbaar.Dat staat in de grondwet. Je mag niet overstappen op een andere religie. Daar kun je een gevangenisstraf van drie jaar voor krijgen. En mensen controleren elkaar, waardoor je problemen krijgt. Op de koranschool moest ik elke dag een pagina tekst uit mijn hoofd leren. Als je dat niet deed, werd je hard gestraft met een stok. Dat was gewoon mishandeling. Op zestien jarige leeftijd ging ik twijfelen en kwam ik in aanraking met internationaal gedachtengoed. In die tijd nam ik afstand van de traditionale godsdienst, want ik zag dat het geloof misbruikt werd door de politiek. Mensen worden dom gehouden en de teksten worden door de regering zo geïnterpreteerd dat ze de macht behouden. Moskeeën spelen een politieke rol, er is corruptie, er wordt haat verspreid en er wordt gediscrimineerd. Dat spreekt me niet aan. Ik zie religie als spiritualiteit, iets tussen jou en God, maar niet als politieke macht die je dwingt om naar de pijpen te dansen van het systeem…Ik was heel verbaasd dat Nederlanders de Islam zoveel ruimte geven. Want deze religie is zelf zeer intolerant. De moslims krijgen hier alle kans om deze kwade ideologie te verspreiden.De religies respecteren elkaar, behalve de Islam. Deze godsdienst wil de hele wereld islamiseren. Ze worden opgevoed en gehersenspoeld met haat richting anders-gelovigen. Imams zeggen ook gewoon dat kinderen niet moeten spelen met kinderen van ongelovigen. Jezus zegt dat je van je naaste moet houden en zelfs van je vijanden. Dat zul je niet tegen komen in de Koran,” zei hij…

Volgens ex-moslima Wafa Sultan : ‘Islam is haat.Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitische beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek.Wat de islam ons leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de islam gelooft, moet gedood worden. Van jongs af aan worden we [de moslims, red.] gehersenspoeld over onze missie op aarde: vechten voor de islam. Dat stelt de Koran duidelijk: doden of gedood worden. Ik vind dus niet dat de Islam een geloof is. Het moet ook niet als een geloof behandeld worden, het is een politieke ideologie ,die haat verkondigt.’……

De Islam heeft sinds Mohammed stand gehouden door tegenstanders en critici te vermoorden, en uitsluitend lofzangen toe te staan. Dat maakt duidelijk hoe bang de Islam is voor het vrije woord. Salmon Rushdie riep een fatwa over zich af toen hij het gegeven van de duivelsverzen op een vrije manier in zijn roman uitwerkte. De Bengaalse Taslima Nasrin werd veroordeeld, omdat ze vanuit haar beroep als gynaecologe de verschrikkingen die vrouwen in Bangladesh ondergaan in de openbaarheid bracht, en omdat ze opriep voor deze mishandelde en onderdrukte vrouwen op te komen. De mullahs in Bangladesh azen bovendien op haar dood. De Egyptenaar Abu Zaid werd tot ‘afvallige’ verklaard omdat hij vond dat het niet per se nodig is de Koran als het letterlijke woord van god te beschouwen; hij woont tegenwoordig in Nederland, om aan de Egyptische wraak te ontkomen. In Egypte worden regelmatig mensen vermoord vanwege hun kritiek…

Ook vele journalisten en wetenschappers worden veroordeeld of vermoord. Met de moord op Theo van Gogh heeft deze primaire waanzin ook in Nederland zijn intrede gedaan. Maar Van Gogh is niet de eerste Nederlander die is vermoord omwille van het behoud van de islam. Het moet veel meer bekend worden dat ook de stijgende aantallen eremoorden op vrouwen om deze reden worden gepleegd. Vele vrouwen en meisjes zijn al vermoord omdat ze ‘verwesterd’ zijn, en zich aan het agressieve gezag van hun vaders en broers proberen te onttrekken. Juist dit motief, het ‘verwestersen’, is cruciaal in de motivering van deze eremoorden. De vermoorde vrouwen zijn in tegenstelling tot de vermoorde journalisten en wetenschappers meestal naamloos, maar het is typerend voor de manier hoe de Islam zich al eeuwen handhaaft door het elimineren van critici en afvalligen…„Er is een overeenkomst tussen de Islam en het fascisme. In beide gevallen is er geen plaats voor andersdenkenden,”zei ooit arabist prof. dr. Hans Jansen.„Aan de naïeve Westerling de Islam uitleggen”/zei Jansen ooit/„ is net zoiets als aan een kleuter seksuele voorlichting geven.”…

IS ziet de yezidi’s als strafbaar – omdat ze in hun ogen het foute geloof aanhangen – en daarom mogen zij met toestemming van Allah met de meisjes doen wat ze willen.In Surah Al-Muminun (23:6) en Surah Al-Maarij (70:30) wordt er gesproken over vrouwelijke slaven en dat je seks met hen mag hebben….https://zlj13051967.wordpress.com/2018/03/04/de-koran-roept-al-1400-jaar-op-tot-moord-strijd-en-geweld/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Moslima (ook moslimmannen), bevrijd uzelf en verlaat de Islam!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s