Arabist Hans Jansen(1942-2015) zei ooit: ‘Wie Islam zaait zal Sharia en Jihad oogsten’

unnamed (4)Abdul Ala Maududi, de meest invloedrijke Pakistaanse denker van de 20e eeuw, schreef;”De Islam is niet alleen een religieuze overtuiging, maar een revolutionaire ideologie en de Jihad beroept zich op deze revolutionaire strijd,om overal ter wereld de staten en regeringen te vernietigen, die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de Islam.”…Islam/Jihad loopt op twee benen. Eén been wordt voorgesteld door de islamverweerders: de mensen die zich doctor noemen, goed Nederlands schrijven en spreken, en een rooskleurig portret ophangen van Islam als een “religie van vrede”. De gereedschappen van deze “intellectuelen” zijn leugens en bedrog. De terroristen vertegenwoordigen het andere been:deze groep voert de tweede fase van het moslim expansionisme uit.Alhoewel iemand die er niet van op de hoogte is zou kunnen denken dat deze twee groepen lijnrecht tegenover elkaar staan, maken beiden deel uit van hetzelfde plan en zijn ze feitelijk als de twee zijden van een muntstuk en erg afhankelijk van elkaar(”De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM!”-Koran/soera 2, vers 216)…

De 1400-jarige Jihad is nu in Europa aangekomen(met dank aan de linkse politici en de kiezers die deze politici gebracht hebben) en bereidt zich erop voor om ons continent over te nemen.De veilige manier van leven die wij in Europa decennia lang hebben gekend, bestaat niet meer. Europa is een slagveld geworden. Een oorlogsgebied. Aanslag na aanslag. Bijna iedere week inmiddels. Doden, gewonden. Onschuldige mensen vermoord, platgereden en opgeblazen. Spijkerbommen, vrachtwagens en kalasjnikov´s. Je kan het zo gek niet verzinnen. Het is verschrikkelijk. Waar het afgelopen decennium vaak nog jaren tussen de (grote) islamitische aanslagen in het Westen zaten, werd dit later een kwestie van maanden. En toen weken.De tactiek met deze kleine jihadistische conflicten is: de niet-islamitische meerderheid van de bevolking zo sterk onder druk te zetten en angst in hun harten te zaaien opdat alle eisen worden ingewilligd.De eerste fase is bepalen waar chaos heerst en de overheid zwak is, om daar toe te slaan en de vijand verder te verzwakken en grondgebied te veroveren.De afgelopen decennia is de terreurdreiging in Europa gestaag toegenomen. Deze groei heeft alles te maken met de opkomst van de Islam in onze samenlevingen.En wie Islam zaait, zal Jihad oogsten!…

Tien jaar geleden was de jihad-aanval ook in Nederland, toen Theo van Gogh werd in Amsterdam afgeslacht door een jihadist.Hij werd vermoord in naam van Allah. In de rechtszaal keek de moordenaar Theo’s moeder aan en zei: ‘Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen medeleven voor u voel. Ik voel uw verdriet niet. (…) Ik voel geen medeleven voor u, want u bent een ongelovige.’ Deze moordenaar was op school een goede leerling, schijnbaar onberispelijk, maar toen hij in contact kwam met de “ware leer, ” radicaliseerde hij en werd hij een moordenaar….En paar dagen geleden,een 31-jarige Syrische asielzoeker heeft in Den Haag drie mensen neergestoken. De Haagse politie en burgemeester Pauline Krikke (VVD) spraken van een ‘verwarde man’.Maar,uit de getuigenverklaringen blijkt dat er niets ‘verwards’ was aan de man die planmatig te werk ging met het neersteken van willekeurige, volstrekt onschuldige mensen op het terras.Jihadisme-expert Ronald Sandee is verbaasd dat de steekpartij in Den Haag direct werd afgedaan als daad van een verwarde man.,, Er zijn wel degelijk aanwijzingen voor terrorisme.Hij bleef kalm en stak direct in de nek. Het lijkt alsof hij dat eerder geoefend heeft, in Syrië,” stelt de oud-analist van de militaire geheime dienst MIVD.Ook het feit dat de dader ‘allahu akbar’ riep toen hij door het arrestatieteam neergeschoten werd, wijst volgens Sandee in de richting van jihadisme. ..

Door de wereldleiders en de media,wordt ons voorgehouden dat ,al die gruwelijke aanslagen niets met de Islam van doen hebben.Vraag ik me af, waardoor mensen terroristen worden.Ze worden niet als terrorist geboren, maar tot terrorist gemaakt.Mensen radicaliseren niet plotseling,maar de Islam radicaliseert ze, omdat de Islam zelf radicaal is.Degenen die de Koran en Hadiths leest en deze wil nastreven, kan alleen maar een terrorist zijn. Zij moeten de niet-moslims haten, hen vernederen en hen wantrouwen, hen bedriegen bij elke gelegenheid, en hen doden wanneer de situatie het nodig maakt. Dit is vastgelegd, en het is de centrale doctrine van de Islam,die in oorlog met het Vrije Westen is al 1400 jaar…Op zeker 23 plaatsen in de Koran worden de moslims opgeroepen om strijd/Jihad te voeren tegen de ongelovigen/niet-moslims.Men moet zich niet laten bedriegen door de Koranverzen, die zogenaamd verdraagzaam zijn, want die zijn allemaal geannuleerd door het ‘Vers van het Zwaard’ (Koran 9.5).De Mekkaanse verzen van de Koran zijn ook niet vreedzaam, ze zijn slechts minder gewelddadig, maar nog steeds bijzonder vijandig.Alle radicalen, alle terroristen op dit moment die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van deze boek,die geldig is voor eeuwig en kan het niet worden veranderd…De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard:„Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning” ( Koran 4, vers 95).…

Ook de gang van veel Europese moslims naar de slagvelden in Syrië en Irak is door de Koran geïnspireerd. De moslim is met alle geloofsbroeders verbonden, waar ook ter wereld. Hij hoeft zich in de strijd niet alleen te voelen. Zij zijn Al-Mourabitoun, de verbondenen (cf. Koran soera 3, vers 200). Deze verbondenheid is de achtergrond van de gang van moslims naar de islamitische slagvelden. Zij zijn ware gelovigen die de voorschriften van Allah en zijn profeet nauwgezet volgen. Zij komen de broeders te hulp, daarbij gehoorzamend aan de oproep van Allah.Dat commentatoren en politici denken dat de jihadisten gek of geradicaliseerd zijn, is onzinnig en een belediging voor deze Mourabitoun. Zij zijn ware moslims. Van radicalisatie of extremisme is geen sprake, want de jihadisten volgen de voorschriften van Allah en zijn profeet op de voet, met de Koran in de hand. Zij zijn recht in de leer, niet gek.In Europa hebben politici en journalisten lange tijd het ware gezicht van de jihadisten niet willen zien. Waarschuwingen werden in de wind geslagen en als uitingen van ‘islamofobie’ afgedaan…

Politici zijn bezorgd over de radicalisering van moslims en zij willen onderscheid maken tussen radicalen en de ‘gematigde Islam’. Ze hebben behoefte aan een ‘gematigde’ Islam en zo nodig creëren ze die. Maar bestaat er wel zoiets als een gematigde Islam?…“Gematige Islam” en “extreme Islam” bestaan niet, zoals onder meer de Turkse premier Recep Tayyip Erdoğan ons bezworen heeft; er is alleen de Islam. De uitvinding van ’de twee islams’ is heel praktisch omdat het de niet-islamitische westerling geruststelt over het karakter van de Islam. Maar het is ook een grote leugen omdat er maar één Islam is. Eén Islam die niet twee gezichten heeft, maar verschillende aspecten. Het mystieke aspect en de terreur zijn twee extremen. Hiertussen bevinden zich vele facetten die altijd naast elkaar hebben bestaan en die alle uit dezelfde bron komen: de Koran.Mensen luisteren liever naar de kalmerende woorden van “onze” struisvogels, omdat ze bang zijn voor wat ze voorvoelen: als de Islam gewelddadig is, moeten zij hem bestrijden, en daar hebben zij geen zin in.De waarheid is dat er maar één Islam is,die niet “gekaapt”  door radicale moslims…

“Alle appels in de mand van Islam zijn rot en er bestaan geen gematigde moslims,”volgens Ayaan Hirsi Ali…Wat is een gematigde moslim? Het proeft een beetje als iemand die het maar matig doet in het “geloof”, niet de juiste skills heeft en maar voor de helft mag meedoen. Want dat is matig toch?Islam vertelt ons ook niet dat wanneer je geloof in Allah vermindert, dat je dan voor een paar dagen een gematigde moslim bent. Ook wordt niet verteld wanneer je geloof toeneemt dat je dan opeens een extremist bent.Ik heb nog nooit van een ‘gematigde christen’ of ‘gematigde nazi’ gehoord.Hij mag zich van mij moslim noemen en kan weliswaar een gematigde man zijn, maar volgens de Koran is hij dan geen moslim meer. Er is maar één Islam en die geldt voor alle moslims. Wie gelooft in Allah is moslim en helaas voor de moslims die niet per se voorstander zijn van random onthoofdingen op straat of andere vormen van de jihad is daarin geen nuance mogelijk…

Maar,ik denk dat er wel gematigde moslims bestaan.Dat zijn namelijk Mohamed aanhangers, die nog niet genoeg macht hebben hier om hun ideologie in de praktijk te brengen.Zoals hun grote voorbeeld,Mohamed zelf dat deed in Medina.Daar ging hij met een groepje aanhangers heel vredevol wonen tussen Joden en niet-moslim Arabieren.Op het moment dat hij genoeg aanhang had, de macht had, liet hij zijn ware aard zien.Mohammed was een militair, die een uiterst eenvoudige bekeermethode hanteerde: als je niet in Allah wenste te geloven, ging je kop eraf.Islam is dus: wie niet voor ons is, is tegen ons en mag dus worden doodgemaakt.De historie van de Islam is;moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting!En kijk bijvoorbeeld naar de vlag van Saoedi-Arabië, die deze ideologie uitdraagt, een zwaard met daarboven de tekst: er is geen god dan Allah, en Mohammed is zijn profeet. Dit symboliseert de betekenis dat moslims komen met het zwaard om iedereen aan de Islam te onderwerpen… Alle moslims zijn aanhanger van Mohamed en totdat ze hier in Europa genoeg macht hebben zijn het “gematigde” moslims…“Oorlog tegen ongelovigen in hun eigen land is een collectieve plicht;dat wil zeggen dat wanneer een voldoende aantal moslims zich hierop richten,anderen wetmatig thuis mogen blijven.”(Sheikh Al-Nawawi van de Soenitische Shafi wetschool)….https://www.youtube.com/watch?v=1M5Eu4iScEc

Gematigde moskeeën bestaan ook niet,omdat “minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten,”zei Recep Tayyip Erdoğan…Arabist Hans Jansen zei ooit:„Iemand die mij een moskee kan wijzen waar vanaf de kansel de gematigde Islam wordt gepredikt, waarmee ik dan vooral bedoel dat de plicht om deel te nemen aan de Jihad-oorlog tegen alles wat niet islamitisch is, volgens de predikant geen wettig onderdeel van de islam hoeft te zijn; of voor iemand die mij iets kan aanwijzen dat de Islamitische Staat in het Midden-Oosten heeft gedaan dat tegen de Sharia ingaat. Er staat duizend euro op het spel, die makkelijk te verdienen zouden moeten zijn als er ook maar iets van wat onze politieke en media-elite over de islam beweert, juist is.Het is een slecht bericht, maar de Sharia is het ware gezicht van de Islam. De Sharia leert nog steeds, tot op de dag van vandaag, dat het strijden tegen de ongelovigen een plicht is waarmee een moslim zich aanzien kan verwerven bij andere moslims, en, vooral: dat de vervulling van de plicht tot Jihad door God rijkelijk beloond zal worden. Vrede is alleen mogelijk in de vorm van een tijdelijke wapenstilstand: de plicht tot strijd blijft onverminderd bestaan. ”…Bijna alle activiteiten in de moskeeën zijn gewijd aan het bestrijding van de “kafir’s”-niet/moslims. Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee dan een ideologie, die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds.De ‘haatpredikers’ ware moslims zijn, die Allahs verlangens goed onder woorden brengen…

De Turk of Marokkaan, die net binnen komt kan zich buiten de islamitische gemeenschap nergens mee identificeren. Ze gaan meteen naar de moskee voor een grondige hersenspoeling met alle negatieve informatie over de Nederlanders. Daar reciteren zij weer de Koran ,met alle verboden om te integreren in onze maatschappij. Zij worden vanaf het begin gedesintegreerd.Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer…En wat “islamisten” met de wapens van het verleden niet konden, doen ze vandaag met het geboortecijfer en de ‘Al–Hijra mmigratie.Jihad kent vele facetten, waarvan “jihad door het zwaard” er slechts één is. En ‘Al–Hijra’(migratie of kolonisatie/de vestiging van de islamitische heerschappij) is er ook een.Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten niet-moslims landen(Dar al-Harb), op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad en vervolgens de staat. Islamitische Sharia enclaves/getto’s(parallelsamenlevingen; een staat in een staat) zijn overal in West-Europa.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen moslims in West-Europa en hun aantal groeit nog steeds.Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India dankzij migratie, bekering en missionering werden geïslamiseerd!…En in bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven, dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald,die de staatskasen miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd….

En om het terrorisme te bestrijden, moeten we de ideologie die erachter zit bestrijden.Terrorisme bestrijden is een ding, de ideologie daarachter aanpakken is iets helemaal anders.We snoeien hier en daar een tak van de boom, maar de wortels blijven onaangeroerd.Terrorisme is slechts een modus operandi, een actiemiddel om in functie van een ideologie een doel te bereiken, die openlijk wordt gerechtvaardigd door de Jihad, de kernideologie van de Islam. ..Het ideologische gevecht is veel belangrijker, dan het militaire gevecht. We gaan en kunnen het militaire gevecht niet winnen. Denk eens na. Er waren maar 19 terroristen nodig om 3000 mensen te doden op 9/11. Er waren er maar 4 nodig om 52 mensen in Londen te doden en om 700 mensen te verwonden. Deze operaties kosten hen niets, terwijl het ons massas geld kost. Er staan ook wereldwijd miljoenen terroristen klaar om toe te slaan…Islam terrorisme kan alleen geëlimineerd worden als Islam zelf uitgeschakeld wordt…

Er is niks fatsoenlijks in de Islam, het is een parasitair “geloof”/ideologie, parasitair op cultureel en parasitair op materieel gebied. Niks goeds of slims is daar ooit uitgekomen, alleen maar terreur, hele erge hersendoodheid, lijden, stagnatie, slavernij en wrede onderdrukking-in-het-algemeen.En steeds meer moslims Islam verlaten.De reden: het geweld,verschrikkelijke daden,die worden gepleegd in de naam van de Islam…De Egyptisch-Nederlandse schrijfster Nahed Selim zei: ‘Allah houdt niet van vrouwen’.Wereldwijd lijden zowel moslims als niet-moslims onder de Islam, en telkens zijn vrouwen de grootste slachtoffers:kindhuwelijken, gedwongen huwelijken, anti-vrouwengeweld, opsluiting en afscherming van de buitenwereld, eergerelateerd geweld, polygamie, gedwongen seks en genitale verminking:grote groepen islamitische vrouwen krijgen ermee te maken.Volgens ex-moslima Wafa Sultan : ‘Islam is haat.Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitische beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek.Wat de islam ons leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de islam gelooft, moet gedood worden. Van jongs af aan worden we [de moslims, red.] gehersenspoeld over onze missie op aarde: vechten voor de islam. Dat stelt de Koran duidelijk: doden of gedood worden. Ik vind dus niet dat de Islam een geloof is. Het moet ook niet als een geloof behandeld worden, het is een politieke ideologie ,die haat verkondigt.’.Mustafa Kemal Atatürk, politicus en grondlegger van de republiek Turkije zei:“Islam – deze onbegrijpelijke theologie van een immorele Bedoeïen, is een rottend kadaver, dat ons lichaam vergiftigt”….OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!…

Met deze aanslag laat de Islam nu haar ware gezicht zien.Aanslagen in vele Europese steden zijn slechts het actuele hoogtepunt van een oorlog, die ondertussen al bijna 14 eeuwen duurt….

Het is een oorlog van uitroeiing van alles wat onislamitisch is,al 1400 jaar!…Zij hebben de opdracht gekregen van Allah om de mensheid te bevrijden/met Jihad!/ uit ongeloof, van een afgodsbeeld…

Hypocriet noemt de Saudische journaliste en tv-bekendheid Nadine Al-Budair moslims die beweren dat degenen die aanslagen pleegden in Parijs en Brussel niet de ware Islam vertegenwoordigen. ..Het Saoedische parlementslid Ibrahim Al-Buleihi zei:“We zijn doordrenkt van geweld, omdat wij doordrenkt zijn van haat tegen anderen.Wij geloven dat wij altijd gelijk hebben en dat de ander per definitie ongelijk heeft.Daardoor haten wij iedereen die het niet eens is met onze manier van denken en onze manier van leven.”…..

Met dank aan de linkse politici/verraders/ en de kiezers die deze politici gebracht hebben,wij hebben de laatste 30 jaar JIHAD terror in West-Europa!…Ze doen elke aanslag af als een geïsoleerd geval van een verwarde man of in het beste geval een geradicaliseerde. Nooit wordt de Islam zelf in vraag gesteld…De (lakse) politici hun ziel verkopen ten koste van stemmen. Alles voor hun portemonnee! Ze denken absoluut niet aan de toekomst van hun land.Het enige wat telt zijn stemmen halen…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Arabist Hans Jansen(1942-2015) zei ooit: ‘Wie Islam zaait zal Sharia en Jihad oogsten’

  1. Pingback: Arabist Hans Jansen (1942-2015) zei ooit: “Wie islam zaait, zal sharia en jihad oogsten” | E.J. Bron

  2. bari1951 says:

    Reblogged this on Kattukse Vrienden voor Israël.

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s