Multiculturalisme-ideologen West-Europa in de chaos en verwoesting storten

Na 14 eeuwen durende vergeefse aanvalsoorlogen tegen Europa,wil de islam Europa dit keer niet veroveren met het kromzwaard, maar via demografische groei,via bekering en missionering en via immigratie.In de jaren ’60 waren er enkele honderdduizenden moslims in West-Europa. Ondertussen zijn ze in West-Europa al met zo’n 30 miljoen,die zullen West-Europa binnen een paar decennia in een islamitisch kalifaat veranderen.In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke kristelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid te veranderen. In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.In Nederland en België is bijna 10% allochtoon maar er zitten 25 tot 30% in bestuursfuncties. Als ze de 51 % bereikt hebben kunnen met behulp van onze democratische wetten beginnen met hun wil op te leggen. ….

Hijra vormt een belangrijk onderdeel van de jihad en gaat terug naar de profeet Mohammed, die islamitische verovering door middel van migratie met zich meebrengt. Het doel is om niet-islamitische gebieden te overweldigen met moslimpopulaties totdat ze door enorme aantallen overheersen.In verschillende hadiths benadrukte Mohammed dat zijn strijders ‘vrouwen die vruchtbaar zijn moeten trouwen’ zodat moslims hun vijanden zullen overtreffen.’..In hun boek Al-Hijra: De Islamitische Doctrine van Immigratie, geven islamitische geleerden Sam Solomon en E Al Maqdisi een insider beeld van hoe immigratie een bonafide doctrine van de islam is en de recente vloedgolven van migratie zijn niet zomaar een willekeurig fenomeen maar zijn methodisch gepland, zoals Muhammad’s Hijra – zijn migratie van Mekka naar Medina….

In landen waar de islam een minderheid vormt, staat de islam tijdelijk toe dat haar aanhangers een schijnvriendschap onderhouden met hun niet-islamitische buren. Zo stelt Ibn Katheer, een prominente islamitische geleerde: «We lachen in de gezichten van de ongelovige terwijl ons hart hen vervloekt.»… Deze geleerde baseert zich hierbij (mede) op het koranvers dat moslims oproept pas de ongelovigen aan te vallen en openlijk te haten wanneer de islam groot genoeg is om de ongelovigen te verslaan (47:35). Deze sluipmoordenaarstactiek, waarbij er vriendschap wordt geveinsd tot de islam sterk genoeg is om aan te vallen, valt onder de islamitische jihad (Arabisch: jihad fisabilillah – jihad op de weg van Allah) waarbij er mag worden gelogen (Arabisch: Taqiyyah) tegen niet-moslims om zodoende de islam in de toekomst op te kunnen leggen…

Decennia van miljarden pompen in de integratie van de moslims is een fiasco geworden.Een aanzienlijk deel van de Turken heeft in de afgelopen manden laten zien waar hun hart en ziel daadwerkelijk ligt: in Turkije. Hier gebruik ik het begrip Nederturken niet, omdat ze zich vooral als Turk, en niet als Nederlander hebben gedragen.Regelmatig werd de Turkse gemeenschap juist als een goed voorbeeld van integratie genoemd. Maar als puntje bij paaltje komt, blijkt dat een flinke groep Turken bereid is om voor zijn echte vaderland, namelijk Turkije, achter een tiran te staan…

Integratie op scholen is een drama.Onderwerpen als homoseksualiteit, seksuele voorlichting, religie, zwarte piet, IS en Turkije worden in een van de zeven basis en middelbare scholen in de steden al niet eens meer besproken uit angst voor minderheden.Veel Islamitische leerlingen doen niet mee aan kerstvieringen, vaders geven geen hand aan juffen en allochtone en autochtone leerlingen spelen niet meer met elkaar.In het basisonderwijs in de grote steden zegt meer dan 50% dat culturen steeds verder van elkaar afzonderen. In het voortgezet onderwijs is dat al 70%.Dit dramatische beeld komt uit het DUO Onderwijsonderzoek waarvoor 2200 schoolleiders en leraren in het basis en voortgezet onderwijs zijn ondervraagd.Integratie moslims is in geen enkel land in West-Europa gelukt…

De geschiedenis geen gevallen vermeldt, waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is! En wij, de inwoners van West-Europa, kijken lijdzaam toe, hoe inwoners van andere continenten onze straten en steden tot de hunne maken. Elk jaar wordt Nederland een beetje minder Nederland.Nu al barst het in Nederland van Sharia wijken/getto’s/, waar niet-westerse allochtonen veruit in de meerderheid zijn….We stevenen af op het einde van de Europese en Nederlandse samenleving zoals we die nu nog kennen.Onze open, vrije en tolerante cultuur, uniek in de wereld en in de geschiedenis, blijkt een vogel voor de islamitische kat.’Europa is Europa niet meer, maar Eurabië, een kolonie van de Islam’, schreef Oriana Fallaci …

De moslimimmigratie moet worden gestopt, zo niet komen wij in een compleet onvrije samenleving terecht waar elke vooruitgang stopt, net zoals in de islamitische wereld.Wie de islamitische wereld binnenhaalt, wordt zelf de islamitische wereld…Laten we duidelijk zijn: sommigen van hen vluchten misschien voor oorlog en vervolging, maar de meesten zijn dat niet. In feite komt slechts ongeveer 10 procent van de nieuwkomers uit Syrië; de overige 90 procent is afkomstig uit het Midden-Oosten, Noord-Afrika en landen zoals Pakistan en Indonesië, die het open-deurenbeleid van de Europese Unie gebruiken om het Westen te bereiken voor sociale welvaart en de langere-termijndoelstelling om de islam te verspreiden.En die stromen “vluchtelingen” zijn niet onze schuld. Het probleem is dat mensen in de islamitische wereld nog steeds niet op een normale manier met elkaar kunnen omgaan. Soennieten, Sjiieten en anderen slachten elkaar af op een barbaarse manier. Landen als Iran, Qatar en Saoedi-Arabië kijken toe en doen niks.Olierijke landen financieren liver islamitische zendingsorganisaties om de islam te verspreiden onder niet-moslims, in plaats van de bestrijding van armoede in eigen land…

Diep respect heb ik voor bv. Victor Orbán ( “Wij nemen geen vluchtelingen/ moslims op “) ,diep respect heb ik voor de Polen die duidelijk en hardop zeggen wij zijn een Katholiek land en er is bij ons geen plaats voor de Islam. Vorig jaar ( als ik het goed heb ) vond er een mars plaats van ruim één miljoen Polen die riepen dat Polen een christelijk land is en nooit een islamitisch land zal worden,klasse. Slovenië verzet zich tegen het opnemen van islamitische zogenaamde vluchtelingen ,ga zo door Slovenen, nogmaals respect. Servië verzet zich ,Bulgarije verzet zich, Macedonië verzet zich. Zij volgen niet slaafs het dictaat van Brussel…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Multiculturalisme-ideologen West-Europa in de chaos en verwoesting storten

  1. Pingback: Hoe multiculturalisme-ideologen West-Europa in chaos en verwoesting storten | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s