Kosovo:Nog een ISlamitische staat in het hart van Europa!

Saudi Arabië en Turkije op de Balkan het Kalifaat oprichten.De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Sebastian Kurz ziet de invloed van Turkije en Saudi-Arabië op de westelijke Balkan zienderogen toenemen.Feit is dat het islamo-fascisme dank zij het UCK en de Westerse inmenging op de Balkan nu een stevige poot aan de grond heeft in Zuidoost-Europa…Sluiers, burqa’s en islamitische baarden bepalen in toenemende mate het straatbeeld in Kosovo en Bosnië.Minaretten rijzen als paddenstoelen uit de grond.De grootste moskee van Europa staat tegenwoordig Sarajevo, Koning Fahd-moskee, die meer dan 20 miljoen dollar heeft gekost. De moskee heeft een reputatie als een magneet voor islamitische fundamentalisten, waar de wahabieten en andere extremisten ongestoord hun gang gaan en zelfs leden van internnationale misdaadgroepen ontmoeten.Men weet in het Westen niet dat de islam daar met het uur groeit en radicaler, extremer en gevaarlijker wordt…

“Het is een schande dat Saoedische haat- en geweldpredikers ongestoord hun gevaarlijke ideologieën kunnen verspreiden”, zegt parlementariër Sevim Dagdelen. In Kosovo is een door de NAVO geleide internationale vredesmacht actief die de vrede en veiligheid in het land bewaakt. “Onder de ogen van KFOR heeft het Balkanland zich ontwikkeld tot het centrum van terreur in de regio”, waarschuwt de Duitse politicus Sevim Dagdelen…Turkije de Balkan als een prioriteit ziet in zijn buitenlandbeleid.De uitspraak van de Turkse dictator Erdogan dat zijn land zich nu over Bosnië-Herzegovina ontfermt, zorgde voor heel wat opschudding in de Balkan. Maar analisten zijn niet verbaasd. Ze weten al langer dat Turkije deze regio als een prioriteit in zijn buitenlands beleid beschouwt…Er zijn twee Turkse universiteiten in Sarajevo. In de staatskleuterscholen van Sarajevo is islamles ingevoerd,boerka en nikaab bepalen steeds vaker het straatbeeld in Sarajevo.De regering-Erdogan wil zich als regionale grootmacht opwerpen in de gebieden van het voormalige Ottomaanse rijk, niet alleen in de Balkan, ook in het Midden-Oosten en in de gewezen sovjetrepublieken met een islamitisch verleden…

De IS-netwerken in de Balkanlanden niet zomaar kan ook genegeerd worden. Niet België, maar Kosovo is het Europese land dat per hoofd van de bevolking de meeste strijders naar Syrië zond om daar voor islamitische rebellengroepen te gaan strijden. De afgelopen twee jaar sloten 314 Kosovaren zich aan bij Islamitische Staat.Zo noemde Andreas Ferrarese, de Italiaanse ambassadeur in Kosovo, onlangs het Kosovaarse plaatsje Restelica als mogelijke broedplaats en opleidingsplaats voor jihadisten.Hetzelfde geldt voor Bosnië en Albanië, waar men in afgelegen bergdorpen trainingskampen voor jihadisten vermoedt en waar al eerder werd vastgesteld dat er aan sommige huizen IS-vlaggen wapperen.In Bosnië werden vorig jaar vier Bosniërs/moslims/ en een Zweed aangehouden, toen zij op het punt stonden een zelfgemaakte bom naar Zweden te smokkelen.Twee van de meest gezochte terroristen ter wereld komen uit Bosnië: Bajro Ikanovic, jarenlang commandant van een van de grootste IS-trainingskampen in het noorden van Syrië, en Nusret Imamovic, een van de leiders van al-Nusra…

Toen de Albanezen de Serven terroriseerden in Kosovo en Servië ingreep in hun provincies, is Servië met de grond gelijk gemaakt.De Amerikaanse minister van Defensie Cohen beweerde dat er in Kosovo waarschijnlijk 100 duizend doden waren gevallen.Na de oorlog, staat de teller op minder dan drieduizend doden, een cijfer dat zowel de slachtoffers aan Servische zijde omvat, als de Albanezen die tijdens de oorlog omkwamen.De NAVO steunde gangsterbendes, drugsmaffia en terroristen. De speciale gezant van Washington in de Balkan, Robert Gelbard, had zelf tot drie keer toe voor de internationale pers bevestigd, begin 1998, dat “die lui van het UCK terroristen zijn.” Maar drie maand later heetten die terroristen plots “vrijheidsstrijders” en zou de NAVO hun luchtmacht worden…Ex-premier Ramush Haradinaj(de koningen van de “Kosovo Killing Fields”) werd in Den Haag vrijgesproken van oorlogsmisdaden, niet omdat hij niet schuldig zou zijn aan het organiseren van de verkrachting en moord op duizenden Serviërs en Roma, maar omdat in de aanloop naar het proces alle negen getuigen werden vermoord zodat de aanklacht niet langer kon worden hard gemaakt…Over Kosovo is de ex-CIA-agent Robert Baer duidelijk: “Kosovo is om twee redenen ingenomen. Ten eerste vanwege de natuurlijke hulpbronnen en ten tweede omdat Kosovo een legerbasis van de NAVO is. In het hart van Europa is het de grootste legerbasis.”…En de Duitse generaal Klaus Naumann, voorzitter van de militaire commissie van de NAVO:“de oorlog tegen Joegoslavië was in de eerste plaats bedoeld om de westerse militaire en economische overheersing in dit deel van Europa te versterken”…

De Serviërs beschouwen Kosovo als de wieg van hun beschaving en een belangrijk onderdeel van hun collectieve identiteit. Centraal in deze opvatting staat de Slag op het Merelveld /Kosovo Polje/ op 15 juni 1389.De Servische prins Lazar Hrebeljanović wilde iets doen tegen de oprukkende Turken.De Slag bij het Merelveld is de plek,waar op 28 juni 1389 de Ottomaanse legers van sultan Murad I de Serviërs onder leiding van Prins Lazar platwalsten. Deze slag was bepalend voor de geschiedenis van het gebied.Beide partijen leden wel grote verliezen.Murat I stierf tijdens de slag,prins Lazar sneuvelde.De slag zelf eindigde in een soort remise.Maar terwijl de Serviërs hun verliezen niet meer te boven kwamen, bracht Bayazid, de zoon van de gesneuvelde Murat, een jaar later alweer een sterk leger in het veld. Van een totale onderwerping van de Balkan was daarmee nog geen sprake.Pas in het midden van de 15e eeuw zouden de Ottomanen overgaan tot volledige bezetting van de Balkan.De Ottomanen konden putten uit een groot reservoir aan troepen, terwijl de Serviërs door hun manschappen heen waren. ……De echte naam van deze Servische provincie is:Kosovo en Metochia.En voor de goede orde, Metochia betekent: Land van de kerk. En de kerk is nog steeds eigenaar van grote delen van Kosovo en Metochia. Nog steeds herbergt het de belangrijkste 1300 oude orthodoxe kloosters, kerken en historische monumenten van de Serviërs in Kosovo. De Albanezen waren nomaden en trokken met hun kudden door de bergen. Hun huizen waren meestal niet permanent en er zijn daarom geen echt oude Albanese monumenten bekend.De vroegste documenten die enig zicht geven op de etnische samenstelling van Kosovo en Metochia, zijn kloosterregisters uit de 13e en de 14e eeuw. Daaruit blijkt dat destijds 2 procent van de bevolking Albanees was. Na de Osmaanse verovering van de Balkan trokken veel Albanezen naar Servische Kosovo. Die verruilden het rooms-katholicisme massaal voor de islam. Tegelijkertijd sloegen veel Serviërs, na verschillende mislukte opstanden, op de vlucht in noordelijke richting. Van Servisch-orthodox werd Kosovo langzaam Albanees-islamitisch…

De Albanese meerderheid in Kosovo, zelf het product van de anti-Servische bevolkingspolitiek van Mussolini ,communistische dictator Tito en van recente Albanese terreur, is er vastbesloten om zich volledig van Servië los te maken. Onder Mussolini hadden de Kosovaarse Albanezen hun groot-Albanië, wat hun de gelegenheid gaf om vele Serven te verdrijven, wier plaats ingenomen werd door inwijkelingen uit Albanië.Na de oorlog werd Joegoslavië een communistische republiek, die met harde hand werd geregeerd door Kroaat Tito. De Kroaat had veel begrip voor de wensen van de Kosovaarse Albanezen. Na etnische onlusten in de jaren ’60, verleende hij hun in 1974 een verregaande vorm van autonomie. Tito liet de Servische verdrevenen niet toe om terug naar hun haardsteden te trekken, terwijl onder zijn bewind de inwijking van Albanezen verder ging. En zo verloren de Serven hun Kosovo….

De Fin Marti Ahtisaari, voormalige speciale afgezant voor Kosovo die het pad heeft geëffend voor de afscheuring van de Servische provincie, ontving 2 miljoen Euro voor bewezen diensten, overgemaakt via een Zwitserse bankrekening van… de Albanese maffia. Deze omkoping is goed gedocumenteerd en bewezen. In het Westen wordt het doodgezwegen, niets in de pers, geen vragen in geen parlement, ook de VN reageren niet op de aantijging…UCK-commandant Seidi Veseli geeft in ‘de Volkskrant’ openlijk toe dat hij en zijn mede-islamieten strijden voor een groot Albanië, dat Albanië, Kosovo en delen van zowel Montenegro en Macedonië zou moeten omvatten. “Dit is al dertig jaar ons doel”, zegt hij onder andere. Dit rechtvaardigt maar weer eens de verdedigingspolitiek van Milosevic;tevens werpt het een ontluisterend licht op de steun die de NAVO verleent aan de veroveringsneigingen van de Albanezen. En nee, het is dus niet zo dat het terroristische UCK ontstond als reactie op de intrekking van de beperkte autonomie van de regio. Het
Groot-Albanië-ideaal bestaat immers al veel langer…

Kosovo heeft de potentie uit te groeien tot de grootste overheidsgestuurde criminele organisatie die de wereld ooit heeft gezien. En die wereld laat begaan.De drugshandel op de Balkan is goed gedocumenteerd en wordt gebruikt voor de financiering van etnische oorlogen, met medeplichtigheid van de Verenigde Staten en de NAVO. Het syteem van verhulde steun, door middel van het recyclen van narco-dollars, is vast onderdeel van clandestiene CIA-operaties sinds de Sovjet-Afghaanse oorlog. Volgens documenten van de Amerikaanse drugsbestrijding (DEA) hebben leden van de beruchte Albanese maffia banden met smokkelkartels in Pristina. Dit kartel staat onder leiding van etnische Albanezen die lid zijn van het Kosovo National Front (KNF). De gewapende tak van het KNF is het UCK. De documenten van de DEA laten ook zien dat het hier gaat om één van de machtigste organisaties op het gebied van heroïnesmokkel in de wereld en dat de winsten naar het UCK worden gesluisd die er vervolgens wapens van koopt…

In Priština woonden vroeger 45.000 Serviërs op een bevolking van 125.000 zielen – nu zijn het er 100 op een bevolking van 500.000(meer dan 200.000 Serviërs zijn verbannen uit Kosovo).In gestolen Kosovo leven etnische minderheden, met name Serven, in een maatschappelijk isolement.Prikkeldraad, wegversperringen en rondrijdende pantserwagens geven de enclaves het aanzien van een getto. Orthodoxe kerken zijn steevast voorzien van een hoge, door KFOR bemande wachttoren…Zo diep zit de haat van de Albanezen,dat zelfs bejaarden worden vermoord.Vlakbij stad Obilic,onlangs werd het bejaarde echtpaar vermoord door Albanese fascisten.En ook kinderen zijn niet bespaard.In een Servische enclave in het westen van Kosovo, twee Kosovo-Servische jongeren zijn vermoord.De daders sloegen toe toen een groep jongeren uit het dorp Gorazdevac aan het zwemmen was in de Bistrica. Ze schoten van een afstand van vijftig meter met kalasjnikovs op de Servische zwemmende kinderen. Twee jongens van veertien en achttien werden gedood…

Regelmatig vinden door heel Kosovo ook aanslagen op Serven. Een paar jaar geleden werd een complete bus met Serven opgeblazen.En Albanees uit Kosovo Florim Ejupi is door een internationale rechtbank veroordeeld tot 40 jaar cel voor deze aanslag…De Serviërs hebben niemand meer die hen helpt. Geen regering, geen leger, geen politie. Ze konden zich alleen wenden tot de Kfor. Maar als ze die ter hulp riepen, gooiden de Albanese tolken de telefoon meteen dicht…

Heeft de iemand ooit de Islam-declaratie van Alija Izetbegovic/ex president van Bosnië/  gelezen? Hierin pleitte hij voor de vestiging van een fundamentalistische moslimstaat in Bosnië…De komst van de moedjaheddien in Bosnië en de rol van de CIA (en andere inlichtingendiensten) na het uiteenvallen van Joegoslavië, wordt uitvoerig beschreven in het recent verschenen boek “Wie der Dschihad nach Europa kam. Gotteskrieger und Geheimdienste auf dem Balkan” van Jürgen Elsässer (NP Buchverlag, Wenen, ISBN 3-85326-376-3). Het behandelt de ontwikkelingen in en rond Bosnië-Herzegovina tijdens en na het uiteenvallen van Joegoslavië. Volgens de auteur werd op de Balkan en dan met name in Bosnië en Kosovo het oude bondgenootschap tussen de CIA en de Moedjaheddien tot nieuw leven gewekt. Buitenlandse (dat wil zeggen Soedanese, Libische, Egyptische, Filippijnse, maar ook Britse) strijders, financieel gesteund door allerlei Saoedische, Soedanese, Iraanse en andere charitatieve fondsen; materieel gesteund door de VS (en soms door Duitsland), met open armen binnengehaald door fundamentalistische leiders van Bosnië, zoals Izetbegovic, spelen een doorslaggevende rol bij de burgeroorlogen in Bosnië (met de blijkbaar daarbij behorende onthoofdingen) en Kosovo…

De gedachte achter politiek van Clinton was dat het ‘succes’ van Islamistische strijders in de strijd tegen de SovjetUnie in Afghanistan in Europa gewoon herhaald kon worden.De Verenigde Staten onder Clinton braken het VN-wapenembargo op Bosnië door nachtelijke wapenvluchten.Echter niet alleen wapens uit Turkije en Iran arriveerden, maar ook geld (onder andere uit Saoedi-Arabië, Brunei, Maleisië) en moedjaheddien strijders…. Na de gevechten op de Balkan verdween een aantal van de moedjaheddien naar andere gebieden, zoals Tsjetsjenië. Een groot deel vestigde zich in Bosnië en verkreeg snel (en slinks?) de Bosnische nationaliteit. Enkele anderen vertrokken naar veiliger havens, onder anderen naar Roubaix, Wenen en Hamburg. Onder deze laatste bevonden zich diegenen die de aanslagen van 11 september 2001 in de VS voorbereiden of pleegden. De aanslagen op de Amerikaanse ambassades in Oost Afrika (7 augustus 1998) blijken een reactie te zijn op de arrestaties en uitlevering aan Egypte van de in Albanië wonende moedjaheddien te zijn (pagina 129). Verder blijken er relaties te zijn tussen de bomaanslagen op de ondergrondse in Londen van juli 2005 en Islamistische oud Bosnië strijders….

Zoals in elke oorlog is het eerste slachtoffer de vrije pers, met overheidspropaganda vermomd als nieuwsfeiten. Vandaar de systematische beïnvloeding van de openbare mening in West Europa en de VS. Bijvoorbeeld de aanslag van 5 februari 1994 op de markt van Sarajevo, die door de media onmiddellijk in de schoenen van de Serven geschoven wordt. Elsässer geeft onder andere Unprofor bronnen, die stellen dat het hier om een aanslag door Bosnische moslims ging. Maar de bewijzen hiervoor worden door Amerikaanse officieren in Sarajevo van de tafel geveegd (pagina 77/78)…Bosnië blijkt dus een oefengebied geweest te zijn (volgens Elsässer is dat nog steeds het geval) voor islamistische terreur en terrorisme. Namen van oud Bosniëstrijders duiken op als verdachten of betrokkenen bij (geplande) aanslagen in Los Angeles, Brussel, Djerba, Réunion, Bali, Lackawanna (Michigan), Manilla en Madrid. Ook bij de aanslagen van november 2003 op het Britse consulaat en de HSBC Bank in Istanbul bleken oud-strijders uit Bosnië betrokken. ..

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Kosovo:Nog een ISlamitische staat in het hart van Europa!

  1. Pingback: Kosovo: Nog een ISlamitische staat in het hart van Europa! | E.J. Bron

  2. In Frankrijk, België, beetje in Nederland, ontvlammen de Gele Hesjes als protest tegen het systeem en de elite.
    In Bosnië zal Lucifer het duivelse vuur doen ontvlammen wat voor de moslims daar een teken is om op te staan en de Jihad een teken geven voor massale aanvallen.
    Interpol heeft 20-12-2018 een waarschuwing afgegeven voor veel aanslagen de komende tijd.
    een plus een = islamitische strijd binnen Europa tegen alle ongelovigen.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s