De islamisering/shariaisering is hier in Nederland allang begonnen

De Islam is een als godsdienst vermomde totalitaire, onverdraagzame en gewelddadige politieke veroveringsideologie. Ze streeft de vernietiging na van onze democratie en de vervanging van ons rechtssysteem door de islamitische wet, de Sharia. Het doel van de islam is de vestiging van een ISlamitisch wereldrijk.En als er één land klaar is voor de Sharia, is het Nederland.Deze land – zonder dat het land het bewust doorheeft – de eigen culturele normen en waarden verliest, en daarvoor in de plaats normen en waarden krijgt die gelden in de Koran….

Om haar macht te vestigen maakt de islam niet alleen gebruik van terreur, geweld en intimidatie, maar misbruikt eveneens onze rechtsstaat, onze wetten, onze democratie en onze vrijheden om juist dit alles omver te werpen en alles te vernietigen wat wij en onze voorouders hebben opgebouwd…De beweging Hizb ut-tahrir is zo’n fundamentalistische, radicale anti-Westerse, anti-Nederland beweging. Zij verwerpen het Nederlandse maatschappelijk contract.Deze sharia-beweging is in heel veel landen verboden. In Duitsland, maar ook in grote delen van het Midden Oosten. De organisatie wordt in heel veel landen vervolgd.Niet in Nederland.Aanhangers van deze organisatie zeggen zelf: Het leger denkt dat het gevaar voor Nederland van buitenaf komt, maar het komt van binnenuit.Wie de geschiedenis van de expansie van de Islam bekijkt, stelt vast dat sommige regio’s militair en met geweld werden onderworpen aan de islam, maar dat er bij de verovering van nogal wat andere gebieden nauwelijks wapens aan te pas kwamen….

Jihad(betekent oorlog voeren tegen de niet-moslims met als doel de islam te vestigen) wordt vandaag in eerste instantie niet door middel van een fysieke strijd gevoerd in West-Europa, maar door middel van immigratie (al-Hijra).Delen van onze steden zijn niet meer Europees. Ze zien eruit als voorsteden van Cairo, Rabat, Algiers, Damascus of Mekka. Sharia wijken, waar niet-westerse allochtonen veruit in de meerderheid zijn:Den Haag, de Schilderswijk: 85%. Transvaal: 78%. Rotterdam, de wijk Feijenoord: 58%. Delfshaven: 58%. Amsterdam, Nieuw-West: 51%. Zaandam, Poelenburg: 61%. De wijk Nieuwland in Schiedam: 55%. Oosterwei in Gouda: 55%. Kanaleneiland, Utrecht: 68%. …enz, enz…Eerst de grote steden overnemen, daar kun je het makkelijkste het meeste geld en macht mee binnenslepen. De rest gaat vanzelf met de “war-of -the-wombs”. ..Volgens het PEW Research Centre zal het aantal moslims in Nederland groeien van 1 miljoen in 2010 (6% van de bevolking) tot 1,6 miljoen in 2050 (9,4% van de bevolking). In dezelfde periode zal het aantal christenen in Nederland afnemen van 8,4 miljoen (50,6%) in 2010 tot 6,75 miljoen van de bevolking (39,6%) in 2050. Als die trend zich zo doorzet zal Nederland binnen niet al te lange tijd een islamitisch land zijn.De islam heeft één doel en dat is hier in Nederland de democratie de nek om te draaien en de islamitische heilstaat te stichten…

Met islamisering wordt niet alleen de toename van de moslimpopulatie. Islamisering is het proces waarbij islamitische waarden en normen op den duur de overhand krijgen boven alle andere waardensystemen, in alle aspecten van het leven.Dit proces is al een tijd bezig in het West-Europa. Het wordt bijna dagelijks gedemonstreerd in een reeks van incidenten.Bijvoorbeeld wanneer een moslimapotheker weigert de morningafterpil of condooms te verkopen, wanneer een moslimdokter weigert aidspatiënten te behandelen of abortus te verrichten, wanneer geneeskundestudenten weigeren delen van het curriculum te doen omdat die in strijd zouden zijn met hun geloof, wanneer moslimtaxichauffeurs weigeren blinde cliënten met hun geleidehonden mee te nemen omdat honden onrein zijn volgens hun geloof,wanneer gemeenteambtenaren weigeren vrouwen een hand te geven, wanneer het bijna onmogelijk wordt om kritiek te uiten op de islam of op moslims zonder bedreigd te worden,wanneer musea foto’s van de muur halen en schilderijen weigeren uit angst voor reacties van moslims, wanneer posters van klassieke naakten niet meer in de metrostations mogen hangen – en de lijst kan nog veel langer worden.Dit zijn allemaal incidenten die de laatste jaren in westerse landen zijn voorgekomen, ook in Nederland. En het zijn allemaal tekenen van het voortschrijdende islamiseringsproces…

Wie Islam zaait, zal Sharia oogsten,’ stelde de ons helaas ontvallen arabist Hans Jansen. Daarmee is eigenlijk alles gezegd: een land, zoals Nederland, dat decennialang moslims (en dus de islam) importeert, met tienduizenden per jaar, wordt vroeg of laat geconfronteerd met de Sharia of islamitische wet…Elementen van de Shariaisering/islamisering/ al lang in Nederland worden uitgevoerd. Islamitische advocaten hoeven niet op staan voor rechters, islamitische straatcoaches hoeven geen hand te geven aan vrouwen, in cafetaria worden soms alleen nog halal-maaltijden aangeboden, theaters voorzien gescheiden zitplaatsen voor mannen en vrouwen, kunstwerken worden geweerd uit publieke ruimten, bijvoorbeeld omdat er biggetjes op staan.Sommige Nederlandse politiekorpsen hebben cellen met stippen die de richting van Mekka aangeven.Vrouwelijke agenten moeten accepteren dat zij geen hand krijgen.We zien ook sharia-infiltratie bij defensie. Er zijn legerimams. Er worden halalmaaltijden aangeboden in kantines.We zien sharia-infiltratie in de zorg. Moslims eisen dat mannelijke dokters niet langer vrouwen behandelen.In Amsterdam worden polygame huwelijken officieel geregistreerd door de gemeentediensten.‘Polygamie en huwelijken met minderjarigen zijn aan de orde van de dag.Dat gebeurt namelijk in verschillende moskeeën,’ merkt tolk en schrijfster Nahed Selim op in NRC Handelsblad.‘De huwelijken met meer bruiden worden zelfs netjes geregistreerd,’zei Selim.

De invoering van shariaelementen in onze maatschappij creëert een systeem van wettelijke apartheid.En zo glijden we af naar volledige islamisering van onze samenleving!Stapje voor stapje wordt ons westerse rechtssysteem vervangen door de Sharia…De Verklaring van Caïro van islamitische landen over ‘de mensenrechten in de islam’ stelt dat de sharia hoe dan ook leidend moet zijn en boven andere wetten staat. Dit zeer onfrisse document is mede ondertekend door EU kandidaat-lidstaten Turkije en Albanië.Alleen al het tekenen van dit document zou moeten betekenen dat deze landen helemaal geen EU lid kunnen en mogen worden: ze zweren hiermee Europese waarden af…Een stel oorlogsmisdadigers, dat Kosovo heeft “vrijgevochten” uit Servië, wil samen met Albanië een Groot Albanië vormen. De UCK, dat zijn oorlogsmisdadigers die in de orgaanhandel zitten, is een van de gesprekspartners bij de toetredingsgesprekken om Albanië bij de EU te krijgen.En als Groot Albanië een feit wordt, en erkent gaat worden, (en dat gaat gebeuren) dan breekt de Derde Balkanoorlog uit. Een verschil met de vorige twee; Nu gaat Rusland zich er openlijk mee bemoeien en kan de NAVO eigenlijk alleen maar toekijken.Het is daar op de Balkan nog een grote teringbende en dat kan zomaar overslaan op de rest van Europa…

Sharia is een achterlijk en barbaars systeem dat in strijd is met alles waar wij voor staan. In sharialanden, zoals Saudi-Arabië en Iran, worden voeten, handen en hoofden van mensen afgehakt, homoseksuelen aan hijskranen opgehangen en overspelige vrouwen in het openbaar gestenigd. Verkrachte vrouwen worden zelfs veroordeeld als zij bij hun aanklacht geen vier getuigen hebben en men er dan maar van uitgaat dat zij liegen.De sharia ís vrouwenmishandeling. In optima forma…Bukhari 2 24 541 Vrouwen zijn gebrekkig in intelligentie en geloof. Muslim – 4 1926 De meeste vrouwen zijn brandstof voor de hel. Bukhari 7 62 126 De meerderheid van de helbewoners zijn vrouwen…Vrouwen en mannen moeten van de sharia apart gehouden worden in de moskee. Want vrouwen zijn in de islam het unieke bezit van hun mannen.En hoe lang moeten we nog toestaan dat mannen vrouwen mishandelen.Mentaal en fysiek?Onder het mom van ‘democratie’? Onder het mom van ‘godsdienstvrijheid’?Onder het mom van ‘traditie’? Onder het mom van ‘ze willen het zelf’? …Er is niets leuks in de sharia,die onderscheidt de ware moslim van de kafir(niet-moslim), waarbij de laatstgenoemde als tweederangs burger wordt aangeduid(een moslim mag een kafir niet als vriend hebben)…

Nederland kent inmiddels verschillende sharia-islamitische partijen:De Islam Democraten, de Partij van de Eenheid (PvdE) en het Rotterdamse Nida.Ze pushen een islamistische/sharia agenda en ze zijn levensgevaarlijk voor onze rechtsstaat! Deze  partijen zijn willens en wetens in zee gegaan met antisemitische moslimpartij NIDA(oftewel het debiele zusje van Hamas),waarvan de lijsttrekker aangeeft islamitische geloofsregels boven de Nederlandse wetten te plaatsen.Oriana Fallaci schreef tientallen jaren geleden al dat links en de islam op een kussen slapen. Ze voelen elkaar aan, totdat de Islam de overhand krijgt.Het zijn slechts de linksdraaiend gehandicapten en allerlei domvolk (‘liberalen’, blije christenen, ingesneeuwde postitivo’s) die weigeren de oogjes te openen. Deze nuttige idioten, open grenzen en doorgeslagen tolerantie zijn nu de instrumenten van de jihad.Links en hun macht in de media wil niet begrijpen ze de kruiwagen zijn, waarmee de islam zich naar de macht laat brengen en als dat gelukt is kunnen ze kiezen: of moslim worden, of de linkse kop eraf…PvdA, CDA, Groen Links, D66, VVD, Denk zijn partijen, die het volk hebben verraden en mogen dus geen stem meer krijgen, en een ieder die op één van deze partijen stemt is of dom (onwetend) of een landverrader… En nou veel sterkte in jullie bemeenge met een burgemeester in Rotterdam, die anno 2018 vindt dat zij dochters niet met een Nederlander mogen trouwen.‘Ik heb ook weleens gezegd: ik ben een jihadist,’ zei Aboutaleb in een interview met het programma Dit is de Dag op NPO Radio 1…

Nu is de islam met haar derde en meest succesvolle veroveringspoging van Europa bezig onder luidt applaus van een waanzinnige “elite”.Van Malmö tot Málaga, van Sheffield tot Sarajevo, overal zijn steeds meer symbolen van islamitische overheersing zichtbaar: moskeeën, minaretten, islamitische scholen, straatprediking, halal-voeding, hoofddoeken, shariarechtbanken, jihadvlaggen tijdens islamitische marsen en aanslagen. Europa kreeg reeds meer dan honderd islamitische aanslagen te verwerken, met honderden doden en gewonden tot gevolg.Er zijn duizenden predikers in heel Europa, die jongeren op het verkeerde pad brengen door zonder context citaten uit de Koran aan ze voor te leggen. Zo werken ze mee aan het isoleren en vervreemden van jongeren, die uiteindelijk kiezen voor de heilige strijd.Als men zegt dat het niet is toegestaan om muziek te luisteren, dat je een vrouw niet mag aanraken, dat ze leven tussen ongelovigen, dan moet je niet verwonderd zijn dat die jongeren zich vervreemd gaan voelen, geïsoleerd. En dat is vaak de basis van radicalisering. Mensen die anderen als afvallige verklaren zijn een gevaar voor de samenleving…

Het Saoedische parlementslid Ibrahim Al-Buleihi zei:“We zijn doordrenkt van geweld, omdat wij doordrenkt zijn van haat tegen anderen.Wij geloven dat wij altijd gelijk hebben en dat de ander per definitie ongelijk heeft.Daardoor haten wij iedereen die het niet eens is met onze manier van denken en onze manier van leven.” En het is de plicht van de Nederlandse overheid om onze rechtsstaat, onze democratie, onze vrijheden en onze veiligheid te beschermen tegen een vijandige politieke veroveringsideologie, die historisch en mondiaal bewezen heeft slechts één doel te hebben: het islamiseren van de wereld en het onderwerpen van alle volkeren….STOP islamisering van West-Europa,voor het te laat is!…

Dictator Erdoğan:“De moskeeën zijn onze barakken, de koepels onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten”… Nietsvermoedende basisschoolkinderen worden naar de moskee geleid , om daar te knielen en bidden tot Allah. Schande dat een docent dit toelaat, ja dit zelfs faciliteert!En hoelang gaat het nig duren voor onze NEDERLANDSE kinderen ook met hoofddoeken rond moeten gaan lopen?Bah…

Sharia- politie….

Hier zijn voorbeelden van sluipende islamisering:1)Schoolkinderen moeten ‘bidden’ in de moskee.Daar leren ze naar Mekka te buigen! 2)Kerstmarkten in vooruitsnellende gehoorzaamheid tegenover de Islam politiek correct omdopen tot “Wintermarkten”. 3)De islamitische rechtspraak op basis van de Sharia wettelijk toegestaan. 4)Het kruis weg te halen van een oorlogsmonument in Amsterdam-west.5) Een hoofddoek bij het politie-uniform. 6)In de openbare zwembaden zwemtijden reserveren voor islamitische vrouwen.7)Gescheiden loketten/ ruimtes voor vrouwen en mannen.8)Islam kritische demonstraties die worden verboden, afgelast, beperkt of omgeleid.9)Scholen waar geschiedenisonderwijs over de Holocuast onmogelijk is…

10)Gemeenteambtenaren weigeren vrouwen een hand te geven.11)In Nederland hoeft een islamitische advocaat niet meer op te staan als de rechters de zaal betreden.12)Sinterklaas zich niet meer kan vertonen met een kruis op zijn Mijter. 13)Het alleen voor moslims aanleggen van speciale gebeds- en wasruimtes op scholen en universiteiten/apartheid. 14)Vrij parkeren toestaan tijdens ramadan en voor de rest van het jaar niet/ apartheid.15)Moslimapotheker weigert de morningafterpil of condooms te verkopen. 16)Moslimdokter weigert aidspatiënten te behandelen of abortus te verrichten.17)Moslimtaxichauffeurs weigeren blinde cliënten met hun geleidehonden mee te nemen, omdat honden onrein zijn volgens hun “geloof”. 18)Islamitische vrouwelijke verdachten hoeven in de rechtszaal hun allesbedekkende boerka niet meer af te leggen…Dit heet islamisering! En de lijst kan nog veel,veel langer worden…Islamisering begint met het faciliteren van de islam en eindigt met het verdwijnen van de vrijheid van niet-moslims…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to De islamisering/shariaisering is hier in Nederland allang begonnen

  1. Pingback: De islamisering/shariaisering is hier in Nederland allang begonnen | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s