De moslimvrouw wordt onderdrukt; de oorzaak ervan ligt in de ISLAM

438579Wereldwijd lijden zowel moslims als niet-moslims onder de islam, en telkens zijn vrouwen de grootste slachtoffers.Binnen de islam is de vrouw een minderwaardig wezen, dat op allerlei terreinen wordt achtergesteld op de man.Kindhuwelijken, gedwongen huwelijken, anti-vrouwengeweld, opsluiting en afscherming van de buitenwereld, eergerelateerd geweld, polygamie, gedwongen seks en genitale verminking:grote groepen islamitische vrouwen krijgen ermee te maken.En waar blijven intussen onze zelfverklaarde ‘progressieve’ feministen? Die hullen zich in een oorverdovend stilzwijgen als het gaat over onaanvaardbare praktijken die binnen de orthodoxe moslimgemeenschap bestaan. Ze blijven blind voor de manifeste gevallen van onderdrukking in de vorm van huiselijk geweld, verplichte klederdracht, gedwongen huwelijken, genitale verminkingen en verstotingen die daar vanwege culturele en religieuze redenen schering en inslag zijn en waarvan hun zusters het slachtoffer zijn…

De vrouw dient beschikbaar te zijn voor de seksuele bevrediging van de man…‘Een vrouw is ondergeschikt aan een man (Koran -4,34).’… Hij is de actieve, handelende partij. Dit wordt zonder enig voorbehoud als een natuurlijk (of goddelijk) recht beschouwd: ‘Uw vrouwen zijn een akker voor u, zo komt dan tot uw akker zoals gij maar wilt’ (soera 2:223). De bevrediging van de man is zowel de plicht als het doel van de vrouw… De vrouwen zijn de bron van alle kwaad en daarom heeft Mohammed regels ingevoerd waarbij vrouwen moeten ingepakt worden met een hoofddoek of beter nog met een boerka en waarbij mannen en vrouwen zoveel mogelijk moeten gescheiden worden…Bukhari 2 24 541: Vrouwen zijn gebrekkig in intelligentie en geloof. Muslim – 4 1926: De meeste vrouwen zijn brandstof voor de hel. Bukhari 7 62 126: De meerderheid van de helbewoners zijn vrouwen.Volgens Mohammed,vrouwen hebben een grotere kans om naar de hel te gaan omdat zij te veel vloeken en ondankbaar zijn tegenover hun echtgenoot: zie Hadith 1.6.301 van Bukhari…En in de Bijbel vinden we geen vers, dat rechtvaardigt om de vrouw te slaan zoals in de Koran/vers 4.34/…

Volgens de islamitische doctrine hebben vrouwen slechts de helft van de rechten van een man: dit betekent bij de rechtbank dat haar getuigenis slechts de helft waard is als die van de man (Koran- 2:282 ). En om een verkrachting te bewijzen, moet het vrouwelijke slachtoffer vier mannelijke getuigen hebben.In verkrachtingszaken heeft ze bij voorbaat verloren en in streng islamitische landen zal ze zelfs ter dood kunnen worden veroordeeld vanwege ‘overspel’…Laten wij ook niet vergeten de Noorse vrouw, die door een rechter in Dubai werd veroordeeld voor overspel nadat ze aangifte had gedaan van verkrachting …Darya Safai, een Iraans-Belgische tandarts, zegt dat seksueel geweld tegen vrouwen zijn oorsprong vindt in de islamitische cultuur. De daders in Keulen zijn “het slachtoffer van een religieus wereldbeeld dat vrouwen beschouwt als minderwaardige wezens.”….

Hét symbool van de ondergeschikte positie van de vrouw is de verplichte islamitische lichaamsbedekking, zoals hoofddoek, nikab en boerka.In moslimlanden als Iran en Saoedi-Arabië worden vrouwen wettelijk verplicht de hoofddoek te dragen op straffe van boetes, gevangenisstraffen of zelfs mishandeling. In andere moslimlanden is er een zodanige maatschappelijke druk om een hoofddoek te dragen dat die de facto neerkomt op een plicht…Sommige zeggen: “een hoofddoek is een vrije keuze.” Daarmee maken ze propaganda voor een symbool van ongelijkheid en discriminatie.Zij trekken zich niks aan van die miljoenen vrouwen in islamitische dictaturen, die zich verzetten tegen de hoofddoek.Meisjes op jonge leeftijd maken niet zelf de keuze. Dat doen hun ouders voor ze.Het lijkt alsof ze er zelf voor kiezen, en velen zijn daar ook van overtuigd, terwijl de hoofddoek net het ultieme symbool is van hun gehoorzaamheid en onderwerping aan de man, niet alleen de vader, maar ook de broers en de toekomstige echtgenoot (die uiteraard geen kuffar, een niet-moslim, mag zijn). Wie zich daar niet naar schikt, wordt vaak verstoten, met alle psychische en sociale problemen van dien. Er staan ook forse straffen op ongehoorzaamheid aan een vader of een broer, die de hoofddoek een goed idee vindt.Islam is onderwerping en de hoofddoek is daar een uiting van….

De hoofddoek is ook een uiting van een soort geuzenidentiteit en de zichtbare grensmarkering tussen ‘onze Westerse cultuur’ en de ‘islamitische gemeenschap’,tussen ‘islamitische vrouwen’ en ‘westerse vrouwen’.Dit onderscheid moet ervoor zorgen dat de islamitische vrouw altijd direct duidelijk te herkennen is. En uit die herkenning vloeit voort dat de islamitische vrouw niet mag worden lastig gevallen. Uit die herkenning vloeit daarom ook voort dat de ongelovige, niet-islamitische vrouw wel mag worden lastig gevallen.Dus,symbolen die staan voor het zichtbare onderscheid «wel of niet lastig mogen vallen» dienen daarom volledig uit het Nederlandse straatbeeld te verdwijnen…Al die hoofddoeken in de straten herinneren er de Europeanen voortdurend aan dat er tussen hen mensen rondlopen die hun manier van leven afkeuren, die er niet aan denken om zich aan te passen…En dat sommige vrouwen een hoofddoek dragen en anderen niet, wekt de suggestie dat er twee soorten vrouwen zijn: kuise islamitische vrouwen en uitdagende westerse vrouwen die hun seksualiteit als het ware te koop aanbieden…

De ex-moslims,moedige afvalligen, afkomstig uit alle delen van de islamitische en de westerse wereld, vertellen hoe zij langzaam tot het besef kwamen dat hun “geloof” in veel opzichten bedrieglijk en zelfs gevaarlijk was.En Ebru Umar heeft ook genoeg van de Islam:“ Elke moslim die in Nederland woont, weet: islam ís terreur. De Islam is de reden waarom die moslim hier woont in plaats van in het land waar zijn roots liggen. In Nederland heeft namelijk iedereen de vrijheid om te zijn wie hij wil zijn. Man – vrouw, jong – oud, wit – zwart, gelovig – atheïst. Ook die moslim. In Nederland heeft iedereen de kans op opleiding en ontwikkeling. Man – vrouw, jong – oud, wit – zwart, gelovig of atheïst. Ook die moslim. In islamitische landen, de Arabische voorop, is dat een utopie.En de terreur die Islam heet bestaat niet alleen uit bommen en granaten maar ook uit discriminatie en onderdrukking: van vrouwen. In de landen waar de roots van Nederlandse moslims liggen, heb je als vrouw, homo of andere minderheid een zwaar bestaan.”….

Nederland is een fantastisch land. Het is hier goed om leven. Dat danken we aan onze joods-christelijke en humanistische waarden en normen, die het fundament vormen van onze democratie en rechtsstaat. Onze cultuur en beschaving worden gekenmerkt door vrijheid, eigenzinnigheid, openheid, tolerantie en gelijkheid. Onze voorouders hebben met bloed, zweet en tranen onze vrijheid, identiteit en welvaart verdedigd. Daar zijn wij dankbaar voor maar het geeft ons ook een grote verantwoordelijkheid. En het is onze plicht om deze nalatenschap van vrijheid en democratie door te geven aan onze kinderen.De Islam is niets om trots op te zijn; 1400 jaar lang heeft het niets dan ellende en moord gebracht.We mogen daarom niet blind blijven voor het existentiële gevaar dat Nederland en de Nederlanders vandaag bedreigt: de ISLAM.…

De Islam is een als godsdienst vermomde totalitaire, onverdraagzame en gewelddadige politieke veroveringsideologie. Ze streeft de vernietiging na van onze democratie en de vervanging van ons rechtssysteem door de islamitische wet, de sharia. Het doel van de islam is de vestiging van een islamitisch wereldrijk. Dit doel staat niet alleen haaks op onze cultuur, onze normen en waarden, onze rechten en onze vrijheden, maar bedreigt die ook.Deze ideologie ieder aspect van het menselijk bestaan bepaalt. Het is een politiek, juridisch, militair, cultureel en sociaal systeem… Er is in de islam geen scheiding van machten, geen gelijkwaardigheid tussen moslims en niet-moslims. De islam discrimineert ook niet-moslims en homoseksuelen, is antisemitisch, kent geen vrijheid van meningsuiting, legt dwingende regels op voor alle handelingen van het menselijk bestaan en bestraft uittreding met de doodstraf.En het is de plicht van de Nederlandse overheid om onze rechtsstaat, onze democratie, onze vrijheden en onze veiligheid te beschermen tegen een vijandige politieke veroveringsideologie, die historisch en mondiaal bewezen heeft slechts één doel te hebben: het islamiseren van de wereld en het onderwerpen van alle volkeren(„De heerschappij is alleen voor Allah.”/Koran:12:40)!…OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!…https://www.facebook.com/canvastv/videos/allah-in-europa-duitsland/10155771163269344/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to De moslimvrouw wordt onderdrukt; de oorzaak ervan ligt in de ISLAM

 1. Pingback: De moslimvrouw wordt onderdrukt; de oorzaak ervan ligt in de ISLAM | E.J. Bron

 2. Hier ben ik het niet mee eens: De daders in Keulen zijn “het slachtoffer van een religieus wereldbeeld ,,
  Waarom niet?
  Omdat deze daders het doelbewust deden, ze sloten met groepjes vrouwen in, zodat ze niet meer weg konden vluchten en daarna gingen de daders hun gang. Niemand zag wat er gebeurde, want dat kon ook niet doordat ze alles afschermde met hun lijven.
  Ik zie ze dus absoluut niet als slachtoffer maar als dader.

  Liked by 2 people

 3. Jackie2015 says:

  De moslim vrouw wordt onderdrukt, de westerse vrouw wordt verkracht en omgebracht.
  Zijn de vrouwen en ik denk dat het meestal feministen nu werkelijk zo olie dom dat
  de islamisten enig respect zullen hebben voor non-moslim vrouwen?

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s