Door de rentree van de Islam in Europa is het antisemitisme helemaal terug

De politieke Islam is een verzameling opvattingen en ideologieën, die de gedachte gemeen hebben, dat het geloof een inspiratiebron dient te zijn voor het politiek handelen. Het scala van opvattingen loopt zeer uiteen, van een gematigde politiek gericht op sociale gerechtigheid tot de fundamentalistische visie dat de staat een islamitische staat behoort te zijn. Hamas is van dit laatste de extreme vorm, vooral vanwege het gebruik van terreur om zo’n staat te bereiken….’Jihad is verordend voor u,gelovigen, al heb je er een hekel aan’ -Koran-2:216…

De oorlog tegen Israël niets anders is en ook nooit iets anders geweest is, dan een klassieke Jihad(betekent oorlog voeren tegen de niet-moslims met als doel de islam te vestigen),die wordt geëffectueerd door conventionele oorlogsvoering, en ook door terrorisme, evenals door diplomatieke en economische druk, en uiteraard ook propaganda. De hele rataplan. Er kunnen verschillen zijn in timing en tactiek tussen de snelle jihadisten van Hamas en de langzame jihadisten van Fatah, maar er is geen enkel verschil in het uiteindelijke doel: Israël moet ophouden te bestaan als plaats waar Joden, en dan niet als dhimmis, kunnen leven op land dat eens islamitisch bezit was. Dit is alles…

De Joodse staat bevindt zich op grondgebied dat al vanaf de zevende eeuw, na de verovering van Jeruzalem door de moslimlegers, deel uitmaakte van de Dar al Islam,waar de Sharia – de islamitische wetgeving – van kracht was. En het jaar 1948 was voor de Jodenhaters een absoluut rampjaar. Het was een klap in het gezicht van Allah. Het hart van de Dar al Islam werd eruit gesneden en teruggeworpen in een situatie van Dar al Harb (“Huis van de Oorlog”).…Jeruzalem was nooit de hoofdstad van een andere staat dan Israël en al helemaal niet van een staat “Palestina”.Nergens maakt de Koran gewag van de eigendomsaanspraak van moslims op het heilige land; integendeel God onthult in de Koran dat dat land voor Mozes’ volgelingen bestemd is.Die regio was een deel van Syrië, van Egypte en van wat overbleef van het Ottomaanse rijk. Dat verklaart waarom de staat Israël zomaar tot stand kon komen, met goedkeuring van de Verenigde Naties, want er was in feite geen tegenstander of een volk dat een eenheid vormde(voor 1967 bestaan Palestijnen niet). Er woonden in die regio trouwens van oudsher al veel joden…

En als de joden hun staat niet zouden mogen hebben (de Tempel staat nota bene in Jeruzalem, niet in Mexico-stad of Kampala!) WAAR dan wel?!Want waar je die joodse staat ook zou huisvesten, het zou altijd kunnen worden afgeschilderd als een bezetting. Het zou immers altijd van het bestaande grondgebied van een ander land af gaan; er bestaat geen niemandsland meer. De joodse staat hoort in het land van herkomst, en dat is Israël. We verplaatsen Luxemburg toch ook niet naar de Kaukasus? …Elke Europeaan weet wat Hamas is. Dat is een groep Jodenhatende, vrouwen- en homo’s onderdrukkende islamitische fascisten met één hoofddoel: na de uitroeiing van de Joden in Israël de stichting van een wereldwijde islamitische heilstaat.Lees Hamas Handvest met hun uitgangspunten erop na. Er staat een Engelse vertaling op het internet.En wie weigert glashelder afstand te nemen van deze fascisten en hun misdadige methoden, legitimeert antisemitisme…

Rentree Islam in Europa is rentree van het antisemitisme.Wolfgang Schaüble, de voorzitter van het Duitse parlement, waarschuwt voor groeiend antisemitisme in Duitsland. ‘De grote toename van immigranten breng ook radicale krachten van de islam met zich mee.’En afgelopen maanden waarschuwden zo’n driehonderd bekende Fransen in een manifest tegen een nieuwe vorm van antisemitisme onder moslims, en met name het gevaar voor terroristische aanslagen op Joodse doelen in Frankrijk.Sinds 2006 zijn er in Frankrijk elf Joden vermoord door moslims.In Toulouse en Brussel zijn joden doodgeschoten, gewoon omdat het joden waren.Sarah Halimi werd in Parijs omgebracht door Kobili Traoré (27), een van haar Senegalese buren,alleen omdat ze Joods was.Deze monster mishandelde en martelde Halimi een uur lang. Ondertussen riep hij zo’n tien keer ‘Allah u Akbar’ en citeerde hij soera uit de Koran.Uiteindelijk sleepte Traoré zijn slachtoffer naar het balkon, gooide haar van driehoog naar beneden en trok zich terug voor een gebed. ..

Emigratie van joden uit Frankrijk naar Israel, de VS en andere veiliger geachte landen, is al jaren aan de gang.Joodse gezinnen trekken weg uit wijken waar veel moslims wonen.In Zweden, een land dat door de Britse krant The Guardian werd omschreven als ’het grootste succes dat de wereld ooit gekend heeft’, verlaten joden in drommen grote steden zoals Malmö omdat het er vanwege het toenemende antisemitisme door met name moslims niet meer veilig is.Frits Bolkestein veroorzaakte even een mediarelletje door te stellen dat joden in Nederland ’geen toekomst hebben en maar naar de VS of Israël moeten emigreren.’De Joden vluchten eveneens weg uit Antwerpen, ooit trots ’het Jeruzalem van het Noorden’ genoemd…

In Amsterdam sloeg een Syrisch-Palestijnse asielzoeker de ruiten in van een Joods restaurant.Laten we ook niet vergeten in Nederland beruchte ‘Khaybar, Khaybar ya yahud, jaish Muhammad saya’ud’ schalde massaal door de straten. Het is de waarschuwing aan de Joden de – verloren – slag van Khaybar (628) niet te vergeten, want ‘het leger van Mohammed keert terug’.Na een anti-Israël-demonstratie in de Haagse Schilderwijk zei een betoger tegen de Volkskrant-verslaggever: ‘Als alle moslims een front zouden vormen, dan hadden wij het Westen en de joden allang verslagen.’ Opgejut door Hamas-propaganda gaan Marokkaanse jongeren (soms nog maar twaalf jaar oud) met ISIS-vlaggen de straat op en eisen luidkeels de dood van de joden…

Al jaren in heel Europa, synagogen,joodse scholen en andere joodse instellingen moeten tegenwoordig zwaarbeveiligd worden en dat is niet omdat de bruinhemden weer door de straten marcheren.Een studie van de Universiteit van Bielefeld laat zien dat maar liefst 81 procent van de slachtoffers van antisemitisch geweld zegt dat de dader vermoedelijk een moslimachtergrond heeft.Antisemitische incidenten vaak werden als vandalisme geregistreerd, dus kwamen ze niet terug in de statistiek.Zo werd een aanslag op de synagoge van Wuppertal niet antisemitisch genoemd.Of denk aan de aanslag op het Joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam, waar volgens de rechter geen sprake was van antisemitisme, maar van protest tegen de staat Israël…

In Amsterdam staat anno 2014 een schuilsynagoge, Joodse instellingen geven jaarlijks bijna een miljoen uit aan beveiligingskosten, enkele jaren geleden werd voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog in West-Europa een dienst in een synagoge afgelast na een dreigmelding en Joodse burgers worden bespuugd en uitgescholden door islamitische jongeren.En het was GroenLinks, die enige tijd geleden nog op bezoek ging bij de islamitische terreurgroep Hamas, die streeft naar de vernietiging van de Joodse staat en die het Joodse volk in zee wil drijven. Dat noem ik antisemitisme…Het is geen geheim dat NIDA ook een pro Hamas standpunt inneemt. Het liefst zien zij Gaza-stad als zusterstad van Rotterdam.In de tweet stelt Nida Israel gelijk aan ISIS. Geen verkeerd woord over de rol van Hamas en de terroristische inslag van deze beweging, die zijn terreur bij uitstek richt op Israëlische burgers.NIDA-leden waren ook in juli 2017 aanwezig bij een anti-Israëlisch protest, waarbij antisemitische spreekkoren waren te horen.Nourdin El Ouali, lijsttrekker van NIDA sprak ook op de ‘Palestinians in Europe Conference’, waar ook de antisemitische activist Abou Jahjah sprak.En Afshin Ellian gaat los op NIDA: ‘Het zijn onze neonazi’s!’…

Sommige moslims het Gaza conflict gebruikt, om hun Jodenhaat te profileren.Jodenhaters weten dat Joden zich voor een belangrijk deel met Israël identificeren. Dus door Israël aan te vallen,vallen ze tegelijkertijd Joden aan.Zij haten Israël, omdat zij Joden haten…Joden, christenen en alle niet-moslims dienen gehaat te worden en worden in de Koran beschreven als apen en varkens (soera’s 2:63–65, 5:59–60, 7:166), als smerig (9:28) …’Sluit met de joden en christenen geen overeenkomst, want wanneer je dat doet, word je een van hen’-Koran 3: 28…’Het oorlog voeren tegen niet-moslims een verplichting is voor elke moslim’ -Koran-2:216…De oproepen in de Koran zijn algemeen en eeuwigdurend geldig en vormen daarom een onmiddellijk gevaar voor Europa en haar inwoners…

Door apologeten van de Islam wordt vaak verwezen naar vredelievende koranverzen. Deze verzen, die in tegenspraak zijn met de jihadistische verzen, bestaan inderdaad, maar dateren allemaal uit de beginperiode van de Islam toen Mohammed nog machteloos was en hoopte christenen en joden tot bondgenoten te kunnen maken.Toen de joden en de christenen Mohammed niet erkenden als de nieuwe profeet, begon de Koran hen te bedreigen en riep moslims op met hen de oorlog aan te gaan. De Islam heeft de situatie van de elkaar tegensprekende verzen opgelost met de abrogatie-theorie: latere verzen herroepen de vorige verzen…

Professor Van der Horst stelde al dat de islamisering van het antisemitisme een van de meest huiveringwekkende ontwikkelingen van onze tijd is, maar politiek correct Nederland kijkt weg.Onderzoeksbureau ResearchNed stelt dat een op de vijf docenten geschiedenis in de grote steden de Holocaust niet kan bespreken doordat Turkse en Marokkaanse leerlingen agressief worden. Verder schreef de AIVD in 2004 al dat de toename van het antisemitisme onder middelbare scholieren is toe te schrijven aan islamitische jongeren en hun “religieuze opvattingen”.De groei van het antisemitisme hangt samen met de opkomst van de ISLAM. Mensen die dat verband ontkennen, zijn minstens erg naïef…De Islam is wat hij is: een onverdraagzame, totalitaire veroveringsideologie, die met geen enkele andere cultuur vreedzaam kan samenleven.De joden weten dat, wij niet. Wij blijven halsstarrig volhouden dat er geen probleem is met de ISLAM…https://www.volkskrant.nl/mensen/-antisemitisme-onder-jonge-moslims-is-fundamenteel-en-diepgeworteld-~bdc41a73/

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to Door de rentree van de Islam in Europa is het antisemitisme helemaal terug

  1. Pingback: Door de rentree van de Islam in Europa is het antisemitisme helemaal terug | E.J. Bron

  2. Pingback: Europees spilland en antisemitisme – Jeshuaist

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s