Europeanen willen stop islamitische immigratie

4f8d5b38-4322-4847-b61d-7d6338d27c58_cx0_cy8_cw0_w1023_r1_s

“Mijn grootste angst voor de komende jaren is de islamisering van Nederland. We hebben de afgelopen jaren gewoon te veel binnengelaten in een te klein land en vroeg of laat gaat dat botsen. Dan komt er een clash tussen de verschillende culturen. Het zou mij niet verwonderen als er binnen nu en drie jaar een burgeroorlog uitbreekt. De mensen pikken het niet meer. Het land gaat naar de klote op deze manier“, vertelt Gerard Joling. En hij heeft natuurlijk volkomen gelijk. Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier in West-Europa binnen te halen…

Tweemaal eerder trachtte de islam Europa te veroveren.Anders dan in de achtste en in de zeventiende eeuw wil de islam Europa dit keer niet veroveren met het kromzwaard, maar via demografische groei, via bekering en missionering en via immigratie.Ondertussen zijn ze in West-Europa al met zo’n 30 miljoen,die zullen West-Europa binnen een paar decennia in een islamitisch kalifaat veranderen…Jihad(betekent oorlog voeren tegen de niet-moslims met als doel de islam te vestigen) kent vele facetten, waarbij “jihad door het zwaard” er slechts één is.En ‘al–Hijra’(migratie/de vorming van geïsoleerde moslimgemeenschappen in het te veroveren gebied) is ook een. Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten niet-moslims landen(Dar al-Harb), op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad en vervolgens de staat.Tientallen landen zijn zo veroverd! …

We stevenen af op het einde van de Europese samenleving zoals we die nu nog kennen.West-Europa islamiseert in rap tempo.Ongecontroleerde massa-immigratie vanuit Afrika, Azië en het Midden-Oosten zorgt ervoor dat bepaalde gebieden in West-Europa veranderen in No-Go- Zones(parallel samenlevingen; een staat in een staat,mini kalifaten), waar de staat de controle over heeft verloren…Frankrijk de regering staat op de officiële website van de regering een lijst 751 “gevoelige urbane zones”, te beschouwen als islamitische enclaves, No-Go-Zones.In een rapport beschrijft de Zweedse politie 23 van deze wijken. Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone“.In deze wijken, worden de niet-moslims serieel lastiggevallen, vrouwen worden bedreigd (en erger) die geen sluier dragen, en bezoeken van ambtenaren, zoals oud-minister van Binnenlandse Zaken Jon Reid die worden geïnterrumpeerd, “Hoe durf je komen naar een moslim gebied?”… Ook andere West-Europese landen kennen zulke No-Go-Zones…De moslim kan geen vaderland hebben, behalve dat waar de “religie” van Allah regeert.De nationaliteit van de moslim is zijn geloof. Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer…. ”Sluit met de joden en christenen geen overeenkomst, want wanneer je dat doet, word je een van hen.”(Koran 3: 28))…De geschiedenis geen gevallen vermeldt, waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is!…

De Islam is niet op aarde gekomen om naast andere godsdiensten te bestaan, maar om wereldwijd te overheersen(„De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40)…De historie van de Islam is;moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting.Miljoenen niet-moslims zijn door de eeuwen heen vermoord, vervolgd, of op de vlucht geslagen voor de Islam.Mohammed zelf de wapens opnam om niet-moslims aan te vallen en hun met geweld de Islam op te leggen.Met het kromzwaard in de hand heeft hij het hele Arabische schiereiland gezuiverd van alles wat christelijk was.De bronnen beschrijven orgieën van wreedheid waarbij honderden mensen werden gekeeld, handen en voeten werden afgehakt, ogen werden uitgestoken en hele stammen werden uitgeroeid.Dit gewelddadige optreden van Mohammed staat in al zijn levensbeschrijvingen vermeld en wordt in heel de islamitische wereld trots doorverteld.En terreur betekent niet alleen bomaanslagen, maar ook woedeaanvallen en agressiviteit. Dat hebben wij in de geschiedenis van de islam ook kunnen zien…

En de meest ernstige bedreiging komt niet zozeer van de gruwelijke koppensnellers ,die de wapens opnemen als van hen die op achterbakse wijze iedereen monddood maken en de heimelijkheid verheven hebben tot een gebod van het islamitisch “geloof”. Zij hebben binnen onze rechtsstaat een islamitische staat in het leven geroepen, die steunt op verschillende pijlers .Een breed netwerk van moskeeën en koranscholen waar de haat gepredikt wordt, waar het politieke geloof in het zogezegde islamitisch “ martelaarschap ” ingeprent wordt en waar men aan hersenspoeling doet om mensen om te vormen tot strijders voor de islamitische heilige oorlog…

Mensen zeggen vaak: maar er zijn ook goede moslims. Ja,in de Tweede Wereldoorlog waren er ook goede Duitsers.De nazi’s(de harde kern) vormden een kleine groep van de Duitse bevolking, maar kregen wel de steun van een groot deel van de bevolking, waardoor zij hun terreurbewind konden uitvoeren…Het doel van zowel heel wat radicale als niet-radicale moslims is hetzelfde: de hele samenleving onderwerpen aan de Islam en de Sharia(”De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM!”-Koran/soera 2, vers 216)….„Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is.”(Koran2:98)…„Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)…„Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran 60.4)…De inhoud van de Koran is zo geformuleerd, dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu!…

En om de islam niet te hoeven betichten van geweld en terreur, hebben niet-islamitische westerlingen en sommige verwesterde moslims de term ’islamisme’ bedacht. Hiermee bedoelen zij een politieke, oorlogszuchtige ideologie die niets te maken zou hebben met de ware islam. Voor hen zijn er twee islams. De ene is verlicht, open, vredelievend, een godsdienst van liefde, tolerantie en vrede – en dit zou de godsdienst zijn zoals die door een overgrote meerderheid in alle rust wordt beleden. De tweede islam, het islamisme, is obscuur en in zichzelf gekeerd, sektarisch, fanatiek en oorlogszuchtig; een politieke, ontspoorde en zieke islam dus die niet te vergelijken is met de eerste, de ware, goede, gematigde, mystieke islam, die de broeder is van het christendom en het jodendom, en die door zijn hoge graad van spiritualiteit vele niet-moslims aanzet tot bekering…

De uitvinding van ’de twee islams’ is heel praktisch omdat het de niet-islamitische westerling geruststelt over het karakter van de islam. Maar het is ook een grote leugen omdat er maar één islam is. Eén islam die niet twee gezichten heeft, maar verschillende aspecten. Het mystieke aspect en de terreur zijn twee extremen. Hiertussen bevinden zich vele facetten die altijd naast elkaar hebben bestaan en die alle uit dezelfde bron komen: de Koran, opgevat als het Woord van God dat zich openbaarde in Mohammed, die voor alle moslims, niemand uitgezonderd, het grote voorbeeld is…

De waarheid is dat het christendom en de islam volkomen verschillend zijn : de God die mens geworden is door zich te incarneren in Jezus, die het leven, de waarheid, de liefde en de vrijheid aan de andere mensen geschonken heeft tot het offer van zijn eigen leven toe, heeft niets uit te staan met Allah, die tekst geworden is op de bladzijden van de Koran, die zich op arbitraire wijze aan de mensen opdringt en die een ideologie en een praktijk van geweld en dood gewettigd heeft, die door Mohammed en zijn opvolgers toegepast werd om de islam te verspreiden…

Een meerderheid van de Europeanen wil een immigratiestop voor mensen uit overwegend islamitische landen. Dat concludeert de gerenommeerde Britse denktank Chatham House op basis van een enquête onder ruim tienduizend Europeanen in tien Europese landen.Die cijfers waarschijnlijk liggen in realiteit nog veel hoger, maar de meerderheid durft en mag het niet meer zeggen…Europese regeringsleiders reageerden kritisch op het inreisverbod voor inwoners van zeven islamitische landen van de Amerikaanse president Trump. Maar de ondervraagde Europeanen gaan in zekere zin nog verder. Zij spreken zich uit tegen de permanente vestiging van mensen uit álle islamitische landen…STOP islamisering van Europa,voor het te laat is!…

BEDANKT:landveraders,de elite, universiteiten, kerken, vakbonden, de media, politici en wegkijkers.De toekomst van jullie kinderen is leven onder fascistische Sharia,of jaren in een burgeroorlog zijn!….

En iedereen die iets zegt over dit is natuurlijk een racist, extremist of islamofoob…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to Europeanen willen stop islamitische immigratie

  1. Pingback: STOP ISLAM! | E.J. Bron

  2. Jackie2015 says:

    Zolang de EU commissie de touwtjes in handen heeft zal er helaas 😦 niets of weinig gebeuren wat de zogenaamde islamitsche immigratie betreft. Het is alleen al te gek voor woorden dat een stelletje ellendingen in Brussel, om het zachtjes te zeggen, de europese burgers opzadelt met die krankzinnige islamisten.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s