Mensen die zich tot de islam hebben bekeerd, plegen relatief vaak daden van terreur

data15921873-92b460 (1)Elk jaar bekeren zich naar schatting ruim honderd Nederlanders tot de islam.Psychologen en andere gedragswetenschappers die er onderzoek naar hebben gedaan, zeggen echter dat een identiteitscrisis doorgaans aan de basis ligt van zo’n bekering.Westerse bekeerlingen hebben vaak een crisis in hun leven ervaren: in de familie, op romantisch gebied, problemen met hun werk of inkomen, of ze zijn getroffen door een ziekte. Dan zoeken ze iets wat hun leven weer zin geeft, of wat de narigheid kan relativeren…Moslims verlaten de islam slechts om één reden:het geweld,verschrikkelijke daden,die worden gepleegd in de naam van de Islam.Verschillende dissidente allochtonen uit de islamitische wereld ons waarschuwen voor de Islam, zoals Ayaan Hirsi Ali, Afshin Ellian,Hafid Bouaza en veel ex-moslims,die ons vertellen dat ze eigenlijk niet op de hoogte waren van de verschrikkingen van hun eigen “godsdienst”.Ze voelen zich verraden en diep gekwetst door de leugens van de Islam…

Volgens Joram van Klaveren ‘de Islam is een vreedzaam geloof’….WAT?!…De Islam is niets om trots op te zijn; 1400 jaar lang heeft het niets dan ellende en moord gebracht. Volgens Dr. Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de Islam! De grootste genocide tijdens mijn leven was waarschijnlijk die in Oost-Pakistan (1971, officieel 3 miljoen doden), een jihad, die vooral de hindoe-minderheid viseerde(”Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4)…William Muir (een van de belangrijkste Britse islamwetenschappers) zei ooit:“Mohammed´s zwaard en de Koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving, de waarheid en de vrijheid, die de mensheid tot nu toe heeft meegemaakt”…

Volgens Van Klaveren ‘ de Koran roept niet op tot geweld en haat tegen niet-moslims. Moslimterroristen die moorden en aanslagen plegen in naam van de islam, misbruiken de Koran als legitimatie voor hun wandaden.’…Maar,de basis van de Koran is de oproep tot Jihad(oorlog tegen niet-moslims).Deze boek beveelt daarin moslims te vechten met niet-moslims/Koran 8:39/, totdat ze alle andere religies uitroeien,zodat de islam als enige echte religie in de wereld overblijft;„God/Allah/ is de vijand van iedereen die niet moslim is”(Koran2:98)…„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101)…„O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden.Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”(Koran 5: 54) …„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”(Koran 4:76, 60:4)… „Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(Koran- 8:12)… „Doodt hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard”(Koran 9:29)…„Een Kafir/niet-moslim/ mag onthoofd worden” (Koran 47:4) …„Een Kafir mag geterroriseerd worden”(Koran: 8:12)…„En bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)….„Bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah.”(Koran: 8:39)… „Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)… enz,enz,enz…VERSCHRIKKELIJK!…

De Koran stelt dat alle delen van het boek gevolgd moeten worden, ook gewelddadige en hatende delen…„Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan”(Koran 2:85)…„Geloven jullie in een gedeelte van het boek en in een ander gedeelte niet? Wie van jullie dat doet, verdient niet anders dan schande in het tegenwoordige leven en op de opstandingsdag zullen zij tot de zwaarste bestraffing veroordeeld worden” (Soerat Al-Bakara, 86)…De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard(”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”-cf. Koran 4, vers 95)…Samir Khalil Samir,hoogleraar Islamologie aan de St. Jozef-Universiteit van Beiroet (Libanon) stelt dat ‘minstens 80% van alle terroristische aanslagen in de wereld uitgevoerd worden in de naam van de Islam, om het geloof of de profeet te verdedigen. En dit is aan het toenemen, zelfs in het Westen.’De bron van IS,Boko Haram, Al Qaida,Hamas en de Taliban is de ISLAM…

Volgens Van Klaveren is de beeldvorming over de profeet Mohammed onjuist:‘Eigenlijk was mijn grootste obstakel profeet Mohammed. Ik geloofde echt dat hij een kwaadaardig figuur, een op geld beluste wellusteling was. Er zijn heel veel leugens verspreid over die man’…Maar,het geweld sinds het begin in de islam zit ingebakken.Mohammed, heeft vanaf het begin van zijn optreden gebruik gemaakt van het zwaard om zijn doeleinden te realiseren. Bezoek je het Tokapi-museum in Istanbul, dan vind je daar in een vitrine het zwaard van Mohammed. Het is een in de islamitische traditie verhaald feit dat Mohammed rooftochten organiseerde, oorlogen voerde en mensen liet vermoorden, zoals de joden van de Qurayza-clan. Dat kan je in de hadith teruglezen. Zijn gehele politiek is gericht op een totale onderwerping van heel de wereld…Tijdens het proces tegen de Hofstadgroep merkte Mohammed Bouyeri op: ‘De islam en de profeet Mohammed prediken het gebruikvan geweld tegen ongelovigen, en in tijden van oorlog. Degenendie beweren dat Mohammed een pacifist is, zijn leugenaars enonwetend. De profeet heeft opdracht gegeven heidenen te doden.’…

En de islam leert dat deze Mohammed een zeer jong meisje gehuwd heeft, Aisha bin Abu Bakr:„ De profeet trouwde met mij toen ik zes jaar oud was en hij voltooide de trouwerij toen ik negen jaar oud werd. En (vanaf toen) bleef ik met hem negen jaar lang /tot zijn dood/”(Sahih Bukhari, Deel 6, Boek 62, Hadith 64)…En omdat meisjes op die leeftijd fysiek, emotioneel of psychologisch niet volledig volwassen zijn, weten we dat het verkeerd is voor een man, ongeacht zijn leeftijd, om een ​​kind in seksuele relaties te betrekken… Joram van Klaveren heeft vroeg ingezien dat Nederland (het Westen) onvermijdeiljk op een enorme confrontatie met de islam aanloopt. In eerste instantie heeft hij daar iets aan willen doen door PVV-er te worden. Toen hij inzag dat het Westen zwak, verdeeld en decadent was (in tegenstelling tot de islam, die enkel zwak is), heeft hij gekozen om zich daar bij aan te sluiten…Lafaard en  landverrader!…

Wat is de rol van bekeerlingen in de gewelddadige jihad? Die vraag komt onvermijdelijk op, nu bekend is dat de twee terroristische aanslagen deze week in Canada zijn gepleegd door mannen, Michael Joseph-Bibeau (32) en Martin (Ahmad) Couture-Rouleau (25), die recentelijk tot de islam zijn bekeerd.Zo reed de Belgische bekeerling Muriel Degauque in 2005 met haar witte Mercedes van Brussel naar Bagdad om zichzelf op te blazen. Ze was de eerste westerse vrouw die een zelfmoordaanslag pleegde…De 52-jarige Khalid Masood pleegde de aanslag met een auto bij het parlementsgebouw in Londen waarbij vijf doden vielen. Masood werd geboren als Adrian Russell Ajao in het Engelse graafschap Kent. Hij bekeerde zich tot de islam en veranderde zijn naam. Ook de slachting van de Britse militair Lee Rigby in Woolich werd uitgevoerd door twee moslimbekeerlingen, de Nigeriaans- Britse ex- christenen Michael Adebolajo en Michael Adebowale…

In mei deed VVD-kamerlid Ayaan Hirsi Ali aangifte omdat een jonge moslim haar met de dood had bedreigd, in het Haagse café-restaurant Dudok. Ze was verbijsterd toen de jongen een bekeerling bleek.De Haagse salafist Arnoud van Doorn, die namens zijn extremistische Partij van de Eenheid in Den Haag gemeenteraadslid is, wenst dat hij een privé-militie had om politieke tegenstanders zoals PVV-college Willie Dille een “goed pak slaag” te verkopen. “Was het maar zo,” zo verzucht Van Doorn in een interview met Café Weltschmerz.En hij schreef ook op 14 mei op Twitter “Moge Allah de zionisten vernietigen”.Heeft deze vent een chip in zijn hoofd gekregen? Die hersens zijn zeker verknipt. Het is duidelijk, dat Van Doorn/gesponsord vanuit Saudi-Arabië/ is gevaarlijk voor onze samenleving …

Bekeerlingen vormen ook een bijzonder grote groep binnen de jihadistengemeenschap.Relatief veel van de Nederlandse jihadgangers die sinds 2012 afreisden naar Syrië en Irak zijn bekeerlingen, blijkt uit een databank.Uit een recente studie van The Hague Center for Strategic Studies blijkt dat 17 procent van de Nederlandse Syriëgangers bekeerling is, terwijl de Nederlandse moslimgemeenschap voor 2 procent bestaat uit bekeerlingen.Uit onderzoeken van andere terrorisme-experts blijkt dat ook in omliggende westerse landen bekeerlingen oververtegenwoordigd zijn in de terrorismezaken.Onderzoekers Scott Kleinman en Scott Flower ontdekten dat van alle Britse jihadisten die tussen 2001 en 2010 voor terrorisme zijn veroordeeld 31 procent bekeerling was, en dat terwijl bekeerlingen tussen 2 à 3 procent van de Britse moslimgemeenschap uitmaken…En het gaat niet alleen om mannen jihadgangers.In Marokko en Frankrijk zijn in 2016 terreurcellen opgerold, die volledig uit vrouwen bestonden. In het geval van de Franse terreurcel ging het om drie vrouwen, van 19, 23 en 29 jaar oud, die in de buurt van de Notre Dame een auto met gasflessen in brand wilden steken…

Net zoals bij Hitler’s beginnende greep naar Europa ten tijde van de Republiek van Weimar, falen ook nu grote delen van de intellectuelen in Europa met het oog op de veel grotere bedreiging van de vrije wereld door de islam,die geen religie is, maar een totalitaire ideologie, waarvan het systeem ontworpen is om te onderwerpen en te onderdrukken. De religieuze aanspraak van de islam is slechts een vermomming, die de politieke waarheid moet verbergen…En deze totalitaire ideologie, kan onmogelijk hervormd worden en terzelfder tijd zijn essentie behouden.Vanuit de Koran leren we dat hervormen onmogelijk is, want onderstaande citaten zijn letterlijk en verplichtend voor elkeen onderdanig aan de islam:

1/De Koran is het woord van Allah.
2/De Koran kan niet veranderd worden.
3/De Koran is perfect.
4/Islam is superieur over alles.
5/Mohammed is de laatste profeet….Er is dus geen concrete basis te vinden om de islam te hervormen vanuit de Koran. Integendeel, van zodra je dit doet, stel je jezelf buiten de islam. Elke poging om te hervormen leidt dus tot verkettering en vervolging…OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!

Joram van Klaveren:het is onmogelijk om CHRISTENDOM en ISLAM,de Bijbel en de Koran met elkaar te vergelijken!De Islam en het Christendom verschillen als dag en nacht van elkaar! Het zijn twee totaal verschillende werelden.Jezus en Mohammed zijn elkaars tegenpolen.De weg van Jezus leidt tot leven. De weg van Mohammed leidde tot de dood.Jezus was zonder zonde.Terwijl Mohammed, volgens de Koran zondig was.Jezus predikte vrede voor de hele wereld, Mohammed zocht de heerschappij door oorlog en verwoesting.Jezus bereikt mensen door Zijn liefde,niet door mensen te onthoofden.“Wie het zwaard opneemt, zal erdoor vergaan,” zei Jezus.De strijd waartoe wordt opgeroepen in de Bijbel(Ef. 6: 10-20) is een geestelijke strijd, met geestelijke wapens…

Jezus heeft nooit een veldtocht of oorlog tegen ongelovigen bevolen, terwijl Mohammed ten minste 65 van dergelijke veldtochten heeft bevolen in de laatste tien jaar van zijn leven .Mohammed liet talloze niet-moslims vermoorden (soms door sluipmoord) en liet ook krijgsgevangenen die zich hadden overgegeven executeren.Hij roeide drie Joodse stammen uit in wat nu Saudi-Arabië is, door verdrijving of onthoofding. Dit gewelddadige optreden van Mohammed staat in al zijn levensbeschrijvingen vermeld en wordt in heel de islamitische wereld trots doorverteld. Ook vandaag worden wereldwijd duizenden onschuldige mensen gruwelijk afgeslacht, omdat ze zich niet aan de islam onderwerpen. Dat is het gevolg van trouwe gehoorzaamheid aan de vele instructies van Mohammed…De Kruistochten waren geen agressieve oorlogen om het Midden-Oosten en Turkije te koloniseren.De Kruistochten begonnen echter pas na vijf eeuwen van islamitische Jihad, waarbij meer dan tweederde van wat voorheen de christelijke wereld was geweest, was veroverd, vernietigd of tot bekering gedwongen….

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Mensen die zich tot de islam hebben bekeerd, plegen relatief vaak daden van terreur

  1. Pingback: Mensen die zich tot de islam hebben bekeerd, plegen relatief vaak terreurdaden | E.J. Bron

  2. Pingback: Mensen die zich tot de islam hebben bekeerd, plegen relatief vaak daden van terreur! | eunmask

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s