De verschrikkingen van de ISlam

IS was niet alleen gekomen om te moorden, maar ook om de slavernij weer in te voeren. En de jezidi’s waren oorlogsbuit…Parween Alhinto, in 2014 uit Sinjar ontvoerd door ISIS, vertelt over haar ontvoering, haar ervaringen in gevangenschap, haar ontsnapping en over de toekomst van de Yezidi-gemeenschap. In de documentaire portretteert filmmaker Reber Dosky drie Yezidi-meisjes in Koerdistan (Irak) die maandenlang gevangen werden gehouden door IS …Wanneer een meisje nog maagd is, wordt haar verkrachter gezien als eigenaar van het meisje. Hij heeft als enige het recht om haar door te verkopen.En voor duizenden vrouwen – waaronder veel kinderen – is dit de dagelijkse realiteit…

IS ziet de yezidi’s als strafbaar – omdat ze in hun ogen het foute geloof aanhangen – en daarom mogen zij met toestemming van Allah met de meisjes doen wat ze willen.In Surah Al-Muminun (23:6) en Surah Al-Maarij (70:30) wordt er gesproken over vrouwelijke slaven en dat je seks met hen mag hebben. Vooral de westerse vrouwen blijken in trek bij de terreurgroep. Blond haar en blauwe ogen, dat levert het meeste geld op…Behalve de slavernij was ook gedwongen bekering een tactiek om de jezidi-cultuur, -identiteit en -religie te vernietigen.Ze executeren regelmatig tieners zo jong als 15 jaar, vanwege zaken als homoseksualiteit…

Een Hadith die gaat over het doden van jonge mensen, die u wellicht als kinderen of pubers zou zien. Een ooggetuige aan het woord:“Overgeleverd door Atiyyah al-Qurazi:“Ik was één van de gevangenen van Banu Qurayzah. Zij (de kompanen) controleerden ons en degenen waarbij schaamhaar was begonnen te groeien, werden gedood en degenen die dat niet hadden werden niet gedood. Ik viel onder degenen die nog geen haar hadden.” – Sunan Abu Dawud, boek 40, hadith 4390 (Sahih)…

Deze persoon hoorde bij een door Muhammad veroverde stam, waarvan alle mannen werden gedood. Naar verluidt liet Muhammad hier zo’n 800 mannen en jongens op één dag onthoofden nadat zij waren gevangen. Ook IS executeert regelmatige groepen mannen. Om te bepalen of je een man was en derhalve gedood mocht worden, werd er gecontroleerd of er al schaamhaar aanwezig was. Zoals u weet hebben veel jonge jongens al schaamhaar vanaf hun twaalfde jaar. Dit maakt het helder dat IS niet on-Islamitisch handelt wanneer het een jongen van 15 jaar berecht als man…„IS toont het ware gezicht van de Islam,” betoogt arabist Hans Jansen:„want,IS brengt de Sharia in praktijk.Er is geen enkele handeling ooit door IS of Boko Haran verricht, die niet in overeenstemming is met de Sharia,”zei Jansen…

En waarom zijn we zo stil over het verkrachten van meisjes en het onthoofden van kinderen? Waarom eisen we niet meer concrete actie om dit geweld te stoppen?…En politici, journalisten of wetenschappers die (in)direct pleiten voor terugkeer van IS- en Al Qaidastrijders m/v naar Europa moeten niet na een aanslag huilen: ‘Wir haben es nicht gewusst.’ Aan hun handen zal het bloed kleven van onschuldigen…

De sympathie voor de extreem-jihadistische beweging ISIS beperkt zich in Nederland niet tot jonge radicale moslims. Trouw berichtte dat de tot de islam bekeerde Arnoud van Doorn tweets verspreidde van Abdoe Khoulani, de fractievoorzitter van de Haagse islamitische Partij van de Eenheid (PvdE), die onder meer roept “leve ISIS” en “op naar Bagdad om dat schorem aldaar aan te pakken”. Van Doorn, verbonden aan dezelfde partij, noemt het geluid van Khoulani “verfrissend”….https://www.trouw.nl/home/haagse-islampartij-bejubelt-isis-op-naar-bagdad-~a4eba29d/

Wij zijn niet in oorlog met de Islam, maar de Islam is in oorlog met ons,al 1400 jaar! Het principe van ‘bekeer of sterf’ dat extremistische moslimorganisaties als ISIS, Al Nusra (voorheen Al Qaeda),Boko Haram of Hamas hanteren is namelijk niets nieuws: al 1400 jaar bedienen moslims zich van dit moordlustige veroveringsprincipe. Niet-moslims, ook wel ‘kafir’ genoemd, die het geluk hebben om niet te worden omgebracht, staat slavernij en een belasting, ‘jizya’ genoemd, te wachten…Het nieuwe Islamitische Kalifaat, door ISIS gesticht, is meedogenloos. Vrouwen worden gestenigd voor overspel, krijgsgevangenen worden met honderden tegelijk geëxecuteerd, christenen en andere minderheden worden zo snel mogelijk verdreven. En mensen worden gekruisigd en onthoofd. Hoofden verschijnen op spiezen en hangend aan electriciteitsdraden. Dit alles gebeurt in het honderdste jaar na de Armeense genocide, de Seyfo, en de wereld kijkt toe…BAH!…

In landen als Pakistan en Afghanistan schaart in veel gevallen de meerderheid van hele regio’s zich achter de idealen van de radicalen, samen vele miljoenen. Al die mensen zijn moslims, gedreven door religieuze idealen waarvan machtswellust, dood en verderf het onlosmakelijke gevolg zijn. Ze voelen zich door hun “geloof” ertoe verplicht om te moorden en menen dat hun kwaad gedekt wordt door Koran en Hadith en dat ze ervoor worden beloond door Allah…

De basis van de Koran is de oproep tot Jihad(oorlog tegen niet-moslims).Deze boek beveelt daarin moslims te vechten met niet-moslims, totdat ze alle andere religies uitroeien, zodat de Islam als enige echte religie in de wereld overblijft; „Bestrijd iedereen op de weg van Allah en doodt degenen die niet in Allah geloven.” …„God/Allah/ is de vijand van iedereen die niet moslim is”(Koran2:98)…„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101)…„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”(Koran 4:76, 60:4)…„Doodt hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard”(Koran 9:29)…. „Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)…In de Koran staan tientallen verzen die moslims oproepen ten strijde te trekken tegen ongelovigen/niet-moslims…

In Hadith vinden we namelijk het volgende citaat, van niemand minder dan Mohammed zelf: Het laatste uur zal niet komen, totdat de Moslims tegen de Joden vechten en de Moslims hen doden en als de Joden zich verschuilen achter een steen of een boom, dan zullen de steen en de boom spreken: Moslim, er schuilt een Jood achter mij, kom hem doden. (Sahih Muslim Hadith, boek 41 vers 6985). Als dit geen aanzetten tot haat en discriminatie is, dan weet ik niet wat wel. Of haal ik dit stuk soms uit de context?…De Nederlandse moslims, die zich dood schament voor wat er in de naam van hun “religie” gebeurt, zoeken ook naar een verlegenheidsargument. “Dat is niet ‘onze’ islam.” O nee? Zij kennen hun eigen religie niet. Dat is inderdaad hun islam. Dat is krek het voorbeeld van Mohammed.Alle vier de erkende ‘wetsscholen’ van de islam leggen de Koran en Hadith zo uit, dat geweld tegen andersdenkenden juist en zelfs verplicht is. Precies zo spreekt de jihadi in zijn absolutistische bruutheid, zonder enig gevoel voor nuance en tact. Ik meen dat hij inderdaad de leer en de praktijk van de islam (en zeker van Mohammed) aan zijn kant heeft. Jihadisme is geen randverschijnsel, maar het is het eigenlijke wezen van de islam…

Het centrale thema van het Christendom is naastenliefde, het gevolg een verdraagzame samenleving. Het centrale thema van de islam is onderwerping, het gevolg is een fascistische samenleving…De leer van de islam ligt namelijk vast. Daar mag niet aan getornd worden. Wie dat probeert kan in veel islamitische landen zelfs lange gevangenisstraf (gepaard aan lijfelijke straffen) tegemoet zien of de doodstraf.Bovendien zou je dan een deel van het voorbeeld van Mohammed moeten verwerpen, wat vanwege de absolute dualiteit Allah – Mohammed in de islam geheel ondenkbaar is…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to De verschrikkingen van de ISlam

  1. Pingback: De verschrikkingen van de ISlam | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s