Linkse politiek lijkt het meest op Sharia

134b0-no-mosque-demonstrationHet gaat niet goed met de Europese Unie en met heel Europa.Onze bevrijding van het nationaal socialisme misbruiken om begrip te kweken voor de meest onderdukkende ideologie van allemaal: ISLAM.De Europese Unie heeft vanaf het begin geflirt met Turkije,dat precies het tegendeel is van de authentieke Europese waarden. Met een opgewarmde veroveringsgeest van het Ottomaans Rijk, wilde men blijkbaar de joodse-christelijke wortels van Europa neutraliseren. De golfstaten die hun fascistisch islamisme aan de hele mensheid willen opleggen en daarvoor miljarden uitgeven aan terroristen, worden met open armen als vrienden onthaald.Zij mogen in Europa investeren in megaprojecten om islamitische centra op te richten. Moskees alom, terwijl er bij hen zelfs geen sprake is van godsdienstvrijheid voor christenen en joden.En wie op deze onredelijkheid wijst, wordt als racist of islamofoob uitgescholden…

Heel Europa lijdt onder de Islam en het wordt steeds erger!De afgelopen decennia is de terreurdreiging in het Westen gestaag toegenomen. Deze groei heeft alles te maken met de opkomst van de islam in onze samenlevingen. Politici die weigeren om deze realiteit in te zien, houden niet alleen zichzelf voor de gek, maar brengen ook hun burgers in gevaar… Er zijn nu problemen die simpelweg niet meer te ontkennen zijn, maar om hun machtspositie te behouden en geen stemmen te verliezen, zet links elke rechts partij, die wel de problemem met het multiculturalisme aankaart en dus een bedreiging vormt voor hun machtspositie bij voorbaat in het racistenhokje.De afgelopen decennia is in de westerse wereld een systeem van overtuigingen, normen en waarden gaan heersen dat bekend staat als ‘politieke correctheid’. Hoewel er soms nonchalant op wordt gereageerd, is politieke correctheid bloedserieus in haar doelstelling: het streeft ernaar een uniformiteit van denken en gedrag op te leggen en tolereert daarbij geen tegenspraak. Daarom kan politieke correctheid als totalitair worden beschouwd, en een regelrechte bedreiging voor de vrijheid en westerse beschaving…

Politieke correctheid wordt gebruikt om een debat te blokkeren en tegenstanders te marginaliseren door hen met impopulaire labels te brandmerken. Het corrumpeert taal, vernietigt cultuur en maakt het onmogelijk om kritiek te uiten over wat er in de samenleving gaande is. Dit fenomeen heeft zich vanaf de jaren zestig stevig verankerd in het westen – van de academische wereld, tot en met de entertainment industrie, van de nieuwsmedia tot in de gebouwen van de overheid – en is in vrijwel alle facetten van de samenleving doorgedrongen…Links heeft de macht en hun stem domineert de mainstream media. De Volkskrant, Trouw, AD en NRC (en indirect het Parool) zijn via de Stichting Democratie en Media (lang tijd eigenaar van meer dan 90 procent van PCM) totaal in handen van de PvdA. Deze uitgever kan dan uiteindelijk niet anders dan regelmatig steun verlenen aan diezelfde PvdA en breekt daarvoor regelmatig alle journalistieke codes die er zijn. De PCM kranten zijn inmiddels verworden tot niet veel meer dan een spreekbuis voor de regeringspartij PvdA….

Karl Marx heeft ooit gezegd: ‘Vrede betekent de afwezigheid van oppositie tegen het socialisme’, een sentiment dat overeenkomt met de islamitische gedachte dat ‘vrede’ hetzelfde is als de afwezigheid van oppositie tegen de islamitische overheersing…Socialisme is per definitie dictatoriaal en moorddadig. Vandaar dat zelfs linkse clubjes in West Europa voortdurend grijpen naar censuur, schijnprocessen, intimidatie en geweld om hun “gelijk” te halen. En in de ogen van de linkse minkukels is hen alles toegestaan om hun mening te verkondigen. Wijk je daar van af, dan kan je een baksteen in je bek krijgen, een Molotovcocktail in jouw huis of auto óf een kogel door je hoofd.De Linkse wereld bestaat uit idioten, die totaal de weg kwijt zijn geraakt…Bijna lachwekkend: zo links is ons onderwijs:https://www.telegraaf.nl/video/3214963/bijna-lachwekkend-zo-links-is-ons-onderwijs

Een van de grote fouten die we maakten, was het socialisme dood verklaren, als iets waar je je geen zorgen meer over hoefde te maken.Vandaag de dag wordt beweerd dat het communisme dood zou zijn, dat de grote ideologieën hun tijd gehad hebben, en dat de mensheid ‘het einde der geschiedenis’ bereikt heeft.Maar,het spook van het communisme waart nog steeds door Europa…Weliswaar is het ‘harde’ marxisme van de Sovjet Unie in elkaar gestort, althans voorlopig, maar het ‘softe’ marxisme van westers links is juist sterker geworden, voor een deel omdat we meenden dat het minder bedreigend was. De ‘harde’ marxisten hadden intercontinentale kernwapens en zeiden openlijk dat ze ons eronder zouden krijgen. Het ‘soft’ marxistische gepraat over tolerantie lijkt minder bedreigend, maar het doel, omverwerpen van het boze kapitalistische Westen, blijft gelijk.Leden van de communistische partijen verspreidden zich over diverse socialistische partijen en de Marxistische Heilsleer werd met parlementair-democratische middelen verspreid en in praktijk gebracht.Inmiddels bestaat vrijwel de volledige (Europese) elite uit cultureel-marxisten…

Hitler was ook en linkse rakker, kijk maar naar zijn socialistisch programma waar hij de verkiezingen mee gewonnen heeft. NSDAP = Nationaal SOCIALISTISCHE Duitse ARBEIDERSPARTIJ. Behoorlijk links dus. De historicus J.A.A. van Doorn heeft deze vraag in een briljant boek, ’Duits Socialisme’, tegen het licht gehouden en zijn antwoord is ja:“ het nationaal-socialisme was een vorm van socialisme.De nazi’s waren geen reactionairen die de oude standenmaatschappij van vóór de Eerste Wereldoorlog wilde herstellen. Ze waren revolutionairen met een revolutionair project.De hele maatschappelijke orde werd ’op de schop’ genomen om een volksgemeenschap tot stand te brengen waarin alle Duitsers ongeacht rang en stand werden opgenomen.Er was sprake van een ’sociale revolutie’ of ’modernisering’ ”, schrijft Van Doorn…

Het basis programma van de NSDAP ademt in onderdelen een socialistische geest en in zijn geheel een antikapitalistische geest.De hoogste leiders van de NSDAP noemden zich nadrukkelijk socialist.Georg Strasser (voorheen nummer 2 van de nazi’s): ‘Wij zijn socialisten en de vijanden, de dodelijke vijanden, van het bestaanse kapitalistische systeem.’ …Goebbels verkondigde dat het nationaal socialisme revolutionair moest zijn om “de slavernij van het internationale kapitaal” te vernietigen…Hitler verwierp het christendom als een joods verzinsel…‘Wij zijn socialisten, we zijn de vijanden van het huidige kapitalistische systeem van uitbuiting van de economisch zwakken. Wij zijn vastbesloten dit systeem systeem te vernietigen tot elke prijs.’- ADOLF HITLER IN ZIJN 1 MEISPEECH VAN 1927…

Benito Mussolini werd vernoemd naar drie links-revolutionaire helden en groeit op in de socialistische beweging. Hij was hoofdredacteur van La Lotta di Classe (‘Klassenstrijd’), het orgaan van de linkervleugel van de socialistische partij.Later wordt Mussolini ook lid van het bestuur van de socialistische partij. Na een meningsverschil verlaat Mussolini de partij, maar stelt: ‘Ik ben en blijf socialist. Socialisme zit in mijn bloed.’ …Die in bruine hemden gestoken naziknokploegen, de SA, waren net als biefstuk: van buiten bruin, maar van binnen rood.En antisemitisme was een drijfveer van het marxisme en socialisme.De Socialistische Partijen in Duitsland riepen in 1923 al om de vervolging van de Joden…Extreemrechtse etiket is een uitvinding van Stalin. De twee Führers (letterlijk, want ook Stalin werd Vozjd (Leider) genoemd) bewonderden dan wel elkaar, maar twee krokodillen in één vijver, is er één te veel. En dus beval Stalin in 1933 via de Komintern om de nazi’s voortaan “fascisten” te dopen en ze als extreemrechts te bestempelen. Zijn knechten gehoorzaamden en werden enthousiast gevolgd door de sociaal-democraten, die ook niet gelukkig waren met dat socialistische etiket van de nazi’s…

Hitlers socialisten zijn niet alleen links, maar ook groen. De nationaal socialisten legden grote sympathie aan de dag voor de Islam. Minister Albert Speer, ”architect van het Derde Rijk’ en nauw bevriend met Hitler, schrijft dat de Führer warme gevoelens voor de Islam heeft.Hitler heeft zelf gezegd dat hij islam als enige geloof niet haat.Hij zei meerdere malen: ‘Het is ons ongeluk dat we het verkeerde geloof hebben, de mohammedaanse godsdienst zou ons beter passen dan het christendom.’…Reeds de nazi’s werkten samen met extremistische moslims. Eén van hen was Haj Amin Al-Husseini, de grootmoefti van Jeruzalem, die in 1941 in Nazi-Duitsland asiel kreeg en die nauw samenwerkte met Heinrich Himmler en Adolf Eichmann. Al-Husseini was er mede verantwoordelijk voor dat meer dan 19.000 Joodse kinderen naar de gaskamers werden gestuurd.Tot op de dag van vandaag, tonen islamitische terroristen in het Midden-Oosten de Hitlergroet, als teken van hun verbondenheid met de nationaalsocialistische ideologie…

In de zestiger jaren werd door Gamal Abdel Nasser het Arabisch socialisme in Egypte geïntroduceerd. Hij sprak van de Arabische toepassing van het socialisme. De volgende tekst stamt uit die tijd:“De boodschap, broeders, die wij verkondigen is het socialisme. Het socialisme is de grondslag van gelijkberechting (…) en de eerste godsdienst die het socialisme verkondigde was de islam. (…) In werkelijkheid was Mohammed (…) de imam van het socialisme. (…) Het socialisme dat Mohammed ingevoerd had, het socialisme dat Umar ibn al-Khattab (de tweede kalief na Mohammed), had ingevoerd, dat zij het volk predikten, dat was de vrijheid, dat was het socialisme en dat was de ware islam.”…In een rede zei Nassar eens;“Onze godsdienst is een socialistische. In de middeleeuwen heeft de islam voor het eerst succesvol socialistische principes in de wereld toegepast.”…Er is weinig verschil tussen links en de islam…

Langzaamaan verspreidt de islam zijn macht, zij zal niet stoppen totdat geheel Europa islamitisch is.Volgens het PEW Research Centre zal het aantal moslims in Nederland groeien van 1 miljoen in 2010 (6% van de bevolking) tot 1,6 miljoen in 2050 (9,4% van de bevolking). In dezelfde periode zal het aantal christenen in Nederland afnemen van 8,4 miljoen (50,6%) in 2010 tot 6,75 miljoen van de bevolking (39,6%) in 2050. Als die trend zich zo doorzet zal Nederland binnen niet al te lange tijd een islamitisch land zijn… Multiculturalisme gaat niet over tolerantie of diversiteit, het is een antiwesterse haatideologie, ontworpen om de westerse beschaving te ontmantelen.De EU/USSR is een eigensoortig politiek bouwsel, dat over de hoofden van de burgers ongecontroleerd alle macht naar zich toe trekt en lak heeft aan de soevereiniteit van zijn landenleden.De leiding en de ambtenaren hebben niets liever dan dat de volkeren van Europa verdwijnen in een molen die hun identiteit vernietigt…Citaat Michael Gorbatsjov: ‘De meest raadselachtige ontwikkeling in de politiek is de duidelijke vastberadenheid van West-Europese leiders om de Sovjet-Unie in West-Europa te herscheppen’…

‘We moeten ophouden met zeggen dat de Islam een religie van vrede en liefde is,’ vindt de Marokkaans-Franse journalist Zineb El Rhazoui bij het satirische blad Charlie Hebdo. Laten we ‘erkennen dat het hedendaags islamisme gewoon toegepaste islam is. Wanneer we islam letterlijk nemen, krijgen we islamisme en wanneer we islamisme letterlijk nemen, krijgen we terrorisme’.Ontkomen aan het bloedbad, waarbij twaalf mensen werden vermoord door de terreurbroers Kouachi, blijft zij zich uitspreken tegen het ‘fascistisch islamisme’ in een boek van haar hand,Vernietig islamitisch fascisme…

De Sharia is ook voorbeeld van een vorm van religieus fascisme. Honderden miljoenen gedode niet-moslims, gedurende 1400 jaar, is ook voorbeeld van een vorm van religieus fascisme.Terroristische aanslagen zijn ook voorbeeld van een vorm van religieus fascisme.En dat bestaat IS of Hamas bijvoorbeeld is ook een vorm van religieus fascisme.Deze zieke idioot De wereld kent vele islamitische landen.Kenmerken zijn Führerpricip, anti democratisch, ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, onderdrukking van andere geloven, afhankelijke rechtspraak, geheime politie, verheerlijking van geweld, antisemitisme enz.enz….

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Linkse politiek lijkt het meest op Sharia

  1. Pingback: Linkse politiek lijkt het meest op Sharia | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s