OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!

De ISLAM is een verschrikkelijk systeem(tachtig procent van de islam is politiek,twintig procent valt onder godsdienst),waar de Sharia(islamitische wetgeving) centraal staat in deze systeem.En deze verschrikkelijk systeem wil een islamitische staat vestigen en uitbreiden totdat hij de hele wereld omvat(„De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40)…Tweemaal eerder trachtte de Islam Europa te veroveren.En anders dan in de achtste en in de zeventiende eeuw, wil de islam Europa dit keer niet veroveren met het kromzwaard, maar via demografische groei, via bekering en missionering en via immigratie.Ondertussen zijn ze in West-Europa al met zo’n 30 miljoen,die zullen West-Europa binnen een paar decennia in een islamitisch kalifaat veranderen…

Jihad(betekent oorlog voeren tegen de niet-moslims met als doel de islam te vestigen) kent vele facetten, waarbij “jihad door het zwaard” er slechts één is.En ‘al–Hijra’(migratie/de vorming van geïsoleerde moslimgemeenschappen in het te veroveren gebied) is ook een. Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten niet-moslims landen(Dar al-Harb), op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad en vervolgens de staat.Tientallen landen zijn zo veroverd!…Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India dankzij migratie, bekering en missionering werden geïslamiseerd.In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke kristelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid te veranderen.En in Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.…

Door de massa immigratie,in West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische sharia no-go zones, waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben. “In elk van onze steden”, schreef de Italiaanse journalist Oriana Fallaci kort voor haar dood in 2006, “is er een tweede stad, een staat in de staat, een regering binnen de regering. Een moslimstad, een stad die wordt beheerst door de Koran“…Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone“. In Frankrijk bericht de regering nu op haar officiële website een lijst van 751 Gevoelige Urban Zones, te beschouwde als islamitische enclaves no-go zones.In een rapport beschrijft de Zweedse politie 23 van deze wijken als “luchtbellen in de samenleving”, waar drugsbendes de macht hebben overgenomen, negenjarigen met wapens rondlopen en moslimjongeren radicaliseren…

Het was Vlaanderens bekendste islamoloog, Urbain Vermeulen die in een interview zei: “Over dertig à veertig jaar zal de streek van Noord-Frankrijk Lille-Roubaix-Tourcoing tot Amsterdam één islamitische enclave zijn.De geschiedenis geen gevallen vermeldt, waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is!En in bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven, dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd….

De moslimleiders erkennen OPENLIJK dat het hun strategie is om miljoenen moslims binnen te brengen in westerse landen, en zodra hun aantallen groot genoeg zijn de macht over te nemen en iedereen tot slaven te maken…De president van Algerije riep in de jaren 70 al Europa te willen veroveren met behulp van de baarmoeders van Islamitische vrouwen…‘Europa wordt overwonnen door de baarmoeder,’ zei de Turkse president Erdogan.En weet u wat Muammar al-Gaddafi, de voormalige dictator van Libië jaren geleden zei?„Allah zal de Islam doen overwinnen in Europa; zonder zwaarden, zonder kanonnen, zonder strijd.De miljoenen moslims in Europa zullen het continent binnen enkele tientallen jaren islamitisch maken.”…“Ieder van hen weet de opdracht om de wereld te veroveren en ieder van hen zal er aan meewerken om dat te bewerkstelligen. Dankzij uw democratische wetten, zullen wij u inhalen.Dankzij uw religieuze wetten, zullen wij over u gaan heersen,”zei Ibrahim El-Zayat, (President van de islamitische gemeenschap in Duitsland)…

Voormalig Bosnisch president Alija Izetbegovic, in onze pers regelmatig geprezen als een modern pluralistisch Euro-moslim, schrijft in zijn Islamitische Verklaring, geheel in overeenstemming met de politieke leer van de islam: “Er kan geen vrede of koëxis­ten­tie bestaan tussen het is­lamitisch geloof en niet-is­lamitische maatschap­pelijke en politieke instel­lin­gen. De is­lamitische beweging moet en kan de macht grijpen zodra ze moreel en numeriek sterk genoeg is, niet alleen om de niet-is­lamitische macht te vernietigen, maar om een nieuwe islamitische macht op te bouwen.”…De moslim kan geen vaderland hebben, behalve dat waar de “religie” van Allah regeert. Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer…„Laat de gelovigen geen ongelovigen (d.i. niet-moslims) als vrienden verkiezen boven de gelovigen…”(Koran-3: 28)…„Vermijd vriendschap met Joden of christenen. Doet u dit toch, dan zal Allah u beschouwen als een van hen”(Koran- 5:51)…

En iedereen die iets zegt over dit is natuurlijk een racist, extremist of islamofoob.Een totalitaire ideologie, die andere religies verbied en ongelovigen/niet-moslims dood wenst is NIET welkom hier in Europa en moet liefst helemaal uit onze samenleving worden verwijderd!… Europa staan nu aan de vooravond van een burgeroorlog. Alle ingrediënten voor een opkomend conflict in Europa zijn aanwezig. Helaas leven wij in een maatschappij, waarin we eerst wachten tot het huis goed in brand staat en dan pas gaan blussen.BEDANKT:landveraders,de elite, universiteiten, kerken, vakbonden, de media, politici en wegkijkers.De toekomst van jullie kinderen is leven onder fascistische Sharia,of jaren in een burgeroorlog zijn!…

De teksten van de Koran zijn eenoorlogsverklaring aan alles wat niet islamitisch is. Deze boek roept op tot strijd tot de wereld van Allah is (Koran 8:39)…„God/Allah/ is de vijand van iedereen die niet moslim is”(Koran2:98)…„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101)…„Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(Koran- 8:12)…„Bestrijdt hen, Allah zal hen door uw handen straffen en vernederen.”(Koran 9: 14 )… „Doodt hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard”(Koran 9:29)…„Een Kafir mag geterroriseerd worden”(Koran: 8:12)…„Bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah.”(Koran: 8:39)…„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”(Koran 4:76, 60:4)… „Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)… enz,enz,enz…VERSCHRIKKELIJK!…

In de Koran staan tientallen verzen, die moslims oproepen ten strijde te trekken tegen ongelovigen/niet-moslims…De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard(”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”-cf. Koran 4, vers 95)… En de Koran stelt dat alle delen van het boek gevolgd moeten worden, ook gewelddadige en hatende delen…„Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan”(Koran 2:85)…„Geloven jullie in een gedeelte van het boek en in een ander gedeelte niet? Wie van jullie dat doet, verdient niet anders dan schande in het tegenwoordige leven en op de opstandingsdag zullen zij tot de zwaarste bestraffing veroordeeld worden” (Soerat Al-Bakara, 86)…„ Je wordt bevolen te vechten ondanks dat je er een hekel aan hebt. Je kunt iets haten wat goed voor je is en van iets houden wat slecht voor je is. Allah weet het en jij niet”(Koran/2:216)… „De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM!”(Koran/soera 2, vers 216)…Moslims die niet meedoen aan deze strijd ,worden hypocriet genoemden en gewaarschuwd dat ze naar de hel gaan…

De Islam kan nooit worden hervormd.Vanuit de Koran leren we dat hervormen onmogelijk is, want onderstaande citaten zijn letterlijk en verplichtend voor elkeen onderdanig aan de islam:1/De Koran is het woord van Allah….2/De Koran kan niet veranderd worden…3/De Koran is perfect…4/Islam is superieur over alles…5/Mohammed is de laatste profeet…Er is dus geen concrete basis te vinden om de islam te hervormen vanuit de Koran. Integendeel, van zodra je dit doet, stel je jezelf buiten de islam. Elke poging om te hervormen leidt dus tot verkettering en vervolging…Dus,er komt geen Europese versie van Islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen!Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan…https://uitdaging.nl/3655-christendom-en-islam-gaan-niet-samen

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!

  1. Veel mensen in Nederland en daarbuiten leven al langer met gesloten ogen.
    Ze hebben deze zelf gesloten omdat ze niet zelfstandig meer kunnen denken en er van uitgaan dat in al die jaren dit sloopkabinet ze telkens beloofd heeft dat alles goed zal komen met telkens nieuwe beloftes op beloftes. Het vertrouwen is zo groot dat ze blind zijn geworden voor de islam.
    Tot de dag komt dat ze hun ogen niet meer kunnen openen, want dan is het te laat.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s