Stem niet op de partijen die islamitische expansie niet willen stoppen

Islam heeft de westerse wereld de oorlog verklaard al 1400 jaar,maar “onze politici en media” zitten nog in de ontkenningsfase.De wereldberoemde Hongaarse links-liberale schrijver György Konrád waarschuwt voor de islam als derde grote bedreiging voor Europa:’Na het nazisme en communisme is de islam de derde totalitaire ideologie, die ons bedreigt.Vooral westerlingen zagen pas laat in dat het communisme een totalitaire ideologie is, nu vergissen ze zich in de islam.’… Hij steunt de Hongaarse premier Viktor Orbán in zijn kritiek op de islam als wezensvreemd aan de Europese cultuur en in zijn pogingen om met grenshekken islamitische immigranten buiten de deur te houden. Hij doorbreekt intellectueel de mantra, dat immigratie goed is en de islam geen probleem…

Vergist u zich niet: de ISLAM heeft altijd geprobeerd Europa te veroveren. Spanje viel in de 8e eeuw. Constantinopel viel in de 15e eeuw. Wenen en Polen werden bedreigd en nu, in de 21e eeuw, zal de islam het opnieuw proberen. Deze keer niet militair, maar d.m.v. Migratie en demografie.En ondertussen zijn ze in West-Europa al met zo’n 30 miljoen,die zullen West-Europa binnen een paar decennia in een islamitisch kalifaat veranderen.Volgens het PEW Research Centre zal het aantal moslims in Nederland groeien van 1 miljoen in 2010 (6% van de bevolking) tot 1,6 miljoen in 2050 (9,4% van de bevolking). In dezelfde periode zal het aantal christenen in Nederland afnemen van 8,4 miljoen (50,6%) in 2010 tot 6,75 miljoen van de bevolking (39,6%) in 2050. Als die trend zich zo doorzet zal Nederland binnen niet al te lange tijd een islamitisch land zijn… In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke kristelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid te veranderen…

Veel Europeanen hebben nog niet in de gaten dat de islam een allesomvattende totalitaire levensorde is. Terecht definieerde de Islamraad voor Europa in 1980 deze “religie” als volgt: „De islam is een geloof, een levenswijze en een beweging ,die zich richt op de oprichting van de islamitische wereldorde.” Daarin wordt duidelijk dat greep van de islam naar Europa niet alleen religieus, maar ook politiek van aard is…De ISLAM is een anti-democratisch en anti-westers denksysteem, dat langs democratische weg onze samenleving tracht binnen te sluipen, om het van binnen uit te hollen en te vernietigen, om uiteindelijk de boel over te nemen…

Grote steden zijn al lang verloren, verkocht en verraden. Als je een beetje om je heen kijkt in West-Europa, dan zie je dat in het achttiende arrondissement in Parijs op vrijdag de straten worden afgesloten. Dat er in Frankrijk 718 zones zijn waar de politie niet of nauwelijks meer komt. Dat Londen en andere steden in Engeland volhangen met stickers met de waarschuwing: “U betreedt een sharia-gecontroleerde zone“. Dat overal de moskeeën als paddenstoelen uit de grond schieten. Dat in bijna alle Europese landen inmiddels is toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en die totaal niets heeft opgeleverd.Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd.In de Islam is geen plaats voor iets anders dan de islam…

Heel Europa lijdt onder de ISLAM en het wordt steeds erger!Al jaren in West-Europa, synagogen,joodse scholen en andere joodse instellingen moeten tegenwoordig zwaarbeveiligd worden en dat is niet omdat de bruinhemden weer door de straten marcheren.Het waren geen autochthone rechtsextremisten die in 2012 een leraar en drie kinderen doodschoten in een Joodse school in Toulouse; die in 2014 vier mensen bij het Joodse Museum in Brussel vermoorden; die in 2015 in Parijs vier mensen in een Joodse supermarkt doden; die in Kopenhagen in datzelfde jaar een synagoge aanvielen en twee mensen ombrachten; of die in 2018 in Parijs de 85-jarige Holocaustoverlevende Mireille Knoll onder het aanroepen van de naam van Allah vermoorden omdat ze Joods is… De afgelopen decennia West-Europa is een slagveld geworden. Een oorlogsgebied. Aanslag na aanslag. Bijna iedere week inmiddels. Doden, gewonden. Onschuldige mensen vermoord, platgereden en opgeblazen. Spijkerbommen, vrachtwagens en kalasjnikov´s.Het is verschrikkelijk.Deze aanslagen zijn slechts het actuele hoogtepunt van een oorlog, die ondertussen al bijna 14 eeuwen duurt…

De Koran beveelt moslims te vechten met niet-moslims, totdat ze alle andere religies uitroeien, zodat de Islam als enige echte “religie” in de wereld overblijft.Net zoals de nazi’s alle andere rassen wilden vernietigen, denkt ook de Islam dat al wie een ander geloof heeft, bekeerd en desnoods uitgeroeid moet worden:„Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”/Koran- 2.193…„Strijdt tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen.”/Koran-9:14….„Dood hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard”/Koran 9:29…„Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!”/Koran -60.4… In de loop van de eeuwen zijn er 270 miljoen mensen vermoord door de veroveringen van de ISLAM…

In vergelijking met de Koran wordt vaak tegengeworpen dat ook de Bijbel intolerant is en met een zekere regelmaat terreur beschrijft. Maar dan verwijst men altijd naar het Oude Testament. We moeten hierbij opmerken dat dit woord van God dateert uit de periode voor Christus. Met de komst van Christus werd de leer op essentiële punten aangevuld of gewijzigd in het Nieuwe Testament,die het leven en de leer van Jezus beschrijven. In de nieuwe aanvullende leer stelt God de liefde, verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid centraal.Jezus had nooit een leger, zelfs niet een groepje soldaten, om ongelovige en dwarsliggende mensen aan te vallen.Mohammed legde de fundering van de islam, en was direct en indirect betrokken bij vierenzeventig overvallen, expedities of volledige oorlogen.De kruistochten(na ruim 4 eeuwen van nederlaag op nederlaag, eindelijk terugsloegen) waren verdedigingsoorlogen om te behouden wat van ons was.En zonder de kruistochten was heel het westen al eeuwenlang islamitisch.Over de Islam is helemaal niets positiefs te zeggen, niets!…

En “niet alle moslims zijn slecht!” irrelevant is.Want in nazi-Duitsland, in het Japan van de Tweede Wereldoorlog of in het communistische Sovjet-Rusland was de meerderheid van de mensen ook vredevol en toch heeft zich zoveel gruwel kunnen voltrekken in hun naam.De vredevolle meerderheid was irrelevant, omdat een kleine groep een grote groep kan domineren en betrekken in gruwelijke daden en daarom geen zin heeft om te claimen dat niet alle moslims slecht zijn…Feit is dat de fanatici op dit moment in de geschiedenis de Islam beheersen. Het zijn de fanatici die christenen en tribale groepen in Afrika systematisch afslachten en geleidelijk het hele continent in een islamitische golf overnemen. Het zijn de fanatici die bombarderen, onthoofden, moorden, of eerwraak plegen.En het is een hard meetbaar feit dat de vredelievende meerderheid, de ‘’zwijgende meerderheid’’ bang is en onbelangrijk…

„Ik zie dat Europa zelfmoord pleegt. Kijk naar de demografische ontwikkelingen: over een aantal jaren zijn grote delen van Europa overwegend islamitisch. Waarom verdedigen jullie je niet tegen de islamisering? Jullie zijn sukkels,”zei de Syrisch-Duitse politicoloog en islamgeleerde Bassam Tibi.Hij noemt de huidige politiek van Oost-Europese landen als Hongarije, Polen en Tsjechië, die moslim-immigratie willen vermijden, een ’frisse wind’.„Ik vind dat die landen groot gelijk hebben. Ze verzetten zich tegen de almacht van Duitsland in Europa en tegen de islamisering. ”…https://goto.marokko.nl/?url=https%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Fnieuws%2F3195802%2Fsyrische-geleerde-en-moslim-waarom-verdedigt-europa-zich-niet-tegen-islamisering

De combinatie van Taqqiya(het recht om te liegen tegen ongelovigen), Jihad en Sharia gaat goed samen, als je een fascistische dictatuur wilt voeren. Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte Islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn. Een Europese, verlichte Islam is een utopie, letterlijk en figuurlijk een sprookje van Duizend-en-een nacht.Er komt geen Europese versie van Islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen!Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient…

MENSEN WORDT WAKKER!Doe iets!Dit is uw wereld, red haar. Het moet eindelijk eens afgelopen zijn met het gestamp van die islamitische olifant, die midden in onze huiskamer de boel op zijn middeleeuws staat onder te schijten.Wég met die zooi.Als we deze sociaal-culturele wortelrot niet nú radicaal aanpakken, is het te laat en zijn we verloren.Dan is Nederland, én heel West-Europa, definitief geïslamiseerd en domineert deze middeleeuwse “religie” ons openbare leven. Stem voor niet-rechts partijen is stem voor Sharia en de totale vernietiging van de vrije Westerse samenleving!Kerels zoals Wilders en Orban hebben we nodig en niet die watjes annex volksverlakkers ,die ons nu financieel en sociaal volledig uitleveren aan EU-dictatuur en de migratiechaos/sharia…

Triest dat Pim Fortuyn is vermoord door de negatieve berichtgeving van de linkse media.Gevaarlijke linkse kliek/gore landverraders,die haten alles wat westers is/, hebben een klimaat geschapen waarbinnen een moord, de moord op Pim Fortuyn, mede door deze linkse kliek heeft kunnen plaatsvinden.PvdA-prominenten als Wouter Bos, Felix Rottenberg en Rob Oudkerk erkennen eigen falen op het gebied van immigratie en integratie. Zij erkennen dat Pim Fortuyn de vinger precies op de zere plek legde en volledige gelijk had in zijn analyses.Alle voorspellingen van Pim komen uit. Want heel Europa leeft nu in 2019 in angst in chaos.Er zijn nu problemen die simpelweg niet meer te ontkennen zijn, maar om hun machtspositie te behouden en geen stemmen te verliezen, zet links elke rechts partij, die wel de problemem met het multiculturalisme aankaart en dus een bedreiging vormt voor hun machtspositie bij voorbaat in het racistenhokje. En nu hebben we Baudet, die voor alles en nog wat uitgemaakt wordt, door dat slappe laffe volk uit de linkse hoek.Want,als u niet openstaat met islamisering van Europa,bent u een islamofob,racist,fascist of nazi!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

8 Responses to Stem niet op de partijen die islamitische expansie niet willen stoppen

 1. Pingback: Stem niet op de partijen die islamitische expansie niet willen stoppen | E.J. Bron

 2. Jack Jersey says:

  Er is nog steeds enorm veel onwetendheid over de islam. Mensen wordt voorgehouden dat de islam een soort Nederlands Hervormde Kerk is. Men weet niets. En de grote media schijnen er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat iedereen compleet onwetend blijft wat betreft de islam.

  Liked by 3 people

 3. siemx says:

  Jack Jersey: ze wíllen het niet weten want ze kúnnen het wel weten. Onder anderen Geert Wilders, Theo van Gogh Hans Jansen hebben luid en duidelijk gemaakt waar het toelaten van de islam toe leidt. Maar de boven ons gestelden schijten in hun broek voor deze gewelddadige barbaren en ze hebben het al veel te ver laten komen door scholen, moskeeën, weekendscholen en islamitische kleding toe te staan. Ik vrees dat het te laat is voor ons eens zo mooie en vredige land.

  Liked by 4 people

 4. koddebeier says:

  Het ontbreekt bij veruit de meeste politieke partijen en hun politici aan inzicht en intelligentie om de islam te doorzien en dit terwijl de geschiedenis en de uitspraken van de islamisten duidelijk genoeg zijn over hun (kwaadaardige) bedoelingen !
  Moeten er eerst duizenden doden vallen door aanslagen voor dat de politici het snappen ??

  Liked by 3 people

 5. koosv8 says:

  Het gaat de zelfde kant op als in voormalig Joegoslavië. De moslims worden steeds brutaler, vooral bij steeds grotere aantallen. Er wordt geëist, en gesjaggerd, ze worden steeds brutaler en gewelddadiger. En als de machthebbers in Servië dan op een gegeven moment zeggen, en nu is het afgelopen. Dan komen de georganiseerde misdadigers van de EU, VN, de NAVO bij elkaar, die dan in naam van de vrede alles plat bombarderen. Maar eigenlijk ging het ook hier tussen MOSLIMS EN NIET MOSLIMS. EIGEN VOLK LAATST!!!!!
  DAT IS HET CREDO TEGENWOORDIG.

  Liked by 3 people

 6. Pingback: Het demoniseren van realistisch ingestelde mensen en groepen uit naam van het politieke kartel. | eunmask

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s