Srebrenica werd een centrum van terroristische jihad-activiteiten

Dit is wat de wereld over Bosnie/Srebrenica verzwegen wordt.De oorlog in Bosnië het gevolg was van de expansiedrift van moslimfundamentalisten, die Bosnië niet wilden delen met de etnische Serviërs.Alija Izetbegovic, staatshoofd van Bosnië-Herzegovina van 1990 tot 2000, schrijft:“Er kan geen vrede bestaan tussen het Islamitische geloof en een niet-islamitische samenleving.Islam sluit alles wat niet-moslim is uit van zijn eigen leefgebied.De islamitische beweging moet en mag de macht grijpen zodra ze daar de numerieke en morele kracht voor heeft, niet alleen om de niet-islamitische macht te breken.“ En het uitroepen van de onafhankelijkheid van Bosnië op 5 april 1992(gebeurd op een volledig illegale manier), door moslimpresident Alia Izetbegovic is volgens Karadjic het startschot voor de jihad.Het startschot voor de Servische verdediging…

De bewering van Bosnische moslims dat na de val van Srebrenica in 1995 meer dan achtduizend moslims slachtoffer werden van genocide, is een mythe. Srebrenica was vergelding, geen genocide.De Serven evacueerden 20 000 de vrouwen, kinderen en ouderen, die ze vonden in het VN-kamp Potocari-Srebrenica.Zulke daden kunnen niet gerekend worden tot genocide. Maar,moord op Serviërs nabij Srebrenica is de échte genocide(tussen 1300 en 2000 burgers werden geliquideerd), waarbij ook ouderen, vrouwen en kinderen werden gedood(met ijzeren staven, bijlen, messen, voorhamers, vlammenwerpers, veel onthoofdingen).Bosnische moslims uit de VN-enclave braken ‘s nachts geregeld uit om Serviërs in de buurt aan te vallen en te bestelen, in weerwil van de bewaking van de enclave door Nederlandse VN-militairen…

Bosnische moslims in Srebrenica hadden nog kunnen leven, als ze niet al die jaren vanuit die zogenaamde safe-areas,dag en nacht Serven hadden vermoorden.Srebrenica werd een centrum van terroristische jihad-activiteiten, onder leiding van de 28ste moslimdivisie, die onder aanvoering stond van Naser Oric, en met de aanwezigheid van Arabische moedjaheddien(er zijn documenten en video’s die dit bewijzen).Over funniest home videos gesproken: in februari 1994 liet monster Nasr Oric trots een videoband zien van een uitgebrand Servische dorp en van onthoofde lichamen van Serviers aan John Pomfret van The Washington Post.Naser Oric over de moord op de rechter van Srebrenica, Slobodan Ilic:’Ik klom op zijn borst. Hij had een baard en was harig als een dier. Hij keek me aan zonder een woord te zeggen. Ik pakte de bajonet en stak het meteen in een oog en dan draaide ik het heen en weer. Hij maakte geen enkel geluid. Daarna stak ik het mes in het andere oog … ik kon het niet geloven dat hij niet reageerde. Eerlijk gezegd werd ik toen voor de eerste keer bang; dus sneed zijn keel direct door.’…

Generaal Philippe Morillon verklaarde zijn overtuiging dat ’de aanval op Srebrenica een directe reactie was op de moordpartijen door Naser Oric en zijn strijdkrachten in 1992 en 1993.’…En ik weet niet hoe jij reageert als je tegenover de moordenaars van je broertjes en zusjes en moeder staat?… De ’Serviërs in Srebrenica werden bewust, willens en wetens geprovoceerd’, dat schrijven de journalisten B. Rijs en F. Westerman in de derde druk van hun boek “Srebrenica: het zwartste scenario”. Zij vonden papieren bewijzen dat moslimsoldaten van het Tweede Bosnische legerkorps in Tuzla, majoor Ramiz Becirovic, het bevel kregen om “met terreurdaden paniek te zaaien” onder de Servische bevolking en in Servische dorpen buiten Srebrenica.Dat was ook de reden, waarom Mladic in een telegram twee weken van tevoren Karremans de opdracht gaf om deze aanvallen te stoppen, want anders waren de Bosnische Serviers genoodzaakt om Srebrenica binnen te vallen. ’Deze actie heeft tot doel terroristen uit te schakelen en is niet gericht tegen burgers of VN-troepen,’ schreef Mladic tijdens de aanval op Srebrenica aan de Britse commandant Rupert Smith.En de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk wisten al vanaf begin juni dat de Bosnische Serviërs een offensief tegen Srebrenica voorbereidden. Maar zij gaven deze informatie niet door aan Unprofor en Nederland.En de commandant van het onder VN-vlag aanwezige Dutchbat, overste Karremans, de aan de Franse collega’s gevraagde luchtsteun niet kreeg.Nederland is genaaid. ..

DE ‘GENOCIDE VAN SREBRENICA’; EEN TOTEM VOOR DE NIEUWE WERELD ORDE!…Alle Bosnische gesneuvelden worden misbruikt in de Screbrenica leugen.In de pers worden ‘oorlogsgraven’ als ‘massagraven’ aangeduid.Elke moslim, die stierf in Srebrenica gedurende de hele oorlog,maar ook eerder, voor de burgeroorlog in Joegoslavie zelfs begonnen ,werd genoemd als gedood in juli van 1995. HET ICTY HEEFT NOOIT EEN ONDERZOEK GEDAAN,HOE EN WANNEER ZIJN DE SLACHTOFFERS OMGEKOMEN! …En opzettelijk beschrijven de grote mediaconcerns de gebeurtenissen in Srebrenica als ‘de ernstigste gruweldaden in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog of sinds de Holocaust, soms als de ergste massamoord op burgers etc. Doelbewust halen zij de Holocaust en nazi’s tevoorschijn om Srebrenica te verbinden met genocide, Serven met nazi’s, en moslims als onschuldige slachtoffers…

De VN commissie ging het NIET om het aantal slachtoffers, maar alleen om het aantal VERMISTEN/7,000-8,000. in Srebrenica!  Volgens de UNHCR ,ongeveer 5000 moslims soldaten bereiken Zenica,Tuzla(BiH) door de bossen.Deze Srebrenica moslims soldaten, die overleefden, werd ook bevestigd door islamitische gen Enver Hadzihasanovic, die getuigde in Den Haag.En volgens de UNHCR ook!…Nicholas Burns van het State Department verklaarde dat honderden Srebrenica-gevangenen in kampen in Servië waren vastgehouden en dat de VS er 214 als vluchteling asiel zou geven…’Ten minste vijfhonderd moslims uit Srebrenica, die in juli 1995 door het Bosnisch-Servische leger zouden zijn vermoord, zijn nog in leven. Hun namen staan echter nog steeds op de officiële lijst van slachtoffers.’ Dat zei directeur Mirsad Tokaca/moslim/ van het Centrum voor Oorlogsdocumentatie in Sarajevo.Volgens Tokaca zijn in het herdenkingscentrum in Potocari ook zeventig mensen begraven, die tijdens de verovering van Srebrenica door de Bosnische Serven helemaal niet in de stad aanwezig waren.Dit is nog een bewijs dat de Bosnische moslims jaren manipuleren met het aantal slachtoffers…

Dr Ljubisa Simic, patholoog en forensisch deskundige, die de volledige toegang had tot forensisch bewijsmateriaal bij de Haagse Openbaar Ministerie met betrekking tot de vermeende “massamoord in Srebrenica”, vond de wetenschappelijke bewijzen van de Srebrenica een hoax…Op 11 juli 2005 heeft de ‘Srebrenica Research Group’ op een persconferentie in het gebouw van de Verenigde Naties in New York een tweehonderd pagina’s tellend rapport gepresenteerd.Het rapport veegt de vloer aan met de officiële versie over de gebeurtenissen in en rond de enclave in 1995. Het komt met onweerlegbare bewijzen dat zowel de omvang van het aantal slachtoffers als de versie die door regeringen en de media worden gegeven, berusten op misleidende manipulatie… Uit rapporten van forensische onderzoekers blijkt dat niet achtduizend, maar tweeduizend lijken in en rond Srebrenica teruggevonden zijn. De bevindingen van deze wetenschappers zijn nooit publiek gemaakt! En waarom niet? Misschien omdat niet bewezen kon worden dat de soldaten van Ratko Mladic helemaal geen duizenden krijgsgevangenen vermoord hadden? Misschien omdat het bij het gevonden massagraf helemaal niet om een oorlogsgraf ging? …

De voormalige VN-generaal, de Canadees Lewis Mackenzie zij dat ’er heeft zich in Srebrenica geen genocide op 8000 moslimmannen voorgedaan!Hij schat het aantal omgekomen moslimstrijders op hooguit 2000.’Daarbij zijn lijken van slachtoffers uit de oorlog die er drie jaar woedde. Mathematisch wordt het aantal van 8000 echter niet ondersteund, meent de Canadees. Verder stelt hij dat bij een genocide (volkerenmoord) ook de vrouwen en kinderen opgebracht hadden moeten worden. Mackenzie heeft zijn uitspraken gedaan in het Canadese blad Globe and Mail…https://www.mail-archive.com/serbian_way@antic.org/msg00008.html

Wat er gebeurde in Srebrenica is eenvoudig: de moslims vielen de Serviërs aan, zodat de Serviërs hen doodschoten. Ongeveer 1200 Bosnische Srebrenica soldaten kwamen om op het slachtveld en enkele honderd werden geëxecuteerd…Servische soldaten, de meesten afkomstig uit de streek zelf, hadden bij hun inval in juli lijsten bij zich met honderden namen van moslims die van oorlogsmisdaden werden verdacht. Arrestaties van moslimmannen hadden in elk geval voor een deel een selectief karakter.’De Serviërs kenden de mannen’, volgens een Nederlandse chauffeur. ‘Ze hadden hele lijsten bij zich en foto’s. Ze werden er zo uitgepikt.Actie vraagt om reactie,je oogst wat je zaait.Als Naser Oric Servische dorpen rond Srebrenica niet hadden aangevallen, was er niets aan de hand!..

Mordenaars van Servische kinderen, vrouwen, oude mensen  rond Srebrenica zijn nooit schlahtovers! En ieder jaar op 11 juli worden mensen in Potocari begraven. Dat zijn geen Srebrenica-slachtoffers, maar doden die lukraak uit Bosnie worden opgegraven en die ‘meedoen’ aan de jaarlijkse rituelen. Jaren achter elkaar is dit al het geval en nog steeds worden deze mensen gewoon bij het getal opgeteld dat de eerste keer is genoemd als zijnde het aantal slachtoffers… Josef Goebbels zei:’ Als je een speciaal doel wilt bereiken, bedenk je een grote leugen. Door hem steeds te herhalen gaan de mensen vanzelf geloven dat het waar is wat je zegt.Op dat moment is de leugen geen leugen meer, maar is de leugen een nieuwe waarheid geworden.’…Het wordt hoog tijd dat vermoedelijke massagraven,oorloggraven door een onpartijdige instantie worden onderzocht!…

ICTY dient slechts één doel: De Serven tot monsters verklaren en de echte misdadigers, de NAVO-leiders te beschermen.Het ‘tribunaal’ is niet bedoeld om tot een eerlijk onderzoek van de feiten te komen, maar om de aangeklaagden Serven te demoniseren en te vernietigen.Waarom werden de ambities van Kroatië voor een raszuiver Kroatië en van de Bosnische president Izetbegovic voor een Bosnische ISlamitische staat via etnische zuivering van Kroaten en Serviërs niet gelaakt? Waarom werd de “groot-Albanese” ideologie van het Kosovaars Bevrijdingsleger (UCK) – die de steun heeft van Duitsland en van de Verenigde Staten – niet aan de kaak gesteld? Waarom werden hun leiders niet voor het tribunaal gedaagd?Het tribunaal heeft hier en daar wel een Kroaat en een moslim opgepakt,om de schijn te wekken dat het Joegoslavië-tribunaal “eerlijk” werkt, werden kleine garnalen in de gevangenis gegooid, terwijl de leiders ongemoeid worden gelaten….

Harold Pinter, de Nobelprijswinnaar literatuur van 2005 verklaarde:“Het VS-Navo-tribunaal dat Slobodan Milosevic moet beoordelen is altijd compleet onwettig geweest.”…Het is een leugen dat het ICTY een instelling van de Verenigde Naties zou zijn. Het tribunaal is ingesteld door de aanstokers en “overwinnaars” van de oorlog in Joegoslavië: de NAVO, die ter “goedkeuring” is voorgelegd aan de, door landen van de NAVO gedomineerde, Veiligheidsraad. Niet aan de Algemene Vergadering van de VN…Navo woordvoerder Jamie Shea zei in mei 1999, tijdens de bombardementen in Balkan:’Natuurlijk steunt de Navo het Internationaal Joegoslavie tribunaal.We hebben het zelf opgericht!’…Het door de VS gefinancierde en bemande ICTY is een hoofdwapen in de strijd van de Nieuwe Wereldorde om hun doelstellingen door te voeren en regeringen en volken, die voor hun vrijheid opkwamen te bestraffen…

Het was de Bosnische regering die bewust de bewoners van Srebrenica opofferde om de internationale gemeenschap te dwingen in te grijpen.22 juni 1998: Interview met Hakija Meholjic(moslim en hoofd van de politie in Srebrenica) in het Bosnische weekblad Dani: “Izetbegovic had gezegd: Weet je, mij was aangeboden door Clinton in april 1993 dat de Serviërs krachten invoeren Srebrenica, het uitvoeren van een slachting van 5000 moslims en dan zal er een militaire interventie komen.” Meholjic:”Onze delegatie bestond uit NEGEN mensen!…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

6 Responses to Srebrenica werd een centrum van terroristische jihad-activiteiten

 1. Bericht heb ik op mijn site van WordPress openbaar geplaatst.

  Liked by 2 people

 2. Pingback: Srebrenica werd een centrum van terroristische jihad-activiteiten | E.J. Bron

 3. En dit zal in de rest van Europa ook gebeuren, De “Nieuwe Wereldorde” is hiermee via de EU al begonnen! Alle tekenen (zoals de massale islamitische) asieltsunami zijn de voortekenen en niemand die hiertegen protesteert of zal protesteren! May God help you!

  Liked by 5 people

 4. Pingback: Srebrenica-werd-een-centrum-van-terroristische-jihad-activiteiten/ – dontessers

 5. koosv8 says:

  Het laat al bijna 30jaar zien dat het de grote massa WORST zal zijn wat daar is gebeurd.
  Dus wie hier verantwoordelijk voor zijn komen er ook weer mee weg. De Serviërs nazi’s, kom op zeg. In de jaren 40/45 werden de nazi’s knettergek van die Serviërs die de helden waren in die tijd en ze juist tegen werkte. De echte helden NU ZITTEN IN DE GEVANGENIS.

  Liked by 2 people

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s