Alle moskeeën hebben zelfde doel: iedereen onderwerpen aan de ISLAM/SHARIA

Bij de opmars van de ISLAM, speelt de moskee een centrale rol. Er gebeurt veel meer in moskeeën, dan alleen bidden.Moskeeën worden gebruikt om de ISLAM/=SHARIA te verspreiden en integratie in de cultuur van het ontvangende land tegen te gaan.Preken van imams in alle moskeeën staat niet open voor integratie.In de Islam telt alleen de heilige wet, de Sharia.De democratische rechtsstaat wordt als een afgodendienst gezien, omdat mensen zich als wetgever opstellen, terwijl Allah in hun ogen de enige wetgever is.‘Democratie is als een trein. We stappen uit wanneer we aankomen op het station dat wij wensen,’ zei diktator van Turkije Recep Tayyip Erdoğan…

Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee, dan een ideologie, die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds.Er bestaat nergens ter wereld een moskee, waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de Sharia niet hoeft te worden toegepast en de plicht om deel te nemen aan de Jihad-oorlog tegen alles wat niet islamitisch is. En mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de Sharia en Jihad wordt afgewezen, dan horen we dat graag…

De Sharia leert nog steeds, tot op de dag van vandaag, dat het strijden tegen de ongelovigen/niet-moslims een plicht is waarmee een moslim zich aanzien kan verwerven bij andere moslims, en, vooral: dat de vervulling van de plicht tot Jihad door God rijkelijk beloond zal worden. Vrede is alleen mogelijk in de vorm van een tijdelijke wapenstilstand: de plicht tot strijd blijft onverminderd bestaan.En een moskee kan niet openblijven, zolang problematische passages niet expliciet verwijderd zijn uit de Koran en de Hadith en zolang de Sharia, de islamitische wet, niet wordt afgezworen.Maar dat gaat nooit gebeuren.Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.“Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan”-Koran 2:85…En iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient:“Een afvallige zal branden in de hel”-Koran2:217…

Achter iedere jihadist staat een haatimam. De terroristen van Parijs werden geïnspireerd en aangezet door haatpredikers. Die zetten jongeren op tegen het Westen.Media hebben een dagtaak aan het goedpraten en downplayen van islamitisch geïnspireerd geweld.De dodelijke aanslag op het Joods Museum op 24 mei 2014 werd door de media in eerste instantie afgedaan als een incident, de gebruikelijke reflex als het om overduidelijk islamitisch geïnspireerd geweld gaat. De dader was uiteraard weer een eenzame wolf met een psychiatrisch verleden, die geen enkel benul had van de werkelijke, vredelievende islam.Hypocriet noemt de Saudische journaliste en tv-bekendheid Nadine Al-Budair moslims, die beweren dat degenen die aanslagen pleegden in Parijs en Brussel niet de ware Islam vertegenwoordigen…

Terrorisme is een poging om de samenleving te ontwrichten, om de politiek op andere ideeën te brengen.En de aanpak van de gewelddadige moslims lijkt op het snoeien van de boom. Sommige van haar takken worden tijdelijk verwijderd, maar haar kracht gaat terug naar haar wortels, die onder de grond binnen een onzichtbaar ruimt groeien.Tegelijkertijd worden de moskeeën, de islamitische scholen, de islamitische stichtingen, de islamitische verenigingen de islamitische handel geopend en gesteund. Zo verslapt de Westerse maatschappij totdat de tsunami over alles heen zal stromen…

De Islam is één pot nat, denkt De Graaf (PVV). Het probleem is in zijn ogen niet het salafisme of het wahabisme: de islam is radicaal in zichzelf. Daarom pleit hij voor het de-islamiseren van Nederland en het sluiten van alle moskeeën…Oostenrijk sluit moskeeën en zet imams uit.‘We willen geen imams die werknemer zijn van andere regeringen en hier in Oostenrijk komen prediken,’ aldus de huidige bondskanselier Sebastian Kurz. Zo sloot de regering zeven “radicale” moskeeën, en kondigde Kurz aan dat hij 60 imams het land uitzet omdat ze worden gefinancierd door het Turkse ministerie van Godsdienstzaken Diyanet. ‘Parallelle samenlevingen, de politieke islam en radicalisering hebben geen plaats in ons land,’zei hij…

De Islam is een imperialistische doctrine, die uit is op wereldheerschappij. Domheid, verraderlijkheid en naïviteit van veelal links en liberaal kuddevee faciliteert dit barbaarse veroveringsstreven. Wie de islamitische wereld binnenhaalt, wordt zelf de islamitische wereld. De islam is 1.400 jaar oud en de wereldwijde islamitische gemeenschap of oemma kende golfbewegingen van (her)islamisering en de-islamisering, maar nog nooit is er een definitieve opening naar een tolerante, vrije samenleving en cultuur gemaakt. Daar zouden wij de juiste les uit moeten trekken.We mogen geen vrijheid toekennen aan een doctrine, die ons onze vrijheid wil afpakken. Tolerantie voor intolerantie is einde vrijheid.Overal waar de ISLAM de baas is, is het gewoon verschrikkelijk. Maar,voor Links is de Islam heilig.Met dank aan de linkse politici en de kiezers die deze politici gebracht hebben,wij hebben de laatste 30 jaar JIHAD terror  en Islamitische Sharia enclaves in heel West-Europa!…..

We stevenen af op het einde van de Europese en Nederlandse samenleving zoals we die nu nog kennen.Langzaamaan verspreidt de ISLAM zijn macht, zij zal niet stoppen totdat geheel Europa islamitisch is…

Terwijl veel van onze politici dagelijks verkondigen dat ons land liberaal moet zijn en open voor alle culturen, ontwikkelen onze scholen zich tot ware indoctrinatieplaatsen van de islam.Een groot aantal Nederlandse scholen organiseert klassikale bezoeken aan moskeeën. En daar kregen de leerlingen vele malen ‘Allah akhbar’ over zich heen,de strijdkreet waarmee terroristen dagelijks hun bloedige misdaden plegen.De eerste stap naar bekering tot de islam is gezet… Dat scholen aan deze islamiseringspraktijken meedoen, is een schandaal.Scholen zijn geen indoctrinatieplaatsen van de islam.Leidse moskee traint ook kinderen voor Cito-toets.Wie dit bedacht heeft en goed hebben gevonden is werkelijk ziek in zijn/haar hoofd…

De nationaliteit van de moslim is zijn geloof, want men is eerst moslim en dan burger, aldus luidt het credo.En hij kan geen vaderland hebben, behalve dat waar de religie van Allah regeert.Een ware moslim kan niet in een democratische rechtsstaat te leven, want in een democratie worden de wetten door de mensen gemaakt. De ware moslim erkent slechts de wet van Sharia/Allah. Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer:„Laat de gelovigen geen ongelovigen (d.i. niet-moslims) als vrienden verkiezen boven de gelovigen”(Koran-3: 28)…„Vermijd vriendschap met Joden of christenen. Doet u dit toch, dan zal Allah u beschouwen als een van hen”(Koran- 5:51)…Uit allerlei onderzoeken blijkt dat moslims niet integreren in onze samenleving. Dat blijkt ook uit de cijfers van het CBS, dat ruim 82% van de nieuwkomers niet deelnemen aan het arbeidsproces en dus zijn aangewezen op onze sociale voorzieningen…

De Koran roept al 1400 jaar op tot moord, strijd en geweld tegen niet-moslims:„God/Allah/ is de vijand van iedereen die niet moslim is”(Koran2:98)…„Een Kafir/niet-moslim/mag geterroriseerd worden”(Koran: 8:12)… „Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(Koran- 8:12)… „Doodt hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard”(Koran 9:29)…„En bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)….„Bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah.”(Koran: 8:39)… „De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”(Koran 4:76, 60:4)…„Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)…

Men moet zich niet laten bedriegen door de Koranverzen, die zogenaamd verdraagzaam zijn, want die zijn allemaal geannuleerd door het ‘Vers van het Zwaard’ -Koran 9.5. In de slotperiode van Mohammeds leven in Medina is de korantekst anders van inhoud en strekking dan in de beginperiode van Mohammed in Mekka. Een voorbeeld: in Mekka is de Koran positief over wijn, in Medina wordt wijn verboden. In Mekka vraagt de Koran om godsdienstvrijheid voor de aanhangers van de islam, maar later in Medina roept de Koran de moslims op de wapenen op te nemen tegen andersdenkenden. Uiteraard beschouwen de moslimjuristen de teksten uit de latere periode, in Medina, bindend en kunnen teksten uit Medina de eerdere teksten uit Mekka ‘opheffen’ of ‘abrogeren’. …

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

6 Responses to Alle moskeeën hebben zelfde doel: iedereen onderwerpen aan de ISLAM/SHARIA

 1. Pingback: Alle moskeeën hebben zelfde doel: iedereen onderwerpen aan de ISLAM/SHARIA | E.J. Bron

 2. Jackie2015 says:

  Moskeeen sluiten daar ben ik helemaal voor. De bouw van die zgn gebedshuizen had nooit moeten worden toegestaan. En al helemaal niet als dit alles door moslim landen in feite wordt gefinancierd. Alles wordt getolereerd door islam zolang er maar precies gedaan wordt wat ze eisen. En dat is ook met iedereen die links denkt.

  Liked by 1 person

 3. Reblogged this on dontessers and commented:
  WordPress independent free media

  Wilt u het nog steeds niet zien en blijft u keihard ontkennen…?

  Liked by 1 person

 4. People keep denying and looking away

  Liked by 1 person

 5. Pingback: ALS DE WAARHEID STRAFBAAR WORDT GESTELD! | eunmask

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s