‘Nederland wordt van ons afgepakt’-zei PVV-leider Geert Wilders

 

In de schoot van Europa, nestelt zich een steeds groter wordende gemeenschap, die een totaal andere maatschappij-ideologie aankleeft. De islam is veel meer dan een godsdienst. Het is een maatschappelijke ordening, een ideologie, die zich uitstrekt tot alle aspecten van het leven. Vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid, democratie, gelijkheid van man en vrouw, scheiding van kerk en staat zijn waarden die volkomen vreemd zijn aan de islam.Voor de islam is de democratie “taghout” anders gezegd duivelachtig.In de Westerse democratie is de overheid zich gericht naar de wil van het volk, terwijl bij de moslim-democratie zowel de overheid als het volk zich richt op de wil van Allah.Het is Allah en niet de mens die bepaald. Allah heeft voorrang boven de verlangens van de mensen. En de instroom van grote groepen uit door de islam doortrokken culturen in Nederland zal dus tot onoverkomelijke conflicten leiden…

Een “godsdienst” of levensbeschouwing, die alle aspecten van het leven beheerst, iedere gedraging van de onderworpene voorschrijft en als kenmerk heeft dat uittreding met de dood moet worden bestraft, is geen godsdienst of levensbeschouwing, maar een totalitaire ideologie.De moslims zijn ervan overtuigd dat de islam de enige, de laatste en de meest waarachtige godsdienst is. En in afwachting van een machtsovername in West-Europa bouwen zij met de steun van de Europese linkse regeringen hun structuren uit. De omgekeerde kolonisatie is inderdaad begonnen.De autochtone bevolking wordt geruild voor een allochtone bevolking. De Europese cultuur wordt geruild voor een islamitische cultuur.In diverse wijken van steden in West-Europese landen is de facto al sprake van een staat van bezetting, in diverse mate…

Net als de rest van West-Europa, heeft ook Zweden de deuren van het land wagenwijd openzet voor moslim ‘vluchtelingen’ en asielzoekers, maar lijkt de problemen met deze ‘vluchtelingen’ en asielzoekers niet meer onder controle te hebben…Rinkeby is één van de wijken op de zwarte lijst van de Zweedse politie. Het land kampt met immigrantenwijken waar de politie moeite heeft met het handhaven van de orde.In een rapport beschrijft de Zweedse politie 23 van deze wijken als “luchtbellen in de samenleving”, waar drugsbendes de macht hebben overgenomen, negenjarigen met wapens rondlopen en moslimjongeren radicaliseren…

Tijdens de rellen in Frankrijk 2005 bleek overduidelijk(en in Engeland in 2011 ook), dat in de door allochtonen gedomineerde banlieus, niet de Franse staat, maar de allochtonen de baas zijn. De allochtonen hebben daar territorium veroverd op de Fransen…In 2000 werd Brigitte Bardot veroordeeld omdat zij (…) ‘haar land, haar vaderland’, een land had genoemd dat was overspoeld door buitenlanders, in het bijzonder moslims. In 2003 werd Bardot (…) weer vervolgd omdat zij de aanslagen van september 2001 in verband bracht met de islam. Opnieuw waarschuwde zij voor de islamisering van Frankrijk.En ze heeft gelijk gekregen! Hollande verklaarde recent veel last te hebben van de islam; helaas de constatering van deze linkse president komt veel te lááááát!…

In Nederland is hetzelfde gaande.Hier is het voorlopig nog bepeerkt gebleven tot het slaan van journalisten uit de wijk, het bekogelen van stadsbussen en af en toe zaken als het bedreigen van vuilnisophalers en ambulancediensten als deze nodig zijn. Nog steeds incidenten, maar de trend is stijgende…De Schilderswijk is een echte shariawijk. Geen Nederland meer. Dat is bezet gebied, waar honderden miljoenen in moeten, om te voorkomen dat de toekomstige krijgers zich gaan bewapenen en de rijke buurten in de omgeving aanvallen. Zoals in Londen is gebeurd in 2011. De Haagse Schilderswijk is ook de buurt, waar armoede en werkloosheid pieken en waar drugshandel en diefstal welig tieren. Op nieuwjaarsdag werd in Den Haag een gehandicaptenbusje door Marokkaanse jongeren in de brand gestoken, omdat er een christelijke ‘ichtus’ vis op was geplakt.’ En de gemeente Den Haag heeft de ordehandhaving tijdens Oud en Nieuw in handen gegeven van ‘de shariapolitie’, van ‘een islamitische ordedienst’, die in de Schilderswijk opereert vanuit de salafistische moskee As Soennah(omdat de moslims het gezag van de blanke Nederlandse politie niet accepteren)…

Politieagente Tania Kambouri publiceerde vlak voor de aanrandingen in Keulen de bestseller: “Deutschland im Blaulicht”. Daarin hekelt ze een cultuur van „wegkijken, verdringen, negeren” en constateert ze dat de meeste collega’s bij de politie hun mond houden uit angst als rechtse racist weggezet te worden:,,Wegkijkers zijn er verantwoordelijk voor dat we in Duitsland en Europa afstevenen op een catastrofe…De toename van respectloos en agressief gedrag in onze steden is meer dan opvallend. Buitenlanders nemen er de straten over: mensen die de taal niet spreken, die zich crimineel gedragen, die geen enkele moeite doen om te integreren. Voor hen zijn wij ‘kuffars’, ongelovigen, van wie je je verre houdt.Ze verachten de Duitsers en de Duitse samenleving…In de oude wijken trekken de ‘normale’ mensen weg.Er ontstaan no-goareas. Ik durf daar ‘s avonds niet meer alleen te komen.Agenten worden door hen uitgescholden, uitgedaagd, bespuugd en zelfs in elkaar geslagen.Zulk grootschalig geweld heeft Duitsland nog niet eerder meegemaakt. En als we ingrijpen krijgen we te horen dat we ‘racisten’ zijn. ”…Honderden brieven en e-mails krijgt Tania van mensen, die net als zij, genoeg hebben van de ‘politiek-correcte politici en media’ en die willen dat er iets verandert. De kern van Kambouri’s betoog: de migrantenproblematiek kan volledig escaleren.Het zou mij niet verwonderen als er binnen nu en tien jaar een burgeroorlog uitbreekt…

De verovering van het Westen van binnenuit krijgt steeds meer vorm. Waar het uiteindelijk toe moet leiden is al vanaf de verordeningen van Mohammed duidelijk: héél de wereld moet onderworpen zijn aan Allah, de profeet, de Koran, de Hadieth en de Sharia (islamitische wetgeving). Islamitische leiders hebben, mede op basis van de Koran, een oorlogsstrategie ingezet om het westen geleidelijk te islamiseren. De islamitische aanwezigheid wordt opgeschroefd in West-Europese landen om zodoende de invloed van de islam te vergroten. Islamitische infrastructuur, zoals moskeeën, islamitische scholen, internaten en stichtingen worden gebouwd en opgericht in onze dorpen en steden en emigratie van islamitische landen naar Europa wordt gestimuleerd. En wanneer de Islam een stevige basis heeft, wordt de moslim opgedragen de originele bevolking van het land te bevechten en af te persen (Koran-9:29), haar de Sharia op te leggen…

Afkeer van de Nederlandse samenleving is een onvermijdelijk gevolg van de islamisering van de samenleving. Uit een studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), gepubliceerd in juni 2018, blijkt dat in Nederland 66% van de Marokkaanse moslims, 61% van de Turkse moslims en 74% van de Somalische moslims het «helemaal eens» is met de stelling dat elke moslim moet leven volgens de regels van de islam. Ook het onderzoek uit 2013 van Prof. Ruud Koopmans van de Berlijnse Humboldt Universiteit toonde aan dat 70% van de moslims in Nederland de mening deelt dat de islamitische religieuze wetten belangrijker zijn dan de seculiere wetten van het land waar zij leven.Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer…

De Italiaanse Oriana Fallaci schreef: ‘Jullie begrijpen niet, willen niet begrijpen dat er een omgekeerde kruistocht gaande is.’Haar voorspellingen zijn alle uitgekomen.Europa is bezig een ander continent te worden.Het was Vlaanderens bekendste islamoloog, Urbain Vermeulen, die in een interview met Het Laatste Nieuws zei: “Over dertig à veertig jaar zal de streek van Noord-Frankrijk Lille-Roubaix-Tourcoing tot Amsterdam één islamitische enclave zijn.”… Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd… Tijd voor een rechtse wind in Nederland!Tijd voor PVV!

Onder invloed van de islam, ontstaat bij een groeiend deel van de bevolking van Nederland een conflicterend waardenstelsel en parallelle rechtssysteem, dat zich kant tegen de waarden van de Westerse beschaving en tegen het rechtsbestel van onze op vrijheid gebaseerde democratie. Dit is uiterst gevaarlijk.De spanningen in de samenleving stijgen en een burgeroorlog lijkt steeds realistischer…

In 1991 was Frits Bolkestein de eerste gerespecteerde politicus in Nederland, die betoogde dat de islam niet verenigbaar is met Europese waarden en daarmee de integratie in de weg staat.Een vijandige ideologie uitnodigen en faciliteren betekent het einde van de vrijheid waar Nederlanders keihard voor hebben gevochten. Het betekent het einde van de veiligheid die Nederlanders verdienen. Het betekent het stap voor stap vernietigen van de Nederlandse cultuur. Het betekent het einde van de Nederlandse tradities. En het betekent het opgelegd krijgen van islamitische gebruiken, regels en wetten die lijnrecht ingaan tegen onze beschavingswaarden…https://www.telegraaf.nl/nieuws/3195802/syrische-geleerde-en-moslim-waarom-verdedigt-europa-zich-niet-tegen-islamisering?utm_source=twitter&utm_medium=referral&utm_campaign=twitterfeed

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to ‘Nederland wordt van ons afgepakt’-zei PVV-leider Geert Wilders

 1. ruud beijer says:

  Gelukkig hebben de nsbers in Nederland gekozen voor meer EU meer asielparasieten en meer islam. Hopelijk stikken zij erin.

  Liked by 2 people

 2. Jackie2015 says:

  “Nederland wordt van ons afgepakt” volgens Geert Wilders.
  Daar heeft hij gelijk in. Alhoewel wordt Nederland ook niet op een
  presenteer blad aangeboden door (linkse) politici die beter moeten
  weten en de aanhangers van linkse politieke partijen die niet verder
  kijken dan hun neus lang is?
  En geldt dit niet voor veel Europese.landen?
  Als ik het goed begrepen wordt Zweden wel “the rape capital of Europe”
  genoemd

  Liked by 1 person

 3. Pingback: ‘Nederland wordt van ons afgepakt’, zei PVV-leider Geert Wilders | E.J. Bron

 4. Reblogged this on jowitteroosblog and commented:
  In de schoot van Europa, nestelt zich een steeds groter wordende gemeenschap, die een totaal andere maatschappij-ideologie aankleeft. De islam is veel meer dan een godsdienst. Het is een maatschappelijke ordening, een ideologie, die zich uitstrekt tot alle aspecten van het leven. Vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid, democratie, gelijkheid van man en vrouw, scheiding van kerk en staat zijn waarden die volkomen vreemd zijn aan de islam.Voor de islam is de democratie “taghout” anders gezegd duivelachtig.In de Westerse democratie is de overheid zich gericht naar de wil van het volk, terwijl bij de moslim-democratie zowel de overheid als het volk zich richt op de wil van Allah.Het is Allah en niet de mens die bepaald. Allah heeft voorrang boven de verlangens van de mensen. En de instroom van grote groepen uit door de islam doortrokken culturen in Nederland zal dus tot onoverkomelijke conflicten leiden…

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s