Turks- Ottomaanse invasie: bezetting van Noord-Cyprus

240215_cyprus_ig94Cyprus is van oorsprong een Griekse kolonie en ook na het vallen van de Griekse rijken van Alexander de Grote en later de Byzantijnen bleef het eiland een sterke band behouden met Griekenland.In 1571 veroverden de Ottomanen Cyprus, waardoor er een Turkse minderheid op het eiland kwam te wonen. Deze minderheid maakte ongeveer 17% van de bevolking uit.Hoewel de Turken 17% van de bevolking uitmaakten kregen ze 30% van de parlementszetels toebedeeld en 40% van de politiemacht. Ook konden de Turkse Cyprioten belangrijke maatregelen tegenhouden door middel van een veto.Omdat de Turkse Cyprioten hierdoor onevenredig veel invloed hadden, verzetten de Grieken zich hiertegen. De spanningen tussen beide bevolkingsgroepen liepen steeds verder op.In de nacht van 20 op 21 december 1963 kwam het tot grote etnische onlusten tussen de Turken en Grieken….

Op 20 juli 1974 viel het Turkse leger het eiland Cyprus binnen en sindsdien is nog steeds 37% van het eiland bezet.Tijdens deze jihad invasie, maakte het Turkse leger zich schuldig aan etnische zuiveringen. Duizenden Grieken kwamen hierbij om en 520 kerken en andere cultusplaatsen werden door de Turken  vernietigd en geplunderd.En honderdduizenden Grieks-Cyprioten werden met geweld van huis en haard verdreven. De meeste inwoners van Turks Cyprisch zijn geen Turkse Cyprioten, maar Turken, die na 1974 naar Cyprus zijn geëmigreerd.In Europa heerst een politiek van wegkijken met betrekking tot dit soort zaken…

Na dagen onderhandelen over de toekomst van Cyprus, benadrukte de Turkse oorlogszuchtige, fascistische sharia dictator Erdoğan, dat Turkse troepen op het eiland aanwezig zullen blijven.In 2016 zei hij, dat Turkije de Griekse eilanden “had weggegeven” die “vroeger de onze waren” en “binnen gehoorafstand”, zo zei Erdoğan. “Daar zijn nog steeds onze moskeeën, onze heiligdommen,” zei hij verwijzend naar de Ottomaanse bezetting van de eilanden…De Ottomaanse droom onder Erdoğan is weer springlevend.In Turkije wordt hij nu ‘sultan Erdoğan’ genoemd.Erdogans idool was een islamofascist.Wie de streken van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil begrijpen, moet kijken naar zijn grote idool: de islamofascistische dichter en ideoloog Necip Fazil Kisakürek. De droom van Kisakürek was een totalitair land waar de islam alles dicteert en waar enkel islamitische Turken een plaats hebben. Erdogan is goed op weg die droom waar te maken. Hij islamiseert de staatsinstellingen en verandert het seculiere Turkije in een ISlamitische staat…“De moskeeën zijn onze kazernes, de minaretten onze bajonetten, de koepels onze helmen en de gelovigen onze soldaten. De democratie is alleen maar de trein waar we opstappen, tot we bij het doel gekomen zijn”, erkende hij als burgemeester van Istanboel…

De Turken zijn dan ook al geruime tijd actief met het ondermijnen en islamiseren van de Balkanlanden.Over de hele Balkan worden culturele projecten gefinancierd door TIKA, de Turkse organisatie voor ontwikkeling en samenwerking die rechtstreeks onder Erdoğan valt. In Bosnië zijn twee grote Turkse universiteiten gesticht en tientallen moskeeën gerestaureerd…”Sarajevo is een provincie van Turkije, zo voel ik de stad,” zegt de Turkse studente Rabia Karahan.Ze studeert aan de Turkse universiteit in Sarajevo en woont al zes jaar in de Bosnische hoofdstad. “Alija Izetbegovic, de eerste president van onafhankelijk Bosnië, zei op zijn sterfbed: “ik laat mijn land over aan Erdoğan”. Dat is echt zo mooi,”zegt ze.En dat is precies hoe Turkije zich wil profileren in deze regio.De AK-partij van Erdoğan speelt goed in op de culturele en etnische overeenkomsten met Bosnië.En er zijn van oudsher sterke banden tussen de regerende Bosnische moslimpartij SDA(van Alija Izetbegovic) en de Turkse AK-partij van Erdoğan…

Heeft de iemand ooit “Islamitische Verklaring” van de Bosnische  president Alija Izetbegovic gelezen? Hierin pleitte hij voor de vestiging van een fundamentalistische moslimstaat in Bosnië:,,De islamitische beweging moet en mag de macht grijpen zodra ze daar de numerieke en morele kracht voor heeft, niet alleen om de niet-islamitische macht te breken. De belangrijkste conclusie is dat er geen vrede en coëxistentie kan bestaan tussen het islamitische geloof en de niet-islamitische politieke en sociale instellingen.“(Uittreksels uit de ‘Islamitische verklaring’ van Alija Izetbegovic)… ,,Ik heb geen nationale gevoelens”, zei Izetbegovic eens, ,,die zijn me volkomen vreemd. Mijn referentiekader is de Islam,”zei deze islamofascist…Hij werd in 1946 tot drie maanden gevangenisstraf verorodeeld wegens ‘pan-islamitische activiteiten en kreeg in 1983 zelfs veertien jaar gevangenisstraf wegens zijn in 1970 geschreven “Islamitische Verklaring”, een pleidooi voor een islamitisch/sharia-fundamentalistische staat…

Maar sultan Erdoğan wil ook de rest van Europa islamiseren!De Jordaanse koning Abdoellah II waarschuwde Europa al in 2013 dat Recep Tayyip Erdoğan door middel van de verovering van het Midden-Oosten met militaire (terreur)middelen, en daarna Europa door stapsgewijze islamisering, nastreeft.En we weten dat de uiteindelijke bedoeling van de ISLAM is: het veroveren en domineren van alle andere religies en landen — het installeren van de Sharia-wetgeving wereldwijd!Dat is het vanaf het vroegste begin geweest, en dat blijft het tot op heden…

Sultan Erdogan wil een moslim leger met 5.000.000 soldaten oprichten om Israël van de kaart te vegen.Het Palestijnse volk wordt als propaganda middel misbruikt door de Islamtische wereld.Hamas gebruikt alle geld die binnenstroomt aan raketten en wapens.En hou de Palestijnse leiders leven?Helemaal niet zoals het rest van het volk.  Hamas stuurt alle Palestijnen naar de grens om te provoceren, terwijl ze weten dat Israel dat als een aanval ziet en zich verdedigt met alle gevolgen van dien.En Hamas weet dat er veel doden gaan vallen, maar probeert via de linkse media, steun te vergaren, zoals bij al die konten likkers in Europa, die graag de reed likken van Erdoğan en Hamas en het altijd voor de moslims opneemt wat er ook gebeurt.De vol met haat, beluste Erdogan valt ook Koerden aan in Syrië! Die daar juist aan het strijden zijn tegen IS!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Turks- Ottomaanse invasie: bezetting van Noord-Cyprus

  1. Pingback: Turks-Ottomaanse invasie: de bezetting van Noord-Cyprus | E.J. Bron

  2. Pingback: Turks-Ottomaanse invasie: de bezetting van Noord-Cyprus. Het begin van Eurabia!!! | eunmask

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s