Geert Wilders wil Nederland “de-islamiseren”

Als West-Europa zijn houding tegenover zijn eigen wortels niet snel verandert, zal het worden geïslamiseerd…De twee belangrijkste problemen waarmee West-Europa momenteel geconfronteerd wordt: massa-immigratie en de groei van de islam. Als we niet weggevaagd willen worden, onze bevolking niet vervangen willen zien worden en onze cultuur niet vernietigd, is het van vitaal belang dat we krachtig en moedig beginnen onze burgers en onze beschaving te beschermen.De geschiedenis laat zien dat hoe meer islamitisch een samenleving wordt, hoe gewelddadiger en onverdraaglijk het wordt voor niet-moslims.De islam is geen vredelievende religie, maar een totalitaire ideologie, die erop gericht is iedereen aan de islamitische wet te onderwerpen,zei Wilders…

Overal ter wereld waar de islamitische ideologie massaal is verspreid, zijn de toen bestaande godsdiensten, levensbeschouwingen en culturen vrijwel volledig uitgeroeid of onderworpen. En hoezo, zou de islam in Nederland wel vreedzaam kunnen samenleven met de oorspronkelijke bevolking, terwijl dat op de hele wereld nergens lukt?De islam erkent geen andere Grondwet of wetgeving dan de islamitische sharia.Sinds het ontstaan van deze “religie” heeft deze een bedreiging gevormd voor Europa, meermaals werd met geweld gepoogd ons continent te veroveren…Terwijl de media ons de multiculturele droom voorspiegelde,de islamitische getto’s rondom de grote West-Europese steden worden groter en groter en zeer binnenkort worden geheel overheerst door de ISLAM/SHARIA/BOERKA.De vrije samenlevingen, zoals het Westen, op democratie gebaseerd zijn, d.w.z. op de volkssoevereiniteit. De islam daarentegen baseert zich op de soevereiniteit van Allah. En als de islamieten dit principe in de westelijke landen willen toepassen, is het conflict onvermijdelijk…

Op meerdere plaatsen binnen het Europees grondgebied zijn aanslagen gepleegd door islamitische terroristen.De toename in Islamistische terreuracties tegen de Christelijke gemeenschap in West-Europa is schrikbarend. In Frankrijk bijvoorbeeld, werden 1068 aanvallen op christelijke instituten, symbolen of kerken geregistreerd in 2018, een stijging van 17 procent vergeleken met 2017.Dezelfde trend is zichtbaar in andere delen van West-Europa.Autoriteiten verdoezelen de identiteit van de islamistische aanvallers en wanneer in sporadische gevallen de media de identiteit van een vernietiger van christelijke symbolen en gebouwen lekken presenteert men het incident als een resultaat van een ‘mentaal probleem’.En men stelt dat hun terreurdaden nooit Islamitisch kunnen zijn. Het waren immers rokkenjagers, mensen die nooit naar de moskee gingen en verstek lieten gaan tijdens de Ramadan.We zien ook het antisemitisme toenemen en synagogen moeten als forten worden bewaakt…

De islam misbruikt de vrijheid in de democratische landen om hun verderfelijke leer en ideeën te verspreiden en andere (niet-radical) moslims te laten radicaliseren. De moordenaar van Theo van Gogh was op school een goede leerling, schijnbaar onberispelijk, maar toen hij in contact kwam met de “ware leer, ” radicaliseerde hij en werd hij een moordenaar….‘Het is een wonder dat die burgeroorlog nog niet is uitgebroken. Ondanks dat terroristen hun best doen. Ondanks dat politici hun afschuw uitspreken. Ondanks dat politie deelneemt aan iftar-maaltijden. Ondanks dat ‘vluchtelingen’ blijven oversteken naar Europa’,zei Nederlandse columniste Ebru Umar…

Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier in West-Europa binnen te halen.Geert Wilders offert zijn sociale en gewone leven op om ons in te laten zien dat het hier fout gaat. Hij noemde het boerkaverbod een historische dag “want dit is de eerste stap in het de-islamiseren van Nederland. De volgende stap is het sluiten van alle moskeeën, islamitische scholen en  hoofddoekverbod.”…Moskeeën en islamitische scholen zijn de basis van de islamitische infrastructuur en cruciaal in de verspreiding van de islam. In en door moskeeën, alsmede op islamitische scholen, wordt de islamitische ideologie onderwezen, verspreid en in de praktijk gebracht. En alle moskeeën hebben zelfde doel: iedereen onderwerpen aan de ISLAM/SHARIA.Er bestaat nergens ter wereld een moskee, waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de Sharia niet hoeft te worden toegepast en de plicht om deel te nemen aan de Jihad-oorlog tegen alles wat niet islamitisch is…

De hoofddoekjes,boerka’s en niqabs zijn geen kledingstukken, maar symbolen van haat en onderdrukking. Niet voor niets worden vrouwen in achterlijke islamitische haatlanden gestenigd als ze zelf hun keuze bepalen.Een burqa/niqab/hoofddoek is ook een dikke opgestoken middelvinger naar deze samenleving, een ordinaire provocatie.Met die aparte kledij wilden ze tonen dat ze zich niet wilden integreren en zo werden ze een staat binnen de staat, die de staat uiteindelijk uitholde…Doel van het hoofddoekjes,boerka’s, niqabs is onderscheid maken tussen mohammedaanse vrouwen en niet-mohammedaanse vrouwen; apartheid dus. En de Koran zegt dat mohammedaanse vrouwen niet lastig gevallen mogen worden. Wat dat zegt over niet-mohammedaanse vrouwen lijkt me duidelijk; gericht seksueel geweld.We zagen dat bijvoorbeeld op oudejaarsavond in Keulen.Dus symbolen die staan voor het zichtbare onderscheid -“wel of niet lastig mogen vallen”-dienen daarom volledig uit het Nederlandse straatbeeld te verdwijnen…

Als er niet snel een radicaal andere koers wordt ingeslagen, staat ons continent volgens honderden zieners een afschuwelijke toekomst te wachten – een toekomst die met de migrantentsunami helaas al is begonnen.Indien het huidige pro-islamitische beleid niet gestopt worden zal de islam van de huidige 7,1% groeien naar 15,2% van de Nederlandse bevolking in 2050. Dit ten koste van de Nederlandse identiteit, cultuur en veiligheid.Immigratie zonder integratie is kolonisatie; een praktijk die we kunnen en moeten verwerpen.En wie begrijpt waar de islam voor staat, wie begrijpt wat de gevolgen zijn van de islamisering, wie van Nederland houdt en wie onze vrijheid de moeite waard vindt, kan niet anders dan een actief beleid bepleiten om Nederland te verdedigen tegen de islam. Een vijandige ideologie uitnodigen en faciliteren betekent het einde van de vrijheid waar Nederlanders keihard voor hebben gevochten.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to Geert Wilders wil Nederland “de-islamiseren”

 1. Pingback: Geert Wilders wil Nederland “de-islamiseren” | E.J. Bron

 2. ruud beijer says:

  Wat jammer toch Geert dat jij je leven ervoor over hebt om Nederland te redden van de islam.Wat jammer toch dat er nog zoveel Nederlanders dit niet willen horen.
  Hoe hou je het vol!

  Liked by 3 people

 3. CLEAR Only the really strong Dutch with courage can save this country from ruin. Assist these people in their struggle.

  Like

 4. Pingback: Laten we Nederland, ons vaderland, koesteren en promoten en behouden voor komende generaties Nederlanders! | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s