Brussel, de politiek correcte elite, de massa-immigratie en de islamisering zijn rampzalig voor West-Europa

Miljoenen Nederlanders hebben de afgelopen decennia gezien hoe hun land voor hun ogen gekaapt werd. En je hoefde geen genie te zijn om te weten dat dit slecht zou aflopen.De grootste moslims-volksverhuizing aller tijden is aan de gang.Nu wonen er op West-Europees grondgebied meer moslims dan ooit tevoren. En Eurabia binnen afzienbare tijd is een feit.De islamitische getto’s rondom de grote West-Europese steden worden groter en groter.Moskeeën, hoofddoekjes en minaretten domineren in steeds meer wijken het straatbeeld. De oorspronkelijke bevolking vlucht weg en de islam komt er voor in de plaats.Volgens de Koran,heel de wereld moet onderworpen worden aan Allah. Dat is het kerndoel van de islam(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40)…

Islam zich niet beperkt tot het opleggen van de eigen regels aan de eigen groep, maar constant probeert de eigen regels op te leggen aan alle andere/niet-moslims groepen. En dit gebeurt sluipenderwijs, waarbij de ontvangende gemeenschap vaak een kleine toezegging doet als een vriendelijk gebaar en om geen gezeur te krijgen.Dit patroon is al heel lang bekend en wordt ook in de Koran en Hadith geprezen, als een manier om islam te verspreiden, als de gewapende strijd (nog) niet mogelijk is…

Jihad kent vele facetten, waarvan “jihad door het zwaard” er slechts één is. En ‘Al–Hijra’(migratie of kolonisatie/de vestiging van de islamitische heerschappij) is er ook een.Ratko Mladic zei het al tegen Karremans:“ over een aantal jaar zullen we jullie moeten bevrijden van de moslims.”…De islam is een totalitaire ideologie, die het doden bepleit van mensen op basis van wat ze zijn (bijvoorbeeld homoseksuelen), wat ze geloven (bijvoorbeeld moslims die zich tot een ander geloof bekeren), wat ze zeggen (“godslasteraars”) of van de vrije keuzes die zij maken (bijvoorbeeld seks buiten het huwelijk). Voor een dergelijke ideologie, mag in een vrije samenleving geen plaats zijn…

De onvrede over hoe Brussel functioneert alleen maar groeit.Europa is nu in opstand tegen EUropa.Politieke partijen, die zich afzetten tegen de gevestigde orde, krijgen steeds meer voet aan de grond.Ze zijn tegen Europese bemoeienis,tegen politik corekte elite, tegen migranten, tegen islamisering en voor bescherming van de eigen cultuur.Zij willen de natiestaat niet opheffen en dat gaat ook nooit gebeuren…Terwijl ‘Brussel’ de lidstaten van de EU in tijden van crisis vraagt de broekriem aan te halen, verhoogt het de eigen budgetten stevig.Aldus wordt de financieel-economische macht langzaam maar zeker aan de nationale soevereiniteit onttrokken.In het grootste EU-land, Duitsland, wordt al meer dan 80 procent van de wetgeving door Brussel voorgeschreven. Hoezo is er dan eigenlijk nog sprake van soevereiniteit van natiestaten?…Brussel heeft ons verplicht uitverkoop te houden van onze nutsbedrijven,Brussel dwingt ons uit concurrentieoverwegingen in de pas te lopen met de rest, waardoor de hoge inkomens en de bedrijven profiteren en Brussel heeft ervoor gezorgd dat onze arbeidstijdenwet is geflexibiliseerd.En veel EU landen hebben torenhoge, niet meer aflosbare schulden…

Friedrich Hayek in zijn beroemde essay The Road to Serfdom (1943) al schreef dat natiestaten de beste garantie vormen tegen dictatuur, dan wordt het evident welk gevaar hier op de loer ligt. De voormalige Sovjet-dissident Vladimir Bukovski, die twaalf jaar in psychiatrische inrichtingen en werkkampen doorbracht vanwege zijn strijd voor vrijheid, heeft al eens gewezen op de totalitaire gevaren die een VSE in zich herbergt. Hij wees ook op een aantal opvallende gelijkenissen tussen de EU en de voormalige SovjetUnie, het rijk van het kwaad, en spreekt van het gevaar dat de EU zal ontaarden in een EUSSR.Een Politburo heeft de EU al, in de vorm van de Europese Commissie (ministers heetten in de Sovjet-Unie volkscommissarissen), een ja-knikkende Opperste Sovjet in de vorm van het Europees Parlement is ook reeds voorhanden, net als een proto-KGB (Interpol) en een zogenaamd democratische grondwet (het Verdrag van Lissabon).Is dat de kant die we op willen in Europa? Die van een nieuwe dictatuur?…

We moeten leven onder de tirannie van een klein clubje ongekozen mensen, die zogenaamd beter weten wat goed is voor iedereen, maar zelf pas aan de Europese macht kwamen nadat ze in hun eigen land niet meer gekozen werden. Brexit is het duidelijkste signaal in een kakofonie aan alarmsignalen aan Brussel, dat de EU een verkeerde weg is ingeslagen, op een route die velen niet willen volgen en met een boodschap waardoor velen zich buitengesloten, achtergelaten en ongehoord achten.Er is maar één uitweg uit deze communistische EU dictatuur : kiezen voor Nederland.We moeten afscheid nemen van deze corrupte bende globalisten…

Vrije meningsuiting uiting weg gehaald door RUTTE.Ze staan naar eigen zeggen voor ‘mensen uit de middenklasse, die de maatschappij proberen duidelijk te maken dat ze moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen’…Dat er binnen afzienbare tijd opnieuw een grote oorlog komt in Europa is een zekerheid…

De Gele Hesjes: ‘Wij zijn het absoluut zat dat het Nederlandse volk continu wordt voorgelogen door het huidige kabinet, de steeds hoger wordende belastingen en accijnzen, de betutteling van alles in het dagelijkse leven, en met name de verschillen in sociale ongelijkheid.’ …

In Frankrijk is het protest niet afgenomen, het is alleen meer verdeeld over het hele land.EU de dictatuur van de politieke correctheid blokkeert de vrijheid.De enige waarheid is de Brusselse waarheid. Dat doet inderdaad denken aan het communisme…

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Brussel, de politiek correcte elite, de massa-immigratie en de islamisering zijn rampzalig voor West-Europa

  1. Jackie2015 says:

    Alleen de waarheid van Brussel geldt. En dat zal helaas alleen maar erger worden zolang de regeringen van vooral West Europa hun marionetten zijn.

    Liked by 1 person

  2. Pingback: Brussel, de politiek correcte elite, de massa-immigratie en de islamisering zijn rampzalig voor West-Europa | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s