Politieke correctheid maakt Europa kapot

Europa wordt een tweede Midden Oosten met de kwalijke gevolgen als oorlog, aanslagen en een islam met een steeds grotere verpestende invloed. Nederland islamiseert. Er is de druk van buiten, door immigratie, door de invloed van islamitische landen, door de angst voor geweld. Maar er is evenzeer de z.g. zelf-islamisering: door naïviteit, onkunde, kortzichtigheid en wegkijkende ontkenning.De islam wordt als bij uitstek vredelievend voorgesteld, als middel van integratie, of als een bijdrage aan een veelkleurig Nederland.Vol trots verklaart Gert-Jan Segers van de ChristenUnie dat er vrijheid moet zijn voor de islam om zich ongebreideld te verspreiden.En als je vrijheid geeft voor de islam om heel Nederland te overweldigen, is er binnen korte tijd geen enkele vorm van vrijheid meer, want dan domineert de onderdrukkende en gewelddadige islam het hele land.Daarom ben ik blij met iemand als Geert Wilders die – als een van de zeer weinige politici – wel gezond verstand laat zien, door een halt toe te roepen aan de verschrikkelijke ISLAM…

Wat betreft de aard van ISLAM zelf, kan het kleinste kind intussen begrijpen dat we met een totalitair systeem te maken hebben.De islam is een politiek systeem met een religieus ‘jasje’, dat miljoenen ophitst tot een leven waarin men bereid is te moorden.Er staan tientallen verzen in de Koran/dat boek is nog erger dan Mein Kampf/, die moslims oproepen tot de ‘heilige oorlog’, om anderen te vermoorden, te martelen, vingers af te hakken, verkrachten, bedriegen, enz…, zodat Islam de complete macht krijgt over de hele aarde. De historie van de Islam is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, verkrachting en plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting.En wie niet voldoet aan de leer van de islam,wordt getrakteerd op zweepslagen, onthoofding of andere vormen van marteling of executie.ISLAM is de meest bloeddorstige en gewelddadige leer, die de mensheid ooit gekend heeft…

De islam wordt al jarenlang door NPO, MSM politiek opgedrongen als een verrijking van heilzame diversiteit, gewenste multiculturaliteit en lekker dineren, zonder dat de zwarte bladzijden uit de Koran daarbij eerlijk benoemd en besproken worden. Gevolg is dat al wie zich kritisch uitlaten over de islam, al snel als islamofoob worden gebrandmerkt. De duizenden terroristische aanslagen die sedert de jaren ’90 gepleegd werden in naam van de ISLAM worden afgedaan als het werk van “enkele extremisten”, net zoals de schuld voor de afwezigheid van democratie in het merendeel van de Islamitische staten in de schoenen van enkele machtsgeile dictators wordt geschoven; Moslims zijn uiteindelijk maar mensen zoals u en ik, en hebben het ongeluk een paar extremisten een probleemgevallen in hun gemeenschap te tellen. De vraag waarom extremisme dan niet dezelfde resultaten geeft in andere, vooral arme regio’s, komt in hun zelfgenoegzame geesten uiteraard niet eens op, net zoals de vraag waarom religieus extremisme zich bij Boeddhisten manifesteert in meditatie en afzondering en bij de Islam in moorddadig terrorisme….

Sedert het begin van 2015 zijn er meer dan een miljoen “migranten” of “vluchtelingen” aangekomen West-Europa. Voor 90 % zijn zij afkomstig uit islamitische landen. Onder hen bevinden zich honderden strijders en jihadistische moordenaars.Angela Merkel is feitelijk medeplichtig – de organisatrice zelfs – van invasie van migranten en alle ellende die dat met zich meebrengt, waaronder dus ook criminaliteit en terrorisme.In Zweden is de meerderheid van moord-, verkrachting-, en roofoverval-verdachten immigrant, ondanks het feit dat immigranten slechts 16 percent van de bevolking uitmaken.In Denemarken plegen immigranten vanuit verschillende landen naar rato veel meer misdaden dan de etnische Denen. Dit geldt in het bijzonder voor immigranten uit het Midden Oosten en Afrika.De instroom van miljoenen arme mensen heeft natuurlijk een funeste invloed op de beschikbare bijstandsgelden.Europeanen die hun hele leven sociale verzekeringspremies hebben betaald zullen binnenkort opdraaien voor gezondheid, onderdak, werkeloosheid en ouderdomsvoorziening voor miljoenen die nooit iets hebben bijgedragen…

De meeste Europese regeringen al zwaar in de schulden zitten, voornamelijk door hun bijstandsuitkeringen.In 2013, het laatste jaar waarover gegevens beschikbaar zijn, was die schuldenlast 81% van het bruto nationaal product (BNP) in Oostenrijk, 104% in België, 92% in Frankrijk, 77% in Duitsland, 128% in Spanje, 92% in Spanje, en 87% in het Verenigd Koninkrijk.In Zweden is de overheidsschuld slechts 39% van het BNP maar de immigranten uit Afrika en het Midden Oosten zijn de financiële middelen aan het uitputten. Deze immigranten maken ongeveer 16% van de bevolking uit maar incasseren zoveel als 58% van de bijstandsuitkeringen…

De ravage die de islam en cultuurmarxisten in West-Europa hebben aangericht, valt intussen niet meer te overzien.Een verontrustende trend in West-Europa is de groei van “sharia-no-go” wijken(zo verovert de islam haar eerste territorium in het westen), waarin zelfs de politie zich niet waagt behalve met massaal geweld.In Frankrijk en Engeland breken af en toe rellen uit die escaleren tot massale gewelddadige opstanden en die zo hevig zijn dat de politie de controle verliest.Dat er onder de moslims mensen zijn die niet het Westen willen overnemen of recht achter de Sharia staan, ongetwijfeld, maar het is niet die minderheid waar wij mee te doen hebben, het is juist die overgrote meerderheid die graag de hele wereld als moslim zou zien en overal de Sharia wet wil invoeren waar wij mee te maken hebben, want helaas zijn dat de mensen die aan de touwtjes trekken binnen de moslimgemeenschap en niet die enkele moslim, die de Sharia tegenspreekt. In West-Europa zijn er intussen honderden no-go-zones, waar in de praktijk al een mengvorm van willekeur en islamitisch recht heerst, en waar geen enkele westerling, laat staan de politie, heelhuids buiten kan komen.We staan aan de rand van een ravijn met onze Europesche beschaving…

Thierry Baudet noemde de Europese Unie een ‘cultuurmarxistisch project dat de vernietiging van de Europese beschaving tot doel heeft’..Net als het oude Sovjet-imperium is de EU een grensoverschrijdend ideologisch project, met als doel, natiestaten te verzwakken.‘Afkeer van de natiestaat, internationalisme, verheerlijking van de Derde Wereld, de maakbaarheid van de samenleving, hulpverleningssyndroom, negatief tegenover het christendom en cultuurrelativisme’, al deze ‘radicale ideeën’ hebben volgens Martin Bosma hun wortels in het cultuurmarxisme, schreef de PVV-adjudant negen jaar geleden al in De schijn-élite van de valsemunters.En cultureel marxisten hebben geen rust voordat u bent onderworpen…

Cultuurmarxisme is een beetje een blasé synoniem voor doorgeslagen gelijkheidsdenken (of -waanzin) en het sociale streven naar eenheidsworst waarin iedereen evenveel gelijk is en geen enkel idee beter of slechter is (of mag zijn) dan ieder en elk ander idee. Dat streven wordt gepropageerd door lieden die daarover de morele boventoon voeren en autoritair totalitarisme claimen op een manier die doet denken aan hoe in het toegepaste marxisme (beter bekend als communisme) ook een handjevol better animals de dienst uitmaken, maar dan op het sociaalculturele vlak van de samenleving…

De Hongaarse premier Viktor Orban is één Europese leider, die bereid is om te staan voor zijn principes, zijn land, zijn cultuur en zijn volk.Veel politici in Brussel opereren voor multinationals en worden zodoende via die weg in het Brusselse parlement geinstalleerd. Het is alsware een ons kent ons cultuur omdat de meeste politieke kopstukken in Brussel lid zijn van [besloten denktanks] als de Council on Foreign Relations, Bilderberg etc… Daar word de globale agenda bepaald ter bevordering van een, of laat ik maar zeggen, hun Nieuwe Wereld Orde, vanwege de lucratieve verdiensten er aan…De enige partij in Nedrland,die zich al jarenlang met hand en tand verzet tegen de islamisering en ten tweede de teloorgang van de democratische natiestaat en haar belofte van welvaart en verzorging, is de PVV. De reguliere partijen hebben het volk al verraden en verkocht. Laat we snel een NEXIT organiseren.Stoppen met dat EU monster en Schengen per direct afschaffen en gewoon weer ieder land baas in eigen huis…

Boerenprotest legde Den Haag en Utrecht plat.Geert Wilders prijst de boeren die naar Den Haag zijn gekomen. ,,Geweldig dat jullie hier met zoveel mensen zijn. Nederland houdt van jullie.” Hij noemde het ,,triest dat Rutte en Grapperhaus (minister van Justitie) het leger nodig hebben om onze boeren tegen te houden”…

Langzaam maar zeker bouwt het ongenoegen zich op. Burgers mogen stemmen, maar worden verder genegeerd. Wetten komen niet van onderop, maar uit Brussel, Genève en Straatsburg. Als het crisis is, betaalt de burger, als er welvaart is weer. Politici zijn met van alles in de weer, maar niet met hun eigen achterban. Is het vreemd dat kiezers weglopen? Is het vreemd dat ze de straat op gaan?…En waarom zetten ze het leger niet in om de grenzen te bewaken tegen al die gelukszoekers uit Afrika en Midden Oosten?

Linkse hysterie/onzin over klimaat …In de jaren 70 kwam hysterie op rond het thema “globale afkoeling”. Toen dat niet gebeurde verschoof de hysterie naar “globale opwarming”. Toen dat niet gebeurde verschool de hysterie naar het huidig probleem van de dag, “klimaatverandering”…Binnenkort onder het mom van bescherming van het klimaat beloond worden met een vlieg- en vergeef-me-CO2-belasting, waardoor alles waar we in ons dagelijks leven mee te maken hebben, duurder zal worden…

Zo lang er geen enkel rekenschap word gehouden met verkiezingsuitslagen van EU lidstaten – de stem van het volk – mag het communistische bolwerk te Brussel keihard worden aangepakt.

De instroom van asielzoekers in Nederland is zodanig hoog dat het asielcentrum in Ter Apel weer vrijwel geheel is gevuld.In Ter Apel blijkt de grote instroom onder meer in de basisschool voor asielkinderen, de Interschool. Die is voor het eerst sinds haar opening, enkele jaren geleden, helemaal vol. ..

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

7 Responses to Politieke correctheid maakt Europa kapot

 1. Jackie2015 says:

  NEXIT zal waarschijnlijk iets gemakkelijker gaan dan BREXIT. Er is geen Noord Ireland bijbetrokken. Aan de andere kant Nederland heeft de euro. Misschien zal dat (financleel) nog wel wat voeten in de aarde hebben.

  Echter, de jaarlijkse bijdrage van weet ik hoeveel dat hoeft dan niet meer door de Nederlanders te worden opgebracht. Al de bezwaren die door de linkse rakkers worden opgeworpen, ik geloof, dat dat voor het grootste gedeelte pure bang makerij is. ZIj zijn gewoon tegen het verlaten van de EU.

  De meer zeggenschap de EU zich heeft toege-eigend de slechter de kwaliteit van leven is geworden. En ik denk zo dat dat in de meeste landen van de EU nu het geval is. Vooral denk ik dan aan de zwakkeren in de samenleving zoals de ouderen, de gehandicapten en de chronisch zieken.

  Stel dat de partij van Wilders en Baudet elkaar zouden steunen om zo een front te vormen wat NEXIT betreft. Dan is er misschien een mogelijkheid dat dit vewezenlijkt kan worden. Alleen al om het zware smerige euro munt geld zou NEXIT een verademing zijn.

  En ja de klimaat activisten voornamelijk kinderen en jong volwassenen die hebben bekken als scheermessen maar als hun over het algemeen wat gevraagd wordt hebben ze benul. Dat blijkt maar weer uit de video.

  Liked by 6 people

 2. Pingback: Politieke correctheid maakt Europa kapot | E.J. Bron

 3. boorzalf says:

  Tijd dat de dienstplicht wordt ingevoerd, kunnen ze die idiote klimaat hippies weer eens wat wijsheid bij brengen en discipline.

  Liked by 7 people

 4. Jackie2015 says:

  Dat zou helemaal zo’n gek idee niet zijn.

  Liked by 3 people

 5. flyer210 says:

  Wij, als Nederlanders, kunnen elk voor zich toch wel iets doen en dat is geen boodschappen en zaken meer doen met mensen die de islam vlogen, elk beetje helpt!

  Liked by 2 people

 6. flyer210 says:

  Moet natuurlijk volgen zijn!

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s