Tijdens de coronacrisis wint de leugens het van de waarheid

De Nieuwe Wereldorde is een bekend begrip, maar niet zo eenduidig. De plannen voor het creëren van een wereldregering kent vele vormen in verschillende verhalen, maar de strekking blijft wel hetzelfde: hooggeplaatste wereldleiders die in het geheim bij elkaar komen om de toekomst van onze planeet te bepalen. In een recent interview met de Duitse publicatie Süddeutsche Zeitung, maakte Bill Gates een aantal verontrustende opmerkingen ten gunste van de wereldregering.De multimiljardair klaagde dat we “een soort wereldregering” missen. Die zou “bitter hard nodig zijn” om problemen als “armoede,klimaatverandering of hongersnoden” te bestrijden. Gates meende:“Als er zoiets als een wereldregering was, zouden we beter voorbereid zijn.” …

Wordt dat proces nu versneld door de coronacrisis?In oktober 2019 (slechts een paar maanden voor de verschijning van COVID-19) organiseerde de Bill and Melinda Gates Foundation Event 201, een 3,5-uur durende simulatie van een wereldwijde pandemie.Vreemd genoeg ging deze simulatie over een nieuw coronavirus.Ongeveer acht weken later brak echt een nieuw coronavirus uit in China.Maar wat nog belangrijk is om te noemen is dat niet alleen de Bill en Melinda Gates Foundation hebben deelgenomen aan en geholpen bij het opzetten van de pandemische simulatie van een uitbraak van het coronavirus, maar dat ze “toevallig” ook de groep financieren die het patent op het dodelijke coronavirus bezit, en die al bezig is met een vaccin om de huidige crisis op te lossen. Weer een ongelooflijk toeval?…

Wereldwijd moeten minstens 4,5 miljard mensen zich vandaag wegens covid-19 op een of andere manier aan quarantainevoorschriften houden. Dat komt overeen met ongeveer 58 procent van de wereldbevolking, Een ongezien psychologisch experiment waar we mogelijk een prijs voor zullen moeten betalen…Maar,lopt het sterftecijfer door corona nu wel of niet?Er ontstaan ​​ernstige twijfels over de nauwkeurigheid van COVID-19-testmethoden, resultaten, sterftecijfers en de zogenaamd ‘extreme dodelijkheid’ van dit virus. Zelfs de reguliere media en overheidsrapporten laten dit nu zien. Uit een recent onderzoek van de nationale gezondheidsautoriteit van Italië blijkt dat bijna iedereen die dood werd verklaard door COVID-19 al worstelde met ernstige chronische ziekten.De CDC, FDA en ook het RIVM testen opzettelijk nog maar weinig mensen, omdat de testresultaten onbetrouwbaar zijn.Het geregistreerde aantal Corona doden is onjuist.Een enkel virus de schuld geven voor het veroorzaken van een overlijden is feitelijk onjuist. Het voldoet ook niet aan de basis principen die door de 19e-eeuwse Duitse arts Robert Koch zijn vastgesteld om na te gaan of een enkelvoudig virus een enkelvoudige ziekte kan veroorzaken…

Er is een breed scala aan virussen die de symptomen kunnen veroorzaken die lijken op COVID-19-, waaronder de honderden verschillende griepvirussen waarvan bekend is dat ze een rol spelen bij de seizoensgriep.Het is ook bekend dat de Coronavirus-virusfamilie meer dan honderd verschillende stammen bevat, waarvan er zeven de gewone verkoudheid veroorzaken.De artsen (ook in NL) hebben absoluut geen symptomatisch verantwoorde manier om onderscheid te maken tussen verkoudheid, griep of coronavirus.Dus, elke persoon die overleden aan een normale griep is nu weggeschreven als een ‘coronadode’.En als dit allemaal bekend zou worden gemaakt op mainstream media zou het volk om hele andere besluitvormingen vragen. Maar goed, de angstpropaganda moet overuren draaien.In de media wordt eindeloos de nadruk gelegd op het gevaar van infectieziektes(ook bij de overheid), en het lijkt bijna wel of men zoekt naar manieren om de cijfers omhoog te krijgen…

Er is een tijd geweest dat niemand wist hoeveel mensen er per jaar de griep hadden, want niemand maakte zich er druk om. De griep was onderdeel van het leven(wereldwijd zijn er jaarlijks naar schatting 300.000 tot 650.000 overlijdens aan de normale ‘seizoensgriep’ ). Dit veranderde in 2009 toen de media de wereldbevolking maandenlang bestookten met angstscenario’s over de ‘Mexicaanse griep’- ook wel ‘varkensgriep’ of ‘H1N1-griep’ genoemd. Kort nadat de Nederlandse regering 34 miljoen griepvaccins had aangekocht, ging het verhaal als een nachtkaars uit. De vaccins werden deels vernietigd en deels doorverkocht aan derdewereldlanden, en achteraf gezien bleek dat H1N1 juist een milde griep was geweest…

COVID-19 lijkt sterk op SARS uit 2003(in totaal raakten 8.098 mensen besmet, wat resulteerde in 774 overlijdens), maar dan gemuteerd in een versie, die veel makkelijker en sneller van mens op mens wordt doorgegeven.Maar,waarom heeft de Chinese Communistische Partij ervoor gezorgd dat het virus zich door heel China verspreidde?Als de Chinese autoriteiten transparanter waren geweest en snel actie hadden ondernomen zonder te proberen de uitbraak te verbergen(omdat het virus uit een lab komt en niet van de markt/als het andersom was, dan hoef je niets te verbergen), had deze vrij gemakkelijk kunnen worden bestreden.In deze cruciale fase kreeg het virus daarmee vrij spel zich te verspreiden over het land.En ondanks dat zij bekend waren met het virus, lieten de Chinese autoriteiten hun miljoenen burgers naar bestemmingen over de hele wereld vliegen, waardoor ze het virus wereldwijd verspreidden.Het lijkt erop dat slechts één land op dat moment alert genoeg was om zinvol te reageren – Taiwan.Het eiland, slechts 150 kilometer verwijderd van China, heeft snel de uitbraak van het corona-virus aangepakt en heeft weinig patiënten met de nieuwe ziekte…

En ook dankzij Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), heeft COVID-19 zich als een malle kunnen verspreiden in de EU en daarna in de rest van de wereld.De bron van de berichten over de pandemie die de media op volgen, en de maatregelen die de politici opvolgen is de grotendeels door Bill Gates gefinancierde WHO,die was te traag met het aanbevelen van reisbeperkingen en enkele andere preventieve maatregelen, en ook dat het ondanks talrijke waarschuwingen.Waarschuwingen van Taiwanese artsen – niet vertegenwoordigd in de WHO – werden genegeerd. De WHO weigerde ook , mogelijk als gevolg van de Chinese desinformatie, lange tijd om de coronavirusuitbraak als pandemie te bestempelen.Algmeen directeur van de WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus heeft herhaaldelijk geweigerd om China te bekritiseren en prees het land regelmatig omdat het de wereld naar verluidt een “kans” zou geven om de verspreiding van het CCP-virus tegen te gaan.“Door zijn leiderschap heeft de wereld mogelijk een kritisch venster gemist om de pandemie te stoppen of de kwaadaardigheid ervan te verzachten”, schreven Lianchao Han, vice-president van Citizen Power Initiatives for China, en Bradley Thayer, hoogleraar politieke wetenschappen aan de Universiteit van Texas -San Antonio, in een opiniestuk…

Wij zijn nu veroverd door een corona-leugen, die door de Nieuwe Wereldorde is bedacht en door de mainstream media verder gepromoot. Hiermee hebben ze de geest van de bevolking veroverd op een zodanige manier, dat deze volop meewerkt aan haar eigen vernietiging.De pandemiehoax is een oorlog tegen de maatschappij, tegen onze samenleving. Je leest allerlei rampberichten over het coronavirus, maar in verhouding heel erg weinig over de miljarden mensen die het nu heel erg moeilijk hebben. De ouderen die maanden aan een stuk in hun appartementjes opgesloten blijven, de ouders die hun baan kwijt zijn en geen geld meer hebben om hun kinderen te voeden, de miljoenen kleine ondernemers die failliet gaan.Wij staan nu slechts aan de vooravond van een economische depressie, groter dan de wereld ooit heeft meegemaakt…

De coronamaatregelen in Nederland druisen volgens hoogleraar Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen in tegen de grondwet en zijn daarmee illegaal. “Wat in deze crisis gebeurt, is illegaal. Met het binnentreden van woningen en bedrijfsgebouwen worden het fundamentele recht op privacy en het huisrecht geschonden. Mocht je willen dat dit wél mogelijk moet zijn, dan moet het parlement de wet aanpassen,”zegt hoogleraar Jon Schilder van de Vrije Universiteit.De maatregelen zijn niet bedoeld om de verspreiding van het virus te stoppen, daarvoor is het al te laat. De strategie is om de verspreiding te vertragen, om daarmee te zorgen dat ziekenhuizen niet overbelast raken…

Nederlandse veiligheidsdiensten trokken in 2016 aan de bel vanwege een tekort aan IC-bedden in geval van een pandemie. De maskers zijn nooit ingekocht; het aantal IC-bedden daalde alleen maar.De farmaceutische industrie, gedomineerd door ‘big farma’, is gericht op het maken van winst en daarom meer geïnteresseerd in het ontwikkelen van geneesmiddelen voor relatief kleine groepen patiënten met veel koopkracht dan op medicijnen met een preventieve werking tegen ziekten die grote groepen arme mensen raken. Op fundamenteel en onafhankelijk onderzoek aan universiteiten is grootschalig bezuinigd, ook in Nederland. Veelbelovende programma’s zijn stopgezet. Onderzoek naar virussen heeft voor de bedrijfstak nauwelijks prioriteit zolang van een uitbraak geen sprake is.In 2019 verklaarde Bill dat zijn “investering in het wereldwijde vaccinatiebeleid” zijn beste investering ooit was. 10 miljard dollar leverde 200 miljard dollar “economisch voordeel” op…

De Chinese Communistische Fascistische Nieuwe wereldorde komt eraan in Europa en de rest van de wereld. De westerse wereldorde met zijn vrijmarkteconomie, internationaal recht, internationale instituties, democratie, mensenrechten en burgerlijke vrijheden gaat op de schop.Deze Nieuwe Wereldorde zal geen pretje zijn voor de mensen, maar een ware horror gevangenis, waar een paar meedogenloze en zielloze psychopaten de dienst uitmaken. Men hoeft maar naar Noord-Korea of China te kijken om een impressie te krijgen hoe een dergelijke maatschappij er uit zal komen te zien…

De communistische dictatuur China bouwt nu in rap tempo aan de Nieuwe Wereldorde systeem om zijn burgers te observeren en te controleren in hun dagelijks doen en laten.Er hangen er overal camera’s met gezichtsherkenning. Op deze manier checkt de overheid of je je wel goed gedraagt. Doe je dat niet, dan kan je opgepakt worden en in een gevangenis,kamp of huis isolatie belanden.Noch het Europese publiek, noch de vele politieke leiders en de leiders van het bedrijfsleven in Europa doorzien volledig de dreiging die uitgaat van het China van Xi Jinping. Hoewel Xi een dictator is die geavanceerde technologie gebruikt om de Chinese samenleving aan totale controle te onderwerpen, zien de slapen Europeanen China primair als een belangrijke handelspartner.Helaas, deze Chineze communistische-fascistische systeem zal gekopieerd worden over de hele wereld!

De waarheid over het coronavirus.De Duitse arts Dr. Wolfgang Wodarg is een longspecialist. Hij heeft, binnen een bereik van 150.000 mensen een monitor-systeem beheerd dat aangaf hoeveel mensen er jaarlijks ziek werden. Hij geeft zeer interessante informatie over hoe de manier waarop de cijfers worden geregistreerd, de indruk kan wekken dat een ziekte gevaarlijk is of juist niet.(Nederlands ondertiteld)…

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to Tijdens de coronacrisis wint de leugens het van de waarheid

 1. Jackie2015 says:

  Het zeven stappen plan tot een wereld overheersing. Als de mensen maar bang genoeg worden gemaakt door paniek zaaierij en leugens dan kunnen de duivelse plannen tot uitvoer worden gebracht voor de NWO met de anti-christ als leider.

  https://internationalfreepress.com/2020/04/24/the-seven-step-path-from-pandemic-to-totalitarianism/

  Liked by 1 person

 2. Jackie2015 says:

  En dat weet ook de elite maar al te goed.

  Liked by 2 people

 3. Pingback: Tijdens de corona-crisis wint de leugen het van de waarheid | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s