Islam was, is en blijft: haat, geweld en terreur al 1400 jaar!

Veel Europeanen hebben nog niet in de gaten dat de islam een allesomvattende, bijna totalitaire levensorde is.Waar de christelijke traditie kerk en staat weliswaar niet scheidt maar wel onderscheidt, is de islam veel meer uit op een eenheid van de geestelijke en de wereldlijke orde. In de praktijk betekent dat of de islamisering van een staat, of het creëren van een islamitische parallelstaat binnen een seculiere staat, waarbij het doel is een langzame uitbreiding van het islamitische machtsbereik.En in de islamitische geschriften is te lezen dat het doel van de islam is het stichten van het wereld kalifaat, het geen ook inhoud de implementatie van de sharia, die onverenigbaar is met de westerse democratische rechtstaat…

Kinderen op islamitische basisscholen wordt geleerd zich af te zetten tegen de Nederlandse samenleving en vriendschappen met niet-moslims te vermijden. Leerlingen krijgen bijvoorbeeld te horen dat niet-moslims de doodstraf verdienen.Dat melden NRC en Nieuwsuur na onderzoek naar het lesmateriaal van een vijftigtal islamitische moskeescholen.Ook Turkse weekendscholen zouden Turks-Nederlandse kinderen leren dat ze niet Nederlands, maar Turks zijn en blijven.En er zijn hier geen moskeeën, waar imams prediken tegen het Westen en tegen integratie?Volgens de islam word je als moslim geboren.Sterker nog: wordt iedereen als moslim geboren.Dus als je niet leeft /naar de sharia/ als moslim,ben je een afvallige.En op afvalligheid, staat de doodstraf…

Een moslim mag nooit een vriend van een ongelovige zijn. Een moslim kan “vriendelijk” zijn, maar hij is nooit een feitelijke vriend. En de graad waarin een moslim een echte vriend is is de graad waarin hij niet een moslim is, maar een hypocriet/afvallige moslim.Het belangrijkste Koranvers-3:28 dat bedrog ten opzichte van niet-moslims bevestigt zegt: “Laat gelovigen (moslims) geen ongelovigen (niet-moslims) als vrienden en bondgenoten nemen in plaats van gelovigen. Wie dit doet zal geen relatie meer hebben met Allah – tenzij je alleen jezelf beschermt tegen hen uit voorzorg”.Betreffende Koranvers-3:28, Ibn Kathir (d. 1373, tweede in gezaghebbende in rang na Tabari) schrijft: “Wie wanneer of waar dan ook hun (ongelovigen) slechtheid vreest, mag zichzelf beschermen door middel van oppervlakkig toneelspelen.” Als bewijs hiervan citeert hij Mohammeds dichte metgezel, Abu Darda, die zei: “Laat ons lachen naar het gezicht van sommige mensen (niet-moslims) terwijl ons hart ze vervloekt”.En er zijn 12 verzen in de Koran die vertellen dat de moslim nooit een echte vriend van de Kafir/niet-moslim kan zijn.Dit is één van de meest trieste zaken in de islamitische doctrine…

Islam heeft 1400 jaar geleden de oorlog verklaard aan alles wat niet-islam is, in de hoop deze planeet te domineren.In diverse teksten in de Koran wordt expliciet oproepen om niet-moslims te doden en Dar al-islam(de wereld van de islam) uit te breiden.En dat zien we in verschillende delen van de wereld en vooral in het Midden-Oosten,al 1400 jaar!…“Allah is de vijand van iedereen die niet moslim is”(Koran-2:98)… “Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen”(Koran- 8:12)…“Dood hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard” (Koran- 9:29)….“Bestrijdt de ongelovigen om je heen en laat ze jouw hardheid ervaren”(Koran-2:9:123) …“Allah zal de strijders doen uitblinken met een grote beloning”(Koran -soera: 4, vers 95)… “Bestrijd ongelovigen totdat iedereen moslim is”(Koran-8:39)…“Niet-islamitische volkeren zullen branden in de hel”(Koran-8:7:177) …„Wordt geen vrienden met niet-moslims”(Koran-8:60:1)…“Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran- 60.4)…„Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft zal naar de hel gaan”(Koran-2:2:85)…

Latere gewelddadige verzen in de Koran herroepen de vroegere niet-gewelddadige verzen(toen Mohammed nog machteloos was).De leer van de opheffing (naskh, gesteund door de Koran- 2:106) de gewelddadige verzen, die later werden ‘geopenbaard’ in Mohammeds carriere prioriteit geven boven de eerdere niet-gewelddadige verzen/ook voor alle verzen die elkaar tegenspreken/.Nadat Mohammed echter uitgeweken was naar Medina en zowel in aantal als op militair vlak een serieuze macht vormde, werden de gewelddadige en intolerante verzen ‘geopenbaard’, die moslims aanzetten om -nu ze toch de mogelijkheid hadden- over te gaan tot de aanval.Volgens deze opvatting, nogal standaard bij de ulema, kan men alleen concluderen dat de “vredelievende” Mekka-verzen uiteindelijk een misleidend plan waren om de islam tijd te geven, totdat hij voldoende sterk was om dan zijn jihadistische ‘ware’ verzen te implementeren.En wanneer moslims van vrede spreken, bedoelen ze deze vrede: de praktische onderwerping van alle mensen aan de sharia en de islam.De islamitische vrede komt niet voort uit het aanvaarden van het bestaan van andere naties, religies en volkeren, maar uit eenheid door de ISLAM en het elimineren van zoveel mogelijk verschillen. Het islamitische idee van vrede is feitelijk een bevel om oorlog te voeren….

‘Ik heb harde standpunten, zonder nuance: de Koran verbieden, de moskeeën dicht, weg met die islam,die een verwerpelijke ideologie is. Als we dat geen halt toeroepen, gaan we alles kwijtraken; onze vrijheid en onze democratie. Het is een nachtmerrie voor vrouwen, voor homo’s, in feite voor iedereen.Binnen de islam is de vrouw een voetveeg zonder rechten’,zei PVV-politica Marjolein Faber …De vrouw is binnen de islam een inferieur wezen dat op talloze manieren wordt achtergesteld ten opzichte van de man(het is niet toegestaan voor een moslima om een niet-moslim man te trouwen/Koran- soera 5:5). ‘Kindhuwelijken’, uithuwelijking, anti-vrouwengeweld, opsluiting en afscherming van de buitenwereld, eergerelateerd geweld, gedwongen seks en genitale verminking zijn geweldsvormen waar grote groepen islamitische vrouwen mee te maken hebben.De Koran-soera 4:34 zegt dat een echtgenoot zijn vrouw mag slaan, maar geen vers in de koran zegt dat een vrouw haar echtgenoot mag slaan – alsof huiselijk geweld in enige vorm aanvaardbaar is…

Maar, waarom is er geen vervolging tegen deze verschrikkelijke islamitische doctrine? Waarom geen vervolging tegen islamitische leiders, mullahs, en politieke activisten in westerse landen, die met inbegrip van de sharia-wetgeving deze verschrikkelijke boek /Koran/  omhelzen en haar volledig goedkeuren?…Linkse ideeën over gelijke culturen, open grenzen en opgelegde solidariteit zijn uitgemond nu in verschrikkelijke ellende. Massa-immigratie, terrorisme, de radicale islam en het ontstaan van een parallelle samenleving.Deze situatie gaat steeds meer aanleiding geven tot een etnische burgeroorlog..https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=WHtLNWkPsZ0&feature=emb_title

“IS toont het ware gezicht van de islam”, betoogt Hans Jansen.“Want IS brengt de sharia in praktijk.Er is geen enkele handeling ooit door IS,Hamas of Boko Haram verricht, die niet in overeenstemming is met de sharia.En de sharia is het ware gezicht van de islam. En ja, ISIS is het ware gezicht van de sharia. Dus toont ISIS het ware gezicht van de ISLAM”…Met IS, de ware discipelen van Mohammed, is de brutale expansiedrift van het Mohammedanisme met haar legitimatie van geweld in zijn zuiverste vorm zichtbaar.

De Jihadistische slachtpartijen in het kader van de ramadan zijn weer begonnen.Tijdens ramadan levert een aanslag op ongelovigen extra paradijspunten op.En er zijn inmiddels ontelbare aanslagen van jihadisten geweest. Met ontelbare slachtoffers…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

8 Responses to Islam was, is en blijft: haat, geweld en terreur al 1400 jaar!

 1. koddebeier says:

  Misschien komen die idioten uit de tweede slaapkamer zelf ook nog is aan de beurt !!

  Liked by 4 people

 2. Pingback: Islam was, is en blijft: haat, geweld en terreur, al 1400 jaar! | E.J. Bron

 3. boorzalf says:

  Bij een etnische burgeroorlog zijn King Willy en het parlement de eerste die het hazen pad kiezen. En de autochtone bevolking kan verekken.

  Liked by 2 people

  • scherpschutter1943 says:

   De koning heeft zelfs bij zijn griekse vakantiewoninkje een vluchthaven laten aanleggen zodat hij bij het minst of geringste de over zee kan ontkomen.

   Liked by 2 people

 4. Pingback: Islam was, is en blijft: haat, geweld en terreur, al 1400 jaar! | eunmask

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s